หน้าแรก ข้อมูลโครงการ รายงาน ข้อมูลสำหรับเว็บ กระดานข่าว ลิงค์ ล็อกอิน Early Warning
Early Warning
รายงานฝนสะสมย้อนหลัง 7 วัน
วันอังคารที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08:54 ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา รายงานฝนสะสมย้อนหลังรายสัปดาห์ ระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม กรมทรัพยากรน้ำ (Early warning system Rain weekly)
ค้นข้อมูลด้วย (พิมพ์ จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน หรือ รหัสสถานี เพื่อค้นหา..)   

รายชื่อ 18 หมู่บ้าน สถานการณ์ เฝ้าระวัง
@ stn ชื่อ(จังหวัด) เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง ฝน 1 วัน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน ฝน 4 วัน ฝน 5 วัน ฝน 6 วัน ฝน 7 วัน
1 STN0114 บ้านหน้าวัด(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 101.5 154.0 216.5 216.5 253.5 253.5 270.0
2 STN0114 บ้านนอก(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 101.5 154.0 216.5 216.5 253.5 253.5 270.0
3 STN0114 บ้านไร่เหนือ(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 101.5 154.0 216.5 216.5 253.5 253.5 270.0
4 STN0114 บ้านเขาหล้อม(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 101.5 154.0 216.5 216.5 253.5 253.5 270.0
5 STN0162 บ้านเหนือคลอง(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 96.0 96.0 133.5 133.5 133.5 200.0 222.0 286.0
6 STN0162 บ้านสวนกล้วย(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 96.0 96.0 133.5 133.5 133.5 200.0 222.0 286.0
7 STN0162 บ้านห้วยทรายขาว(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 96.0 96.0 133.5 133.5 133.5 200.0 222.0 286.0
8 STN0162 บ้านส้องเหนือ(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 96.0 96.0 133.5 133.5 133.5 200.0 222.0 286.0
9 STN0162 บ้านคลองหินแพง(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 96.0 96.0 133.5 133.5 133.5 200.0 222.0 286.0
10 STN0749 บ้านคลองไชยใต้(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 109.5 110.5 112.0 112.5 112.5 114.0 114.0 138.5
11 STN0749 บ้านคลองขัน(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 109.5 110.5 112.0 112.5 112.5 114.0 114.0 138.5
12 STN0749 บ้านคลองไชยเหนือ(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 109.5 110.5 112.0 112.5 112.5 114.0 114.0 138.5
13 STN0749 บ้านถนนตก(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 109.5 110.5 112.0 112.5 112.5 114.0 114.0 138.5
14 STN0749 บ้านปากเปียด(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 109.5 110.5 112.0 112.5 112.5 114.0 114.0 138.5
15 STN0750 บ้านควนนนท์(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 97.0 97.0 97.5 98.5 98.5 103.5 104.0 141.5
16 STN0750 บ้านทุ่งไหม้(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 97.0 97.0 97.5 98.5 98.5 103.5 104.0 141.5
17 STN0750 บ้านหนองท่อม(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 97.0 97.0 97.5 98.5 98.5 103.5 104.0 141.5
18 STN0750 บ้านตรอกไม้แดง(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 97.0 97.0 97.5 98.5 98.5 103.5 104.0 141.5

รายชื่อ 1098 หมู่บ้าน สถานการณ์ มีฝน
@ stn ชื่อ(จังหวัด) เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง ฝน 1 วัน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน ฝน 4 วัน ฝน 5 วัน ฝน 6 วัน ฝน 7 วัน
1 STN0003 บ้านสันติสุข(กำแพงเพชร) 2018/10/23 07:45 0.0 0.5 2.5 12.5 26.5 26.5 26.5 27.0 27.0
2 STN0005 บ้านบางมาศ(ชุมพร) 2018/10/23 07:30 0.0 2.0 8.0 8.0 22.5 26.5 26.5 26.5 26.5
3 STN0007 บ้านขาแหย่ง(เชียงราย) 2018/10/23 07:45 0.0 0.5 1.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.5
4 STN0007 บ้านอาแหละ(เชียงราย) 2018/10/23 07:45 0.0 0.5 1.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.5
5 STN0007 บ้านพะน้อย-เลาจาง-อาโต(เชียงราย) 2018/10/23 07:45 0.0 0.5 1.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.5
6 STN0008 บ้านรวมมิตร(เชียงราย) 2018/10/23 07:45 0.5 0.5 3.5 10.0 10.0 11.5 11.5 11.5 11.5
7 STN0013 บ้านห้วยสลัก(เชียงราย) 2018/10/23 07:45 0.5 2.0 6.5 24.5 24.5 25.0 25.0 25.0 25.0
8 STN0013 บ้านแม่ตาช้าง(เชียงราย) 2018/10/23 07:45 0.5 2.0 6.5 24.5 24.5 25.0 25.0 25.0 25.0
9 STN0013 บ้านจะหา(เชียงราย) 2018/10/23 07:45 0.5 2.0 6.5 24.5 24.5 25.0 25.0 25.0 25.0
10 STN0013 บ้านห้วยหญ้าไซ(เชียงราย) 2018/10/23 07:45 0.5 2.0 6.5 24.5 24.5 25.0 25.0 25.0 25.0
11 STN0018 บ้านห้วยยาบ(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 4.5 17.5 20.5 39.5 39.5 39.5 39.5 43.5 43.5
12 STN0018 บ้านป่างิ้ว(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 4.5 17.5 20.5 39.5 39.5 39.5 39.5 43.5 43.5
13 STN0018 บ้านห้วยบง(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 4.5 17.5 20.5 39.5 39.5 39.5 39.5 43.5 43.5
14 STN0019 บ้านป่าตึงงาม(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 2.8 2.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8
15 STN0019 บ้านออน(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 2.8 2.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8
16 STN0020 บ้านห้วยละเบ้ายา(น่าน) 2018/10/23 07:45 0.0 0.5 8.5 11.5 11.5 11.5 11.5 17.0 17.0
17 STN0020 บ้านห้วยเฮือ(น่าน) 2018/10/23 07:45 0.0 0.5 8.5 11.5 11.5 11.5 11.5 17.0 17.0
18 STN0021 บ้านหัวฝาย(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 0.5 0.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
19 STN0023 บ้านหนองหอย(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 25.5 45.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0
20 STN0025 บ้านดอนชัย(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 20.5 46.0 46.5 82.5 82.5 82.5 82.5 86.5 86.5
21 STN0025 บ้านท่าม่อน(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 20.5 46.0 46.5 82.5 82.5 82.5 82.5 86.5 86.5
22 STN0026 บ้านสบวาก(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 0.5 10.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0
23 STN0027 บ้านห้วยป่าซาง(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 27.5 30.5 53.5 53.5 53.5 53.5 53.5 53.5
24 STN0027 บ้านเมืองกึ้ด(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 27.5 30.5 53.5 53.5 53.5 53.5 53.5 53.5
25 STN0029 บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 17.9 18.0 18.0 18.0 18.0 18.5
26 STN0033 บ้านนากึ่น(น่าน) 2018/10/23 07:45 0.0 0.5 10.0 22.0 22.0 25.5 25.5 25.5 25.5
27 STN0033 บ้านเวร(น่าน) 2018/10/23 07:45 0.0 0.5 10.0 22.0 22.0 25.5 25.5 25.5 25.5
28 STN0033 บ้านสะไล(น่าน) 2018/10/23 07:45 0.0 0.5 10.0 22.0 22.0 25.5 25.5 25.5 25.5
29 STN0036 บ้านปางต้นฆ้อง(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 4.0 4.0 10.0 10.0 17.5 17.5 17.5 18.5
30 STN0036 บ้านแม่แหลง(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 4.0 4.0 10.0 10.0 17.5 17.5 17.5 18.5
31 STN0036 บ้านใหม่ปู่แช่(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 4.0 4.0 10.0 10.0 17.5 17.5 17.5 18.5
32 STN0040 บ้านบ่อหยวกใต้(น่าน) 2018/10/23 07:45 0.0 1.0 4.5 7.0 7.0 11.0 11.0 11.0 11.0
33 STN0040 บ้านบ่อหยวก(น่าน) 2018/10/23 07:45 0.0 1.0 4.5 7.0 7.0 11.0 11.0 11.0 11.0
34 STN0040 บ้านสะเละ(น่าน) 2018/10/23 07:45 0.0 1.0 4.5 7.0 7.0 11.0 11.0 11.0 11.0
35 STN0040 บ้านห้วยปอ(น่าน) 2018/10/23 07:45 0.0 1.0 4.5 7.0 7.0 11.0 11.0 11.0 11.0
36 STN0040 บ้านน้ำว้า(น่าน) 2018/10/23 07:45 0.0 1.0 4.5 7.0 7.0 11.0 11.0 11.0 11.0
37 STN0044 บ้านห้วยข้าวลีบ(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 9.5 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0
38 STN0044 บ้านสันปูเลย(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 9.5 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0
39 STN0044 บ้านประตูเมือง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 9.5 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0
40 STN0044 บ้านห้วยอีค่าง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 9.5 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0
41 STN0045 บ้านปางยาง(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 19.0 34.0 72.5 73.5 96.5 96.5 96.5 96.5
42 STN0045 บ้านใหม่ห้วยลึก(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 19.0 34.0 72.5 73.5 96.5 96.5 96.5 96.5
43 STN0051 บ้านยาง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 1.5 10.5 11.5 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0
44 STN0051 บ้านใหม่หลวง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 1.5 10.5 11.5 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0
45 STN0051 บ้านปางควาย(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 1.5 10.5 11.5 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0
46 STN0051 บ้านสันมะกอกหวาน(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 1.5 10.5 11.5 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0
47 STN0051 บ้านห้วยขาน(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 1.5 10.5 11.5 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0
48 STN0056 บ้านสบปืน(น่าน) 2018/10/23 07:45 0.0 0.5 0.5 27.0 27.0 27.0 27.0 31.5 31.5
49 STN0056 บ้านห้วยดง(น่าน) 2018/10/23 07:45 0.0 0.5 0.5 27.0 27.0 27.0 27.0 31.5 31.5
50 STN0057 บ้านคีรีวง(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 07:45 0.0 28.5 31.5 50.5 51.0 51.0 53.0 53.0 70.0
51 STN0057 บ้านคีรีทอง(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 07:45 0.0 28.5 31.5 50.5 51.0 51.0 53.0 53.0 70.0
52 STN0057 บ้านวังไทร(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 07:45 0.0 28.5 31.5 50.5 51.0 51.0 53.0 53.0 70.0
53 STN0057 บ้านมะม่วงกวาง(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 07:45 0.0 28.5 31.5 50.5 51.0 51.0 53.0 53.0 70.0
54 STN0059 บ้านทรายงาม(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5
55 STN0059 บ้านห้วยปริก(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5
56 STN0061 บ้านปากลง(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 23.5 25.0 33.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
57 STN0062 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 07:45 0.0 22.5 22.5 32.0 33.5 33.5 33.5 33.5 58.5
58 STN0062 บ้านหน้าเขา(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 07:45 0.0 22.5 22.5 32.0 33.5 33.5 33.5 33.5 58.5
59 STN0062 บ้านห้วยหมาก(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 07:45 0.0 22.5 22.5 32.0 33.5 33.5 33.5 33.5 58.5
60 STN0062 บ้านห้วยโก(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 07:45 0.0 22.5 22.5 32.0 33.5 33.5 33.5 33.5 58.5
61 STN0062 บ้านห้วยตรีด(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 07:45 0.0 22.5 22.5 32.0 33.5 33.5 33.5 33.5 58.5
62 STN0063 บ้านคลองต่อ(สงขลา) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 11.0 11.0 11.5 11.5 11.5 19.0 19.5
63 STN0064 บ้านในทับ(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 2.0 2.5 5.5 5.5 6.0 7.0 8.5 10.5
64 STN0064 บ้านเขาปูน(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 2.0 2.5 5.5 5.5 6.0 7.0 8.5 10.5
65 STN0066 บ้านสำนักเนียน(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 48.5 49.5 109.0 116.0 116.0 116.0 159.5 159.5
66 STN0067 บ้านน้ำร้อน(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 1.5 27.5 28.5 28.5 28.5 29.5 30.0
67 STN0067 บ้านเขาใหญ่(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 1.5 27.5 28.5 28.5 28.5 29.5 30.0
68 STN0067 บ้านเขาพับผ้า(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 1.5 27.5 28.5 28.5 28.5 29.5 30.0
69 STN0067 บ้านยอดน้ำ(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 1.5 27.5 28.5 28.5 28.5 29.5 30.0
70 STN0071 บ้านหลวง(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.5 1.0 49.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
71 STN0072 บ้านน้ำสอด(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 2.0 2.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
72 STN0072 บ้านน้ำพิ(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 2.0 2.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
73 STN0076 บ้านสว้านเหนือ(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 4.0 13.0 16.0 16.0 21.5 21.5 21.5 21.5
74 STN0076 บ้านสปัน(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 4.0 13.0 16.0 16.0 21.5 21.5 21.5 21.5
75 STN0076 บ้านห้วยขาบ(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 4.0 13.0 16.0 16.0 21.5 21.5 21.5 21.5
76 STN0078 บ้านพรุข่า(ระนอง) 2018/10/23 07:45 0.0 0.5 0.5 0.5 2.0 6.5 6.5 6.5 8.5
77 STN0079 บ้านคันเบ็ด(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 4.0 5.0 20.0 23.0 23.0 25.5 25.5 52.0
78 STN0079 บ้านอ่างอ้ายไทร(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 4.0 5.0 20.0 23.0 23.0 25.5 25.5 52.0
79 STN0079 บ้านตรงควน(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 4.0 5.0 20.0 23.0 23.0 25.5 25.5 52.0
80 STN0080 บ้านทุ่งยูง(พัทลุง) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
81 STN0081 บ้านสวนส้ม(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/10/23 08:00 0.0 6.5 6.5 17.5 31.0 64.0 64.0 70.0 72.0
82 STN0081 บ้านมะเดื่อทอง(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/10/23 08:00 0.0 6.5 6.5 17.5 31.0 64.0 64.0 70.0 72.0
83 STN0081 บ้านประดู่ลาย(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/10/23 08:00 0.0 6.5 6.5 17.5 31.0 64.0 64.0 70.0 72.0
84 STN0082 บ้านนอก(พัทลุง) 2018/10/23 08:00 0.0 2.0 2.0 2.0 22.0 22.0 22.5 23.0 23.5
85 STN0082 บ้านทุ่งใหญ่(พัทลุง) 2018/10/23 08:00 0.0 2.0 2.0 2.0 22.0 22.0 22.5 23.0 23.5
86 STN0090 บ้านน้ำตกสาย 1(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.0 2.0 14.0 22.5 22.5 22.5 22.5
87 STN0090 บ้านทุ่งยาว(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.0 2.0 14.0 22.5 22.5 22.5 22.5
88 STN0092 บ้านตะแบกโพรง(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/10/23 08:00 0.0 4.0 4.0 15.5 22.5 35.5 35.5 43.0 43.0
89 STN0092 บ้านเขาปอ(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/10/23 08:00 0.0 4.0 4.0 15.5 22.5 35.5 35.5 43.0 43.0
90 STN0093 บ้านมรสวบ(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/10/23 07:45 0.0 3.0 3.0 4.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
91 STN0093 บ้านหนองไม้แก่น(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/10/23 07:45 0.0 3.0 3.0 4.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
92 STN0093 บ้านหนองหญ้าปล้อง(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/10/23 07:45 0.0 3.0 3.0 4.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
93 STN0103 บ้านนาวง(พัทลุง) 2018/10/23 08:00 0.0 31.0 31.0 33.0 95.0 95.0 95.0 95.0 100.5
94 STN0103 บ้านลำใน(พัทลุง) 2018/10/23 08:00 0.0 31.0 31.0 33.0 95.0 95.0 95.0 95.0 100.5
95 STN0103 บ้านหนองเหรียง(พัทลุง) 2018/10/23 08:00 0.0 31.0 31.0 33.0 95.0 95.0 95.0 95.0 100.5
96 STN0109 บ้านหมากปรก(ภูเก็ต) 2018/10/23 08:00 0.0 2.0 2.5 3.0 18.5 18.5 37.0 41.5 47.5
97 STN0110 บ้านห้วยหยวก(สุโขทัย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 1.5 93.0 93.5 95.5 95.5 95.5 95.5
98 STN0111 บ้านกะรน(ภูเก็ต) 2018/10/23 08:00 0.0 6.5 6.5 30.0 46.0 48.0 89.0 96.0 102.5
99 STN0111 บ้านกะตะ(ภูเก็ต) 2018/10/23 08:00 0.0 6.5 6.5 30.0 46.0 48.0 89.0 96.0 102.5
100 STN0111 บ้านคอกช้าง(ภูเก็ต) 2018/10/23 08:00 0.0 6.5 6.5 30.0 46.0 48.0 89.0 96.0 102.5
101 STN0113 บ้านไสท้อน(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 52.0 52.0 62.5 63.5 64.5 65.0 94.5 115.0
102 STN0116 บ้านปางตอง(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 9.5 15.5 22.0 22.0 22.0 22.0 23.0 23.0
103 STN0116 บ้านโป่งทาก(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 9.5 15.5 22.0 22.0 22.0 22.0 23.0 23.0
104 STN0116 บ้านโป่งสา(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 9.5 15.5 22.0 22.0 22.0 22.0 23.0 23.0
105 STN0116 บ้านห้วยไร่(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 9.5 15.5 22.0 22.0 22.0 22.0 23.0 23.0
106 STN0118 บ้านทบศอก(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 07:45 0.0 4.0 7.5 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
107 STN0120 บ้านแม่จอ(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 7.5 11.5 11.5 11.5 11.5 12.0 12.0
108 STN0120 บ้านแม่โข่จู(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 7.5 11.5 11.5 11.5 11.5 12.0 12.0
109 STN0120 บ้านมะหินหลวง(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 7.5 11.5 11.5 11.5 11.5 12.0 12.0
110 STN0121 บ้านแม่ขีด(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 14.5 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0
111 STN0128 บ้านไมโครเวฟ(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 3.0 7.0 22.0 24.0 31.0 31.0 31.0 31.0
112 STN0129 บ้านใหม่(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 8.0 10.5 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0
113 STN0130 บ้านสบสอย(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 2.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
114 STN0131 บ้านห้วยหลวง(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 12.0 15.0 21.0 35.5 35.5 41.5 41.5
115 STN0132 บ้านสวนปราง(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 10.5 11.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0
116 STN0136 บ้านบางเมาะ(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 55.5 55.5 100.0 104.5 105.0 106.0 106.0 136.5
117 STN0136 บ้านวังลาน(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 55.5 55.5 100.0 104.5 105.0 106.0 106.0 136.5
118 STN0136 บ้านท่านหญิง(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 55.5 55.5 100.0 104.5 105.0 106.0 106.0 136.5
119 STN0136 บ้านคลองใส(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 55.5 55.5 100.0 104.5 105.0 106.0 106.0 136.5
120 STN0140 บ้านบึงเหนือ(ราชบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 4.0 4.0 11.5 59.5 62.0 62.0 62.0 64.5
121 STN0140 บ้านคา(ราชบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 4.0 4.0 11.5 59.5 62.0 62.0 62.0 64.5
122 STN0140 บ้านต้นมะค่า(ราชบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 4.0 4.0 11.5 59.5 62.0 62.0 62.0 64.5
123 STN0141 บ้านแม่ฮ่าง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 5.0 5.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0
124 STN0142 บ้านโป่งกระทิงล่าง(ราชบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 23.0 23.0 135.0 137.5 137.5 137.5 156.0
125 STN0142 บ้านพุหิน(ราชบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 23.0 23.0 135.0 137.5 137.5 137.5 156.0
126 STN0142 บ้านห้วยสวนพลู(ราชบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 23.0 23.0 135.0 137.5 137.5 137.5 156.0
127 STN0142 บ้านห้วยมะกรูด(ราชบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 23.0 23.0 135.0 137.5 137.5 137.5 156.0
128 STN0145 บ้านแม่เหล็ก(ลำพูน) 2018/10/23 08:00 1.5 3.5 16.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 106.0
129 STN0146 บ้านขุนตาน(ลำพูน) 2018/10/23 08:00 4.5 41.5 44.0 85.5 85.5 85.5 85.5 85.5 93.0
130 STN0153 บ้านห้วยไม้แก่น(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 4.5 5.0 5.0 16.0 16.0 19.0 20.0 37.0
131 STN0153 บ้านเถลิง(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 4.5 5.0 5.0 16.0 16.0 19.0 20.0 37.0
132 STN0157 บ้านปางปอย(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 2.0 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
133 STN0163 บ้านสระบัว(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 20.0 20.0 22.0 30.0 30.0 44.0 44.0 46.5
134 STN0163 บ้านไร่เหนือ(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 20.0 20.0 22.0 30.0 30.0 44.0 44.0 46.5
135 STN0163 บ้านเขาน้อย(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 20.0 20.0 22.0 30.0 30.0 44.0 44.0 46.5
136 STN0163 บ้านปลายน้ำ(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 20.0 20.0 22.0 30.0 30.0 44.0 44.0 46.5
137 STN0163 บ้านคลองหาเหนือ(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 20.0 20.0 22.0 30.0 30.0 44.0 44.0 46.5
