หน้าแรก ข้อมูลโครงการ รายงาน ข้อมูลสำหรับเว็บ กระดานข่าว ลิงค์ ล็อกอิน Early Warning
Early Warning
รายงานฝนสะสมย้อนหลัง 7 วัน
วันพุธที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 06:37 ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา รายงานฝนสะสมย้อนหลังรายสัปดาห์ ระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม กรมทรัพยากรน้ำ (Early warning system Rain weekly)
ค้นข้อมูลด้วย (พิมพ์ จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน หรือ รหัสสถานี เพื่อค้นหา..)   

รายชื่อ 286 หมู่บ้าน สถานการณ์ มีฝน
@ stn ชื่อ(จังหวัด) เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง ฝน 1 วัน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน ฝน 4 วัน ฝน 5 วัน ฝน 6 วัน ฝน 7 วัน
1 STN0006 บ้านทุ่งกระทิงทอง(ชุมพร) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
2 STN0057 บ้านคีรีวง(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.5 0.5 6.5 37.5 69.5 70.0 71.5 93.0
3 STN0057 บ้านคีรีทอง(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.5 0.5 6.5 37.5 69.5 70.0 71.5 93.0
4 STN0057 บ้านวังไทร(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.5 0.5 6.5 37.5 69.5 70.0 71.5 93.0
5 STN0057 บ้านมะม่วงกวาง(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.5 0.5 6.5 37.5 69.5 70.0 71.5 93.0
6 STN0059 บ้านทรายงาม(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.5 1.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
7 STN0059 บ้านห้วยปริก(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.5 1.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
8 STN0064 บ้านในทับ(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.5 0.5 0.5 10.0 17.0 17.0 17.0 17.0
9 STN0064 บ้านเขาปูน(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.5 0.5 0.5 10.0 17.0 17.0 17.0 17.0
10 STN0065 บ้านบางนอนใน(ระนอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.5 1.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
11 STN0065 บ้านหลุมถ่าน(ระนอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.5 1.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
12 STN0065 บ้านทรายทอง(ระนอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.5 1.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
13 STN0073 บ้านเขานางหงษ์(ระนอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 5.5 5.5
14 STN0074 บ้านน้ำตก(ระนอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
15 STN0074 บ้านหินดาด(ระนอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
16 STN0074 บ้านหินช้าง(ระนอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
17 STN0078 บ้านพรุข่า(ระนอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 21.5 22.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0
18 STN0080 บ้านทุ่งยูง(พัทลุง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 5.5 21.0 21.0 27.5 27.5
19 STN0082 บ้านนอก(พัทลุง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.5 2.0 13.5 61.0 110.5 119.5 123.5 123.5
20 STN0082 บ้านทุ่งใหญ่(พัทลุง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.5 2.0 13.5 61.0 110.5 119.5 123.5 123.5
21 STN0083 บ้านน้ำรอบ(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 1.0 2.0 3.5 4.0 4.5 5.0
22 STN0083 บ้านสายเงิน(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 1.0 2.0 3.5 4.0 4.5 5.0
23 STN0098 บ้านเหมาะ (บ้านในหนด)(พังงา) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 1.0 4.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0
24 STN0098 บ้านในหนด(พังงา) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 1.0 4.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0
25 STN0100 บ้านบางหลาโอน(พังงา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 2.0 2.5 6.0 94.5 94.5 94.5 94.5
26 STN0100 บ้านบางเนียง(พังงา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 2.0 2.5 6.0 94.5 94.5 94.5 94.5
27 STN0101 บ้านลำภี(พังงา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 6.5 6.5 8.0 10.5 10.5 11.0
28 STN0101 บ้านช้างนอน(พังงา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 6.5 6.5 8.0 10.5 10.5 11.0
29 STN0101 บ้านนาใน(พังงา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 6.5 6.5 8.0 10.5 10.5 11.0
30 STN0113 บ้านไสท้อน(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 2.5 4.0 4.0 4.5 4.5
31 STN0114 บ้านหน้าวัด(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 2.0 2.0 23.0 49.0 54.5 54.5 56.5
32 STN0114 บ้านนอก(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 2.0 2.0 23.0 49.0 54.5 54.5 56.5
33 STN0114 บ้านไร่เหนือ(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 2.0 2.0 23.0 49.0 54.5 54.5 56.5
34 STN0114 บ้านเขาหล้อม(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 2.0 2.0 23.0 49.0 54.5 54.5 56.5
35 STN0135 บ้านสามแยกอินทรีทอง(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 4.0 27.0 27.0 27.0 27.0
36 STN0135 บ้านกอเตย(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 4.0 27.0 27.0 27.0 27.0
37 STN0154 บ้านห้วยบอน(สงขลา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 9.0 16.0 16.5 30.5 35.0 35.0 35.0
38 STN0159 บ้านไทรงาม(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 02:00 0.0 11.5 11.5 11.5 64.0 65.0 65.0 65.0 70.0
39 STN0159 บ้านหินลาด(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 02:00 0.0 11.5 11.5 11.5 64.0 65.0 65.0 65.0 70.0
40 STN0159 บ้านบางกัน(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 02:00 0.0 11.5 11.5 11.5 64.0 65.0 65.0 65.0 70.0
41 STN0159 บ้านโตนยาง(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 02:00 0.0 11.5 11.5 11.5 64.0 65.0 65.0 65.0 70.0
42 STN0159 บ้านยวนสาว(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 02:00 0.0 11.5 11.5 11.5 64.0 65.0 65.0 65.0 70.0
43 STN0173 บ้านแหลมหิน(พังงา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 75.5 76.0 81.0 87.5 87.5 88.0
44 STN0173 บ้านบากัน(พังงา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 75.5 76.0 81.0 87.5 87.5 88.0
45 STN0173 บ้านติเต๊ะ(พังงา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 75.5 76.0 81.0 87.5 87.5 88.0
46 STN0173 บ้านทองหลาง(พังงา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 75.5 76.0 81.0 87.5 87.5 88.0
47 STN0173 บ้านคลองใส(พังงา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 75.5 76.0 81.0 87.5 87.5 88.0
48 STN0174 บ้านแพะดอนมูล(แพร่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
49 STN0217 บ้านวังลุง(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 2.5 2.5 9.0 25.5 42.0 45.5 45.5 45.5
50 STN0217 บ้านในเขียว 1(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 2.5 2.5 9.0 25.5 42.0 45.5 45.5 45.5
51 STN0217 บ้านในเขียว 2(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 2.5 2.5 9.0 25.5 42.0 45.5 45.5 45.5
52 STN0227 บ้านคลองกั่ว(สงขลา) 2018/01/24 06:00 0.0 1.5 5.0 5.0 6.5 10.0 12.5 12.5 12.5
53 STN0252 บ้านขุนกลาง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
54 STN0252 บ้านผาหมอน(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
55 STN0252 บ้านอ่างกาน้อย(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
56 STN0252 บ้านหนองหล่ม(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
57 STN0252 บ้านแม่กลางหลวง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
58 STN0277 บ้านเจ็ดลูกเนิน(ระยอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 4.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
59 STN0277 บ้านบึงต้นชัน(ระยอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 4.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
60 STN0277 บ้านมาบตารอด(ระยอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 4.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
61 STN0283 บ้านหาดส้มแป้น(ระนอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 14.0 14.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
62 STN0283 บ้านบางสังข์ตี(ระนอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 14.0 14.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
63 STN0283 บ้านทุ่งคา(ระนอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 14.0 14.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
64 STN0287 บ้านสะพานนาค(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 9.5 9.5 9.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
65 STN0287 บ้านบางปรุ(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 9.5 9.5 9.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
66 STN0288 บ้านบางหวาน(ภูเก็ต) 2018/01/24 06:00 0.0 2.5 2.5 47.5 47.5 52.0 69.0 69.0 102.5
67 STN0288 บ้านโคกยาง(ภูเก็ต) 2018/01/24 06:00 0.0 2.5 2.5 47.5 47.5 52.0 69.0 69.0 102.5
68 STN0288 บ้านเหนือ(ภูเก็ต) 2018/01/24 06:00 0.0 2.5 2.5 47.5 47.5 52.0 69.0 69.0 102.5
69 STN0288 บ้านหัวควน(ภูเก็ต) 2018/01/24 06:00 0.0 2.5 2.5 47.5 47.5 52.0 69.0 69.0 102.5
70 STN0288 บ้านนาคา(ภูเก็ต) 2018/01/24 06:00 0.0 2.5 2.5 47.5 47.5 52.0 69.0 69.0 102.5
71 STN0288 บ้านหาดสุรินทร์(ภูเก็ต) 2018/01/24 06:00 0.0 2.5 2.5 47.5 47.5 52.0 69.0 69.0 102.5
72 STN0288 บ้านบางเทา(ภูเก็ต) 2018/01/24 06:00 0.0 2.5 2.5 47.5 47.5 52.0 69.0 69.0 102.5
73 STN0288 บ้านบางเทานอก(ภูเก็ต) 2018/01/24 06:00 0.0 2.5 2.5 47.5 47.5 52.0 69.0 69.0 102.5
74 STN0292 บ้านวัด(สงขลา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 6.0 6.0 6.0 6.0 12.0 12.0 13.0
75 STN0292 บ้านใหม่(สงขลา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 6.0 6.0 6.0 6.0 12.0 12.0 13.0
76 STN0292 บ้านประกอบตก(สงขลา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 6.0 6.0 6.0 6.0 12.0 12.0 13.0
77 STN0292 บ้านเกาะไม้ใหญ่(สงขลา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 6.0 6.0 6.0 6.0 12.0 12.0 13.0
78 STN0352 บ้านนาหนุน 3(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0
79 STN0352 บ้านนาหนุน 2(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0
80 STN0352 บ้านนาหนุน 1(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0
81 STN0352 บ้านนาทราย(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0
82 STN0352 บ้านปูคา(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0
83 STN0352 บ้านเชียงแล 1(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0
84 STN0352 บ้านเชียงแล 2(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0
85 STN0417 บ้านสามสบ(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
86 STN0417 บ้านแม่ยางส้าน(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
87 STN0417 บ้านผานัง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
88 STN0417 บ้านเหล่า(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
89 STN0417 บ้านยางหลวง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
90 STN0417 บ้านดอยสันเกี๋ยง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
91 STN0417 บ้านใหม่ป่าตึง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
92 STN0417 บ้านห้วยริน(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
93 STN0470 บ้านสลักเพชรเหนือ(ตราด) 2018/01/24 06:00 0.0 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
94 STN0470 บ้านสลักคอก(ตราด) 2018/01/24 06:00 0.0 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
95 STN0475 บ้านพุพรหม(กาญจนบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
96 STN0475 บ้านสลอบ(กาญจนบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
97 STN0483 บ้านไร่บน(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
98 STN0483 บ้านไร่ใน(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
99 STN0484 บ้านหินขาว(ระนอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 18.0 18.0 18.0 20.5 20.5 20.5 20.5
100 STN0485 บ้านคลองของ(ระนอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0
101 STN0485 บ้านสำนัก(ระนอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0
102 STN0485 บ้านขจัดภัย(ระนอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0
103 STN0486 บ้านลำเลียง(ระนอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 8.5 8.5 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
104 STN0486 บ้านบางนา(ระนอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 8.5 8.5 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
105 STN0486 บ้านวังเข้(ระนอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 8.5 8.5 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
106 STN0496 บ้านบางเตย(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.5 21.5 21.5 25.5 39.5 40.0 40.0 60.0
107 STN0496 บ้านทับคริสต์(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.5 21.5 21.5 25.5 39.5 40.0 40.0 60.0
108 STN0499 บ้านนาใหญ่(ภูเก็ต) 2018/01/24 06:00 0.0 38.0 40.0 84.5 85.0 91.5 101.5 101.5 103.5
109 STN0499 บ้านวัดใหม่(ภูเก็ต) 2018/01/24 06:00 0.0 38.0 40.0 84.5 85.0 91.5 101.5 101.5 103.5
110 STN0499 บ้านนากก(ภูเก็ต) 2018/01/24 06:00 0.0 38.0 40.0 84.5 85.0 91.5 101.5 101.5 103.5
111 STN0499 บ้านยอดเสน่ห์(ภูเก็ต) 2018/01/24 06:00 0.0 38.0 40.0 84.5 85.0 91.5 101.5 101.5 103.5
112 STN0499 บ้านตีนเขา(ภูเก็ต) 2018/01/24 06:00 0.0 38.0 40.0 84.5 85.0 91.5 101.5 101.5 103.5
113 STN0506 บ้านคลองกอย(สงขลา) 2018/01/24 06:00 0.0 15.0 15.0 18.5 26.0 43.5 44.0 44.0 44.0
114 STN0506 บ้านทุ่งคมบาง(สงขลา) 2018/01/24 06:00 0.0 15.0 15.0 18.5 26.0 43.5 44.0 44.0 44.0
115 STN0507 บ้านวังไทร(สงขลา) 2018/01/24 02:45 0.0 1.0 1.5 2.0 3.0 3.0 6.5 9.5 9.5
116 STN0507 บ้านใหญ่(สงขลา) 2018/01/24 02:45 0.0 1.0 1.5 2.0 3.0 3.0 6.5 9.5 9.5
117 STN0508 บ้านเขาหลัก(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 17.0 33.5 33.5 41.5 41.5
118 STN0508 บ้านเขาโหรง(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 17.0 33.5 33.5 41.5 41.5
119 STN0508 บ้านในเขา(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 17.0 33.5 33.5 41.5 41.5
