หน้าแรก ข้อมูลโครงการ รายงาน ข้อมูลสำหรับเว็บ กระดานข่าว ลิงค์ ล็อกอิน Early Warning
Early Warning

รายงานของระบบปฏิบัติการเฝ้าระวัง และเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก - ดินถล่ม

ข้อมูล พิกัดสถานี ของจังหวัด

ฝนรายวัน ตามลุ่มน้ำ

ฝนรายวัน ย้อนหลัง 30 วัน

ฝนสะสม ย้อนหลัง 7 วัน

กราฟ ฝน 12 ชั่วโมง ย้อนหลัง

กราฟ แสดงสัดส่วนสถานะการเตือนภัย

สถิติการแจ้งเตือนภัย

เรดาร์ กรมอุตุนิยมวิทยา

Mobile Application

ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัย น้ำหลาก - ดินถล่ม สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ
180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2298-6613
เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีที่สุด โดยใช้ Internet Explorer 8 ขึ้นไป