138 STN0163 บ้านห้วยชัน(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 20.0 20.0 22.0 30.0 30.0 44.0 44.0 46.5
139 STN0172 บ้านโรงกลวง(พังงา) 2018/10/23 08:00 0.0 2.0 2.5 3.0 49.5 53.5 71.5 75.0 89.0
140 STN0173 บ้านแหลมหิน(พังงา) 2018/10/23 07:45 0.0 1.5 1.5 1.5 82.5 82.5 138.5 159.5 188.5
141 STN0173 บ้านบากัน(พังงา) 2018/10/23 07:45 0.0 1.5 1.5 1.5 82.5 82.5 138.5 159.5 188.5
142 STN0173 บ้านติเต๊ะ(พังงา) 2018/10/23 07:45 0.0 1.5 1.5 1.5 82.5 82.5 138.5 159.5 188.5
143 STN0173 บ้านทองหลาง(พังงา) 2018/10/23 07:45 0.0 1.5 1.5 1.5 82.5 82.5 138.5 159.5 188.5
144 STN0173 บ้านคลองใส(พังงา) 2018/10/23 07:45 0.0 1.5 1.5 1.5 82.5 82.5 138.5 159.5 188.5
145 STN0174 บ้านแพะดอนมูล(แพร่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 52.0 248.0 248.0 248.0 248.0 248.0 248.0
146 STN0179 บ้านเหล่า(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 20.0 27.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
147 STN0179 บ้านเมืองก๋าย(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 20.0 27.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
148 STN0179 บ้านออบ(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 20.0 27.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
149 STN0179 บ้านก๋ายน้อย(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 20.0 27.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
150 STN0180 บ้านลาน(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 1.0 11.5 12.0 33.5 33.5 35.5 35.5 35.5 88.0
151 STN0185 บ้านน้ำมีด(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.0 11.5 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
152 STN0193 บ้านพญาไพรเล่ามา(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.5 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 23.0
153 STN0193 บ้านพญาไพรลิทู่(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.5 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 23.0
154 STN0193 บ้านแสนเมืองโก้(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.5 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 23.0
155 STN0193 บ้านเลาลิ่ว(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.5 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 23.0
156 STN0193 บ้านห้วยหยวกป่าโซ(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.5 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 23.0
157 STN0193 บ้านนาโต่(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.5 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 23.0
158 STN0193 บ้านแม่หม้อ(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.5 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 23.0
159 STN0193 บ้านพญาไพรเล่าจอ(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.5 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 23.0
160 STN0194 บ้านอากู่(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 1.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 57.5
161 STN0194 บ้านห้วยหม้อ(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 1.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 57.5
162 STN0194 บ้านจะดี(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 1.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 57.5
163 STN0194 บ้านเทอดไทย(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 1.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 57.5
164 STN0194 บ้านห้วยอื้น(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 1.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 57.5
165 STN0194 บ้านห้วยหยวก-หินแตก(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 1.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 57.5
166 STN0194 บ้านห้วยผึ้ง(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 1.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 57.5
167 STN0194 บ้านห้วยมุ(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 1.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 57.5
168 STN0194 บ้านห้วยโย(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 1.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 57.5
169 STN0194 บ้านจะคำน้อย-ต้นม่วง(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 1.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 57.5
170 STN0196 บ้านแม่มอญ(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 2.0 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
171 STN0196 บ้านปางขอน(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 2.0 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
172 STN0196 บ้านห้วยส้าน(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 2.0 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
173 STN0199 บ้านดอยงาม(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.5 11.5 16.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0
174 STN0199 บ้านห้วยน้ำขุ่น(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.5 11.5 16.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0
175 STN0199 บ้านพนาเสรี(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.5 11.5 16.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0
176 STN0200 บ้านขาม(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 2.5 17.0 17.0 17.0 17.0 45.0 80.0
177 STN0200 บ้านหัวเมือง(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 2.5 17.0 17.0 17.0 17.0 45.0 80.0
178 STN0200 บ้านท่าเดื่อ(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 2.5 17.0 17.0 17.0 17.0 45.0 80.0
179 STN0204 บ้านเอียก(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 11.0 19.0 31.5 31.5 31.5 31.5 35.5 35.5
180 STN0209 บ้านห้วยหมากหนุน(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 23.0 27.5 40.5 44.0 44.0 44.0 44.0
181 STN0209 บ้านแม่กวาง(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 23.0 27.5 40.5 44.0 44.0 44.0 44.0
182 STN0209 บ้านแม่สะกั๊ว(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 23.0 27.5 40.5 44.0 44.0 44.0 44.0
183 STN0213 บ้านเผี่ยนบน(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 07:45 0.0 36.0 36.0 58.0 59.0 59.0 60.0 60.0 60.0
184 STN0213 บ้านเขาทราย(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 07:45 0.0 36.0 36.0 58.0 59.0 59.0 60.0 60.0 60.0
185 STN0213 บ้านวังส้าน(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 07:45 0.0 36.0 36.0 58.0 59.0 59.0 60.0 60.0 60.0
186 STN0218 บ้านขุนพัง(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 6.0 6.0 6.0 13.5 13.5 24.0 25.5 32.5
187 STN0224 บ้านแม่ทะบน(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 14.0 14.0 76.5 80.0 103.5 103.5 103.5 103.5
188 STN0224 บ้านแม่ทะล่าง(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 14.0 14.0 76.5 80.0 103.5 103.5 103.5 103.5
189 STN0224 บ้านคลองสริง(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 14.0 14.0 76.5 80.0 103.5 103.5 103.5 103.5
190 STN0224 บ้านยวนผึ้ง(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 14.0 14.0 76.5 80.0 103.5 103.5 103.5 103.5
191 STN0224 บ้านขวัญพัฒนา(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 14.0 14.0 76.5 80.0 103.5 103.5 103.5 103.5
192 STN0224 บ้านขวัญพัฒนาล่าง(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 14.0 14.0 76.5 80.0 103.5 103.5 103.5 103.5
193 STN0224 บ้านท่าไทบน(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 14.0 14.0 76.5 80.0 103.5 103.5 103.5 103.5
194 STN0227 บ้านคลองกั่ว(สงขลา) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 1.5 1.5 2.5 2.5 3.5 4.0 4.0
195 STN0232 บ้านผาหมี(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.5 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0
196 STN0232 บ้านดอยงาม(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.5 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0
197 STN0232 บ้านป่ายางผาแตก(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.5 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0
198 STN0232 บ้านห้วยน้ำริน(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.5 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0
199 STN0233 บ้านห้วยยาโน(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 14.0 14.5 17.0 17.0 17.0 46.5
200 STN0233 บ้านโป่งน้ำร้อน(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 14.0 14.5 17.0 17.0 17.0 46.5
201 STN0233 บ้านป่ากุ่ม(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 14.0 14.5 17.0 17.0 17.0 46.5
202 STN0233 บ้านป่าตึง(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 14.0 14.5 17.0 17.0 17.0 46.5
203 STN0233 บ้านใหม่เจริญ(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 14.0 14.5 17.0 17.0 17.0 46.5
204 STN0233 บ้านทุ่งต่าง(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 14.0 14.5 17.0 17.0 17.0 46.5
205 STN0234 บ้านผาแตก(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 1.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0 35.5
206 STN0234 บ้านแม่แพง(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 1.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0 35.5
207 STN0234 บ้านธรรมจาริก(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 1.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0 35.5
208 STN0240 บ้านห่างทางหลวง(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 5.0 16.0 16.5 38.0 38.0 38.0 38.0
209 STN0247 บ้านปางฮ่าง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 4.0 8.5 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 19.5
210 STN0247 บ้านปางม่วง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 4.0 8.5 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 19.5
211 STN0247 บ้านแม่หลอด(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 4.0 8.5 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 19.5
212 STN0248 บ้านป่าแป๋(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 49.5 72.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.5 119.5
213 STN0248 บ้านแม่น้ำแขม(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 49.5 72.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.5 119.5
214 STN0248 บ้านปางมะกล้วย(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 49.5 72.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.5 119.5
215 STN0248 บ้านผาเด็ง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 49.5 72.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.5 119.5
216 STN0248 บ้านปางลัน(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 49.5 72.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.5 119.5
217 STN0248 บ้านท่าผา(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 49.5 72.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.5 119.5
218 STN0249 บ้านโป่งไฮ(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.5 5.0 5.0 25.0 25.0 29.5 29.5 29.5 31.0
219 STN0250 บ้านเด่นฮ่อม(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 3.5 7.0 7.0 7.0 7.0 8.5 8.5
220 STN0250 บ้านแม่ยางห้า(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 3.5 7.0 7.0 7.0 7.0 8.5 8.5
221 STN0250 บ้านห้วยมะนะ(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 3.5 7.0 7.0 7.0 7.0 8.5 8.5
222 STN0250 บ้านป่าเกี๊ยะใน(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 3.5 7.0 7.0 7.0 7.0 8.5 8.5
223 STN0251 บ้านห้วยน้ำจาง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 10.0 33.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 91.0
224 STN0251 บ้านแม่ขะปู(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 10.0 33.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 91.0
225 STN0251 บ้านหนองครีซูใน(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 10.0 33.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 91.0
226 STN0251 บ้านบ่อแก้ว(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 10.0 33.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 91.0
227 STN0251 บ้านขุนเตียน(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 10.0 33.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 91.0
228 STN0251 บ้านม่อนยะ(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 10.0 33.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 91.0
229 STN0252 บ้านขุนกลาง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.5 3.5 22.0 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5
230 STN0252 บ้านผาหมอน(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.5 3.5 22.0 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5
231 STN0252 บ้านอ่างกาน้อย(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.5 3.5 22.0 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5
232 STN0252 บ้านหนองหล่ม(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.5 3.5 22.0 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5
233 STN0252 บ้านแม่กลางหลวง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.5 3.5 22.0 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5
234 STN0253 บ้านขุนแปะ(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 4.5 20.5 76.5 84.5 84.5 84.5 84.5 84.5
235 STN0253 บ้านบนนา(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 4.5 20.5 76.5 84.5 84.5 84.5 84.5 84.5
236 STN0253 บ้านต้นผึ้ง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 4.5 20.5 76.5 84.5 84.5 84.5 84.5 84.5
237 STN0255 บ้านหลวง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 10.0 11.5 22.5 22.5 23.0 23.0 23.0 25.0
238 STN0257 บ้านน้ำริน(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.5 3.0 4.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
239 STN0257 บ้านแม่หมูลีซอ(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.5 3.0 4.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
240 STN0258 บ้านเมืองน้อย(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 07:30 0.0 2.0 7.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
241 STN0258 บ้านห้วยเฮี้ย(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 07:30 0.0 2.0 7.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
242 STN0259 บ้านแม่ป้อกใน(ลำพูน) 2018/10/23 08:00 0.0 11.5 15.5 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
243 STN0259 บ้านปาง(ลำพูน) 2018/10/23 08:00 0.0 11.5 15.5 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
244 STN0268 บ้านบ้องตี้บน(กาญจนบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 1.5 6.5 61.5 64.0 64.0 64.0 64.5
245 STN0268 บ้านบ้องตี้ล่าง(กาญจนบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 1.5 6.5 61.5 64.0 64.0 64.0 64.5
246 STN0268 บ้านท้ายเหมือง(กาญจนบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 1.5 6.5 61.5 64.0 64.0 64.0 64.5
247 STN0269 บ้านเขาธง(สุพรรณบุรี) 2018/10/23 07:45 0.0 2.5 2.5 18.5 128.5 128.5 151.5 151.5 151.5
248 STN0269 บ้านทุ่งมะกอก(สุพรรณบุรี) 2018/10/23 07:45 0.0 2.5 2.5 18.5 128.5 128.5 151.5 151.5 151.5
249 STN0269 บ้านหนองมะเขือขื่น(สุพรรณบุรี) 2018/10/23 07:45 0.0 2.5 2.5 18.5 128.5 128.5 151.5 151.5 151.5
250 STN0272 บ้านไทยประจัน(ราชบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 19.5 20.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5
251 STN0272 บ้านทรัพย์สมบูรณ์(ราชบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 19.5 20.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5
252 STN0272 บ้านท่ายาง(ราชบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 19.5 20.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5
253 STN0287 บ้านสะพานนาค(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 2.5 31.5 54.5 55.5 57.0 75.0 75.5
254 STN0287 บ้านบางปรุ(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 2.5 31.5 54.5 55.5 57.0 75.0 75.5
255 STN0288 บ้านบางหวาน(ภูเก็ต) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 2.5 4.5 27.5 29.0 94.5 103.5 107.5
256 STN0288 บ้านโคกยาง(ภูเก็ต) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 2.5 4.5 27.5 29.0 94.5 103.5 107.5
257 STN0288 บ้านเหนือ(ภูเก็ต) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 2.5 4.5 27.5 29.0 94.5 103.5 107.5
258 STN0288 บ้านหัวควน(ภูเก็ต) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 2.5 4.5 27.5 29.0 94.5 103.5 107.5
259 STN0288 บ้านนาคา(ภูเก็ต) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 2.5 4.5 27.5 29.0 94.5 103.5 107.5
260 STN0288 บ้านหาดสุรินทร์(ภูเก็ต) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 2.5 4.5 27.5 29.0 94.5 103.5 107.5
261 STN0288 บ้านบางเทา(ภูเก็ต) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 2.5 4.5 27.5 29.0 94.5 103.5 107.5
262 STN0288 บ้านบางเทานอก(ภูเก็ต) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 2.5 4.5 27.5 29.0 94.5 103.5 107.5
263 STN0292 บ้านวัด(สงขลา) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
264 STN0292 บ้านใหม่(สงขลา) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
265 STN0292 บ้านประกอบตก(สงขลา) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
266 STN0292 บ้านเกาะไม้ใหญ่(สงขลา) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
267 STN0300 บ้านเพชรนิยม(กำแพงเพชร) 2018/10/23 08:00 0.0 10.0 37.5 96.5 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0
268 STN0307 บ้านปางตอง(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 11.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5
269 STN0307 บ้านคำสุข(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 11.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5
270 STN0311 บ้านพงษ์ทอง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
271 STN0311 บ้านปางไฮ(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
272 STN0311 บ้านดง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
273 STN0311 บ้านแม่ตอนหลวง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
274 STN0311 บ้านปางกำแพงหิน(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
275 STN0312 บ้านขุนลาว(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.5 2.0 14.5 34.0 37.5 42.0 42.0 42.0 42.0
276 STN0313 บ้านหัวฝาย(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.5 0.5 2.0 28.0 32.5 41.5 41.5 41.5 45.0
277 STN0313 บ้านโป่งพระบาท(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.5 0.5 2.0 28.0 32.5 41.5 41.5 41.5 45.0
278 STN0314 บ้านปางกลาง(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 23.0 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5
279 STN0314 บ้านมังกาล่า(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 23.0 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5
280 STN0315 บ้านดอยล้าน(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 9.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
281 STN0336 บ้านห้วยโก๋น(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 1.5 45.0 45.0 45.0 45.0 51.0 51.0
282 STN0337 บ้านผาน้ำย้อย(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 54.0 65.0 68.0 68.0 68.0 68.0
283 STN0337 บ้านดู่(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 54.0 65.0 68.0 68.0 68.0 68.0
284 STN0337 บ้านพญาแก้ว(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 54.0 65.0 68.0 68.0 68.0 68.0
285 STN0337 บ้านม่วง(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 54.0 65.0 68.0 68.0 68.0 68.0
286 STN0338 บ้านปอน(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 1.5 23.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0
287 STN0338 บ้านใหม่(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 1.5 23.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0
288 STN0338 บ้านป่าเปือย(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 1.5 23.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0
289 STN0338 บ้านหลายทุ่ง(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 1.5 23.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0
290 STN0338 บ้านหนองคำ(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 1.5 23.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0