120 STN0509 บ้านในปง(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 3.0 3.0 8.5 12.5 12.5 12.5 13.0
121 STN0509 บ้านใสใหญ่(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 3.0 3.0 8.5 12.5 12.5 12.5 13.0
122 STN0510 บ้านห้วยต่อ(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 10.0 29.0 29.0 29.0 29.5 31.5 31.5 31.5
123 STN0511 บ้านโคกไทร(พัทลุง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 17.5 29.5 103.0 163.0 165.0 165.0 165.0
124 STN0511 บ้านน้ำตกไพรวัลย์(พัทลุง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 17.5 29.5 103.0 163.0 165.0 165.0 165.0
125 STN0511 บ้านคลองหวะหลัง(พัทลุง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 17.5 29.5 103.0 163.0 165.0 165.0 165.0
126 STN0511 บ้านหน้าวัง(พัทลุง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 17.5 29.5 103.0 163.0 165.0 165.0 165.0
127 STN0512 บ้านเขาจันทร์(พัทลุง) 2018/01/24 06:00 0.0 7.0 10.0 22.5 53.0 94.0 94.0 95.5 95.5
128 STN0512 บ้านโหล๊ะหาร(พัทลุง) 2018/01/24 06:00 0.0 7.0 10.0 22.5 53.0 94.0 94.0 95.5 95.5
129 STN0512 บ้านเหมืองตะกั่ว(พัทลุง) 2018/01/24 06:00 0.0 7.0 10.0 22.5 53.0 94.0 94.0 95.5 95.5
130 STN0577 บ้านพรุสมภาร(ภูเก็ต) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 7.5 78.5 80.0 93.5 124.0 124.0 148.5
131 STN0577 บ้านเหรียง(ภูเก็ต) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 7.5 78.5 80.0 93.5 124.0 124.0 148.5
132 STN0578 บ้านห้วยครก(พัทลุง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 1.0 16.5 49.0 49.0 101.5 101.5
133 STN0578 บ้านไสประดู่(พัทลุง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 1.0 16.5 49.0 49.0 101.5 101.5
134 STN0578 บ้านทุ่งยูง(พัทลุง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 1.0 16.5 49.0 49.0 101.5 101.5
135 STN0579 บ้านควนยาว(พัทลุง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 19.0 19.0 32.5 68.0 82.5 85.0 87.0
136 STN0581 บ้านเขารูปช้าง(สงขลา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 14.0 14.0 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5
137 STN0597 บ้านแม่ศึก(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
138 STN0597 บ้านกองกาน(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
139 STN0597 บ้านต่อเรือ(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
140 STN0597 บ้านบนนา(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
141 STN0597 บ้านพุทธเอ้น(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
142 STN0692 บ้านพุน้ำร้อน(ราชบุรี) 2018/01/24 06:00 0.5 0.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
143 STN0694 บ้านนาบ่อ(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 6.5 27.0 27.0 27.5 28.0 28.0 28.0 28.5
144 STN0694 บ้านสิเหร่(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 6.5 27.0 27.0 27.5 28.0 28.0 28.0 28.5
145 STN0694 บ้านเคี่ยมงาม (ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 6.5 27.0 27.0 27.5 28.0 28.0 28.0 28.5
146 STN0695 บ้านเขาพลู(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 31.0 50.5 50.5 50.5 50.5 51.0 51.0 57.0
147 STN0695 บ้านบางสัก(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 31.0 50.5 50.5 50.5 50.5 51.0 51.0 57.0
148 STN0697 บ้านทุ่งข่า(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 23.5 33.5 35.5 38.0 38.0
149 STN0697 บ้านลำปลอก(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 23.5 33.5 35.5 38.0 38.0
150 STN0697 บ้านวังเจริญ(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 23.5 33.5 35.5 38.0 38.0
151 STN0697 บ้านพรุราชา(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 23.5 33.5 35.5 38.0 38.0
152 STN0698 บ้านอ่าวกลาง(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 2.5 2.5 6.0 13.0 13.0 13.0 13.0
153 STN0698 บ้านช่องหาร(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 2.5 2.5 6.0 13.0 13.0 13.0 13.0
154 STN0698 บ้านทอนแจ้(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 2.5 2.5 6.0 13.0 13.0 13.0 13.0
155 STN0698 บ้านไทรทอง(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 2.5 2.5 6.0 13.0 13.0 13.0 13.0
156 STN0699 บ้านสว่างคีรี(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 11.5 48.5 48.5 48.5 48.5 49.0 49.0 49.0
157 STN0699 บ้านพนมวัง(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 11.5 48.5 48.5 48.5 48.5 49.0 49.0 49.0
158 STN0700 บ้านควนเหมียง(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 4.0 4.0 6.0 10.0 10.0 10.0 10.0
159 STN0700 บ้านสะพานกอด(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 4.0 4.0 6.0 10.0 10.0 10.0 10.0
160 STN0700 บ้านควนพญา(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 4.0 4.0 6.0 10.0 10.0 10.0 10.0
161 STN0701 บ้านสะพานไทร(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
162 STN0702 บ้านควนขวาง(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 6.0 6.0 13.0 14.5 14.5 16.0 16.0
163 STN0702 บ้านทุ่งแคสูง(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 6.0 6.0 13.0 14.5 14.5 16.0 16.0
164 STN0702 บ้านหนองหว้าเตี้ย(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 6.0 6.0 13.0 14.5 14.5 16.0 16.0
165 STN0702 บ้านหนองหอยโข่ง(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 6.0 6.0 13.0 14.5 14.5 16.0 16.0
166 STN0702 บ้านบางโผ๊ะ(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 6.0 6.0 13.0 14.5 14.5 16.0 16.0
167 STN0703 บ้านกลาง(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 1.0 5.5 5.5 11.5 23.5 23.5 24.0 24.0
168 STN0704 บ้านโล๊ะจังกระ(พัทลุง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 4.0 15.5 64.0 88.0 93.0 115.5 115.5
169 STN0704 บ้านพูด(พัทลุง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 4.0 15.5 64.0 88.0 93.0 115.5 115.5
170 STN0704 บ้านคลองเฉลิม(พัทลุง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 4.0 15.5 64.0 88.0 93.0 115.5 115.5
171 STN0705 บ้านนาส้อง(พัทลุง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.5 6.0 7.0 40.0 74.5 74.5 82.5 82.5
172 STN0705 บ้านตะโหมด(พัทลุง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.5 6.0 7.0 40.0 74.5 74.5 82.5 82.5
173 STN0705 บ้านโพธิ์(พัทลุง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.5 6.0 7.0 40.0 74.5 74.5 82.5 82.5
174 STN0711 บ้านผัง 44,117,118(สตูล) 2018/01/24 06:00 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
175 STN0711 บ้านผัง 7,10,45(สตูล) 2018/01/24 06:00 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
176 STN0711 บ้านผัง 6,9(สตูล) 2018/01/24 06:00 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
177 STN0730 บ้านเขาไว้ข้าว(กระบี่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 7.5 7.5 15.0 19.0 19.0 19.0 19.5
178 STN0730 บ้านนาปู(กระบี่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 7.5 7.5 15.0 19.0 19.0 19.0 19.5
179 STN0730 บ้านดินแดง(กระบี่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 7.5 7.5 15.0 19.0 19.0 19.0 19.5
180 STN0730 บ้านทุ่งคาทอง(กระบี่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 7.5 7.5 15.0 19.0 19.0 19.0 19.5
181 STN0733 บ้านน้ำซ่ำ(กระบี่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.5 10.0 10.0 10.0 10.0 15.0 15.0 15.0
182 STN0733 บ้านบางเหียน(กระบี่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.5 10.0 10.0 10.0 10.0 15.0 15.0 15.0
183 STN0733 บ้านวังจา(กระบี่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.5 10.0 10.0 10.0 10.0 15.0 15.0 15.0
184 STN0734 บ้านช่องไม้ดำ(กระบี่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 9.0 9.5 20.0 23.5 27.0 27.0 38.0
185 STN0736 บ้านห้วยเหรียง(กระบี่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.0 3.0 8.5 10.5 26.5 28.0 31.5
186 STN0736 บ้านโพธิ์เรียง(กระบี่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.0 3.0 8.5 10.5 26.5 28.0 31.5
187 STN0736 บ้านหว่างคลองแขก(กระบี่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.0 3.0 8.5 10.5 26.5 28.0 31.5
188 STN0736 บ้านนาตีน(กระบี่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.0 3.0 8.5 10.5 26.5 28.0 31.5
189 STN0736 บ้านเขาตั้ง(กระบี่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.0 3.0 8.5 10.5 26.5 28.0 31.5
190 STN0736 บ้านสองแพรก(กระบี่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.0 3.0 8.5 10.5 26.5 28.0 31.5
191 STN0736 บ้านหว่างคลองไทย(กระบี่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.0 3.0 8.5 10.5 26.5 28.0 31.5
192 STN0738 บ้านห้วยโต้(กระบี่) 2018/01/24 06:00 0.0 1.5 2.0 4.0 5.5 8.0 11.5 12.0 22.0
193 STN0747 บ้านท่างาม(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 2.5 2.5 3.0 8.0 13.0 13.0 13.5 14.5
194 STN0747 บ้านป่ายาง(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 2.5 2.5 3.0 8.0 13.0 13.0 13.5 14.5
195 STN0747 บ้านสำนักหลุมพอ(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 2.5 2.5 3.0 8.0 13.0 13.0 13.5 14.5
196 STN0756 บ้านท่าหัน(พังงา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 16.0 16.0 16.5 16.5 22.5 22.5 22.5
197 STN0756 บ้านรมณีย์(พังงา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 16.0 16.0 16.5 16.5 22.5 22.5 22.5
198 STN0756 บ้านปากคลอง(พังงา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 16.0 16.0 16.5 16.5 22.5 22.5 22.5
199 STN0757 บ้านช้างเชื่อ(พังงา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 18.0 23.5 24.5 24.5 26.0 26.0 26.0
200 STN0757 บ้านนกฮูก(พังงา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 18.0 23.5 24.5 24.5 26.0 26.0 26.0
201 STN0758 บ้านห้วยน้ำใส(ระนอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 7.5 8.0 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5
202 STN0758 บ้านล่าง(ระนอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 7.5 8.0 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5
203 STN0758 บ้านเขาหยวก (ราชกรูด)(ระนอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 7.5 8.0 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5
204 STN0761 บ้านนาดอน(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 10.0 11.0 27.0 53.0 53.0 53.0 61.5
205 STN0761 บ้านสะพานกฐิน(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 10.0 11.0 27.0 53.0 53.0 53.0 61.5
206 STN0761 บ้านเขากุมแป(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 10.0 11.0 27.0 53.0 53.0 53.0 61.5
207 STN0763 บ้านเขาหัวควาย(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 7.0 7.0 10.0 16.0 16.0 16.0 16.0
208 STN0763 บ้านท่านาง(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 7.0 7.0 10.0 16.0 16.0 16.0 16.0
209 STN0763 บ้านห้วยบอน(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 7.0 7.0 10.0 16.0 16.0 16.0 16.0
210 STN0786 บ้านคลองกระท้อน(ระยอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 8.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5
211 STN0786 บ้านชากเล็ก(ระยอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 8.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5
212 STN0786 บ้านมาบสองสลึง(ระยอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 8.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5
213 STN0794 บ้านบางแป้น1(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 7.0 39.0 39.0 39.5 40.0 41.5 46.0 46.0
214 STN0794 บ้านหนองคล้า(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 7.0 39.0 39.0 39.5 40.0 41.5 46.0 46.0
215 STN0794 บ้านบางแป้น2(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 7.0 39.0 39.0 39.5 40.0 41.5 46.0 46.0
216 STN0794 บ้านหนองพลอง(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 7.0 39.0 39.0 39.5 40.0 41.5 46.0 46.0
217 STN0794 บ้านหน้าเขา (ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 7.0 39.0 39.0 39.5 40.0 41.5 46.0 46.0
218 STN0794 บ้านหลังเขา(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 7.0 39.0 39.0 39.5 40.0 41.5 46.0 46.0
219 STN0794 บ้านเขาเพดาน(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 7.0 39.0 39.0 39.5 40.0 41.5 46.0 46.0
220 STN0794 บ้านห้วยไทร(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 7.0 39.0 39.0 39.5 40.0 41.5 46.0 46.0
221 STN0811 บ้านทับขอน(ชุมพร) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.5 2.0 3.5 7.0 7.0 7.5 8.5
222 STN0811 บ้านปากทรง(ชุมพร) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.5 2.0 3.5 7.0 7.0 7.5 8.5
223 STN0811 บ้านสะพาน 2(ชุมพร) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.5 2.0 3.5 7.0 7.0 7.5 8.5
224 STN0812 บ้านหน้าถ้ำ(กระบี่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 5.5 6.0 6.5 8.5 8.5 8.5 8.5
225 STN0812 บ้านบางเตียว(กระบี่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 5.5 6.0 6.5 8.5 8.5 8.5 8.5
226 STN0812 บ้านบางคราม(กระบี่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 5.5 6.0 6.5 8.5 8.5 8.5 8.5
227 STN0812 บ้านนิคมพัฒนาหน้าเขา(กระบี่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 5.5 6.0 6.5 8.5 8.5 8.5 8.5
228 STN0812 บ้านบางครามใต้(กระบี่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 5.5 6.0 6.5 8.5 8.5 8.5 8.5
229 STN0813 บ้านเทพพนม(กระบี่) 2018/01/24 05:45 0.0 1.0 2.0 4.5 4.5 6.5 10.0 11.0 15.5
230 STN0813 บ้านเหนือ(กระบี่) 2018/01/24 05:45 0.0 1.0 2.0 4.5 4.5 6.5 10.0 11.0 15.5
231 STN0813 บ้านทับพล(กระบี่) 2018/01/24 05:45 0.0 1.0 2.0 4.5 4.5 6.5 10.0 11.0 15.5
232 STN0813 บ้านน้ำขาว(กระบี่) 2018/01/24 05:45 0.0 1.0 2.0 4.5 4.5 6.5 10.0 11.0 15.5
233 STN0814 บ้านบางหอย(กระบี่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.5
234 STN0816 บ้านควนหินราว(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 5.5 9.5 10.0 10.0 11.0
235 STN0816 บ้านบางศรีจัน(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 5.5 9.5 10.0 10.0 11.0
