หน้าแรก ข้อมูลโครงการ รายงาน ข้อมูลสำหรับเว็บ กระดานข่าว ลิงค์ Mobile ล็อกอิน Early Warning
Early Warning

การปฏิบัติตนเมื่อมีการแจ้งเตือนภัย

เฝ้าระวัง

สัญญาณไฟสีเขียวจะดังขึ้นทุก 20 นาที แต่ละครั้งดัวนาน 10 วินาที

การปฏิบัติตน
- ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
- คอยฟังประกาศจากหอกระจายข่าว

เตือนภัย

สัญญาณไฟสีเหลืองจะดังขึ้นทุก 15 นาที แต่ละครั้งดังนาน 10 วินาที

การปฏิบัติตน
- ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์
- เก็บรวบรวมสิ่งของที่จำเป็น
- รอฟังประกาศและสัญญาณครั้งต่อไป

อพยพ

สัญญาณไฟสีแดงจะดังขึ้นทุก 3 นาที แต่ละครั้งดังนาน 10 วินาที

การปฏิบัติตน
- ให้เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอยภัย ที่ได้มีการแจ้งให้ทราบ

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม
ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัย น้ำหลาก - ดินถล่ม สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ
180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2298-6613
เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีที่สุด โดยใช้ Internet Explorer 8 ขึ้นไป