291 STN0348 บ้านบ่อหลวง(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 2.0 6.5 10.0 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0
292 STN0348 บ้านนาคอก(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 2.0 6.5 10.0 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0
293 STN0348 บ้านผาคับ(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 2.0 6.5 10.0 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0
294 STN0348 บ้านนาขาม(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 2.0 6.5 10.0 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0
295 STN0350 บ้านหัวน้ำ(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 1.5 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0
296 STN0350 บ้านดอนแก้ว(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 1.5 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0
297 STN0350 บ้านพร้าว(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 1.5 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0
298 STN0350 บ้านป่ารวก(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 1.5 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0
299 STN0350 บ้านกลาง(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 1.5 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0
300 STN0350 บ้านห้วยแก้ว(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 1.5 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0
301 STN0361 บ้านแคววัวคำ(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 4.0
302 STN0362 บ้านบาหรา(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.5 4.0 10.0 27.5 27.5 28.0 28.0 28.0 28.0
303 STN0362 บ้านแม่ผักและ(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.5 4.0 10.0 27.5 27.5 28.0 28.0 28.0 28.0
304 STN0362 บ้านลอจอ(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.5 4.0 10.0 27.5 27.5 28.0 28.0 28.0 28.0
305 STN0363 บ้านห้วยส้าน(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.5 2.5 4.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 37.5
306 STN0363 บ้านโป่งปูเฟือง(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.5 2.5 4.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 37.5
307 STN0368 บ้านห้วยแก้ว(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 7.5 12.0 21.0 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
308 STN0370 บ้านห้วยทรายขาว(ลำพูน) 2018/10/23 08:00 2.0 15.0 16.5 37.0 59.0 59.0 59.0 59.0 66.5
309 STN0371 บ้านหัวขัว(ลำพูน) 2018/10/23 08:00 0.0 6.0 12.0 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 42.5
310 STN0374 บ้านหนองปลา(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 2.0 2.0 86.0 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5
311 STN0374 บ้านกอก(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 2.0 2.0 86.0 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5
312 STN0374 บ้านปางแก(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 2.0 2.0 86.0 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5
313 STN0380 บ้านโป่งน้ำร้อน(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 1.0 1.5 2.5 18.5 18.5 18.5 18.5 19.0 20.0
314 STN0380 บ้านบวกขอน(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 1.0 1.5 2.5 18.5 18.5 18.5 18.5 19.0 20.0
315 STN0380 บ้านปางอ่าย(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 1.0 1.5 2.5 18.5 18.5 18.5 18.5 19.0 20.0
316 STN0380 บ้านโป่งป่าตอง(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 1.0 1.5 2.5 18.5 18.5 18.5 18.5 19.0 20.0
317 STN0381 บ้านป่าซางพัฒนา(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 7.5 10.0 41.0 43.5 43.5 46.5 49.5 50.0
318 STN0381 บ้านป่าแงะ(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 7.5 10.0 41.0 43.5 43.5 46.5 49.5 50.0
319 STN0381 บ้านสันมะนะ(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 7.5 10.0 41.0 43.5 43.5 46.5 49.5 50.0
320 STN0382 บ้านแม่ฉางข้าว(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 3.0 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
321 STN0382 บ้านหนองเขียว(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 3.0 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
322 STN0392 บ้านพญากองดี(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 2.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0
323 STN0392 บ้านอายิโก๊ะ(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 2.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0
324 STN0392 บ้านแม่ยางมิ้น(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 2.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0
325 STN0393 บ้านห้วยเฮี้ย(เชียงราย) 2018/10/23 07:45 0.5 5.0 8.5 20.5 20.5 21.5 21.5 22.5 22.5
326 STN0395 บ้านห้วยมะแกง(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 2.0 5.0 6.0 20.0 20.0 46.5 46.5 46.5 46.5
327 STN0395 บ้านใหม่เจริญ(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 2.0 5.0 6.0 20.0 20.0 46.5 46.5 46.5 46.5
328 STN0398 บ้านห้วยส้าน(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.5 0.5 0.5 17.5 23.0 23.0 23.0 23.0 29.5
329 STN0398 บ้านแสนใจพัฒนา(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.5 0.5 0.5 17.5 23.0 23.0 23.0 23.0 29.5
330 STN0398 บ้านอีก้อแสนใจ(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.5 0.5 0.5 17.5 23.0 23.0 23.0 23.0 29.5
331 STN0398 บ้านแสนสุข(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.5 0.5 0.5 17.5 23.0 23.0 23.0 23.0 29.5
332 STN0398 บ้านเวียงสา(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.5 0.5 0.5 17.5 23.0 23.0 23.0 23.0 29.5
333 STN0398 บ้านแม่สลองนอก(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.5 0.5 0.5 17.5 23.0 23.0 23.0 23.0 29.5
334 STN0401 บ้านผาเดื่อ(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 26.0 31.5 31.5 31.5 31.5 32.5
335 STN0401 บ้านป่าเมี้ยง(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 26.0 31.5 31.5 31.5 31.5 32.5
336 STN0401 บ้านปางปูเลย(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 26.0 31.5 31.5 31.5 31.5 32.5
337 STN0403 บ้านดอนแก้ว(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 5.0 22.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.5 48.5
338 STN0403 บ้านดินดำ(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 5.0 22.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.5 48.5
339 STN0404 บ้านสันป่าสัก(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 14.0 18.0 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5
340 STN0404 บ้านเก๊าะมะค่า(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 14.0 18.0 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5
341 STN0404 บ้านช้างใน(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 14.0 18.0 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5
342 STN0404 บ้านต้นลุง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 14.0 18.0 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5
343 STN0406 บ้านดงสามหมื่น(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 6.5 17.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
344 STN0407 บ้านเสาแดง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 4.5 8.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
345 STN0407 บ้านห้วยเขียดแห้ง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 4.5 8.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
346 STN0409 บ้านห้วยบง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 2.0 4.5 7.5 7.5 11.5 11.5 11.5 20.0
347 STN0409 บ้านเด่น(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 2.0 4.5 7.5 7.5 11.5 11.5 11.5 20.0
348 STN0410 บ้านแจ่มน้อย(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 4.0 10.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
349 STN0411 บ้านท่ามะแกง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 28.5
350 STN0411 บ้านห้วยศาลา(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 28.5
351 STN0411 บ้านเมืองงาม(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 28.5
352 STN0411 บ้านเมืองงามใต้(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 28.5
353 STN0411 บ้านใหม่หมอกจ๋าม(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 28.5
354 STN0414 บ้านห้วยปูลิง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 43.0 81.0 81.0 110.0 110.0 110.0
355 STN0414 บ้านห้วยน้ำดั้นใต้(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 43.0 81.0 81.0 110.0 110.0 110.0
356 STN0415 บ้านห้วยส้มป่อย(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 8.0 23.0 78.5 78.5 78.5 78.5 78.5 78.5
357 STN0415 บ้านห้วยขนุน(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 8.0 23.0 78.5 78.5 78.5 78.5 78.5 78.5
358 STN0415 บ้านห้วยมะนาว(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 8.0 23.0 78.5 78.5 78.5 78.5 78.5 78.5
359 STN0415 บ้านขุนแตะ(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 8.0 23.0 78.5 78.5 78.5 78.5 78.5 78.5
360 STN0417 บ้านสามสบ(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 30.5 48.0 57.5 65.0 65.0 65.0 65.0
361 STN0417 บ้านแม่ยางส้าน(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 30.5 48.0 57.5 65.0 65.0 65.0 65.0
362 STN0417 บ้านผานัง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 30.5 48.0 57.5 65.0 65.0 65.0 65.0
363 STN0417 บ้านเหล่า(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 30.5 48.0 57.5 65.0 65.0 65.0 65.0
364 STN0417 บ้านยางหลวง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 30.5 48.0 57.5 65.0 65.0 65.0 65.0
365 STN0417 บ้านดอยสันเกี๋ยง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 30.5 48.0 57.5 65.0 65.0 65.0 65.0
366 STN0417 บ้านใหม่ป่าตึง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 30.5 48.0 57.5 65.0 65.0 65.0 65.0
367 STN0417 บ้านห้วยริน(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 30.5 48.0 57.5 65.0 65.0 65.0 65.0
368 STN0422 บ้านแม่ก๊ะเปียง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 12.5 26.0 42.0 42.0 42.0 42.0 43.5 43.5
369 STN0422 บ้านเมืองก๊ะ(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 12.5 26.0 42.0 42.0 42.0 42.0 43.5 43.5
370 STN0423 บ้านถ้ำง๊อบ(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 1.0 11.0 11.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
371 STN0423 บ้านหนองบัว(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 1.0 11.0 11.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
372 STN0424 บ้านดอยหล่อ(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 4.0 4.0 32.5 32.5 32.5 32.5 34.0 34.0
373 STN0425 บ้านเปียงกอก(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 4.5 4.5 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 32.0
374 STN0425 บ้านต้นผึ้งใต้(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 4.5 4.5 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 32.0
375 STN0425 บ้านท่าหัด(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 4.5 4.5 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 32.0
376 STN0425 บ้านใหม่หัวฝาย(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 4.5 4.5 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 32.0
377 STN0426 บ้านแพมบก(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 8.0 12.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
378 STN0426 บ้านสบแพม(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 8.0 12.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
379 STN0426 บ้านแพมกลาง(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 8.0 12.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
380 STN0427 บ้านปางแปก(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 9.0 10.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
381 STN0431 บ้านป่ากล้วย(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 25.0 28.5 31.0 35.0 35.0 35.0 35.0
382 STN0431 บ้านจอมแจ้ง(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 25.0 28.5 31.0 35.0 35.0 35.0 35.0
383 STN0431 บ้านนาคาว(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 25.0 28.5 31.0 35.0 35.0 35.0 35.0
384 STN0431 บ้านวังยาว(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 25.0 28.5 31.0 35.0 35.0 35.0 35.0
385 STN0432 บ้านทุ่งข้าวหาง(ลำพูน) 2018/10/23 08:00 0.5 10.5 12.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0
386 STN0432 บ้านป่าก่อ(ลำพูน) 2018/10/23 08:00 0.5 10.5 12.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0
387 STN0432 บ้านป่าตึงงาม(ลำพูน) 2018/10/23 08:00 0.5 10.5 12.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0
388 STN0433 บ้านต้นผึ้ง(ลำพูน) 2018/10/23 08:00 3.5 9.5 21.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5
389 STN0433 บ้านปงแม่ลอบ(ลำพูน) 2018/10/23 08:00 3.5 9.5 21.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5
390 STN0436 บ้านป่าเหมี้ยง(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 2.0 4.0 4.5 35.5 35.5 46.5 46.5 46.5 46.5
391 STN0437 บ้านห้วยพลู(ตาก) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
392 STN0437 บ้านปางส้าน(ตาก) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
393 STN0437 บ้านห้วยไคร้(ตาก) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
394 STN0439 บ้านกล้อทอ(ตาก) 2018/10/23 08:00 0.0 3.5 3.5 20.5 53.5 54.5 54.5 55.0 85.0
395 STN0439 บ้านทีจอชี(ตาก) 2018/10/23 08:00 0.0 3.5 3.5 20.5 53.5 54.5 54.5 55.0 85.0
396 STN0440 บ้านเขาน้ำเพชร(กำแพงเพชร) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 8.5 26.0 46.5 46.5 46.5 46.5 51.0
397 STN0440 บ้านมอฝ้าย(กำแพงเพชร) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 8.5 26.0 46.5 46.5 46.5 46.5 51.0
398 STN0440 บ้านวงฆ้อง(กำแพงเพชร) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 8.5 26.0 46.5 46.5 46.5 46.5 51.0
399 STN0442 บ้านโป่งน้ำร้อน(กำแพงเพชร) 2018/10/23 08:00 0.0 3.0 37.5 61.5 110.0 110.0 110.0 110.0 111.0
400 STN0442 บ้านท่ากระบาก(กำแพงเพชร) 2018/10/23 08:00 0.0 3.0 37.5 61.5 110.0 110.0 110.0 110.0 111.0
401 STN0442 บ้านท่าระแนะ(กำแพงเพชร) 2018/10/23 08:00 0.0 3.0 37.5 61.5 110.0 110.0 110.0 110.0 111.0
402 STN0442 บ้านใหม่นาบ่อคำ(กำแพงเพชร) 2018/10/23 08:00 0.0 3.0 37.5 61.5 110.0 110.0 110.0 110.0 111.0
403 STN0445 บ้านปางขนุน(กำแพงเพชร) 2018/10/23 08:00 0.0 3.0 62.5 115.0 161.5 161.5 161.5 161.5 161.5
404 STN0447 บ้านปางเป๋ย(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
405 STN0447 บ้านใหม่ในฝัน(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
406 STN0447 บ้านห้วยมอญ(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
407 STN0479 บ้านหินสี(ราชบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 16.0 16.0 89.5 98.5 98.5 100.0 100.0
408 STN0484 บ้านหินขาว(ระนอง) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 10.5 56.5
409 STN0486 บ้านลำเลียง(ระนอง) 2018/10/23 08:00 0.0 14.0 14.0 14.0 16.0 49.5 49.5 49.5 49.5
410 STN0486 บ้านบางนา(ระนอง) 2018/10/23 08:00 0.0 14.0 14.0 14.0 16.0 49.5 49.5 49.5 49.5
411 STN0486 บ้านวังเข้(ระนอง) 2018/10/23 08:00 0.0 14.0 14.0 14.0 16.0 49.5 49.5 49.5 49.5
412 STN0489 บ้านเนินสำลี (ควน)(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 1.5 10.0 10.5 12.5 23.5 23.5 23.5
413 STN0489 บ้านห้วยตาอ่อน(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 1.5 10.0 10.5 12.5 23.5 23.5 23.5
414 STN0495 บ้านวังทอง(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 5.0 5.0 6.0 7.0 12.0 12.0 12.5 12.5
415 STN0495 บ้านช่องมุด(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 5.0 5.0 6.0 7.0 12.0 12.0 12.5 12.5
416 STN0495 บ้านถ้ำเขาพลู(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 5.0 5.0 6.0 7.0 12.0 12.0 12.5 12.5
417 STN0500 บ้านหน้าเขา(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 12.0 32.5 34.0 34.0 34.0 34.0 57.5 58.5
418 STN0500 บ้านไสส้าน(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 12.0 32.5 34.0 34.0 34.0 34.0 57.5 58.5
419 STN0502 บ้านหัวโคก(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 46.5 47.0 63.0 68.0 68.0 72.5 72.5 72.5
420 STN0502 บ้านถ้ำโคก(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 46.5 47.0 63.0 68.0 68.0 72.5 72.5 72.5
421 STN0502 บ้านในทอน(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 46.5 47.0 63.0 68.0 68.0 72.5 72.5 72.5
422 STN0502 บ้านพัฒนา(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 46.5 47.0 63.0 68.0 68.0 72.5 72.5 72.5
423 STN0502 บ้านโรงเหล็ก(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 46.5 47.0 63.0 68.0 68.0 72.5 72.5 72.5
424 STN0502 บ้านสวนกลาง(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 46.5 47.0 63.0 68.0 68.0 72.5 72.5 72.5
425 STN0508 บ้านเขาหลัก(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 17.0 17.0 22.0 43.5 43.5 47.0 47.5 47.5
426 STN0508 บ้านเขาโหรง(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 17.0 17.0 22.0 43.5 43.5 47.0 47.5 47.5
427 STN0508 บ้านในเขา(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 17.0 17.0 22.0 43.5 43.5 47.0 47.5 47.5
428 STN0509 บ้านในปง(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 3.5 12.5 12.5 30.0 42.0 42.0 42.0 42.0
429 STN0509 บ้านใสใหญ่(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 3.5 12.5 12.5 30.0 42.0 42.0 42.0 42.0
430 STN0512 บ้านเขาจันทร์(พัทลุง) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 9.5 9.5 14.0 14.0 14.0 17.5 27.0
431 STN0512 บ้านโหล๊ะหาร(พัทลุง) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 9.5 9.5 14.0 14.0 14.0 17.5 27.0
432 STN0512 บ้านเหมืองตะกั่ว(พัทลุง) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 9.5 9.5 14.0 14.0 14.0 17.5 27.0
433 STN0516 บ้านดอยชมภู(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 1.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 24.5
434 STN0516 บ้านห้วยส้านพลับพลา(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 1.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 24.5
435 STN0516 บ้านใหม่สันอุดม(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 1.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 24.5
436 STN0518 บ้านห้วยหยวกป่าโซ(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 18.0 19.0 19.0 19.0 24.5 32.0
437 STN0518 บ้านห้วยหก(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 18.0 19.0 19.0 19.0 24.5 32.0
438 STN0518 บ้านมะหินกอง(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 18.0 19.0 19.0 19.0 24.5 32.0
439 STN0522 บ้านแม่อ้อใน(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 2.0 23.0 23.5 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0
440 STN0522 บ้านสบอ้อ(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 2.0 23.0 23.5 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0
441 STN0523 บ้านโป่งถืบใน(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.5 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
442 STN0523 บ้านโป่งถืบ(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.5 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
443 STN0524 บ้านกิ่วเสือ(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 14.5 27.0 39.5 39.5 39.5 39.5 43.0 43.0
444 STN0524 บ้านแม่แว(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 14.5 27.0 39.5 39.5 39.5 39.5 43.0 43.0
445 STN0527 บ้านผาแดงหลวง(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 8.5 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
446 STN0527 บ้านแม่อุมพาย(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 8.5 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
447 STN0527 บ้านหัวแม่โถ(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 8.5 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
448 STN0528 บ้านแม่ต๊อบเหนือ(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.5 0.5 2.0 3.5 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0