236 STN0816 บ้านบางปริก(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 5.5 9.5 10.0 10.0 11.0
237 STN0816 บ้านพานแพ(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 5.5 9.5 10.0 10.0 11.0
238 STN0816 บ้านลำนาว(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 5.5 9.5 10.0 10.0 11.0
239 STN0818 บ้านทุ่งอินทนิน(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.5 1.5 3.0 8.0 9.0 9.0 10.0
240 STN0818 บ้านปากแพรก(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.5 1.5 3.0 8.0 9.0 9.0 10.0
241 STN0818 บ้านยูงงาม(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.5 1.5 3.0 8.0 9.0 9.0 10.0
242 STN0818 บ้านโคกเหรียง(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.5 1.5 3.0 8.0 9.0 9.0 10.0
243 STN0818 บ้านคลองลำนาว (นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.5 1.5 3.0 8.0 9.0 9.0 10.0
244 STN0819 บ้านบางกุ่ม(พังงา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 3.0 7.0 7.0 7.0 8.5 8.5 10.5
245 STN0819 บ้านกะปง(พังงา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 3.0 7.0 7.0 7.0 8.5 8.5 10.5
246 STN0819 บ้านลำรู่(พังงา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 3.0 7.0 7.0 7.0 8.5 8.5 10.5
247 STN0820 บ้านบางอี(พังงา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 8.0 9.0 9.0 9.0 13.0 13.0 15.0
248 STN0820 บ้านบางกรักกลาง(พังงา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 8.0 9.0 9.0 9.0 13.0 13.0 15.0
249 STN0820 บ้านบางกรักใน(พังงา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 8.0 9.0 9.0 9.0 13.0 13.0 15.0
250 STN0823 บ้านหาดทรายเปลือกหอย(พังงา) 2018/01/24 06:00 0.0 1.0 18.0 20.5 22.0 35.0 51.0 51.0 63.5
251 STN0823 บ้านอ่าวมะขาม(พังงา) 2018/01/24 06:00 0.0 1.0 18.0 20.5 22.0 35.0 51.0 51.0 63.5
252 STN0825 บ้านน้ำตกโตกไพร(พังงา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.5 4.5 5.0 5.0 6.5 15.5 17.5 30.0
253 STN0826 บ้านพรรั้ง(ระนอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0
254 STN0827 บ้านบางใหญ่(ระนอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 5.5 5.5 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5
255 STN0827 บ้านคอกช้าง(ระนอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 5.5 5.5 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5
256 STN0827 บ้านบางขุนแพ่ง(ระนอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 5.5 5.5 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5
257 STN0996 บ้านใหม่สามัคคี(ระยอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
258 STN0996 บ้านหนองบอน(ระยอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
259 STN0996 บ้านซากผักกูด(ระยอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
260 STN1016 บ้านลิพัง(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 2.5 4.5 4.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5
261 STN1016 บ้านท่าคลอง(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 2.5 4.5 4.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5
262 STN1016 บ้านหินจอก(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 2.5 4.5 4.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5
263 STN1017 บ้านหนองหว้า(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 7.0 11.5 15.0 18.0 19.0 19.0 19.0
264 STN1017 บ้านทุ่งมะขามป้อม(ตรัง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 7.0 11.5 15.0 18.0 19.0 19.0 19.0
265 STN1022 บ้านโคกแมว(พัทลุง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.5 4.5 5.5 31.0 100.5 102.0 115.5 115.5
266 STN1022 บ้านเกาะทองสม(พัทลุง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.5 4.5 5.5 31.0 100.5 102.0 115.5 115.5
267 STN1022 บ้านเกาะทองสมใหม่(พัทลุง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.5 4.5 5.5 31.0 100.5 102.0 115.5 115.5
268 STN1030 บ้านโกตา(สตูล) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.0 1.5 14.0 14.0 15.0 15.0 15.0
269 STN1030 บ้านเกาะยวน(สตูล) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.0 1.5 14.0 14.0 15.0 15.0 15.0
270 STN1030 บ้านคลองขุด(สตูล) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.0 1.5 14.0 14.0 15.0 15.0 15.0
271 STN1032 บ้านผังปาล์ม(สตูล) 2018/01/24 06:00 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
272 STN1032 บ้านผังปาล์ม 2(สตูล) 2018/01/24 06:00 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
273 STN1032 บ้านผังปาล์ม 1(สตูล) 2018/01/24 06:00 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
274 STN1032 บ้านผังปาล์ม 4,5(สตูล) 2018/01/24 06:00 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
275 STN1041 บ้านเขาขาว(กระบี่) 2018/01/24 06:00 0.0 6.5 24.0 25.0 30.0 39.0 42.5 42.5 74.0
276 STN1041 บ้านเขาไม้แก้ว(กระบี่) 2018/01/24 06:00 0.0 6.5 24.0 25.0 30.0 39.0 42.5 42.5 74.0
277 STN1043 บ้านในแจะ(ชุมพร) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.0 2.0 2.5 9.0 9.0 9.0 10.0
278 STN1048 บ้านบางหยด(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 3.0 3.5 3.5 4.0 4.0 23.5 23.5 65.5
279 STN1048 บ้านโพธิ์บาย(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 3.0 3.5 3.5 4.0 4.0 23.5 23.5 65.5
280 STN1048 บ้านใหม่(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 3.0 3.5 3.5 4.0 4.0 23.5 23.5 65.5
281 STN1048 บ้านบางไผ่(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 3.0 3.5 3.5 4.0 4.0 23.5 23.5 65.5
282 STN1048 บ้านควนมหาชัย(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 3.0 3.5 3.5 4.0 4.0 23.5 23.5 65.5
283 STN1050 บ้านบางลึก(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 16.0 16.0 18.0 19.0 20.0 20.0 20.0
284 STN1050 บ้านบางโหว่(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 16.0 16.0 18.0 19.0 20.0 20.0 20.0
285 STN1051 บ้านเหนือคลอง(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.5 6.5 6.5 7.5 9.0 9.0 9.0 27.5
286 STN1051 บ้านกงตาก(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.5 6.5 6.5 7.5 9.0 9.0 9.0 27.5

รายชื่อ 2244 หมู่บ้าน สถานการณ์ ไม่มีฝน
@ stn ชื่อ(จังหวัด) เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง ฝน 1 วัน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน ฝน 4 วัน ฝน 5 วัน ฝน 6 วัน ฝน 7 วัน
1 STN0001 บ้านห้วยเฮี้ยน(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 STN0001 บ้านห้วยบอน(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 STN0001 บ้านสันป่ายาง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 STN0004 บ้านตามูล(จันทบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
5 STN0004 บ้านนากระชาย(จันทบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
6 STN0004 บ้านน้ำซับตาพุด(จันทบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
7 STN0005 บ้านบางมาศ(ชุมพร) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 STN0007 บ้านขาแหย่ง(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
9 STN0007 บ้านอาแหละ(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
10 STN0007 บ้านพะน้อย-เลาจาง-อาโต(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
11 STN0010 บ้านมูเซอป่ากล้วย(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 STN0010 บ้านสี่หลัง(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 STN0010 บ้านป่าคา(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 STN0010 บ้านปางพระราชทาน(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 STN0011 บ้านทุ่งยาว(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 STN0012 บ้านดอยช้าง(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 STN0012 บ้านปางกลาง(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 STN0013 บ้านห้วยสลัก(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 STN0013 บ้านแม่ตาช้าง(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 STN0013 บ้านจะหา(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 STN0013 บ้านห้วยหญ้าไซ(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 STN0014 บ้านแม่ปอน(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 STN0014 บ้านกู่ฮ่อสามัคคี(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 STN0014 บ้านหัวเสือ(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 STN0014 บ้านปะ(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 STN0015 บ้านต้นปริง(สงขลา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 7.0 9.2 9.2 9.2
27 STN0015 บ้านหว้าหลัง(สงขลา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 7.0 9.2 9.2 9.2
28 STN0015 บ้านปลักทิง(สงขลา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 7.0 9.2 9.2 9.2
29 STN0017 บ้านแม่ปูนล่าง(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 STN0017 บ้านแม่ปูนหลวง(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 STN0018 บ้านห้วยยาบ(เชียงใหม่) 2018/01/23 23:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 STN0018 บ้านป่างิ้ว(เชียงใหม่) 2018/01/23 23:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 STN0018 บ้านห้วยบง(เชียงใหม่) 2018/01/23 23:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 STN0020 บ้านห้วยละเบ้ายา(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 STN0020 บ้านห้วยเฮือ(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 STN0021 บ้านหัวฝาย(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 STN0022 บ้านป่าเท้อ(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 STN0022 บ้านพร้าวหนุ่ม(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 STN0022 บ้านท้องฝาย(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 STN0022 บ้านแพม(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 STN0023 บ้านหนองหอย(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 STN0024 บ้านแม่หลุ(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 STN0024 บ้านอมเม็ง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 STN0024 บ้านผาผึ้ง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 STN0027 บ้านห้วยป่าซาง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 STN0027 บ้านเมืองกึ้ด(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 STN0028 บ้านปางหก(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 STN0028 บ้านผาปู่จอม(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 STN0029 บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 STN0030 บ้านห้วยตม(สุโขทัย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 STN0031 บ้านธารโต(ยะลา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 13.5 13.5 13.5 14.5 14.5 14.5
52 STN0031 บ้านจาเราะแป(ยะลา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 13.5 13.5 13.5 14.5 14.5 14.5
53 STN0031 บ้านหน้าเกษตร(ยะลา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 13.5 13.5 13.5 14.5 14.5 14.5
54 STN0032 บ้านหัวตะกร้า(แพร่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 STN0033 บ้านนากึ่น(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 STN0033 บ้านเวร(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 STN0033 บ้านสะไล(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 STN0034 บ้านผาใต้(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 STN0035 บ้านสุขฤทัย(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 STN0036 บ้านปางต้นฆ้อง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
61 STN0036 บ้านแม่แหลง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
62 STN0036 บ้านใหม่ปู่แช่(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
63 STN0038 บ้านใหม่หัวนา(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 STN0038 บ้านหนองแก(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 STN0040 บ้านบ่อหยวกใต้(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 STN0040 บ้านบ่อหยวก(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 STN0040 บ้านสะเละ(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 STN0040 บ้านห้วยปอ(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 STN0040 บ้านน้ำว้า(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 STN0041 บ้านมะหินหลวง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 STN0042 บ้านปางหินฝน(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
72 STN0042 บ้านพุย(กลาง)(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
73 STN0042 บ้านพุยเหนือ(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
74 STN0042 บ้านพุยกะเหรี่ยง(พุยใต้)(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
75 STN0042 บ้านกองบอด(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
76 STN0042 บ้านสันปูเลย(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
77 STN0042 บ้านถวน(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
78 STN0042 บ้านกองกาย(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
79 STN0042 บ้านดินขาว(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
80 STN0045 บ้านปางยาง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 STN0045 บ้านใหม่ห้วยลึก(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 STN0046 บ้านห้วยหาน(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 STN0046 บ้านฟ้าไทยงาม(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 STN0047 บ้านแม่แอบ(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 STN0047 บ้านห้วยน้ำเย็น(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 STN0047 บ้านขุนแม่บง(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 STN0048 บ้านท้องฟ้า(ตาก) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 STN0051 บ้านยาง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 STN0051 บ้านใหม่หลวง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 STN0051 บ้านปางควาย(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 STN0051 บ้านสันมะกอกหวาน(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 STN0051 บ้านห้วยขาน(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 STN0052 บ้านนาพูน(แพร่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 STN0052 บ้านนาพูนพัฒนา(แพร่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 STN0052 บ้านนาปลากั้ง(แพร่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 STN0053 บ้านหินแด้น(กาญจนบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 STN0053 บ้านหนองไผ่(กาญจนบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 STN0053 บ้านท่าพยอม(กาญจนบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 STN0053 บ้านสี่แยก(กาญจนบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 STN0054 บ้านขะเนจื้อ(ตาก) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 STN0055 บ้านวังยายมุก(จันทบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 STN0056 บ้านสบปืน(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 STN0056 บ้านห้วยดง(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 STN0058 บ้านเทพนิมิตร(นครราชสีมา) 2018/01/24 05:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 STN0058 บ้านตะเคียนงาม(นครราชสีมา) 2018/01/24 05:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 STN0058 บ้านท่าวังไทร(นครราชสีมา) 2018/01/24 05:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 STN0058 บ้านดอนสว่าง(นครราชสีมา) 2018/01/24 05:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 STN0058 บ้านวังตะเคียนทอง(นครราชสีมา) 2018/01/24 05:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 STN0061 บ้านปากลง(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 2.5 6.0 12.0 12.0 12.5 13.5
110 STN0062 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 4.0 4.0 4.0
111 STN0062 บ้านหน้าเขา(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 4.0 4.0 4.0
112 STN0062 บ้านห้วยหมาก(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 4.0 4.0 4.0
113 STN0062 บ้านห้วยโก(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 4.0 4.0 4.0
114 STN0062 บ้านห้วยตรีด(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 4.0 4.0 4.0
115 STN0063 บ้านคลองต่อ(สงขลา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 8.5 8.5 9.0 29.0 33.5 33.5 33.5
116 STN0066 บ้านสำนักเนียน(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 00:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 STN0067 บ้านน้ำร้อน(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 STN0067 บ้านเขาใหญ่(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 STN0067 บ้านเขาพับผ้า(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 STN0067 บ้านยอดน้ำ(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 STN0069 บ้านน้ำไคร้(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 STN0069 บ้านดอนแก้ว(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 STN0071 บ้านหลวง(ลำปาง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 STN0072 บ้านน้ำสอด(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 STN0072 บ้านน้ำพิ(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 STN0075 บ้านห้วยโท้ง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 STN0076 บ้านสว้านเหนือ(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 STN0076 บ้านสปัน(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 STN0076 บ้านห้วยขาบ(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 STN0077 บ้านผาปูนดง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 STN0079 บ้านคันเบ็ด(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0 82.5 82.5 83.0 86.0
132 STN0079 บ้านอ่างอ้ายไทร(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0 82.5 82.5 83.0 86.0
133 STN0079 บ้านตรงควน(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0 82.5 82.5 83.0 86.0
134 STN0081 บ้านสวนส้ม(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 STN0081 บ้านมะเดื่อทอง(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 STN0081 บ้านประดู่ลาย(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 STN0084 บ้านหลวงเมืองคอง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 STN0084 บ้านแม่แมะ(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 STN0085 บ้านกอก(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 STN0085 บ้านน้ำยาว(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 STN0085 บ้านทุ่งใหม่(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 STN0085 บ้านทุ่งกลาง(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 STN0085 บ้านทุ่งฆ้อน(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 STN0085 บ้านไร่(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 STN0085 บ้านทุ่งเฮ้า(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 STN0086 บ้านสกาดกลาง(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 STN0086 บ้านภูกอก(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 STN0086 บ้านสกาดเหนือ(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 STN0086 บ้านสกาดใต้(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 STN0086 บ้านผาน้ำย้อย(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 STN0087 บ้านห้วยเย็น(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 STN0087 บ้านนากึ๋น(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 STN0087 บ้านปิงใน(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 STN0087 บ้านนาหมอ(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 STN0087 บ้านน้ำแพะ(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 STN0087 บ้านป่าซาง(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157 STN0089 บ้านวังไผ่(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 STN0090 บ้านน้ำตกสาย 1(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 STN0090 บ้านทุ่งยาว(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 STN0091 บ้านหัวเขา(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 STN0091 บ้านจั่นเสือ(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 STN0091 บ้านเนินดินแดง(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 STN0094 บ้านทุ่งเจดีย์(ราชบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 STN0094 บ้านทุ่งแฝก(ราชบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 STN0095 บ้านหนองไม้แก่น(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 STN0095 บ้านทุ่งเคล็ด(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167 STN0096 บ้านด่านสิงขร(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 STN0096 บ้านทางหวาย(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 STN0096 บ้านมะขามโพรง(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 STN0099 บ้านเชิงผา(สุโขทัย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 STN0102 บ้านทับเหวน(พังงา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 STN0103 บ้านนาวง(พัทลุง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 28.5 57.0 61.0 78.5 78.5
173 STN0103 บ้านลำใน(พัทลุง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 28.5 57.0 61.0 78.5 78.5
174 STN0103 บ้านหนองเหรียง(พัทลุง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 28.5 57.0 61.0 78.5 78.5
175 STN0106 บ้านทางแดง(เพชรบูรณ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
176 STN0106 บ้านเขาซำทอง(เพชรบูรณ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177 STN0106 บ้านเขาแก้ว(เพชรบูรณ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 STN0107 บ้านโป่งเจ็ดหัว(เพชรบูรณ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 STN0109 บ้านหมากปรก(ภูเก็ต) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 1.0 45.5 45.5 47.0 50.5 50.5 51.5
180 STN0110 บ้านห้วยหยวก(สุโขทัย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 STN0112 บ้านแม่สุริน(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 STN0115 บ้านแม่ขะนิล(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 STN0116 บ้านปางตอง(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 STN0116 บ้านโป่งทาก(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 STN0116 บ้านโป่งสา(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 STN0116 บ้านห้วยไร่(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 STN0117 บ้านขุนสาใน(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 STN0118 บ้านทบศอก(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 STN0119 บ้านแม่โถใต้(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 STN0119 บ้านห้วยไม้ซาง(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
191 STN0122 บ้านแม่โถหลวง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
192 STN0122 บ้านแม่โถ(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
193 STN0127 บ้านผาบ่อง(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
194 STN0128 บ้านไมโครเวฟ(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
195 STN0129 บ้านใหม่(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
196 STN0132 บ้านสวนปราง(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 11.0 11.0 11.0 11.0
197 STN0133 บ้านเกาะจง(สงขลา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 3.5
198 STN0133 บ้านโคกเอาะ(สงขลา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 3.5
199 STN0133 บ้านลุ่ม(สงขลา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 3.5
200 STN0134 บ้านโคกทัง(สงขลา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.5 3.0 34.5 34.5 34.5 34.5
201 STN0134 บ้านคลองม่วงตก(สงขลา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.5 3.0 34.5 34.5 34.5 34.5
202 STN0136 บ้านบางเมาะ(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 41.5 41.5 41.5 41.5
203 STN0136 บ้านวังลาน(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 41.5 41.5 41.5 41.5
204 STN0136 บ้านท่านหญิง(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 41.5 41.5 41.5 41.5
205 STN0136 บ้านคลองใส(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 41.5 41.5 41.5 41.5
206 STN0137 บ้านธาราวงศ์อารีย์(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 3.5 6.0 7.0 9.5 9.5 10.5
207 STN0137 บ้านวังหิน(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 3.5 6.0 7.0 9.5 9.5 10.5
208 STN0137 บ้านวังศิลาดิเรกสาร(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 3.5 6.0 7.0 9.5 9.5 10.5
209 STN0137 บ้านเหมืองทวด(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 3.5 6.0 7.0 9.5 9.5 10.5
210 STN0137 บ้านช่องช้าง(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 3.5 6.0 7.0 9.5 9.5 10.5
211 STN0137 บ้านน้ำท้น(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 3.5 6.0 7.0 9.5 9.5 10.5
212 STN0138 บ้านคลองขนุน(ระยอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
213 STN0138 บ้านหนองฆ้อ(ระยอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
214 STN0139 บ้านคลองป่าหวาย(ระยอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
215 STN0139 บ้านคลองน้ำแดง(ระยอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
216 STN0140 บ้านบึงเหนือ(ราชบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
217 STN0140 บ้านคา(ราชบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
218 STN0140 บ้านต้นมะค่า(ราชบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
219 STN0142 บ้านโป่งกระทิงล่าง(ราชบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
220 STN0142 บ้านพุหิน(ราชบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
221 STN0142 บ้านห้วยสวนพลู(ราชบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
222 STN0142 บ้านห้วยมะกรูด(ราชบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
223 STN0144 บ้านแม่เลียงพัฒนา(ลำปาง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
224 STN0146 บ้านขุนตาน(ลำพูน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
225 STN0147 บ้านหนองทุ่ม(เลย) 2018/01/24 05:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
226 STN0147 บ้านห้วยปลาฝา (ฟากน้ำ)(เลย) 2018/01/24 05:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
227 STN0148 บ้านร่องไผ่(เลย) 2018/01/24 03:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
228 STN0148 บ้านห้วยด้าย(เลย) 2018/01/24 03:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
229 STN0149 บ้านขามป้อม(เลย) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
230 STN0149 บ้านลาดค่าง(เลย) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
231 STN0149 บ้านโนนสว่าง(เลย) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
232 STN0150 บ้านโป่ง(เลย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
233 STN0150 บ้านท่าข้าม(เลย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
234 STN0150 บ้านนาบอน(เลย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
235 STN0151 บ้านห้วยม่วง(เลย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
236 STN0152 บ้านบาโรย(สงขลา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
237 STN0153 บ้านห้วยไม้แก่น(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 2.5 52.5 76.5 77.0 77.0 89.0
238 STN0153 บ้านเถลิง(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 2.5 52.5 76.5 77.0 77.0 89.0
239 STN0155 บ้านวังพา(สงขลา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 20.5 20.5 20.5 20.5
240 STN0156 บ้านน้ำหรา(สตูล) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
241 STN0156 บ้านทุ่งพัก(สตูล) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
242 STN0157 บ้านปางปอย(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
243 STN0158 บ้านวังโหรา(สุพรรณบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
244 STN0158 บ้านดงเสลา(สุพรรณบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
245 STN0158 บ้านไผ่สีทอง(สุพรรณบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
246 STN0158 บ้านละว้าวังควาย(สุพรรณบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
247 STN0160 บ้านเขาหลัก (บ้านยางโพรง)(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 3.5
248 STN0160 บ้านหินหลัก(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 3.5