449 STN0528 บ้านแม่ต๊อบกลาง(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.5 0.5 2.0 3.5 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0
450 STN0528 บ้านแม่ต๊อบใต้(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.5 0.5 2.0 3.5 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0
451 STN0529 บ้านแม่เหมืองหลวง(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 9.0 20.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5
452 STN0529 บ้านห้วยเดื่อ(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 9.0 20.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5
453 STN0531 บ้านกอกหลวง(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 10.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
454 STN0531 บ้านแม่กองแป(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 10.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
455 STN0532 บ้านแม่สุ(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 3.0 11.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
456 STN0532 บ้านสุขใจ(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 3.0 11.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
457 STN0532 บ้านทุ่งป่าคา(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 3.0 11.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
458 STN0535 บ้านสันขี้เหล็ก(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 1.0 30.0 33.0 54.0 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5
459 STN0535 บ้านห้วยขี้นก(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 1.0 30.0 33.0 54.0 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5
460 STN0536 บ้านแม่หีด(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.5 0.5 0.5 15.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0
461 STN0537 บ้านแม่แสม(ลำพูน) 2018/10/23 08:00 3.0 13.5 27.0 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 117.5
462 STN0537 บ้านไม้สลี(ลำพูน) 2018/10/23 08:00 3.0 13.5 27.0 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 117.5
463 STN0537 บ้านห้วยห้าง(ลำพูน) 2018/10/23 08:00 3.0 13.5 27.0 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 117.5
464 STN0540 บ้านเปียงซ้อ(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 3.0 10.5 10.5 12.0 12.0 12.0 12.0
465 STN0540 บ้านบวกอุ้ม(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 3.0 10.5 10.5 12.0 12.0 12.0 12.0
466 STN0540 บ้านสะเกี้ยง(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 3.0 10.5 10.5 12.0 12.0 12.0 12.0
467 STN0540 บ้านสะจุก(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 3.0 10.5 10.5 12.0 12.0 12.0 12.0
468 STN0540 บ้านห้วยเต๋ย(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 3.0 10.5 10.5 12.0 12.0 12.0 12.0
469 STN0540 บ้านห้วยฟอง(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 3.0 10.5 10.5 12.0 12.0 12.0 12.0
470 STN0540 บ้านด่าน(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 3.0 10.5 10.5 12.0 12.0 12.0 12.0
471 STN0540 บ้านนาคุ(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 3.0 10.5 10.5 12.0 12.0 12.0 12.0
472 STN0540 บ้านเปียงก่อ(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 3.0 10.5 10.5 12.0 12.0 12.0 12.0
473 STN0541 บ้านห้วยหลักลาย(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 2.5 17.0 17.0 17.5 17.5 17.5 17.5
474 STN0541 บ้านห้วยหาด(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 2.5 17.0 17.0 17.5 17.5 17.5 17.5
475 STN0542 บ้านก้อ(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 12.0 15.5 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
476 STN0542 บ้านแพะ(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 12.0 15.5 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
477 STN0542 บ้านนาบัว(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 12.0 15.5 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
478 STN0542 บ้านแคว้ง(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 12.0 15.5 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
479 STN0542 บ้านหนองแดง(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 12.0 15.5 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
480 STN0542 บ้านนาเจริญ(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 12.0 15.5 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
481 STN0547 บ้านห้วยกุ่ม(กำแพงเพชร) 2018/10/23 08:00 0.0 5.5 22.5 53.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5
482 STN0547 บ้านไทรย้อย(กำแพงเพชร) 2018/10/23 08:00 0.0 5.5 22.5 53.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5
483 STN0547 บ้านคลองลึก(กำแพงเพชร) 2018/10/23 08:00 0.0 5.5 22.5 53.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5
484 STN0547 บ้านวังน้ำเย็น(กำแพงเพชร) 2018/10/23 08:00 0.0 5.5 22.5 53.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5
485 STN0555 บ้านคีรีรัตน์(เพชรบูรณ์) 2018/10/23 08:00 0.0 4.0 20.0 25.0 26.0 30.5 30.5 30.5 63.0
486 STN0555 บ้านสันติสุข(เพชรบูรณ์) 2018/10/23 08:00 0.0 4.0 20.0 25.0 26.0 30.5 30.5 30.5 63.0
487 STN0565 บ้านถ้ำหิน(ราชบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 3.0 7.0 7.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
488 STN0568 บ้านถ้ำผุด(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 9.0 9.0 9.0 39.5 39.5 43.0 43.0 61.0
489 STN0568 บ้านเขานาใน(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 9.0 9.0 9.0 39.5 39.5 43.0 43.0 61.0
490 STN0569 บ้านคลองกลาง(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 10.5 10.5 11.0 14.5 14.5 14.5 14.5 15.5
491 STN0570 บ้านใต้โตน(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 2.5 8.5 15.5 15.5 15.5 15.5 20.0
492 STN0570 บ้านต้นไทร(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 2.5 8.5 15.5 15.5 15.5 15.5 20.0
493 STN0571 บ้านพันวาล(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 10.5 10.5 16.5 34.5 34.5 34.5 34.5
494 STN0571 บ้านบางไม้แก้วพัฒนา(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 10.5 10.5 16.5 34.5 34.5 34.5 34.5
495 STN0578 บ้านห้วยครก(พัทลุง) 2018/10/23 08:00 0.0 5.0 7.0 7.0 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0
496 STN0578 บ้านไสประดู่(พัทลุง) 2018/10/23 08:00 0.0 5.0 7.0 7.0 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0
497 STN0578 บ้านทุ่งยูง(พัทลุง) 2018/10/23 08:00 0.0 5.0 7.0 7.0 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0
498 STN0579 บ้านควนยาว(พัทลุง) 2018/10/23 08:00 0.0 9.0 19.0 26.0 26.5 26.5 40.0 40.0 42.5
499 STN0582 บ้านห้วยกลาง(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 104.0 104.0 106.5 106.5 106.5 109.5 109.5 129.0
500 STN0582 บ้านกะทูนเหนือ(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 104.0 104.0 106.5 106.5 106.5 109.5 109.5 129.0
501 STN0582 บ้านห้วยทรายขาว(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 104.0 104.0 106.5 106.5 106.5 109.5 109.5 129.0
502 STN0582 บ้านเหนือคลอง(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 104.0 104.0 106.5 106.5 106.5 109.5 109.5 129.0
503 STN0583 บ้านนาฟ่อน(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 33.5 125.5 132.5 133.5 133.5 133.5 147.0
504 STN0583 บ้านวังกอง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 33.5 125.5 132.5 133.5 133.5 133.5 147.0
505 STN0583 บ้านขุน(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 33.5 125.5 132.5 133.5 133.5 133.5 147.0
506 STN0583 บ้านแม่ลายเหนือ(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 33.5 125.5 132.5 133.5 133.5 133.5 147.0
507 STN0583 บ้านแม่ลายตองเต้า(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 33.5 125.5 132.5 133.5 133.5 133.5 147.0
508 STN0583 บ้านกองปะ(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 33.5 125.5 132.5 133.5 133.5 133.5 147.0
509 STN0586 บ้านแม่สูนน้อย(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.5 5.0 5.0 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
510 STN0586 บ้านสันป่าแดง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.5 5.0 5.0 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
511 STN0586 บ้านต้นส้าน(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.5 5.0 5.0 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
512 STN0586 บ้านเพชรไพฑูรย์(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.5 5.0 5.0 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
513 STN0586 บ้านสันมะม่วง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.5 5.0 5.0 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
514 STN0586 บ้านใหม่โป่งผา(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.5 5.0 5.0 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
515 STN0588 บ้านแม่แสะ(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 14.5 24.5 36.0 36.0 36.0 36.0 36.5 40.5
516 STN0588 บ้านแม่เลา(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 14.5 24.5 36.0 36.0 36.0 36.0 36.5 40.5
517 STN0589 บ้านทุ่งโป่งใต้(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 17.0 21.0 62.0 62.0 62.0 62.0 63.0 63.0
518 STN0589 บ้านปงเหนือ(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 17.0 21.0 62.0 62.0 62.0 62.0 63.0 63.0
519 STN0590 บ้านใหม่ดอนแก้ว(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 5.5 18.0 20.0 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5
520 STN0590 บ้านแม่ตะไคร้(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 5.5 18.0 20.0 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5
521 STN0591 บ้านปางแฟน(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 1.5 4.0 11.0 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
522 STN0595 บ้านหาดส้มป่อย(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 10.5 26.5 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 55.0
523 STN0595 บ้านอมลอง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 10.5 26.5 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 55.0
524 STN0600 บ้านแม่ตูบ(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 4.0 18.0 35.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0
525 STN0600 บ้านโป่งโค้ง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 4.0 18.0 35.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0
526 STN0602 บ้านนาหวาย(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 15.0 15.0 32.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
527 STN0602 บ้านโล๊ะป่าหาญ(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 15.0 15.0 32.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
528 STN0602 บ้านน้ำรู(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 15.0 15.0 32.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
529 STN0602 บ้านห้วยไส้(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 15.0 15.0 32.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
530 STN0603 บ้านแม่กอน(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 14.0 14.5 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 42.0
531 STN0604 บ้านห้วยจะค่าน(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 8.5 10.5 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0
532 STN0604 บ้านหัวโท(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 8.5 10.5 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0
533 STN0605 บ้านปางมะกง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 1.5 21.5 24.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
534 STN0606 บ้านแกน้อย(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 12.0 16.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
535 STN0606 บ้านไชยา(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 12.0 16.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
536 STN0607 บ้านตีนธาตุ(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 1.5 12.5 16.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0
537 STN0608 บ้านแม่เตาดิน(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 12.0 33.0 34.5 45.0 50.0 50.5 50.5 50.5 50.5
538 STN0608 บ้านปางกอง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 12.0 33.0 34.5 45.0 50.0 50.5 50.5 50.5 50.5
539 STN0608 บ้านโป่งกุ่ม(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 12.0 33.0 34.5 45.0 50.0 50.5 50.5 50.5 50.5
540 STN0608 บ้านปางจำปี(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 12.0 33.0 34.5 45.0 50.0 50.5 50.5 50.5 50.5
541 STN0609 บ้านโป่งทุ่ง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 6.0 22.0 42.5 60.5 60.5 60.5 60.5 70.0
542 STN0609 บ้านเกาะหลวง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 6.0 22.0 42.5 60.5 60.5 60.5 60.5 70.0
543 STN0609 บ้านสันบ่อเย็น(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 6.0 22.0 42.5 60.5 60.5 60.5 60.5 70.0
544 STN0609 บ้านหนองเหม็น(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 6.0 22.0 42.5 60.5 60.5 60.5 60.5 70.0
545 STN0609 บ้านโปง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 6.0 22.0 42.5 60.5 60.5 60.5 60.5 70.0
546 STN0610 บ้านหัวแม่คำ(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.5 5.5 6.0 35.0 38.5 38.5 38.5 38.5 51.0
547 STN0610 บ้านม้งแปดหลัง(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.5 5.5 6.0 35.0 38.5 38.5 38.5 38.5 51.0
548 STN0610 บ้านสันมะเค็ด(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.5 5.5 6.0 35.0 38.5 38.5 38.5 38.5 51.0
549 STN0612 บ้านหนองเขียว (เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 6.0 53.0 55.5 59.5 59.5 67.0 67.0
550 STN0612 บ้านแม่กรณ์(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 6.0 53.0 55.5 59.5 59.5 67.0 67.0
551 STN0612 บ้านสวนดอก(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 6.0 53.0 55.5 59.5 59.5 67.0 67.0
552 STN0612 บ้านแม่สาด(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 6.0 53.0 55.5 59.5 59.5 67.0 67.0
553 STN0613 บ้านปางริมกรณ์(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 2.5 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 27.0
554 STN0613 บ้านฝั่งหมิ่น(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 2.5 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 27.0
555 STN0613 บ้านปางกอก(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 2.5 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 27.0
556 STN0613 บ้านปางป่าอ้อ(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 2.5 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 27.0
557 STN0614 บ้านห้วยแม่เลี่ยม(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 3.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 29.0
558 STN0614 บ้านห้วยแก้ว(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 3.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 29.0
559 STN0615 บ้านนางแลใน (บ้านลิไข่)(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.5 0.5 2.5 40.5 42.0 66.5 66.5 66.5 78.5
560 STN0616 บ้านสันติสุข (บ้านกิ่วสะไต)(เชียงราย) 2018/10/23 07:45 0.0 0.5 1.0 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
561 STN0617 บ้านห้วยน้ำมา(เชียงราย) 2018/10/23 07:45 0.0 2.0 2.5 31.5 31.5 35.0 35.0 35.0 39.5
562 STN0618 บ้านห้วยชมภู (บ้านป่าคาหลวง)(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 5.5 16.5 21.0 33.0 33.5 34.0 34.0 40.0 40.0
563 STN0618 บ้านแม่ต๋ำน้อยล่าง(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 5.5 16.5 21.0 33.0 33.5 34.0 34.0 40.0 40.0
564 STN0619 บ้านขุนเมืองงาม(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 6.5 7.0 18.5 22.0 22.0 22.0 22.0 26.5
565 STN0619 บ้านฮ่างต่ำ(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 6.5 7.0 18.5 22.0 22.0 22.0 22.0 26.5
566 STN0620 บ้านแม่ปูนหลวง(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.5 5.0 9.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0
567 STN0622 บ้านปางกล้วยค้าว(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.5 18.0 18.0 18.0 18.0 36.5 36.5
568 STN0622 บ้านปางเกาะทราย (เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.5 18.0 18.0 18.0 18.0 36.5 36.5
569 STN0622 บ้านทุ่งมะฝาง(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.5 18.0 18.0 18.0 18.0 36.5 36.5
570 STN0622 บ้านศาลาเหมืองหิน(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.5 18.0 18.0 18.0 18.0 36.5 36.5
571 STN0622 บ้านทุ่งผักกูด(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.5 18.0 18.0 18.0 18.0 36.5 36.5
572 STN0624 บ้านโป่งไฮ(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 13.0
573 STN0625 บ้านใหม่เจริญไพร(พะเยา) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
574 STN0625 บ้านแวนโค้ง(พะเยา) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
575 STN0625 บ้านสันติสุข(พะเยา) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
576 STN0625 บ้านศิวิไล (พะเยา) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
577 STN0628 บ้านใหม่พัฒนา(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 3.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
578 STN0629 บ้านเมืองปอน(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 3.0 5.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
579 STN0629 บ้านป่าฝาง(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 3.0 5.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
580 STN0629 บ้านแม่ซอ(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 3.0 5.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
581 STN0629 บ้านหางปอน(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 3.0 5.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
582 STN0629 บ้านเมืองปอน(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 3.0 5.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
583 STN0630 บ้านห้วยผึ้ง(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 6.5 10.0 11.0 11.0 11.0 15.5 15.5 15.5
584 STN0630 บ้านนาปลาจาด(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 6.5 10.0 11.0 11.0 11.0 15.5 15.5 15.5
585 STN0631 บ้านแม่สุยะ(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 5.0 9.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
586 STN0631 บ้านน้ำกัด(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 5.0 9.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
587 STN0632 บ้านทุ่งมะส้าน(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 3.5 6.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 9.0
588 STN0632 บ้านห้วยผา(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 3.5 6.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 9.0
589 STN0633 บ้านนาป่าแปก (แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 8.0 10.0 -88.9 -88.9 -88.9 -88.9 -88.9 -88.9
590 STN0633 บ้านห้วยขาน(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 8.0 10.0 -88.9 -88.9 -88.9 -88.9 -88.9 -88.9
591 STN0634 บ้านหมอกจำแป๋(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 6.5
592 STN0634 บ้านแม่สะงา(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 6.5
593 STN0634 บ้านกุงไม้สัก(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 6.5
594 STN0635 บ้านชานเมือง(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 3.0 4.0 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
595 STN0637 บ้านขุนแม่ลาน้อย(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
596 STN0638 บ้านแม่แลบ(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 3.5 6.0 16.5 17.0 17.0 17.0 17.0
597 STN0639 บ้านเมืองแพม(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 4.5 5.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
598 STN0640 บ้านกลาง(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 2.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
599 STN0640 บ้านแก่นฟ้า(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 2.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
600 STN0640 บ้านไม้ฮุง(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 2.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