249 STN0160 บ้านหล้อมปุด(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 3.5
250 STN0161 บ้านเคี่ยมเพาะ(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
251 STN0162 บ้านเหนือคลอง(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
252 STN0162 บ้านสวนกล้วย(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
253 STN0162 บ้านห้วยทรายขาว(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
254 STN0162 บ้านส้องเหนือ(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
255 STN0162 บ้านคลองหินแพง(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
256 STN0163 บ้านสระบัว(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
257 STN0163 บ้านไร่เหนือ(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
258 STN0163 บ้านเขาน้อย(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
259 STN0163 บ้านปลายน้ำ(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
260 STN0163 บ้านคลองหาเหนือ(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
261 STN0163 บ้านห้วยชัน(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
262 STN0165 บ้านกระแหน่(อุทัยธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
263 STN0166 บ้านน้ำต๊ะ(อุตรดิตถ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
264 STN0166 บ้านทรายงาม(อุตรดิตถ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
265 STN0166 บ้านปางหมิ่น(อุตรดิตถ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
266 STN0166 บ้านผาลาด(อุตรดิตถ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
267 STN0167 บ้านด่านห้วยใต้(อุตรดิตถ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
268 STN0171 บ้านบุ่ง(อุทัยธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
269 STN0175 บ้านแม่แฮด(แพร่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
270 STN0176 บ้านนาตอง(แพร่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
271 STN0178 บ้านวังหิน(ปราจีนบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
272 STN0179 บ้านเหล่า(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
273 STN0179 บ้านเมืองก๋าย(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
274 STN0179 บ้านออบ(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
275 STN0179 บ้านก๋ายน้อย(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
276 STN0180 บ้านลาน(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
277 STN0181 บ้านปางยาง(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
278 STN0181 บ้านขุนกูน(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
279 STN0182 บ้านกองแหะ(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 7.5 21.0 21.0 34.5
280 STN0182 บ้านโป่งแยงใน(เหล่า)(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 7.5 21.0 21.0 34.5
281 STN0182 บ้านผานกกก(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 7.5 21.0 21.0 34.5
282 STN0183 บ้านแม่สะแลบ(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
283 STN0183 บ้านอาแม(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
284 STN0183 บ้านอาแหล่(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
285 STN0184 บ้านวังกอก(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
286 STN0184 บ้านไพรอุดม(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
287 STN0185 บ้านน้ำมีด(น่าน) 2018/01/24 05:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
288 STN0186 บ้านตุงลอย(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
289 STN0187 บ้านหลวง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
290 STN0187 บ้านโป่ง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
291 STN0188 บ้านขุนฝาง(อุตรดิตถ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
292 STN0189 บ้านห้วยไผ่(อุตรดิตถ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
293 STN0190 บ้านดอยมด(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
294 STN0191 บ้านผาเรือ(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
295 STN0191 บ้านท่าข้าวเปลือก(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
296 STN0191 บ้านผ่านศึก(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
297 STN0193 บ้านพญาไพรเล่ามา(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
298 STN0193 บ้านพญาไพรลิทู่(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
299 STN0193 บ้านแสนเมืองโก้(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
300 STN0193 บ้านเลาลิ่ว(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
301 STN0193 บ้านห้วยหยวกป่าโซ(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
302 STN0193 บ้านนาโต่(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
303 STN0193 บ้านแม่หม้อ(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
304 STN0193 บ้านพญาไพรเล่าจอ(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
305 STN0194 บ้านอากู่(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
306 STN0194 บ้านห้วยหม้อ(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
307 STN0194 บ้านจะดี(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
308 STN0194 บ้านเทอดไทย(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
309 STN0194 บ้านห้วยอื้น(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
310 STN0194 บ้านห้วยหยวก-หินแตก(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
311 STN0194 บ้านห้วยผึ้ง(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
312 STN0194 บ้านห้วยมุ(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
313 STN0194 บ้านห้วยโย(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
314 STN0194 บ้านจะคำน้อย-ต้นม่วง(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
315 STN0196 บ้านแม่มอญ(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
316 STN0196 บ้านปางขอน(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
317 STN0196 บ้านห้วยส้าน(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
318 STN0197 บ้านห้วยขมนอก(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
319 STN0197 บ้านห้วยแม่ซ้าย(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
320 STN0197 บ้านผาเสริฐพัฒนา(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
321 STN0197 บ้านโป่งน้ำร้อน(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
322 STN0197 บ้านยางทำนุ(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
323 STN0198 บ้านห้วยกล้า(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0
324 STN0198 บ้านใหม่พัฒนา(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0
325 STN0198 บ้านห้วยไคร้(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0
326 STN0198 บ้านห้วยน้ำเย็น(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0
327 STN0198 บ้านแม่ย่านำ(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0
328 STN0199 บ้านดอยงาม(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
329 STN0199 บ้านห้วยน้ำขุ่น(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
330 STN0199 บ้านพนาเสรี(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
331 STN0201 บ้านขุนแจ๋(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
332 STN0201 บ้านปางพาน(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
333 STN0202 บ้านปางอั้น(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
334 STN0202 บ้านห้วยหม้อ(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
335 STN0203 บ้านแม่กำปอง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
336 STN0203 บ้านธารทอง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
337 STN0203 บ้านป๊อก(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
338 STN0203 บ้านแม่ลาย(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
339 STN0204 บ้านเอียก(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
340 STN0205 บ้านแม่มิงค์(เชียงใหม่) 2018/01/24 01:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
341 STN0205 บ้านป่าตึง(เชียงใหม่) 2018/01/24 01:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
342 STN0205 บ้านต้นตาล(เชียงใหม่) 2018/01/24 01:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
343 STN0205 บ้านใหม่ปูเลย(เชียงใหม่) 2018/01/24 01:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
344 STN0206 บ้านอูตูม(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
345 STN0206 บ้านก๋องป๋อเหนือ(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
346 STN0206 บ้านสงิน(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
347 STN0208 บ้านอมพาย(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
348 STN0208 บ้านตูน(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
349 STN0208 บ้านช่างหม้อ(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
350 STN0209 บ้านห้วยหมากหนุน(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
351 STN0209 บ้านแม่กวาง(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
352 STN0209 บ้านแม่สะกั๊ว(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
353 STN0210 บ้านห้วยพลู(ตาก) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
354 STN0212 บ้านควนไม้ไผ่(สงขลา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 11.0 24.0 24.0 24.0
355 STN0212 บ้านควนยาง(สงขลา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 11.0 24.0 24.0 24.0
356 STN0212 บ้านควนขี้แรด(สงขลา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 11.0 24.0 24.0 24.0
357 STN0214 บ้านใสเขือ(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 4.5 4.5 4.5 4.5
358 STN0214 บ้านห้วยสะท้อน(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 4.5 4.5 4.5 4.5
359 STN0214 บ้านปลายร่อน(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 4.5 4.5 4.5 4.5
360 STN0214 บ้านห้วยใหม่(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 4.5 4.5 4.5 4.5
361 STN0218 บ้านขุนพัง(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 1.0 61.0 82.5 83.0 84.0 93.5
362 STN0219 บ้านช่องเหรียง(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 20.0 20.0 20.0 22.5
363 STN0219 บ้านเขาวง(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 20.0 20.0 20.0 22.5
364 STN0220 บ้านคูนายสังข์(สงขลา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.5 1.5 2.0 5.0 6.0 6.0 6.0
365 STN0221 บ้านคลองโซง(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
366 STN0222 บ้านม่อนหัวฝาย(อุตรดิตถ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
367 STN0223 บ้านหนองธง(ราชบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
368 STN0223 บ้านหนองจอก(ราชบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
369 STN0223 บ้านหนองพันจันทร์(ราชบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
370 STN0224 บ้านแม่ทะบน(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.5 3.5 33.0 33.0 33.0 33.0
371 STN0224 บ้านแม่ทะล่าง(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.5 3.5 33.0 33.0 33.0 33.0
372 STN0224 บ้านคลองสริง(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.5 3.5 33.0 33.0 33.0 33.0
373 STN0224 บ้านยวนผึ้ง(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.5 3.5 33.0 33.0 33.0 33.0
374 STN0224 บ้านขวัญพัฒนา(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.5 3.5 33.0 33.0 33.0 33.0
375 STN0224 บ้านขวัญพัฒนาล่าง(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.5 3.5 33.0 33.0 33.0 33.0
376 STN0224 บ้านท่าไทบน(สุราษฎร์ธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.5 3.5 33.0 33.0 33.0 33.0
377 STN0225 บ้านรุ่งเรือง(ชุมพร) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0 18.0 18.0 18.0 18.0
378 STN0225 บ้านทรัพย์ทวี(ชุมพร) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0 18.0 18.0 18.0 18.0
379 STN0225 บ้านราชดำเนิน(ชุมพร) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0 18.0 18.0 18.0 18.0
380 STN0225 บ้านสระขาว(ชุมพร) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0 18.0 18.0 18.0 18.0
381 STN0225 บ้านคลองสง(ชุมพร) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0 18.0 18.0 18.0 18.0
382 STN0225 บ้านคลองกลาง(ชุมพร) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0 18.0 18.0 18.0 18.0
383 STN0228 บ้านกล้วย(ราชบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
384 STN0228 บ้านหนองต้นไทร(ราชบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
385 STN0228 บ้านด่านทับตะโกใน(ราชบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
386 STN0228 บ้านด่านทับตะโก(ราชบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
387 STN0228 บ้านโกรกสิงขร(ราชบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
388 STN0228 บ้านทุ่งแหลม(ราชบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
389 STN0229 บ้านนาต้นจั่น(สุโขทัย) 2018/01/24 05:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
390 STN0229 บ้านแม่รากใต้(สุโขทัย) 2018/01/24 05:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 STN0229 บ้านแม่รากกลาง(สุโขทัย) 2018/01/24 05:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 STN0229 บ้านแม่รากเหนือ(สุโขทัย) 2018/01/24 05:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 STN0229 บ้านปลายนา(สุโขทัย) 2018/01/24 05:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 STN0229 บ้านหมอนสูง(สุโขทัย) 2018/01/24 05:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
395 STN0230 บ้านท่าข้าม(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
396 STN0230 บ้านค้อกลาง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
397 STN0230 บ้านป่าน้อต(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
398 STN0230 บ้านห้วยทราย(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
399 STN0231 บ้านผาฮี้ (อาข่า)(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
400 STN0231 บ้านผาฮี้ (ลาหู่)(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
401 STN0232 บ้านผาหมี(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
402 STN0232 บ้านดอยงาม(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
403 STN0232 บ้านป่ายางผาแตก(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
404 STN0232 บ้านห้วยน้ำริน(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
405 STN0233 บ้านห้วยยาโน(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
406 STN0233 บ้านโป่งน้ำร้อน(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
407 STN0233 บ้านป่ากุ่ม(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
408 STN0233 บ้านป่าตึง(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
409 STN0233 บ้านใหม่เจริญ(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
410 STN0233 บ้านทุ่งต่าง(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
411 STN0234 บ้านผาแตก(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
412 STN0234 บ้านแม่แพง(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
413 STN0234 บ้านธรรมจาริก(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
414 STN0235 บ้านกิ่วกาญจน์(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
415 STN0235 บ้านม่วงกาญจน์(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
416 STN0235 บ้านห้วยเย็น(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
417 STN0235 บ้านเมืองกาญจน์(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
418 STN0236 บ้านธารทอง(เชียงราย) 2018/01/23 15:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
419 STN0236 บ้านไร่(เชียงราย) 2018/01/23 15:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
420 STN0236 บ้านแม่คำเหนือ(เชียงราย) 2018/01/23 15:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
421 STN0239 บ้านห้วยธนู(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
422 STN0239 บ้านน้ำป้าก(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
423 STN0240 บ้านห่างทางหลวง(น่าน) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
424 STN0241 บ้านสบมาง(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
425 STN0241 บ้านห้วยล้อม(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
426 STN0241 บ้านผาสุข(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
427 STN0242 บ้านฮวก(พะเยา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
428 STN0242 บ้านห้วยส้าน(พะเยา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
429 STN0243 บ้านต้นผึ้ง(พะเยา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
430 STN0243 บ้านผาแดง(พะเยา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
431 STN0245 บ้านกาญจนา(พะเยา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
432 STN0245 บ้านวังถ้ำ(พะเยา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
433 STN0245 บ้านผาลาด(พะเยา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
434 STN0245 บ้านทุ่งเย็น(พะเยา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
435 STN0247 บ้านปางฮ่าง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
436 STN0247 บ้านปางม่วง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
437 STN0247 บ้านแม่หลอด(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
438 STN0248 บ้านป่าแป๋(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5
439 STN0248 บ้านแม่น้ำแขม(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5
440 STN0248 บ้านปางมะกล้วย(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5
441 STN0248 บ้านผาเด็ง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5
442 STN0248 บ้านปางลัน(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5
443 STN0248 บ้านท่าผา(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5
444 STN0249 บ้านโป่งไฮ(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
445 STN0250 บ้านเด่นฮ่อม(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
446 STN0250 บ้านแม่ยางห้า(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
447 STN0250 บ้านห้วยมะนะ(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
448 STN0250 บ้านป่าเกี๊ยะใน(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
449 STN0253 บ้านขุนแปะ(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
450 STN0253 บ้านบนนา(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
451 STN0253 บ้านต้นผึ้ง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
452 STN0254 บ้านแม่แมะ(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
453 STN0254 บ้านแม่แรม(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
454 STN0254 บ้านป่าม่วง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
455 STN0254 บ้านโฮ่งใน(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
456 STN0254 บ้านน้ำตกแม่สา(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
457 STN0255 บ้านหลวง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
458 STN0256 บ้านห้วยกุ้ง(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
459 STN0256 บ้านแม่ลายจอลา(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
460 STN0256 บ้านแม่ลายบน(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
461 STN0256 บ้านแม่กองแปเหนือ(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
462 STN0257 บ้านน้ำริน(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
463 STN0257 บ้านแม่หมูลีซอ(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
464 STN0258 บ้านเมืองน้อย(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
465 STN0258 บ้านห้วยเฮี้ย(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
466 STN0259 บ้านแม่ป้อกใน(ลำพูน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
467 STN0259 บ้านปาง(ลำพูน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
468 STN0260 บ้านห้วยเกียงพา(อุตรดิตถ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
469 STN0260 บ้านปางต้นผึ้ง(อุตรดิตถ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
470 STN0261 บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา(แพร่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
471 STN0261 บ้านปากห้วยอ้อย(แพร่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
472 STN0263 บ้านหนองใหญ่(กาญจนบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
473 STN0263 บ้านประดู่เหลี่ยม(กาญจนบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
474 STN0264 บ้านหินดาดทอง(กาญจนบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
475 STN0264 บ้านลำอีซู(กาญจนบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
476 STN0266 บ้านห้วยน้ำขาว(กาญจนบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
477 STN0266 บ้านใหม่ห้วยน้ำขาว(กาญจนบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
478 STN0266 บ้านประตูด่าน(กาญจนบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
479 STN0266 บ้านหนองบ้านเก่า(กาญจนบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
480 STN0267 บ้านตะเคียนงาม(กาญจนบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
481 STN0268 บ้านบ้องตี้บน(กาญจนบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
482 STN0268 บ้านบ้องตี้ล่าง(กาญจนบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
483 STN0268 บ้านท้ายเหมือง(กาญจนบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
484 STN0269 บ้านเขาธง(สุพรรณบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
485 STN0269 บ้านทุ่งมะกอก(สุพรรณบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
486 STN0269 บ้านหนองมะเขือขื่น(สุพรรณบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
487 STN0270 บ้านโป่งสามสิบ(อุทัยธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 9.0 9.0
488 STN0270 บ้านคีรีวงค์(อุทัยธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 9.0 9.0
489 STN0270 บ้านเขาหินเทิน(อุทัยธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 9.0 9.0
490 STN0271 บ้านซับป่าพลู(อุทัยธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
491 STN0271 บ้านซับป่าพลูใหม่(อุทัยธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
492 STN0271 บ้านคลองชะนีบน(อุทัยธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
493 STN0272 บ้านไทยประจัน(ราชบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
494 STN0272 บ้านทรัพย์สมบูรณ์(ราชบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
495 STN0272 บ้านท่ายาง(ราชบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
496 STN0273 บ้านตะโกล่าง(ราชบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
497 STN0273 บ้านถ้ำหิน(ราชบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
498 STN0274 บ้านหนองคล้า(สระบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
499 STN0274 บ้านท่ามะปราง(สระบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
500 STN0274 บ้านมะขามป้อมเก่า(สระบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
501 STN0275 บ้านโป่งก้อนเส้า(สระบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
502 STN0275 บ้านธารน้ำตก(สระบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
503 STN0275 บ้านดง(สระบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
504 STN0276 บ้านระเริง(นครราชสีมา) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
505 STN0276 บ้านวังสับปะรด(นครราชสีมา) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
506 STN0276 บ้านคลองกุ่ม(นครราชสีมา) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
507 STN0278 บ้านตาบาด(ตราด) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
508 STN0278 บ้านปะอา(ตราด) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
509 STN0278 บ้านหมื่นด่าน(ตราด) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
510 STN0279 บ้านเขาอ่าง(จันทบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
511 STN0279 บ้านมะกอก หมู่ 5(จันทบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
512 STN0279 บ้านมะกอก หมู่ 3(จันทบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
513 STN0279 บ้านเนินหวาน(จันทบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
514 STN0279 บ้านมาบไพ(จันทบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
515 STN0280 บ้านห้วยชมภู(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
516 STN0280 บ้านแม่สลัก(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
517 STN0280 บ้านกกน้อย(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
518 STN0281 บ้านพุตูม(เพชรบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
519 STN0281 บ้านหนองไก่เถื่อน(เพชรบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
520 STN0282 บ้านห้วยตะเคียน(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
521 STN0282 บ้านห้วยไก่ต่อ(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
522 STN0282 บ้านเขามัน(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
523 STN0285 บ้านบางซอย(พังงา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
524 STN0285 บ้านแสงทอง(พังงา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
525 STN0285 บ้านกลาง(พังงา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
526 STN0290 บ้านร่อนนา(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.5 20.5 52.5 61.0 61.5 66.5
527 STN0290 บ้านตลาดร่อนพิบูลย์(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.5 20.5 52.5 61.0 61.5 66.5
528 STN0290 บ้านทุ่งน้ำจาน(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.5 20.5 52.5 61.0 61.5 66.5
529 STN0291 บ้านเหนือคลอง(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 51.0 70.0 73.5 81.5 94.5
530 STN0293 บ้านวังประจัน(สตูล) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
531 STN0293 บ้านเขานุ้ย(สตูล) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
532 STN0294 บ้านท่าข้าม(พิษณุโลก) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
533 STN0294 บ้านใหม่ลำกระโดน(พิษณุโลก) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
534 STN0294 บ้านบ่อ(พิษณุโลก) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
535 STN0294 บ้านแก่งจูงนาง(พิษณุโลก) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
536 STN0294 บ้านวังดินสอ(พิษณุโลก) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
537 STN0294 บ้านวังนกแอ่น(พิษณุโลก) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
538 STN0295 บ้านร่มเกล้าสหมิตร(ตาก) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
539 STN0298 บ้านเนินสะอาด(เพชรบูรณ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
540 STN0298 บ้านธารทิพย์(เพชรบูรณ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
541 STN0298 บ้านบุ่งน้ำเต้า(เพชรบูรณ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
542 STN0300 บ้านเพชรนิยม(กำแพงเพชร) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
543 STN0304 บ้านลาดผักหนาม(ชัยภูมิ) 2018/01/24 05:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
544 STN0304 บ้านแหลออนซอน(ชัยภูมิ) 2018/01/24 05:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
545 STN0305 บ้านดงบัง(กาฬสินธุ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
546 STN0305 บ้านคำหม่วย(กาฬสินธุ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
547 STN0306 บ้านคำแสนสุข(อุบลราชธานี) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
548 STN0306 บ้านคำบาก(อุบลราชธานี) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
549 STN0307 บ้านปางตอง(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/22 20:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
550 STN0307 บ้านคำสุข(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/22 20:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
551 STN0309 บ้านนาไคร้(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
552 STN0310 บ้านมูเซอ(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
553 STN0311 บ้านพงษ์ทอง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
554 STN0311 บ้านปางไฮ(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
555 STN0311 บ้านดง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
556 STN0311 บ้านแม่ตอนหลวง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