601 STN0640 บ้านป่าลาน(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 2.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
602 STN0640 บ้านทุ่งมะกอก(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 2.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
603 STN0643 บ้านสบป่อง(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 10.5 11.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
604 STN0643 บ้านไร่ (แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 10.5 11.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
605 STN0643 บ้านหนองตอง(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 10.5 11.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
606 STN0645 บ้านทุ่งยาง(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 2.5 14.5 14.5 15.0 15.0 15.0 25.0
607 STN0645 บ้านแม่ต๋อม(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 2.5 14.5 14.5 15.0 15.0 15.0 25.0
608 STN0646 บ้านทุ่งกล้วย(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 5.0 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5
609 STN0646 บ้านห้วยไร่(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 5.0 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5
610 STN0646 บ้านแม่ต๋ำ(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 5.0 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5
611 STN0646 บ้านทุ่งกล้วยใต้(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 5.0 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5
612 STN0646 บ้านแม่ต๋ำใต้(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 5.0 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5
613 STN0647 บ้านป่าเห่ว(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.5 0.5 2.0 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
614 STN0647 บ้านขอใต้(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.5 0.5 2.0 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
615 STN0647 บ้านม่วง(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.5 0.5 2.0 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
616 STN0647 บ้านขอเหนือ(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.5 0.5 2.0 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
617 STN0647 บ้านทุ่งบอม(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.5 0.5 2.0 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
618 STN0649 บ้านแม่ต๋ำ(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.0 5.0 16.5 64.0 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
619 STN0650 บ้านดงหนองจอก(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.0 3.0 7.5 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0
620 STN0650 บ้านสบแม่ทำ(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.0 3.0 7.5 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0
621 STN0650 บ้านนาจะลา(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.0 3.0 7.5 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0
622 STN0650 บ้านนาไผ่(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.0 3.0 7.5 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0
623 STN0652 บ้านต้นฮ่างพัฒนา(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 4.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
624 STN0652 บ้านค่ากลาง(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 4.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
625 STN0652 บ้านทุ่งโจ้(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 4.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
626 STN0652 บ้านค่าหลวง (ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 4.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
627 STN0655 บ้านผาลาดเหนือ(ลำพูน) 2018/10/23 08:00 0.0 13.0 14.0 34.5 38.0 38.0 38.0 38.0 39.0
628 STN0655 บ้านผาลาด(ลำพูน) 2018/10/23 08:00 0.0 13.0 14.0 34.5 38.0 38.0 38.0 38.0 39.0
629 STN0656 บ้านแม่หว่างพัฒนา(ลำพูน) 2018/10/23 08:00 0.5 13.0 14.5 41.5 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0
630 STN0656 บ้านแม่หว่างห้วยริน(ลำพูน) 2018/10/23 08:00 0.5 13.0 14.5 41.5 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0
631 STN0656 บ้านแม่หว่างลุ่ม(ลำพูน) 2018/10/23 08:00 0.5 13.0 14.5 41.5 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0
632 STN0656 บ้านแม่หว่างต้นผาง(ลำพูน) 2018/10/23 08:00 0.5 13.0 14.5 41.5 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0
633 STN0656 บ้านนาทราย(ลำพูน) 2018/10/23 08:00 0.5 13.0 14.5 41.5 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0
634 STN0659 บ้านปู(ลำพูน) 2018/10/23 08:00 0.0 5.5 6.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0
635 STN0659 บ้านนากลาง(ลำพูน) 2018/10/23 08:00 0.0 5.5 6.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0
636 STN0659 บ้านโฮ่ง(ลำพูน) 2018/10/23 08:00 0.0 5.5 6.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0
637 STN0660 บ้านสันวิไล(ลำพูน) 2018/10/23 08:00 0.0 27.0 27.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
638 STN0660 บ้านแม่แนต(ลำพูน) 2018/10/23 08:00 0.0 27.0 27.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
639 STN0660 บ้านสว่างวงค์วัฒนา(ลำพูน) 2018/10/23 08:00 0.0 27.0 27.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
640 STN0661 บ้านอุ้มเปี้ยม(ตาก) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 1.0 93.5 149.0 152.0 153.5 155.0 155.5
641 STN0669 บ้านหนองบัวสามัคคี(กำแพงเพชร) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 45.5 81.5 101.0 101.0 101.0 104.0 104.0
642 STN0669 บ้านคลองเป้า(กำแพงเพชร) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 45.5 81.5 101.0 101.0 101.0 104.0 104.0
643 STN0672 บ้านโนนเสาธง(เพชรบูรณ์) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.5 11.0 46.0 64.5 65.0 65.0 65.0
644 STN0672 บ้านวังโค้ง(เพชรบูรณ์) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.5 11.0 46.0 64.5 65.0 65.0 65.0
645 STN0672 บ้านห้วยตูม(เพชรบูรณ์) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.5 11.0 46.0 64.5 65.0 65.0 65.0
646 STN0672 บ้านตะเบาะ(เพชรบูรณ์) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.5 11.0 46.0 64.5 65.0 65.0 65.0
647 STN0672 บ้านป่าบง(เพชรบูรณ์) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.5 11.0 46.0 64.5 65.0 65.0 65.0
648 STN0672 บ้านไร่ยาน(เพชรบูรณ์) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.5 11.0 46.0 64.5 65.0 65.0 65.0
649 STN0684 บ้านหนองบาง(กาญจนบุรี) 2018/10/23 07:45 0.0 0.5 2.0 7.5 51.0 51.0 51.0 51.0 52.5
650 STN0684 บ้านลิ่นถิ่น(กาญจนบุรี) 2018/10/23 07:45 0.0 0.5 2.0 7.5 51.0 51.0 51.0 51.0 52.5
651 STN0685 บ้านทุ่งมะเซอย่อ(กาญจนบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 33.0 62.0 64.5 64.5 64.5 64.5
652 STN0690 บ้านสวนผึ้ง(ราชบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 5.5 5.5 8.5 57.5 75.5 75.5 75.5 88.0
653 STN0690 บ้านท่ามะขาม(ราชบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 5.5 5.5 8.5 57.5 75.5 75.5 75.5 88.0
654 STN0690 บ้านบ่อเก่าบน(ราชบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 5.5 5.5 8.5 57.5 75.5 75.5 75.5 88.0
655 STN0691 บ้านห้วยม่วง(ราชบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 1.5 4.5 50.5 52.5 52.5 52.5 52.5
656 STN0691 บ้านห้วยน้ำหนัก(ราชบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 1.5 4.5 50.5 52.5 52.5 52.5 52.5
657 STN0693 บ้านหนองโก(ราชบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 53.0 87.0 141.0 150.0 150.0 153.5 153.5
658 STN0693 บ้านทุ่งตาลับ(ราชบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 53.0 87.0 141.0 150.0 150.0 153.5 153.5
659 STN0694 บ้านนาบ่อ(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 6.5 6.5 7.0 7.0 8.5 11.0 11.0 19.0
660 STN0694 บ้านสิเหร่(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 6.5 6.5 7.0 7.0 8.5 11.0 11.0 19.0
661 STN0694 บ้านเคี่ยมงาม (ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 6.5 6.5 7.0 7.0 8.5 11.0 11.0 19.0
662 STN0696 บ้านปากแคลง(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 9.5 27.5 41.0 89.5 98.0 113.5 133.5 140.0
663 STN0696 บ้านหัวถนน(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 9.5 27.5 41.0 89.5 98.0 113.5 133.5 140.0
664 STN0696 บ้านควนไม้ดำ(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 9.5 27.5 41.0 89.5 98.0 113.5 133.5 140.0
665 STN0696 บ้านลำแคลง (ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 9.5 27.5 41.0 89.5 98.0 113.5 133.5 140.0
666 STN0696 บ้านป่ากอ(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 9.5 27.5 41.0 89.5 98.0 113.5 133.5 140.0
667 STN0696 บ้านถ้ำสุรินทร์(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 9.5 27.5 41.0 89.5 98.0 113.5 133.5 140.0
668 STN0697 บ้านทุ่งข่า(ตรัง) 2018/10/23 07:45 0.0 1.0 34.5 34.5 66.5 66.5 71.5 87.5 89.0
669 STN0697 บ้านลำปลอก(ตรัง) 2018/10/23 07:45 0.0 1.0 34.5 34.5 66.5 66.5 71.5 87.5 89.0
670 STN0697 บ้านวังเจริญ(ตรัง) 2018/10/23 07:45 0.0 1.0 34.5 34.5 66.5 66.5 71.5 87.5 89.0
671 STN0697 บ้านพรุราชา(ตรัง) 2018/10/23 07:45 0.0 1.0 34.5 34.5 66.5 66.5 71.5 87.5 89.0
672 STN0698 บ้านอ่าวกลาง(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 57.0 57.0 57.0 64.0 65.0 78.5 79.5 84.0
673 STN0698 บ้านช่องหาร(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 57.0 57.0 57.0 64.0 65.0 78.5 79.5 84.0
674 STN0698 บ้านทอนแจ้(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 57.0 57.0 57.0 64.0 65.0 78.5 79.5 84.0
675 STN0698 บ้านไทรทอง(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 57.0 57.0 57.0 64.0 65.0 78.5 79.5 84.0
676 STN0699 บ้านสว่างคีรี(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 19.0 19.5 19.5 21.0 22.0 33.0 33.0 40.0
677 STN0699 บ้านพนมวัง(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 19.0 19.5 19.5 21.0 22.0 33.0 33.0 40.0
678 STN0700 บ้านควนเหมียง(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 28.5 56.0 56.0 57.0 57.0 59.0 59.0 61.0
679 STN0700 บ้านสะพานกอด(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 28.5 56.0 56.0 57.0 57.0 59.0 59.0 61.0
680 STN0700 บ้านควนพญา(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 28.5 56.0 56.0 57.0 57.0 59.0 59.0 61.0
681 STN0701 บ้านสะพานไทร(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 3.5 3.5 3.5 6.5 22.5 23.5 27.0 32.0
682 STN0702 บ้านควนขวาง(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 31.5 31.5 44.5
683 STN0702 บ้านทุ่งแคสูง(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 31.5 31.5 44.5
684 STN0702 บ้านหนองหว้าเตี้ย(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 31.5 31.5 44.5
685 STN0702 บ้านหนองหอยโข่ง(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 31.5 31.5 44.5
686 STN0702 บ้านบางโผ๊ะ(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 31.5 31.5 44.5
687 STN0703 บ้านกลาง(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 4.5 7.0 12.0 19.5 28.0 34.0 34.0 34.0
688 STN0713 บ้านน้ำรีพัฒนา(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 8.0 24.5 24.5 25.0 30.5 31.5 31.5
689 STN0713 บ้านน้ำช้างพัฒนา(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 8.0 24.5 24.5 25.0 30.5 31.5 31.5
690 STN0715 บ้านถ้ำเวียงแก(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.0 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
691 STN0715 บ้านผาหมี(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.0 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
692 STN0720 บ้านวังหาด(สุโขทัย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 1.5 11.0 26.0 27.0 27.0 27.0 27.0
693 STN0720 บ้านไทรย้อย(สุโขทัย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 1.5 11.0 26.0 27.0 27.0 27.0 27.0
694 STN0721 บ้านตลิ่งชัน(สุโขทัย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 24.0 40.5 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0
695 STN0721 บ้านหนองบัวดำ(สุโขทัย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 24.0 40.5 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0
696 STN0721 บ้านตลิ่งชันใต้(สุโขทัย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 24.0 40.5 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0
697 STN0724 บ้านหัวเขาท่ากอ(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 1.5 3.0 6.5 14.0 16.0 16.0 16.0
698 STN0724 บ้านบางมะพร้าว 1(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 1.5 3.0 6.5 14.0 16.0 16.0 16.0
699 STN0724 บ้านห้วยหลอด(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 1.5 3.0 6.5 14.0 16.0 16.0 16.0
700 STN0724 บ้านบางมะพร้าว 3(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 1.5 3.0 6.5 14.0 16.0 16.0 16.0
701 STN0724 บ้านบางมะยัง(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 1.5 3.0 6.5 14.0 16.0 16.0 16.0
702 STN0725 บ้านจำปุย(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 2.0 7.0 7.5 7.5 33.0 33.0 33.0 33.0
703 STN0725 บ้านพูลสุข(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 2.0 7.0 7.5 7.5 33.0 33.0 33.0 33.0
704 STN0725 บ้านไร่ยาว(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 2.0 7.0 7.5 7.5 33.0 33.0 33.0 33.0
705 STN0727 บ้านช่องบอน(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 35.0 38.5 38.5 39.5 50.0 50.0 50.0 50.0
706 STN0727 บ้านห้วยกลาง(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 35.0 38.5 38.5 39.5 50.0 50.0 50.0 50.0
707 STN0727 บ้านบนดอย(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 35.0 38.5 38.5 39.5 50.0 50.0 50.0 50.0
708 STN0728 บ้านวังประดิษฐ์(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 4.5 26.0 26.0 32.0 50.0 50.0 50.0 50.0
709 STN0728 บ้านคลองหินดำ(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 4.5 26.0 26.0 32.0 50.0 50.0 50.0 50.0
710 STN0728 บ้านเขาหลัก(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 4.5 26.0 26.0 32.0 50.0 50.0 50.0 50.0
711 STN0728 บ้านขุนไกร(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 4.5 26.0 26.0 32.0 50.0 50.0 50.0 50.0
712 STN0728 บ้านหน้าศาลช้างเล่น(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 4.5 26.0 26.0 32.0 50.0 50.0 50.0 50.0
713 STN0729 บ้านนาจีนซิ้ว(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 80.5 80.5 82.0 83.5 105.5 105.5 105.5 105.5
714 STN0729 บ้านดวด(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 80.5 80.5 82.0 83.5 105.5 105.5 105.5 105.5
715 STN0729 บ้านสวนสมบูรณ์(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 80.5 80.5 82.0 83.5 105.5 105.5 105.5 105.5
716 STN0730 บ้านเขาไว้ข้าว(กระบี่) 2018/10/23 08:00 0.0 50.5 52.0 53.0 100.0 100.0 103.5 106.0 114.5
717 STN0730 บ้านนาปู(กระบี่) 2018/10/23 08:00 0.0 50.5 52.0 53.0 100.0 100.0 103.5 106.0 114.5
718 STN0730 บ้านดินแดง(กระบี่) 2018/10/23 08:00 0.0 50.5 52.0 53.0 100.0 100.0 103.5 106.0 114.5
719 STN0730 บ้านทุ่งคาทอง(กระบี่) 2018/10/23 08:00 0.0 50.5 52.0 53.0 100.0 100.0 103.5 106.0 114.5
720 STN0733 บ้านน้ำซ่ำ(กระบี่) 2018/10/23 07:15 0.0 19.0 19.0 19.0 27.5 27.5 29.5 66.5 96.5
721 STN0733 บ้านบางเหียน(กระบี่) 2018/10/23 07:15 0.0 19.0 19.0 19.0 27.5 27.5 29.5 66.5 96.5
722 STN0733 บ้านวังจา(กระบี่) 2018/10/23 07:15 0.0 19.0 19.0 19.0 27.5 27.5 29.5 66.5 96.5
723 STN0734 บ้านช่องไม้ดำ(กระบี่) 2018/10/23 08:00 0.0 4.5 4.5 4.5 9.5 9.5 10.0 13.0 26.0
724 STN0735 บ้านบางยิงวัว(กระบี่) 2018/10/23 08:00 0.0 9.5 9.5 9.5 12.5 12.5 15.0 18.0 47.5
725 STN0735 บ้านบางเท่าแม่(กระบี่) 2018/10/23 08:00 0.0 9.5 9.5 9.5 12.5 12.5 15.0 18.0 47.5
726 STN0735 บ้านเขาต่อ(กระบี่) 2018/10/23 08:00 0.0 9.5 9.5 9.5 12.5 12.5 15.0 18.0 47.5
727 STN0735 บ้านโคกยอ(กระบี่) 2018/10/23 08:00 0.0 9.5 9.5 9.5 12.5 12.5 15.0 18.0 47.5
728 STN0736 บ้านห้วยเหรียง(กระบี่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 4.0 4.0
729 STN0736 บ้านโพธิ์เรียง(กระบี่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 4.0 4.0
730 STN0736 บ้านหว่างคลองแขก(กระบี่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 4.0 4.0
731 STN0736 บ้านนาตีน(กระบี่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 4.0 4.0
732 STN0736 บ้านเขาตั้ง(กระบี่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 4.0 4.0
733 STN0736 บ้านสองแพรก(กระบี่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 4.0 4.0
734 STN0736 บ้านหว่างคลองไทย(กระบี่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 4.0 4.0
735 STN0737 บ้านต้นหาร(กระบี่) 2018/10/23 07:45 0.0 17.5 17.5 24.5 30.0 30.0 30.0 45.5 60.5
736 STN0737 บ้านหน้าเขา(กระบี่) 2018/10/23 07:45 0.0 17.5 17.5 24.5 30.0 30.0 30.0 45.5 60.5
737 STN0737 บ้านบางสร้าน(กระบี่) 2018/10/23 07:45 0.0 17.5 17.5 24.5 30.0 30.0 30.0 45.5 60.5
738 STN0737 บ้านห้วยน้ำแก้ว(กระบี่) 2018/10/23 07:45 0.0 17.5 17.5 24.5 30.0 30.0 30.0 45.5 60.5
739 STN0737 บ้านทอนผักกูด(กระบี่) 2018/10/23 07:45 0.0 17.5 17.5 24.5 30.0 30.0 30.0 45.5 60.5
740 STN0739 บ้านทอนผักกูด(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 34.0 34.0 127.5 128.0 128.0 148.5 148.5 148.5
741 STN0739 บ้านพังหรัน(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 34.0 34.0 127.5 128.0 128.0 148.5 148.5 148.5
742 STN0740 บ้านนบ(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.5 34.0 34.0 50.0 51.5 52.5 67.5 69.0 69.0
743 STN0740 บ้านห้วยพาน(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.5 34.0 34.0 50.0 51.5 52.5 67.5 69.0 69.0
744 STN0740 บ้านสองแพรก(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.5 34.0 34.0 50.0 51.5 52.5 67.5 69.0 69.0
745 STN0740 บ้านหวายช่อ(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.5 34.0 34.0 50.0 51.5 52.5 67.5 69.0 69.0
746 STN0741 บ้านเขาเหล็ก(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 2.5 10.5 11.0 11.0 11.0 11.0 11.5
747 STN0741 บ้านท่าควาย(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 2.5 10.5 11.0 11.0 11.0 11.0 11.5
748 STN0741 บ้านทุ่งไม้เรียง(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 2.5 10.5 11.0 11.0 11.0 11.0 11.5
749 STN0741 บ้านทุ่งขันหมาก(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 2.5 10.5 11.0 11.0 11.0 11.0 11.5
750 STN0743 บ้านหน้าเหมือง (นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 4.0 12.5 19.5 27.0 27.5 51.0 51.5
751 STN0743 บ้านคลองเหลง(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 4.0 12.5 19.5 27.0 27.5 51.0 51.5
752 STN0743 บ้านท่าน้อย(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 4.0 12.5 19.5 27.0 27.5 51.0 51.5
753 STN0743 บ้านนาคลอง(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 4.0 12.5 19.5 27.0 27.5 51.0 51.5
754 STN0743 บ้านเขาดิน(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 4.0 12.5 19.5 27.0 27.5 51.0 51.5
755 STN0744 บ้านน้ำฉา(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 10.5 10.5 23.0 23.5 23.5 24.5 24.5 24.5
756 STN0744 บ้านต้นเนียง(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 10.5 10.5 23.0 23.5 23.5 24.5 24.5 24.5
757 STN0744 บ้านสระยูง(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 10.5 10.5 23.0 23.5 23.5 24.5 24.5 24.5
758 STN0744 บ้านสวนหัวแหวน(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 10.5 10.5 23.0 23.5 23.5 24.5 24.5 24.5
759 STN0744 บ้านคลองคุด(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 10.5 10.5 23.0 23.5 23.5 24.5 24.5 24.5
760 STN0744 บ้านคลองไทร(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 10.5 10.5 23.0 23.5 23.5 24.5 24.5 24.5
761 STN0745 บ้านห้วยทรายทอง(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 1.5 6.0 14.0 17.5 17.5 17.5 17.5
762 STN0745 บ้านเขาตาสัก(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 1.5 6.0 14.0 17.5 17.5 17.5 17.5
763 STN0745 บ้านทุ่งไสย(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 1.5 6.0 14.0 17.5 17.5 17.5 17.5
764 STN0746 บ้านห้วยหินลับ(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 17.0 17.0 40.0 44.0 50.0 50.0 60.0 60.0