557 STN0311 บ้านปางกำแพงหิน(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
558 STN0312 บ้านขุนลาว(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
559 STN0313 บ้านหัวฝาย(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
560 STN0313 บ้านโป่งพระบาท(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
561 STN0314 บ้านปางกลาง(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
562 STN0314 บ้านมังกาล่า(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
563 STN0315 บ้านดอยล้าน(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
564 STN0316 บ้านวังลาด(เพชรบูรณ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
565 STN0316 บ้านโคกเจริญ(เพชรบูรณ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
566 STN0316 บ้านหนองแดง(เพชรบูรณ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
567 STN0318 บ้านซับเปิป(เพชรบูรณ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5
568 STN0318 บ้านเนินดินแดง(เพชรบูรณ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5
569 STN0318 บ้านเชิงชาย(เพชรบูรณ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5
570 STN0318 บ้านซับเปิปเหนือ(เพชรบูรณ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5
571 STN0318 บ้านซับเปิปใต้(เพชรบูรณ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5
572 STN0318 บ้านคลองน้ำคัน ม.9(เพชรบูรณ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5
573 STN0318 บ้านคลองน้ำคัน ม.2(เพชรบูรณ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5
574 STN0319 บ้านเขาขาด(เพชรบูรณ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
575 STN0321 บ้านใหม่พัฒนา(เลย) 2018/01/24 05:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
576 STN0321 บ้านน้อยนาซำ(เลย) 2018/01/24 05:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
577 STN0321 บ้านนาโคก(เลย) 2018/01/24 05:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
578 STN0322 บ้านนาลานข้าว(เลย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
579 STN0324 บ้านโนนสมบูรณ์(เลย) 2018/01/24 03:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
580 STN0326 บ้านกลาง(เลย) 2018/01/24 04:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
581 STN0326 บ้านสองคอน(เลย) 2018/01/24 04:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
582 STN0326 บ้านน้ำทบ(เลย) 2018/01/24 04:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
583 STN0327 บ้านวังบอน(เลย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
584 STN0327 บ้านป่าสะแข(เลย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
585 STN0327 บ้านแก่วตาว(เลย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
586 STN0327 บ้านถ้ำพระ(เลย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
587 STN0328 บ้านโป่ง(เลย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
588 STN0328 บ้านวังกุ่ม(เลย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
589 STN0328 บ้านกกจำปา(เลย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
590 STN0329 บ้านน้ำหมัน(เลย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
591 STN0329 บ้านแก่งครก(เลย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
592 STN0329 บ้านนาหว้าน้อย(เลย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
593 STN0330 บ้านด่านดู่(เลย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5 47.0 47.5
594 STN0330 บ้านแก่งโตน ม.2(เพชรบูรณ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5 47.0 47.5
595 STN0330 บ้านแก่งโตนใหม่ ม.10(เพชรบูรณ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5 47.0 47.5
596 STN0330 บ้านหนองใหญ่(เลย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5 47.0 47.5
597 STN0331 บ้านชมภูเหนือ(พิษณุโลก) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
598 STN0331 บ้านชมภูใต้(พิษณุโลก) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
599 STN0331 บ้านเนินคล้อ(พิษณุโลก) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600 STN0331 บ้านซำรังเหนือ(พิษณุโลก) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
601 STN0331 บ้านหนองหญ้าปล้อง(พิษณุโลก) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
602 STN0331 บ้านซำรังเหนือ(พิษณุโลก) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
603 STN0332 บ้านไฮ่ฮ้า(อุตรดิตถ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
604 STN0332 บ้านป่าหว้าน(อุตรดิตถ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
605 STN0332 บ้านน้ำไคร้(อุตรดิตถ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
606 STN0332 บ้านห้วยกั้ง(อุตรดิตถ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
607 STN0334 บ้านแม่แขม(แพร่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
608 STN0334 บ้านค้างตะนะ(แพร่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
609 STN0334 บ้านแม่รัง(แพร่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
610 STN0334 บ้านต้นม่วง(แพร่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
611 STN0334 บ้านแม่บงเหนือ(แพร่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
612 STN0334 บ้านโป่ง(แพร่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
613 STN0335 บ้านข่วงบุก(แพร่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
614 STN0335 บ้านฮ้านน้ำหม้อ(แพร่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
615 STN0335 บ้านน้ำแรม(แพร่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
616 STN0335 บ้านห้วยปากทอด(แพร่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
617 STN0335 บ้านห้วยลากปืน(แพร่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
618 STN0336 บ้านห้วยโก๋น(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
619 STN0337 บ้านผาน้ำย้อย(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
620 STN0337 บ้านดู่(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
621 STN0337 บ้านพญาแก้ว(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
622 STN0337 บ้านม่วง(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
623 STN0338 บ้านปอน(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
624 STN0338 บ้านใหม่(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
625 STN0338 บ้านป่าเปือย(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
626 STN0338 บ้านหลายทุ่ง(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
627 STN0338 บ้านหนองคำ(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
628 STN0339 บ้านงอบเหนือ(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
629 STN0339 บ้านงอบใต้(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
630 STN0339 บ้านใต้ร่มโพธิ์ทอง(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
631 STN0339 บ้านงอบกลาง(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
632 STN0340 บ้านน้ำพิ(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
633 STN0340 บ้านน้ำเพาะ(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
634 STN0340 บ้านห้วยพ่าน(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
635 STN0342 บ้านผาหลัก(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
636 STN0342 บ้านผาสิงห์(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
637 STN0343 บ้านน้ำกิใต้(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
638 STN0343 บ้านน้ำกิกลาง(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
639 STN0343 บ้านน้ำกิเหนือ(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
640 STN0344 บ้านปางมะโอ(พะเยา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
641 STN0344 บ้านห้วยเฟือง(พะเยา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
642 STN0345 บ้านแม่จอก(แพร่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
643 STN0345 บ้านแช่ฟ้า(แพร่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
644 STN0345 บ้านนาฮ่าง(แพร่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
645 STN0345 บ้านสบป้าก(แพร่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
646 STN0345 บ้านแม่ป้าก(แพร่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
647 STN0345 บ้านเหล่า(แพร่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
648 STN0346 บ้านหัวนา(อุตรดิตถ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
649 STN0346 บ้านนานกกกใต้(อุตรดิตถ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
650 STN0346 บ้านขุนห้วย(อุตรดิตถ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
651 STN0346 บ้านนานกกกเหนือ(อุตรดิตถ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
652 STN0346 บ้านชายเขา(อุตรดิตถ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
653 STN0346 บ้านชายเขาบก(อุตรดิตถ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
654 STN0347 บ้านบ่อสี่เหลี่ยม(ลำปาง) 2018/01/23 20:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
655 STN0347 บ้านแม่ฮ่างเหนือ(ลำปาง) 2018/01/23 20:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
656 STN0347 บ้านสามเหลี่ยม(ลำปาง) 2018/01/23 20:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
657 STN0349 บ้านห้วยตึม(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
658 STN0349 บ้านพี้ใต้(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
659 STN0349 บ้านเกษตรสมบูรณ์(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
660 STN0349 บ้านพี้กลาง(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
661 STN0351 บ้านปางแก(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
662 STN0353 บ้านนาฝ่า(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
663 STN0353 บ้านใหม่(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
664 STN0353 บ้านนาเผือก(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
665 STN0353 บ้านยู้เหนือ(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
666 STN0353 บ้านยู้ใต้(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
667 STN0353 บ้านยู้กลาง(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
668 STN0354 บ้านโปร่งศรี(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
669 STN0354 บ้านทุ่งขา(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
670 STN0354 บ้านฟ้า(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
671 STN0354 บ้านคือ(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
672 STN0354 บ้านดู่(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
673 STN0354 บ้านป่าต้าง(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
674 STN0355 บ้านน้ำจันทร์(เลย) 2018/01/24 04:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0
675 STN0356 บ้านวังหว้า-วังรู(เพชรบูรณ์) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
676 STN0356 บ้านหนองหญ้าไทร(เพชรบูรณ์) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
677 STN0356 บ้านโนนผักเน่า(เพชรบูรณ์) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
678 STN0356 บ้านน้ำขอบ(เพชรบูรณ์) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
679 STN0356 บ้านห้วยหอย(เพชรบูรณ์) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
680 STN0357 บ้านน้ำพุ(เพชรบูรณ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
681 STN0357 บ้านโค้งผักชี(เพชรบูรณ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
682 STN0358 บ้านทุ่งสมอ(เพชรบูรณ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
683 STN0358 บ้านฝาย(เพชรบูรณ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
684 STN0358 บ้านโนน(เพชรบูรณ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
685 STN0358 บ้านนายาว(เพชรบูรณ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
686 STN0358 บ้านนา(เพชรบูรณ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
687 STN0359 บ้านห้วยไคร้(สุโขทัย) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
688 STN0359 บ้านดงคู่(สุโขทัย) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
689 STN0360 บ้านหลวง(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
690 STN0360 บ้านหลวงใหม่พัฒนา(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
691 STN0361 บ้านแคววัวคำ(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
692 STN0362 บ้านบาหรา(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
693 STN0362 บ้านแม่ผักและ(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
694 STN0362 บ้านลอจอ(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
695 STN0363 บ้านห้วยส้าน(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
696 STN0363 บ้านโป่งปูเฟือง(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
697 STN0364 บ้านดอนที(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
698 STN0366 บ้านห้วยน้ำนัก(ตาก) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
699 STN0367 บ้านดูลาเปอร์(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
700 STN0367 บ้านแม่สะแมง(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
701 STN0367 บ้านห้วยห้า(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
702 STN0367 บ้านละอางเหนือ(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
703 STN0367 บ้านห้วยห้อม(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
704 STN0368 บ้านห้วยแก้ว(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
705 STN0369 บ้านเมืองแปง(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
706 STN0369 บ้านใหม่ดอนตัน(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
707 STN0370 บ้านห้วยทรายขาว(ลำพูน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
708 STN0371 บ้านหัวขัว(ลำพูน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
709 STN0372 บ้านแม่แสลม(ลำปาง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
710 STN0372 บ้านชัยชมภู(ลำปาง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
711 STN0374 บ้านหนองปลา(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 6.5 6.5 7.5
712 STN0374 บ้านกอก(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 6.5 6.5 7.5