765 STN0746 บ้านคลองตีนเป็ด(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 17.0 17.0 40.0 44.0 50.0 50.0 60.0 60.0
766 STN0746 บ้านห้วยศรีชัย(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 17.0 17.0 40.0 44.0 50.0 50.0 60.0 60.0
767 STN0746 บ้านตลาดเสาร์(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 17.0 17.0 40.0 44.0 50.0 50.0 60.0 60.0
768 STN0747 บ้านท่างาม(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 2.0 6.5 11.0 11.0 11.0 19.5 20.0 22.5
769 STN0747 บ้านป่ายาง(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 2.0 6.5 11.0 11.0 11.0 19.5 20.0 22.5
770 STN0747 บ้านสำนักหลุมพอ(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 2.0 6.5 11.0 11.0 11.0 19.5 20.0 22.5
771 STN0748 บ้านท่าแพ(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 19.5 20.5 23.0 26.5 26.5 31.0 32.5 45.5
772 STN0748 บ้านนา(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 19.5 20.5 23.0 26.5 26.5 31.0 32.5 45.5
773 STN0748 บ้านคลองงา(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 19.5 20.5 23.0 26.5 26.5 31.0 32.5 45.5
774 STN0751 บ้านเหนือคลองระแนะ(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 19.5 19.5 34.5 39.5 39.5 41.5 41.5 72.5
775 STN0751 บ้านทุ่งร่อน(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 19.5 19.5 34.5 39.5 39.5 41.5 41.5 72.5
776 STN0751 บ้านในไร่ (นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 19.5 19.5 34.5 39.5 39.5 41.5 41.5 72.5
777 STN0751 บ้านท้ายสำเภา(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 19.5 19.5 34.5 39.5 39.5 41.5 41.5 72.5
778 STN0751 บ้านในไร่(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 19.5 19.5 34.5 39.5 39.5 41.5 41.5 72.5
779 STN0751 บ้านเหนือคลอง(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 19.5 19.5 34.5 39.5 39.5 41.5 41.5 72.5
780 STN0752 บ้านเหนือฟ้า(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 42.0 66.5 69.5 69.5 69.5 81.5 81.5 85.5
781 STN0752 บ้านตลาดเสาร์(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 42.0 66.5 69.5 69.5 69.5 81.5 81.5 85.5
782 STN0752 บ้านหูนบ(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 42.0 66.5 69.5 69.5 69.5 81.5 81.5 85.5
783 STN0752 บ้านใหม่(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 42.0 66.5 69.5 69.5 69.5 81.5 81.5 85.5
784 STN0752 บ้านนาเหนือ(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 42.0 66.5 69.5 69.5 69.5 81.5 81.5 85.5
785 STN0752 บ้านโคกแหมะ(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 42.0 66.5 69.5 69.5 69.5 81.5 81.5 85.5
786 STN0752 บ้านดอกประดู่(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 42.0 66.5 69.5 69.5 69.5 81.5 81.5 85.5
787 STN0752 บ้านทางหลวง(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 42.0 66.5 69.5 69.5 69.5 81.5 81.5 85.5
788 STN0753 บ้านไสใหญ่เหนือ(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 18.5 19.0 37.0 37.0 47.0 47.5 50.0
789 STN0753 บ้านเปิก(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 18.5 19.0 37.0 37.0 47.0 47.5 50.0
790 STN0753 บ้านไสใหญ่(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 18.5 19.0 37.0 37.0 47.0 47.5 50.0
791 STN0753 บ้านถ้ำใหญ่(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 18.5 19.0 37.0 37.0 47.0 47.5 50.0
792 STN0753 บ้านไร่ควน(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 18.5 19.0 37.0 37.0 47.0 47.5 50.0
793 STN0753 บ้านน้ำรอบ(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 18.5 19.0 37.0 37.0 47.0 47.5 50.0
794 STN0754 บ้านหน้าเขา(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 10.5 16.5 21.5 27.5 27.5 58.0 58.0 79.5
795 STN0754 บ้านวังหีบ(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 10.5 16.5 21.5 27.5 27.5 58.0 58.0 79.5
796 STN0754 บ้านใต้(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 10.5 16.5 21.5 27.5 27.5 58.0 58.0 79.5
797 STN0754 บ้านท่าเลา(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 10.5 16.5 21.5 27.5 27.5 58.0 58.0 79.5
798 STN0754 บ้านลำหัด(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 10.5 16.5 21.5 27.5 27.5 58.0 58.0 79.5
799 STN0754 บ้านคอกช้าง(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 10.5 16.5 21.5 27.5 27.5 58.0 58.0 79.5
800 STN0754 บ้านสำโรง(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 10.5 16.5 21.5 27.5 27.5 58.0 58.0 79.5
801 STN0754 บ้านประดู่(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 10.5 16.5 21.5 27.5 27.5 58.0 58.0 79.5
802 STN0754 บ้านไสเหนือ(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 10.5 16.5 21.5 27.5 27.5 58.0 58.0 79.5
803 STN0759 บ้านเขาแก้ว(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 32.0 32.0 60.0 68.5 83.0 83.0 83.0 83.0
804 STN0759 บ้านประสงค์(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 32.0 32.0 60.0 68.5 83.0 83.0 83.0 83.0
805 STN0759 บ้านเกาะมุกด์(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 32.0 32.0 60.0 68.5 83.0 83.0 83.0 83.0
806 STN0759 บ้านนานอก(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 32.0 32.0 60.0 68.5 83.0 83.0 83.0 83.0
807 STN0759 บ้านหนองชุมแสง(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 32.0 32.0 60.0 68.5 83.0 83.0 83.0 83.0
808 STN0759 บ้านหลังเขา(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 32.0 32.0 60.0 68.5 83.0 83.0 83.0 83.0
809 STN0760 บ้านช่องยูงทอง(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 07:30 0.0 45.5 45.5 49.5 62.0 79.0 79.0 79.0 79.0
810 STN0762 บ้านช่องช้าง(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 32.5 32.5 38.0 42.5 42.5 64.0 65.0 76.0
811 STN0762 บ้านคลองหินแท่น(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 32.5 32.5 38.0 42.5 42.5 64.0 65.0 76.0
812 STN0762 บ้านห้วยตอ(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 32.5 32.5 38.0 42.5 42.5 64.0 65.0 76.0
813 STN0762 บ้านคีรีราษฎร์(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 32.5 32.5 38.0 42.5 42.5 64.0 65.0 76.0
814 STN0765 บ้านเทพนิมิตร(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 28.0 47.0 52.0 52.5 52.5 52.5 53.0 63.5
815 STN0765 บ้านบางจำ(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 28.0 47.0 52.0 52.5 52.5 52.5 53.0 63.5
816 STN0781 บ้านลาดเหนือ(ชัยภูมิ) 2018/10/23 08:00 0.0 4.5 5.0 51.5 80.0 80.0 80.0 80.5 82.5
817 STN0788 บ้านสองธาร(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 14.0 34.5 40.5 40.5 40.5 40.5 45.5
818 STN0789 บ้านห้วยโป่งผาลาด(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 1.0 2.5 4.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.5
819 STN0792 บ้านห้วยน้ำใส(ราชบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 13.0 27.5 98.0 112.5 114.0 118.5 118.5
820 STN0792 บ้านร่องเจริญ(ราชบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 13.0 27.5 98.0 112.5 114.0 118.5 118.5
821 STN0794 บ้านบางแป้น1(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 7.5 7.5 7.5 10.5 10.5 12.5 12.5 19.0
822 STN0794 บ้านหนองคล้า(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 7.5 7.5 7.5 10.5 10.5 12.5 12.5 19.0
823 STN0794 บ้านบางแป้น2(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 7.5 7.5 7.5 10.5 10.5 12.5 12.5 19.0
824 STN0794 บ้านหนองพลอง(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 7.5 7.5 7.5 10.5 10.5 12.5 12.5 19.0
825 STN0794 บ้านหน้าเขา (ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 7.5 7.5 7.5 10.5 10.5 12.5 12.5 19.0
826 STN0794 บ้านหลังเขา(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 7.5 7.5 7.5 10.5 10.5 12.5 12.5 19.0
827 STN0794 บ้านเขาเพดาน(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 7.5 7.5 7.5 10.5 10.5 12.5 12.5 19.0
828 STN0794 บ้านห้วยไทร(ตรัง) 2018/10/23 08:00 0.0 7.5 7.5 7.5 10.5 10.5 12.5 12.5 19.0
829 STN0798 บ้านห้วยตาสิงห์(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 22.0 30.5 37.0 40.0 45.0 45.0 45.0 45.0
830 STN0798 บ้านชุมแสง(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 22.0 30.5 37.0 40.0 45.0 45.0 45.0 45.0
831 STN0798 บ้านทับวัง(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 22.0 30.5 37.0 40.0 45.0 45.0 45.0 45.0
832 STN0804 บ้านวังพุง (วังพงษ์)(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 34.0 34.0 37.5 39.0 39.0 39.0 39.0
833 STN0814 บ้านบางหอย(กระบี่) 2018/10/23 07:45 0.0 10.0 10.0 10.0 16.0 16.0 23.0 23.0 45.5
834 STN0815 บ้านคลองแรด(กระบี่) 2018/10/23 08:00 0.0 5.5 5.5 5.5 6.5 6.5 11.5 18.0 46.0
835 STN0816 บ้านควนหินราว(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 58.0 60.0 60.5 126.5 126.5 128.0 128.0 146.0
836 STN0816 บ้านบางศรีจัน(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 58.0 60.0 60.5 126.5 126.5 128.0 128.0 146.0
837 STN0816 บ้านบางปริก(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 58.0 60.0 60.5 126.5 126.5 128.0 128.0 146.0
838 STN0816 บ้านพานแพ(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 58.0 60.0 60.5 126.5 126.5 128.0 128.0 146.0
839 STN0816 บ้านลำนาว(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 58.0 60.0 60.5 126.5 126.5 128.0 128.0 146.0
840 STN0817 บ้านเคี่ยมงาม(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 5.0 8.5 11.5 14.0 16.5 18.5 22.0
841 STN0817 บ้านน้ำนิ่ง(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 5.0 8.5 11.5 14.0 16.5 18.5 22.0
842 STN0817 บ้านเหนือโตน(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 5.0 8.5 11.5 14.0 16.5 18.5 22.0
843 STN0817 บ้านเกาะปล้าว(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 5.0 8.5 11.5 14.0 16.5 18.5 22.0
844 STN0818 บ้านทุ่งอินทนิน(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 30.0 30.5 33.5 71.0 71.0 71.5 71.5 77.0
845 STN0818 บ้านปากแพรก(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 30.0 30.5 33.5 71.0 71.0 71.5 71.5 77.0
846 STN0818 บ้านยูงงาม(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 30.0 30.5 33.5 71.0 71.0 71.5 71.5 77.0
847 STN0818 บ้านโคกเหรียง(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 30.0 30.5 33.5 71.0 71.0 71.5 71.5 77.0
848 STN0818 บ้านคลองลำนาว (นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 30.0 30.5 33.5 71.0 71.0 71.5 71.5 77.0
849 STN0819 บ้านบางกุ่ม(พังงา) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 1.0 10.0 13.0 20.5 28.0 29.0
850 STN0819 บ้านกะปง(พังงา) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 1.0 10.0 13.0 20.5 28.0 29.0
851 STN0819 บ้านลำรู่(พังงา) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 1.0 10.0 13.0 20.5 28.0 29.0
852 STN0830 บ้านท้องนายปาน(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.0 7.0 9.0 23.0 24.0 24.0 24.5
853 STN0833 บ้านห้วยโผ(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 07:30 0.0 0.5 16.0 18.5 24.5 25.0 25.0 25.0 25.0
854 STN0834 บ้านท่าหินส้ม(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 9.0 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
855 STN0838 บ้านสะลวงนอก(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 1.0 21.0 25.0 46.0 59.5 64.0 65.0 69.0 69.5
856 STN0838 บ้านนาหืก(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 1.0 21.0 25.0 46.0 59.5 64.0 65.0 69.0 69.5
857 STN0838 บ้านสะลวงใน(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 1.0 21.0 25.0 46.0 59.5 64.0 65.0 69.0 69.5
858 STN0841 บ้านแม่หาด(ลำพูน) 2018/10/23 08:00 0.5 4.0 14.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5
859 STN0841 บ้านแม่อีไฮ(ลำพูน) 2018/10/23 08:00 0.5 4.0 14.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5
860 STN0843 บ้านยางค้อม(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 23.5 29.5 36.0 39.5 39.5 49.0 49.0 76.5
861 STN0843 บ้านท่าแซะ(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 23.5 29.5 36.0 39.5 39.5 49.0 49.0 76.5
862 STN0843 บ้านในใส(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 23.5 29.5 36.0 39.5 39.5 49.0 49.0 76.5
863 STN0843 บ้านทุ่งนาใหม่(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 23.5 29.5 36.0 39.5 39.5 49.0 49.0 76.5
864 STN0844 บ้านดินดอน(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 5.5 24.0 27.0 28.0 28.0 28.0 28.5 57.5
865 STN0844 บ้านไสขิง(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 5.5 24.0 27.0 28.0 28.0 28.0 28.5 57.5
866 STN0844 บ้านศาลาสังกะสี(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 5.5 24.0 27.0 28.0 28.0 28.0 28.5 57.5
867 STN0844 บ้านสันยูง(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 5.5 24.0 27.0 28.0 28.0 28.0 28.5 57.5
868 STN0858 บ้านห้วยข้าวก่ำเหนือ(พะเยา) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 2.5 22.5 22.5 24.5 24.5 24.5 24.5
869 STN0858 บ้านห้วยหลวง(พะเยา) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 2.5 22.5 22.5 24.5 24.5 24.5 24.5
870 STN0858 บ้านไชยสถาน(พะเยา) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 2.5 22.5 22.5 24.5 24.5 24.5 24.5
871 STN0858 บ้านร่องหาด(พะเยา) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 2.5 22.5 22.5 24.5 24.5 24.5 24.5
872 STN0858 บ้านบัวสถาน(พะเยา) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 2.5 22.5 22.5 24.5 24.5 24.5 24.5
873 STN0858 บ้านทุ่งใหม่พัฒนา(พะเยา) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 2.5 22.5 22.5 24.5 24.5 24.5 24.5
874 STN0858 บ้านห้วยข้าวก่ำใต้(พะเยา) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 2.5 22.5 22.5 24.5 24.5 24.5 24.5
875 STN0860 บ้านทุ่งทราย(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
876 STN0860 บ้านทุ่งดุก(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
877 STN0860 บ้านห้วยเม็ง(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
878 STN0865 บ้านพนาสวรรค์(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 1.0 1.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 11.5
879 STN0865 บ้านออบเสือแหวน(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 1.0 1.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 11.5
880 STN0869 บ้านขุนต้า(เชียงราย) 2018/10/23 07:45 0.0 2.0 2.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
881 STN0869 บ้านทรายกาด(เชียงราย) 2018/10/23 07:45 0.0 2.0 2.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
882 STN0869 บ้านตีนเป็ด(เชียงราย) 2018/10/23 07:45 0.0 2.0 2.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
883 STN0869 บ้านปากค่า(เชียงราย) 2018/10/23 07:45 0.0 2.0 2.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
884 STN0874 บ้านแม่สะป้วด(ลำพูน) 2018/10/23 07:30 0.0 19.0 117.5 220.0 220.0 220.0 220.0 250.5 261.0
885 STN0874 บ้านท้องฝาย(ลำพูน) 2018/10/23 07:30 0.0 19.0 117.5 220.0 220.0 220.0 220.0 250.5 261.0
886 STN0874 บ้านทาดง(ลำพูน) 2018/10/23 07:30 0.0 19.0 117.5 220.0 220.0 220.0 220.0 250.5 261.0
887 STN0874 บ้านสบสะป้วด(ลำพูน) 2018/10/23 07:30 0.0 19.0 117.5 220.0 220.0 220.0 220.0 250.5 261.0
888 STN0876 บ้านหัวน้ำพัฒนา(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 4.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
889 STN0876 บ้านหัวน้ำ(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 4.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
890 STN0876 บ้านแม่มอกกลาง(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 4.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
891 STN0876 บ้านสันป่ามอญ(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 4.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
892 STN0876 บ้านแม่มอกใต้(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 4.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
893 STN0879 บ้านสันโป่ง(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 4.5 66.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5
894 STN0879 บ้านเหล่ายาว(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 4.5 66.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5
895 STN0885 บ้านแม่เตินเหนือ(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 10.5 50.0 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5
896 STN0885 บ้านแม่เติน(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.0 1.5 10.5 50.0 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5
897 STN0889 บ้านสบงาย(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 15.5 15.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 44.0
898 STN0889 บ้านแม่จา(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 15.5 15.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 44.0
899 STN0889 บ้านเมืองงายใต้(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 15.5 15.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 44.0
900 STN0889 บ้านห้วยทรายขาว(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 15.5 15.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 44.0
901 STN0889 บ้านปิงโค้ง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 15.5 15.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 44.0
902 STN0889 บ้านใหม่(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 15.5 15.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 44.0
903 STN0889 บ้านแม่ข้อน(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 15.5 15.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 44.0
904 STN0889 บ้านม่วงโง้ม(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 15.5 15.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 44.0
905 STN0889 บ้านสัน(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 15.5 15.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 44.0
906 STN0889 บ้านหนองบัว(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 15.5 15.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 44.0
907 STN0889 บ้านเมืองงาย(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 15.5 15.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 44.0
908 STN0890 บ้านต้นลาน(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 21.5 28.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0
909 STN0890 บ้านไร่(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 21.5 28.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0
910 STN0890 บ้านท่าข้าม(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 21.5 28.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0
911 STN0890 บ้านสหกรณ์ทุ่งใหญ่(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 21.5 28.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0
912 STN0890 บ้านร้อง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 21.5 28.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0
913 STN0890 บ้านดอนเจียง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 21.5 28.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0
914 STN0890 บ้านหนองบัวหลวง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 21.5 28.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0
915 STN0891 บ้านปางเปา(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 1.0 35.0 41.5 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
916 STN0891 บ้านแม่ขะจาน(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 1.0 35.0 41.5 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
917 STN0891 บ้านห้วยไร่(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 1.0 35.0 41.5 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
918 STN0891 บ้านร่ำเปิง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 1.0 35.0 41.5 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
919 STN0892 บ้านแปลงห้า(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 4.5 10.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
920 STN0892 บ้านต้นรุง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 4.5 10.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
921 STN0892 บ้านต้นกอก(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 4.5 10.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
922 STN0892 บ้านทุ่งห้า(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 4.5 10.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
923 STN0892 บ้านดอยใต้(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 4.5 10.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
924 STN0892 บ้านสันถนน(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 4.5 10.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
925 STN0892 บ้านสันคะมอก(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 4.5 10.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
926 STN0892 บ้านทุ่งกู่(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 4.5 10.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
927 STN0893 บ้านเปียงหลวง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 10.0 10.5 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
928 STN0893 บ้านใหม่มะกายอน(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 10.0 10.5 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
929 STN0904 บ้านแม่เทินเหนือ(สุโขทัย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 97.5 98.0 100.5 100.5 100.5 100.5
930 STN0904 บ้านแม่เทินใต้(สุโขทัย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 97.5 98.0 100.5 100.5 100.5 100.5
931 STN0904 บ้านห้วยเดื่อ(สุโขทัย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 97.5 98.0 100.5 100.5 100.5 100.5
932 STN0905 บ้านขุนห้วย(แพร่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 5.0 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5
933 STN0905 บ้านค้างคำปัน(แพร่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 5.0 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5
934 STN0905 บ้านค้างปินใจ(แพร่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 5.0 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5
935 STN0905 บ้านป่าไผ่(แพร่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 5.0 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5
936 STN0905 บ้านสลก(แพร่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 5.0 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5
937 STN0905 บ้านวังกวางเหนือ(แพร่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 5.0 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5
938 STN0905 บ้านวังขอน(แพร่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 5.0 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5
939 STN0905 บ้านแม่พุง(แพร่) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 5.0 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5
940 STN0914 บ้านไพรสวรรค์(กำแพงเพชร) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 5.0 -84.4 -28.4 -19.4 -19.4 -19.4 -19.4
941 STN0914 บ้านคลองลึก(กำแพงเพชร) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 5.0 -84.4 -28.4 -19.4 -19.4 -19.4 -19.4
942 STN0914 บ้านเพชรมงคล(กำแพงเพชร) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 5.0 -84.4 -28.4 -19.4 -19.4 -19.4 -19.4
943 STN0915 บ้านทุ่งยาว(กำแพงเพชร) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.0 19.0 69.0 69.5 69.5 69.5 69.5
944 STN0915 บ้านท่ามะเฟือง(กำแพงเพชร) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.0 19.0 69.0 69.5 69.5 69.5 69.5
945 STN0917 บ้านแม่สรวย(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 1.5 6.0 13.0 37.5 37.5 38.0 38.0 38.0 38.0
946 STN0917 บ้านสันปูเลย(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 1.5 6.0 13.0 37.5 37.5 38.0 38.0 38.0 38.0
947 STN0917 บ้านจอมแจ้ง(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 1.5 6.0 13.0 37.5 37.5 38.0 38.0 38.0 38.0
948 STN0918 บ้านกองลม(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 13.2 14.4 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8
949 STN0918 บ้านกองลมใหม่(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 13.2 14.4 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8
950 STN0920 สถานีบ้านท่าปู(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
951 STN0920 บ้านห้วยหลวงพัฒนา(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
952 STN0920 บ้านจอเจริญ(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
953 STN0921 สถานีบ้านห้วยไคร้(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 3.5 3.5 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
954 STN0921 บ้านแม่ป่าไผ่(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 3.5 3.5 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
955 STN0921 บ้านไร่(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 3.5 3.5 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
956 STN0921 บ้านโป่งนก(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 3.5 3.5 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
957 STN0921 บ้านดอยป่าไผ่(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 3.5 3.5 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
958 STN0926 บ้านโป่งแค(ตาก) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 15.0 46.5 75.5 77.5 77.5 77.5 78.5
959 STN0926 บ้านน้ำดิบ(ตาก) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 15.0 46.5 75.5 77.5 77.5 77.5 78.5
960 STN0926 บ้านหนองเสือ(ตาก) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 15.0 46.5 75.5 77.5 77.5 77.5 78.5
961 STN0926 บ้านสะพานสอง(ตาก) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 15.0 46.5 75.5 77.5 77.5 77.5 78.5
962 STN0929 บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์(ตาก) 2018/10/23 08:00 0.5 3.5 20.0 61.0 86.5 86.5 86.5 87.0 87.0
963 STN0929 บ้านเด่นคา(ตาก) 2018/10/23 08:00 0.5 3.5 20.0 61.0 86.5 86.5 86.5 87.0 87.0
964 STN0929 บ้านเด่นวัว(ตาก) 2018/10/23 08:00 0.5 3.5 20.0 61.0 86.5 86.5 86.5 87.0 87.0
965 STN0929 บ้านชุมนุมกลาง(ตาก) 2018/10/23 08:00 0.5 3.5 20.0 61.0 86.5 86.5 86.5 87.0 87.0
966 STN0930 บ้านป่าไร่เหนือ(ตาก) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 3.0 14.0 36.5 36.5 36.5 39.0 39.0
967 STN0930 บ้านสันป่าไร่เหนือ(ตาก) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 3.0 14.0 36.5 36.5 36.5 39.0 39.0
968 STN0930 บ้านแม่จะเราสองแคว(ตาก) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 3.0 14.0 36.5 36.5 36.5 39.0 39.0
969 STN0930 บ้านทุ่งหลวง(ตาก) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 3.0 14.0 36.5 36.5 36.5 39.0 39.0
970 STN0930 บ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง(ตาก) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 3.0 14.0 36.5 36.5 36.5 39.0 39.0
971 STN0930 บ้านต้นผึ้ง(ตาก) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 3.0 14.0 36.5 36.5 36.5 39.0 39.0
972 STN0930 บ้านใหม่(ตาก) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 3.0 14.0 36.5 36.5 36.5 39.0 39.0
973 STN0930 บ้านทุ่งมะขามป้อม(ตาก) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 3.0 14.0 36.5 36.5 36.5 39.0 39.0
974 STN0930 บ้านห้วยสลุง(ตาก) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 3.0 14.0 36.5 36.5 36.5 39.0 39.0
975 STN0934 บ้านหนองป่าแขม(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 12.5 16.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
976 STN0934 บ้านน้ำดิบ(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 12.5 16.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
977 STN0934 บ้านห้วยวอก(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 12.5 16.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
978 STN0934 บ้านคะปวง(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 12.5 16.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
979 STN0934 บ้านห้วยทราย(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 12.5 16.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
980 STN0934 บ้านทุ่งแพมเหนือ(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 12.5 16.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
981 STN0934 บ้านทุ่งพร้าว(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 12.5 16.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
982 STN0934 บ้านไร่(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 12.5 16.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
983 STN0934 บ้านดงสงัด(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 12.5 16.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
984 STN0934 บ้านหนองผักหนาม(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 12.5 16.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
985 STN0935 บ้านแม่ละนา(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 10.5 10.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
986 STN0935 บ้านจาโบ่(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 10.5 10.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
987 STN0935 บ้านยาป่าแหน(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 10.5 10.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
988 STN0935 บ้านบ่อไคร้(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 10.5 10.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
989 STN0936 บ้านหมอแปง(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 9.0 10.5 18.0 18.0 18.0 18.0 22.5 27.0
990 STN0936 บ้านแม่นาเติงใน(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 9.0 10.5 18.0 18.0 18.0 18.0 22.5 27.0
991 STN0936 บ้านม่วงสร้อย(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 9.0 10.5 18.0 18.0 18.0 18.0 22.5 27.0
992 STN0936 บ้านน้ำฮู(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 9.0 10.5 18.0 18.0 18.0 18.0 22.5 27.0
993 STN0939 บ้านป่าหก(ลำพูน) 2018/10/23 08:00 1.0 7.0 9.5 30.5 36.0 36.0 36.0 36.0 36.5
994 STN0939 บ้านฮ่อมต่อ(ลำพูน) 2018/10/23 08:00 1.0 7.0 9.5 30.5 36.0 36.0 36.0 36.0 36.5
995 STN0939 บ้านลี้หลวง(ลำพูน) 2018/10/23 08:00 1.0 7.0 9.5 30.5 36.0 36.0 36.0 36.0 36.5
996 STN0939 บ้านปวงคำ(ลำพูน) 2018/10/23 08:00 1.0 7.0 9.5 30.5 36.0 36.0 36.0 36.0 36.5
997 STN0939 บ้านใหม่ศิวิไล(ลำพูน) 2018/10/23 08:00 1.0 7.0 9.5 30.5 36.0 36.0 36.0 36.0 36.5
998 STN0940 บ้านปางสัก(นครสวรรค์) 2018/10/23 08:00 0.0 25.0 25.5 73.0 107.5 117.5 123.0 123.0 123.0
999 STN0940 บ้านสวนป่า(นครสวรรค์) 2018/10/23 08:00 0.0 25.0 25.5 73.0 107.5 117.5 123.0 123.0 123.0
1000 STN0947 บ้านหนองเอี่ยวใน(สระบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 27.5 46.5 49.0 49.0 50.0 50.0 50.0
1001 STN0947 บ้านหนองเอี่ยว(สระบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 27.5 46.5 49.0 49.0 50.0 50.0 50.0
1002 STN0947 บ้านซับสนุ่น(สระบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 27.5 46.5 49.0 49.0 50.0 50.0 50.0
1003 STN0947 บ้านซับตะเคียน(สระบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 27.5 46.5 49.0 49.0 50.0 50.0 50.0
1004 STN0957 บ้านห้วยตาด(เลย) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 3.5 17.0 27.5 29.5 42.5 44.5 46.0
1005 STN0969 บ้านนาแปน(เลย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 2.0 33.0 35.5 35.5 43.5 43.5 43.5
1006 STN0969 บ้านศรีฐาน(เลย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 2.0 33.0 35.5 35.5 43.5 43.5 43.5
1007 STN0969 บ้านหนองอีเลิง(เลย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 2.0 33.0 35.5 35.5 43.5 43.5 43.5
1008 STN0969 บ้านนาแปนใต้(เลย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 2.0 33.0 35.5 35.5 43.5 43.5 43.5
1009 STN0974 บ้านใหม่สามัคคี(ชัยภูมิ) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 29.5 56.5 57.5 78.5 79.0 79.0
1010 STN0974 บ้านหนองอ้อ(ชัยภูมิ) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 29.5 56.5 57.5 78.5 79.0 79.0
1011 STN0975 บ้านซับมงคล(ชัยภูมิ) 2018/10/23 07:45 0.0 1.0 1.0 16.5 24.5 42.5 42.5 42.5 43.0
1012 STN0975 บ้านศิลาทอง(ชัยภูมิ) 2018/10/23 07:45 0.0 1.0 1.0 16.5 24.5 42.5 42.5 42.5 43.0
1013 STN0975 บ้านสะพานยาว(ชัยภูมิ) 2018/10/23 07:45 0.0 1.0 1.0 16.5 24.5 42.5 42.5 42.5 43.0
1014 STN0975 บ้านไทรงาม(ชัยภูมิ) 2018/10/23 07:45 0.0 1.0 1.0 16.5 24.5 42.5 42.5 42.5 43.0
1015 STN0976 บ้านสะพานหิน(ชัยภูมิ) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 0.5 45.0 64.5 65.0 78.0 78.0 78.0
1016 STN0979 บ้านซับชมภู(ชัยภูมิ) 2018/10/23 07:30 0.0 0.5 0.5 27.0 47.0 51.5 51.5 51.5 51.5
1017 STN0979 บ้านน้ำตกนางคำ(ชัยภูมิ) 2018/10/23 07:30 0.0 0.5 0.5 27.0 47.0 51.5 51.5 51.5 51.5
1018 STN0980 บ้านผาทอง(ชัยภูมิ) 2018/10/23 07:45 0.0 0.5 0.5 60.5 81.0 81.0 88.0 88.0 88.0
1019 STN0980 บ้านหนองไม้แก่น(ชัยภูมิ) 2018/10/23 07:45 0.0 0.5 0.5 60.5 81.0 81.0 88.0 88.0 88.0
1020 STN0980 บ้านเจาทอง(ชัยภูมิ) 2018/10/23 07:45 0.0 0.5 0.5 60.5 81.0 81.0 88.0 88.0 88.0
1021 STN0980 บ้านหนองกระทุ่มทอง(ชัยภูมิ) 2018/10/23 07:45 0.0 0.5 0.5 60.5 81.0 81.0 88.0 88.0 88.0
1022 STN1008 บ้านโป่งช้าง(กาญจนบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 61.5 61.5 70.0 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5
1023 STN1008 บ้านกระพร้อยสองข้าม(กาญจนบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 61.5 61.5 70.0 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5
1024 STN1008 บ้านวังยาง(กาญจนบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 61.5 61.5 70.0 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5
1025 STN1009 บ้านวังน้ำเขียว(กาญจนบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 1.0 1.5 43.5 50.0 50.0 50.0 50.0
1026 STN1013 บ้านป่าผาก(เพชรบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 24.0 50.0 69.5 69.5 69.5 90.0 90.0
1027 STN1013 บ้านเขาแหลม(เพชรบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 24.0 50.0 69.5 69.5 69.5 90.0 90.0
1028 STN1019 บ้านหน้าเหมน(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 26.5 26.5 29.0 43.0 43.0 56.5 58.0 92.0
1029 STN1019 บ้านมะนาวหวาน(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 26.5 26.5 29.0 43.0 43.0 56.5 58.0 92.0
1030 STN1019 บ้านกุยเหนือ(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 26.5 26.5 29.0 43.0 43.0 56.5 58.0 92.0
1031 STN1019 บ้านหน้าเขาเหมน(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 26.5 26.5 29.0 43.0 43.0 56.5 58.0 92.0
1032 STN1019 บ้านท้ายเหมือง(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 26.5 26.5 29.0 43.0 43.0 56.5 58.0 92.0
1033 STN1020 บ้านปลายระแนะ(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 18.0 18.5 19.5 24.0 24.0 30.0 30.0 42.0
1034 STN1020 บ้านมะปรางงาม(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 18.0 18.5 19.5 24.0 24.0 30.0 30.0 42.0
1035 STN1020 บ้านเศลาใต้(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 18.0 18.5 19.5 24.0 24.0 30.0 30.0 42.0
1036 STN1020 บ้านทอนวังปราง(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 18.0 18.5 19.5 24.0 24.0 30.0 30.0 42.0
1037 STN1020 บ้านไสควนแจ้ง(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 18.0 18.5 19.5 24.0 24.0 30.0 30.0 42.0
1038 STN1020 บ้านสวนขัน(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 18.0 18.5 19.5 24.0 24.0 30.0 30.0 42.0
1039 STN1021 บ้านจันดีเมืองใหม่(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 32.5 33.5 33.5 35.5 35.5 39.0 39.0 53.5
1040 STN1021 บ้านปากมิน(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 32.5 33.5 33.5 35.5 35.5 39.0 39.0 53.5
1041 STN1021 บ้านควนสูง(นครศรีธรรมราช) 2018/10/23 08:00 0.0 32.5 33.5 33.5 35.5 35.5 39.0 39.0 53.5
1042 STN1022 บ้านโคกแมว(พัทลุง) 2018/10/23 08:00 0.0 31.0 31.0 32.5 32.5 32.5 32.5 37.5 44.5
1043 STN1022 บ้านเกาะทองสม(พัทลุง) 2018/10/23 08:00 0.0 31.0 31.0 32.5 32.5 32.5 32.5 37.5 44.5
1044 STN1022 บ้านเกาะทองสมใหม่(พัทลุง) 2018/10/23 08:00 0.0 31.0 31.0 32.5 32.5 32.5 32.5 37.5 44.5
1045 STN1023 บ้านชะรัด(พัทลุง) 2018/10/23 08:00 0.0 23.5 23.5 25.0 35.0 35.0 35.0 37.0 37.0
1046 STN1023 บ้านต้นประดู่(พัทลุง) 2018/10/23 08:00 0.0 23.5 23.5 25.0 35.0 35.0 35.0 37.0 37.0
1047 STN1023 บ้านวังปริง(พัทลุง) 2018/10/23 08:00 0.0 23.5 23.5 25.0 35.0 35.0 35.0 37.0 37.0
1048 STN1023 บ้านหัวหรั่ง(พัทลุง) 2018/10/23 08:00 0.0 23.5 23.5 25.0 35.0 35.0 35.0 37.0 37.0
1049 STN1023 บ้านท่ายาง(พัทลุง) 2018/10/23 08:00 0.0 23.5 23.5 25.0 35.0 35.0 35.0 37.0 37.0
1050 STN1023 บ้านหูเล่(พัทลุง) 2018/10/23 08:00 0.0 23.5 23.5 25.0 35.0 35.0 35.0 37.0 37.0
1051 STN1023 บ้านสะพานแต้ว(พัทลุง) 2018/10/23 08:00 0.0 23.5 23.5 25.0 35.0 35.0 35.0 37.0 37.0
1052 STN1029 บ้านบูเก็ตยามู(สตูล) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 2.5 2.5 2.5 2.5 43.0 43.0 43.0
1053 STN1029 บ้านสะพานเคียน(สตูล) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 2.5 2.5 2.5 2.5 43.0 43.0 43.0
1054 STN1029 บ้านดูสน(สตูล) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 2.5 2.5 2.5 2.5 43.0 43.0 43.0
1055 STN1029 บ้านนาปริก(สตูล) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 2.5 2.5 2.5 2.5 43.0 43.0 43.0
1056 STN1030 บ้านโกตา(สตูล) 2018/10/23 08:00 0.0 3.5 3.5 3.5 36.5 37.0 100.5 123.5 123.5
1057 STN1030 บ้านเกาะยวน(สตูล) 2018/10/23 08:00 0.0 3.5 3.5 3.5 36.5 37.0 100.5 123.5 123.5
1058 STN1030 บ้านคลองขุด(สตูล) 2018/10/23 08:00 0.0 3.5 3.5 3.5 36.5 37.0 100.5 123.5 123.5
1059 STN1031 บ้านวังนาใน(สตูล) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 21.5 21.5 25.5 25.5 36.5 36.5 38.5
1060 STN1032 บ้านผังปาล์ม(สตูล) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 28.5 29.0 40.5 41.5 67.5 99.5 104.0
1061 STN1032 บ้านผังปาล์ม 2(สตูล) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 28.5 29.0 40.5 41.5 67.5 99.5 104.0
1062 STN1032 บ้านผังปาล์ม 1(สตูล) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 28.5 29.0 40.5 41.5 67.5 99.5 104.0
1063 STN1032 บ้านผังปาล์ม 4,5(สตูล) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 28.5 29.0 40.5 41.5 67.5 99.5 104.0
1064 STN1035 บ้านส้อ(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.5 8.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
1065 STN1035 บ้านหนองแดง(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.5 8.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
1066 STN1035 บ้านหนองผุก(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.5 8.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
1067 STN1035 บ้านซาววา(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 1.0 1.5 8.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
1068 STN1037 บ้านแม่พวก(แพร่) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 2.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
1069 STN1037 บ้านปากพวก(แพร่) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 2.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
1070 STN1037 บ้านปากพวก(แพร่) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 2.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
1071 STN1037 บ้านแพะโรงสูบ(แพร่) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 2.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
1072 STN1037 บ้านปากพวก(แพร่) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 2.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
1073 STN1042 บ้านห้วยใหญ่(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 14.5 75.0 75.5 81.0 111.0 111.0 111.0 111.0
1074 STN1042 บ้านแก่งกระทั่ง(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 14.5 75.0 75.5 81.0 111.0 111.0 111.0 111.0
1075 STN1044 บ้านเสียบญวน(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 7.5 7.5 9.0 34.0 34.0 34.0 34.0
1076 STN1044 บ้านนาแซะ(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 7.5 7.5 9.0 34.0 34.0 34.0 34.0
1077 STN1044 บ้านคลองสะเดา(ชุมพร) 2018/10/23 08:00 0.0 2.5 7.5 7.5 9.0 34.0 34.0 34.0 34.0
1078 STN1047 บ้านคีรีราษฎร์พัฒนา(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 26.0 26.5 28.0 28.5 28.5 32.0 32.0 55.0
1079 STN1047 บ้านคลองลำพลา(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 26.0 26.5 28.0 28.5 28.5 32.0 32.0 55.0
1080 STN1047 บ้านเขาปูน(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 26.0 26.5 28.0 28.5 28.5 32.0 32.0 55.0
1081 STN1048 บ้านบางหยด(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 38.5 38.5 39.0 40.5 40.5 40.5 40.5 42.5
1082 STN1048 บ้านโพธิ์บาย(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 38.5 38.5 39.0 40.5 40.5 40.5 40.5 42.5
1083 STN1048 บ้านใหม่(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 38.5 38.5 39.0 40.5 40.5 40.5 40.5 42.5
1084 STN1048 บ้านบางไผ่(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 38.5 38.5 39.0 40.5 40.5 40.5 40.5 42.5
1085 STN1048 บ้านควนมหาชัย(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 38.5 38.5 39.0 40.5 40.5 40.5 40.5 42.5
1086 STN1049 บ้านไร่ยาว(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 40.5 50.0 65.5 70.0 75.5 75.5 76.5 76.5
1087 STN1049 บ้านคลองรอก(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 40.5 50.0 65.5 70.0 75.5 75.5 76.5 76.5
1088 STN1051 บ้านเหนือคลอง(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 12.0 12.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 20.0
1089 STN1051 บ้านกงตาก(สุราษฎร์ธานี) 2018/10/23 08:00 0.0 12.0 12.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 20.0
1090 STN1052 บ้านท่าเรือ(ภูเก็ต) 2018/10/23 08:00 0.0 0.5 1.5 3.0 9.0 9.0 38.5 39.5 40.0
1091 STN1556 บ้านสันทรายหลวง(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.5 1.0 4.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 42.0
1092 STN1556 บ้านสันทรายน้อย(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.5 1.0 4.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 42.0
1093 STN1556 บ้านโป่งสลี(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.5 1.0 4.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 42.0
1094 STN1556 บ้านร่องก้อ(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.5 1.0 4.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 42.0
1095 STN1556 บ้านป่าย้าง(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.5 1.0 4.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 42.0
1096 STN1556 บ้านป่ากล้วยเหนือ(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.5 1.0 4.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 42.0
1097 STN1556 บ้านท่าสาย(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.5 1.0 4.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 42.0
1098 STN1556 บ้านห้วยบง(เชียงราย) 2018/10/23 08:00 0.5 1.0 4.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 42.0

รายชื่อ 1404 หมู่บ้าน สถานการณ์ ไม่มีฝน
@ stn ชื่อ(จังหวัด) เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง ฝน 1 วัน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน ฝน 4 วัน ฝน 5 วัน ฝน 6 วัน ฝน 7 วัน
1 STN0004 บ้านตามูล(จันทบุรี) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 4.5 14.5 20.0 32.0 37.0 39.5
2 STN0004 บ้านนากระชาย(จันทบุรี) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 4.5 14.5 20.0 32.0 37.0 39.5
3 STN0004 บ้านน้ำซับตาพุด(จันทบุรี) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 4.5 14.5 20.0 32.0 37.0 39.5
4 STN0009 บ้านปางสา(เชียงราย) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 23.5 28.0 28.0 28.0 28.0 57.5
5 STN0009 บ้านห้วยมะหินฝน(เชียงราย) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 23.5 28.0 28.0 28.0 28.0 57.5
6 STN0011 บ้านทุ่งยาว(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 58.0 87.5 88.5 88.5 88.5 93.5 94.0
7 STN0012 บ้านดอยช้าง(เชียงราย) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 17.0
8 STN0012 บ้านปางกลาง(เชียงราย) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 17.0
9 STN0014 บ้านแม่ปอน(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 STN0014 บ้านกู่ฮ่อสามัคคี(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 STN0014 บ้านหัวเสือ(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 STN0014 บ้านปะ(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 STN0015 บ้านต้นปริง(สงขลา) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 1.4 1.5 2.4
14 STN0015 บ้านหว้าหลัง(สงขลา) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 1.4 1.5 2.4
15 STN0015 บ้านปลักทิง(สงขลา) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 1.4 1.5 2.4
16 STN0024 บ้านแม่หลุ(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 2.0 6.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
17 STN0024 บ้านอมเม็ง(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 2.0 6.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
18 STN0024 บ้านผาผึ้ง(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 2.0 6.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
19 STN0028 บ้านปางหก(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
20 STN0028 บ้านผาปู่จอม(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
21 STN0030 บ้านห้วยตม(สุโขทัย) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 1.0 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5
22 STN0031 บ้านธารโต(ยะลา) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 6.0 10.0 13.0 13.0 13.0 13.0 34.5
23 STN0031 บ้านจาเราะแป(ยะลา) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 6.0 10.0 13.0 13.0 13.0 13.0 34.5
24 STN0031 บ้านหน้าเกษตร(ยะลา) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 6.0 10.0 13.0 13.0 13.0 13.0 34.5
25 STN0032 บ้านหัวตะกร้า(แพร่) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 10.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5
26 STN0034 บ้านผาใต้(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 STN0035 บ้านสุขฤทัย(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 STN0038 บ้านใหม่หัวนา(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 53.0 73.0 73.0 73.0 73.0
29 STN0038 บ้านหนองแก(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 53.0 73.0 73.0 73.0 73.0
30 STN0039 บ้านห้วยหล่อดูก(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 STN0039 บ้านหลวง(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 STN0039 บ้านสันต้นปิน(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 STN0039 บ้านป่าคา(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 STN0041 บ้านมะหินหลวง(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 STN0042 บ้านปางหินฝน(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 3.0 12.8 13.0 13.5 13.5 13.5 15.8
36 STN0042 บ้านพุย(กลาง)(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 3.0 12.8 13.0 13.5 13.5 13.5 15.8
37 STN0042 บ้านพุยเหนือ(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 3.0 12.8 13.0 13.5 13.5 13.5 15.8
38 STN0042 บ้านพุยกะเหรี่ยง(พุยใต้)(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 3.0 12.8 13.0 13.5 13.5 13.5 15.8
39 STN0042 บ้านกองบอด(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 3.0 12.8 13.0 13.5 13.5 13.5 15.8
40 STN0042 บ้านสันปูเลย(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 3.0 12.8 13.0 13.5 13.5 13.5 15.8
41 STN0042 บ้านถวน(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 3.0 12.8 13.0 13.5 13.5 13.5 15.8
42 STN0042 บ้านกองกาย(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 3.0 12.8 13.0 13.5 13.5 13.5 15.8
43 STN0042 บ้านดินขาว(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 3.0 12.8 13.0 13.5 13.5 13.5 15.8
44 STN0043 บ้านแม่แวน(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 22.5 44.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5
45 STN0043 บ้านบ่อสลี(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 22.5 44.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5
46 STN0047 บ้านแม่แอบ(เชียงราย) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 9.5
47 STN0047 บ้านห้วยน้ำเย็น(เชียงราย) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 9.5
48 STN0047 บ้านขุนแม่บง(เชียงราย) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 9.5
49 STN0048 บ้านท้องฟ้า(ตาก) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 1.5 43.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0
50 STN0049 บ้านแม่เหาะ(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 6.0 18.0 20.0 26.5 26.5 26.5 26.5
51 STN0049 บ้านแม่สวรรค์(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 6.0 18.0 20.0 26.5 26.5 26.5 26.5
52 STN0049 บ้านแม่สวรรค์น้อย(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 6.0 18.0 20.0 26.5 26.5 26.5 26.5
53 STN0049 บ้านแม่สวรรค์หลวง(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 6.0 18.0 20.0 26.5 26.5 26.5 26.5
54 STN0050 บ้านแม่ระมาดน้อย(ตาก) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 12.0 36.5 37.5 37.5 37.5 37.5
55 STN0050 บ้านแพะ(ตาก) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 12.0 36.5 37.5 37.5 37.5 37.5
56 STN0050 บ้านพะละ(ตาก) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 12.0 36.5 37.5 37.5 37.5 37.5
57 STN0050 บ้านจกปก(ตาก) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 12.0 36.5 37.5 37.5 37.5 37.5
58 STN0052 บ้านนาพูน(แพร่) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 1.0 76.5 76.5 80.0 80.0 80.0 80.0
59 STN0052 บ้านนาพูนพัฒนา(แพร่) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 1.0 76.5 76.5 80.0 80.0 80.0 80.0
60 STN0052 บ้านนาปลากั้ง(แพร่) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 1.0 76.5 76.5 80.0 80.0 80.0 80.0
61 STN0053 บ้านหินแด้น(กาญจนบุรี) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 7.5 42.5 45.0 45.0 45.0 45.0
62 STN0053 บ้านหนองไผ่(กาญจนบุรี) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 7.5 42.5 45.0 45.0 45.0 45.0
63 STN0053 บ้านท่าพยอม(กาญจนบุรี) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 7.5 42.5 45.0 45.0 45.0 45.0
64 STN0053 บ้านสี่แยก(กาญจนบุรี) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 7.5 42.5 45.0 45.0 45.0 45.0
65 STN0054 บ้านขะเนจื้อ(ตาก) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 10.0 38.5 46.0 46.0 46.0 46.0
66 STN0055 บ้านวังยายมุก(จันทบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 5.0 25.5 34.0 43.5
67 STN0058 บ้านเทพนิมิตร(นครราชสีมา) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 STN0058 บ้านตะเคียนงาม(นครราชสีมา) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 STN0058 บ้านท่าวังไทร(นครราชสีมา) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 STN0058 บ้านดอนสว่าง(นครราชสีมา) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 STN0058 บ้านวังตะเคียนทอง(นครราชสีมา) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 STN0065 บ้านบางนอนใน(ระนอง) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 0.5 4.0 9.5 9.5 14.5 14.5
73 STN0065 บ้านหลุมถ่าน(ระนอง) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 0.5 4.0 9.5 9.5 14.5 14.5
74 STN0065 บ้านทรายทอง(ระนอง) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 0.5 4.0 9.5 9.5 14.5 14.5
75 STN0069 บ้านน้ำไคร้(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 3.0 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
76 STN0069 บ้านดอนแก้ว(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 3.0 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
77 STN0073 บ้านเขานางหงษ์(ระนอง) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 3.0 4.0 6.5 7.0 12.5 12.5
78 STN0074 บ้านน้ำตก(ระนอง) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 STN0074 บ้านหินดาด(ระนอง) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 STN0074 บ้านหินช้าง(ระนอง) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 STN0077 บ้านผาปูนดง(เชียงใหม่) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 11.5 19.0 25.0 30.0 30.0 30.0 41.0
82 STN0085 บ้านกอก(น่าน) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 3.0 28.5 28.5 36.0 36.0 36.0 36.0
83 STN0085 บ้านน้ำยาว(น่าน) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 3.0 28.5 28.5 36.0 36.0 36.0 36.0
84 STN0085 บ้านทุ่งใหม่(น่าน) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 3.0 28.5 28.5 36.0 36.0 36.0 36.0
85 STN0085 บ้านทุ่งกลาง(น่าน) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 3.0 28.5 28.5 36.0 36.0 36.0 36.0
86 STN0085 บ้านทุ่งฆ้อน(น่าน) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 3.0 28.5 28.5 36.0 36.0 36.0 36.0
87 STN0085 บ้านไร่(น่าน) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 3.0 28.5 28.5 36.0 36.0 36.0 36.0
88 STN0085 บ้านทุ่งเฮ้า(น่าน) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 3.0 28.5 28.5 36.0 36.0 36.0 36.0
89 STN0086 บ้านสกาดกลาง(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 41.5 43.0 55.0 55.0 55.0 55.0
90 STN0086 บ้านภูกอก(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 41.5 43.0 55.0 55.0 55.0 55.0
91 STN0086 บ้านสกาดเหนือ(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 41.5 43.0 55.0 55.0 55.0 55.0
92 STN0086 บ้านสกาดใต้(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 41.5 43.0 55.0 55.0 55.0 55.0
93 STN0086 บ้านผาน้ำย้อย(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 41.5 43.0 55.0 55.0 55.0 55.0
94 STN0087 บ้านห้วยเย็น(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 5.0
95 STN0087 บ้านนากึ๋น(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 5.0
96 STN0087 บ้านปิงใน(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 5.0
97 STN0087 บ้านนาหมอ(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 5.0
98 STN0087 บ้านน้ำแพะ(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 5.0
99 STN0087 บ้านป่าซาง(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 5.0
100 STN0089 บ้านวังไผ่(น่าน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5
101 STN0091 บ้านหัวเขา(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 1.0 10.5 29.0 29.0 32.5 32.5
102 STN0091 บ้านจั่นเสือ(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 1.0 10.5 29.0 29.0 32.5 32.5
103 STN0091 บ้านเนินดินแดง(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 1.0 10.5 29.0 29.0 32.5 32.5
104 STN0094 บ้านทุ่งเจดีย์(ราชบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 16.5 24.0 25.0 29.5 30.0 30.0
105 STN0094 บ้านทุ่งแฝก(ราชบุรี) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 16.5 24.0 25.0 29.5 30.0 30.0
106 STN0095 บ้านหนองไม้แก่น(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 45.0 47.5 48.0 59.0
107 STN0095 บ้านทุ่งเคล็ด(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/10/23 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 45.0 47.5 48.0 59.0
108 STN0096 บ้านด่านสิงขร(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 6.0 6.0 24.5 28.5 29.5 37.5 37.5
109 STN0096 บ้านทางหวาย(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 6.0 6.0 24.5 28.5 29.5 37.5 37.5
110 STN0096 บ้านมะขามโพรง(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 6.0 6.0 24.5 28.5 29.5 37.5 37.5
111 STN0098 บ้านเหมาะ (บ้านในหนด)(พังงา) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 0.5 11.0 11.5 61.0 122.5 141.0
112 STN0098 บ้านในหนด(พังงา) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 0.5 11.0 11.5 61.0 122.5 141.0
113 STN0099 บ้านเชิงผา(สุโขทัย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 7.0 35.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0
114 STN0100 บ้านบางหลาโอน(พังงา) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 13.0 125.0 182.5 209.0
115 STN0100 บ้านบางเนียง(พังงา) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 13.0 125.0 182.5 209.0
116 STN0101 บ้านลำภี(พังงา) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 STN0101 บ้านช้างนอน(พังงา) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 STN0101 บ้านนาใน(พังงา) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 STN0102 บ้านทับเหวน(พังงา) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 STN0104 บ้านน้ำกุ่ม(พิษณุโลก) 2018/10/23 07:30 0.0 0.0 0.5 4.0 4.0 4.5 4.5 4.5 86.5
121 STN0107 บ้านโป่งเจ็ดหัว(เพชรบูรณ์) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 STN0108 บ้านโป่งตะแบก(เพชรบูรณ์) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 2.5 34.0 52.0 55.5 58.0 58.0 59.0
123 STN0108 บ้านเนินต้อง(เพชรบูรณ์) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 2.5 34.0 52.0 55.5 58.0 58.0 59.0
124 STN0108 บ้านคลองไทร(เพชรบูรณ์) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 2.5 34.0 52.0 55.5 58.0 58.0 59.0
125 STN0108 บ้านน้ำลัด(เพชรบูรณ์) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 2.5 34.0 52.0 55.5 58.0 58.0 59.0
126 STN0108 บ้านอ่างหิน(เพชรบูรณ์) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 2.5 34.0 52.0 55.5 58.0 58.0 59.0
127 STN0119 บ้านแม่โถใต้(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 11.5 18.5 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
128 STN0119 บ้านห้วยไม้ซาง(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 11.5 18.5 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
129 STN0122 บ้านแม่โถหลวง(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 33.0 70.0 70.0 70.0 70.0 85.0 85.0
130 STN0122 บ้านแม่โถ(เชียงใหม่) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 33.0 70.0 70.0 70.0 70.0 85.0 85.0
131 STN0126 บ้านฮากไม้เหนือ(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 14.0 21.5 29.0 44.0 44.0 45.0 45.0
132 STN0126 บ้านฮากไม้ใต้(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 14.0 21.5 29.0 44.0 44.0 45.0 45.0
133 STN0126 บ้านห้วยผึ้ง(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 14.0 21.5 29.0 44.0 44.0 45.0 45.0
134 STN0126 บ้านแม่สะกึ๊ด(แม่ฮ่องสอน) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 14.0 21.5 29.0 44.0 44.0 45.0 45.0
135 STN0133 บ้านเกาะจง(สงขลา) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 STN0133 บ้านโคกเอาะ(สงขลา) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 STN0133 บ้านลุ่ม(สงขลา) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 STN0134 บ้านโคกทัง(สงขลา) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 2.0 14.0 14.0 21.5 22.0 33.0
139 STN0134 บ้านคลองม่วงตก(สงขลา) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 2.0 14.0 14.0 21.5 22.0 33.0
140 STN0138 บ้านคลองขนุน(ระยอง) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 54.0 96.5 98.0 98.5 98.5 99.5
141 STN0138 บ้านหนองฆ้อ(ระยอง) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 54.0 96.5 98.0 98.5 98.5 99.5
142 STN0139 บ้านคลองป่าหวาย(ระยอง) 2018/10/23 07:30 0.0 0.0 0.5 26.0 52.5 54.5 55.0 55.0 62.0
143 STN0139 บ้านคลองน้ำแดง(ระยอง) 2018/10/23 07:30 0.0 0.0 0.5 26.0 52.5 54.5 55.0 55.0 62.0
144 STN0143 บ้านปางอ่าย(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0
145 STN0144 บ้านแม่เลียงพัฒนา(ลำปาง) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 STN0147 บ้านหนองทุ่ม(เลย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 STN0147 บ้านห้วยปลาฝา (ฟากน้ำ)(เลย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 STN0148 บ้านร่องไผ่(เลย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 35.5 40.0 40.0 43.0 46.0 46.5
149 STN0148 บ้านห้วยด้าย(เลย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 35.5 40.0 40.0 43.0 46.0 46.5
150 STN0149 บ้านขามป้อม(เลย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 STN0149 บ้านลาดค่าง(เลย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 STN0149 บ้านโนนสว่าง(เลย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 STN0151 บ้านห้วยม่วง(เลย) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 STN0152 บ้านบาโรย(สงขลา) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 5.5
155 STN0154 บ้านห้วยบอน(สงขลา) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 0.0 26.5 37.5 37.5 39.5 39.5 55.0
156 STN0155 บ้านวังพา(สงขลา) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 21.5 22.0 22.0 22.0 23.5 23.5 23.5
157 STN0156 บ้านน้ำหรา(สตูล) 2018/10/23 08:00 0.0 0.0 3.5 3.5 5.5 5.5 14.5 17.0 17.5
158 STN0156 บ้านทุ่งพัก(สตูล) 2018/10/23 08:00