713 STN0374 บ้านปางแก(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 6.5 6.5 7.5
714 STN0375 บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
715 STN0375 บ้านน้ำดั้น(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
716 STN0375 บ้านห้วยงอน(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
717 STN0375 บ้านตาน้อย(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
718 STN0375 บ้านน้ำปัวพัฒนา(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
719 STN0375 บ้านป่าไร่(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
720 STN0376 บ้านห้วยไฟ(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
721 STN0376 บ้านห้วยนางิ้ว(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
722 STN0378 บ้านฮากฮาน(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
723 STN0378 บ้านหล่อยูง(พังงา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
724 STN0378 บ้านท่าเรือ(ภูเก็ต) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
725 STN0379 บ้านสองพี่น้อง(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
726 STN0379 บ้านหาดบ้าย(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
727 STN0379 บ้านหาดทรายทอง(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
728 STN0380 บ้านโป่งน้ำร้อน(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
729 STN0380 บ้านบวกขอน(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
730 STN0380 บ้านปางอ่าย(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
731 STN0380 บ้านโป่งป่าตอง(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
732 STN0381 บ้านป่าซางพัฒนา(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
733 STN0381 บ้านป่าแงะ(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
734 STN0381 บ้านสันมะนะ(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
735 STN0382 บ้านแม่ฉางข้าว(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5
736 STN0382 บ้านหนองเขียว(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5
737 STN0383 บ้านแผ่นดินทอง(เชียงราย) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
738 STN0383 บ้านราษฎร์รักษา(เชียงราย) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
739 STN0383 บ้านรักแผ่นดิน(เชียงราย) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
740 STN0383 บ้านรักถิ่นไทย(เชียงราย) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
741 STN0384 บ้านราษฎร์ภักดี(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
742 STN0384 บ้านประชาภักดี(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
743 STN0384 บ้านหนองเตา(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
744 STN0384 บ้านอยู่สุข(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
745 STN0384 บ้านสันติพัฒนา(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
746 STN0385 บ้านบ่อแสง(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
747 STN0385 บ้านสันมะปิน(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
748 STN0385 บ้านป่ามื่น(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
749 STN0386 บ้านขุนห้วยแม่เปา(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
750 STN0386 บ้านห้วยน้ำฮาก(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
751 STN0386 บ้านกระแล(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
752 STN0387 บ้านนาเจริญ(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
753 STN0387 บ้านสบเปา(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
754 STN0387 บ้านทุ่งเจ้า(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
755 STN0387 บ้านสันเชียงใหม่(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
756 STN0387 บ้านทุ่งเจ้าเหนือ(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
757 STN0387 บ้านทุ่งเจ้าใต้(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
758 STN0388 บ้านตาดควัน(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
759 STN0388 บ้านป่าซาง(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
760 STN0388 บ้านนาเจริญ(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
761 STN0389 บ้านสันต้นเปา(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
762 STN0389 บ้านสบยาบ(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
763 STN0389 บ้านป่าคาใต้(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
764 STN0390 บ้านวังลาว(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
765 STN0390 บ้านสบรวก(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
766 STN0391 บ้านจอมกิตติ(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
767 STN0392 บ้านพญากองดี(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
768 STN0392 บ้านอายิโก๊ะ(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
769 STN0392 บ้านแม่ยางมิ้น(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
770 STN0393 บ้านห้วยเฮี้ย(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
771 STN0394 บ้านห้วยน้ำอุ่น(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
772 STN0394 บ้านห้วยขี้เหล็ก(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
773 STN0395 บ้านห้วยมะแกง(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
774 STN0395 บ้านใหม่เจริญ(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
775 STN0396 บ้านแม่ลาก(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
776 STN0396 บ้านแม่ลัว(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
777 STN0396 บ้านแม่หะ(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
778 STN0396 บ้านป่าไร่(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
779 STN0397 บ้านบ่อทอง(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
780 STN0397 บ้านปงอ้อ(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
781 STN0399 บ้านร่มโพธิ์เงิน(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
782 STN0399 บ้านร่มฟ้าหลวง(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
783 STN0400 บ้านป่าสักงาม(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
784 STN0400 บ้านท่าก่อบง(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
785 STN0400 บ้านป่าเฮี้ย(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
786 STN0401 บ้านผาเดื่อ(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
787 STN0401 บ้านป่าเมี้ยง(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
788 STN0401 บ้านปางปูเลย(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
789 STN0402 บ้านก๊อดยาว(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
790 STN0402 บ้านเวียงกลาง(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
791 STN0402 บ้านห้วยอ้มใหม่(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
792 STN0403 บ้านดอนแก้ว(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
793 STN0403 บ้านดินดำ(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
794 STN0404 บ้านสันป่าสัก(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
795 STN0404 บ้านเก๊าะมะค่า(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
796 STN0404 บ้านช้างใน(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
797 STN0404 บ้านต้นลุง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
798 STN0405 บ้านห้วยน้ำดัง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
799 STN0406 บ้านดงสามหมื่น(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
800 STN0408 บ้านห้วยฮ่อม(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
801 STN0408 บ้านหนองแดง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
802 STN0408 บ้านสันม่วง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
803 STN0409 บ้านห้วยบง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
804 STN0409 บ้านเด่น(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
805 STN0410 บ้านแจ่มน้อย(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
806 STN0411 บ้านท่ามะแกง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
807 STN0411 บ้านห้วยศาลา(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
808 STN0411 บ้านเมืองงาม(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
809 STN0411 บ้านเมืองงามใต้(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
810 STN0411 บ้านใหม่หมอกจ๋าม(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
811 STN0412 บ้านขุนคอง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
812 STN0415 บ้านห้วยส้มป่อย(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
813 STN0415 บ้านห้วยขนุน(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
814 STN0415 บ้านห้วยมะนาว(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
815 STN0415 บ้านขุนแตะ(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
816 STN0418 บ้านอมลาน(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
817 STN0418 บ้านแม่คงคา(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
818 STN0418 บ้านโม่งหลวง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
819 STN0422 บ้านแม่ก๊ะเปียง(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
820 STN0422 บ้านเมืองก๊ะ(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
821 STN0423 บ้านถ้ำง๊อบ(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
822 STN0423 บ้านหนองบัว(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
823 STN0424 บ้านดอยหล่อ(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
824 STN0425 บ้านเปียงกอก(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
825 STN0425 บ้านต้นผึ้งใต้(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
826 STN0425 บ้านท่าหัด(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
827 STN0425 บ้านใหม่หัวฝาย(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
828 STN0426 บ้านแพมบก(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
829 STN0426 บ้านสบแพม(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
830 STN0426 บ้านแพมกลาง(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
831 STN0427 บ้านปางแปก(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
832 STN0428 บ้านแม่ออ(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
833 STN0428 บ้านหัวปอน(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
834 STN0428 บ้านหว่าโน(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
835 STN0428 บ้านแม่หาด(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
836 STN0432 บ้านทุ่งข้าวหาง(ลำพูน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
837 STN0432 บ้านป่าก่อ(ลำพูน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
838 STN0432 บ้านป่าตึงงาม(ลำพูน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
839 STN0433 บ้านต้นผึ้ง(ลำพูน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
840 STN0433 บ้านปงแม่ลอบ(ลำพูน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
841 STN0434 บ้านแม่ลอบ(ลำพูน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
842 STN0434 บ้านห้วยกองเลาะ(ลำพูน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
843 STN0435 บ้านโป่งน้ำร้อน(ลำปาง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
844 STN0437 บ้านห้วยพลู(ตาก) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
845 STN0437 บ้านปางส้าน(ตาก) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
846 STN0437 บ้านห้วยไคร้(ตาก) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
847 STN0440 บ้านเขาน้ำเพชร(กำแพงเพชร) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
848 STN0440 บ้านมอฝ้าย(กำแพงเพชร) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
849 STN0440 บ้านวงฆ้อง(กำแพงเพชร) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
850 STN0443 บ้านคลองมดแดง(กำแพงเพชร) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
851 STN0443 บ้านคลองสมบูรณ์(กำแพงเพชร) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
852 STN0444 บ้านศรีไกรลาศ(กำแพงเพชร) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
853 STN0445 บ้านปางขนุน(กำแพงเพชร) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
854 STN0446 บ้านตาแวน(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
855 STN0446 บ้านดอนเฟือง(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
856 STN0447 บ้านปางเป๋ย(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
857 STN0447 บ้านใหม่ในฝัน(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
858 STN0447 บ้านห้วยมอญ(น่าน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
859 STN0449 บ้านถ้ำมงกุฎ(สระบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
860 STN0449 บ้านคุ้งเขาเขียว(สระบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
861 STN0450 บ้านประดู่งาม(ลพบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
862 STN0450 บ้านซับตะกั่ว(ลพบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
863 STN0450 บ้านดงน้อย(ลพบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
864 STN0451 บ้านรังเตี้ย(ลพบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
865 STN0451 บ้านดงหลุ่ม(ลพบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
866 STN0451 บ้านเขาหมูมัน(ลพบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
867 STN0452 บ้านห้วยผักกูด(เพชรบูรณ์) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
868 STN0452 บ้านกกกล้วยนวน(เพชรบูรณ์) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
869 STN0454 บ้านท่าบม (หมู่ 8)(เลย) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
870 STN0454 บ้านท่าบม (หมู่ 9)(เลย) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
871 STN0454 บ้านท่าบม (หมู่ 13)(เลย) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
872 STN0456 บ้านผึ้ง(เลย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
873 STN0456 บ้านวังยาว(เลย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
874 STN0456 บ้านนากวย(เลย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
875 STN0457 บ้านทุ่งน้ำใส(เลย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
876 STN0458 บ้านน้ำมี(เลย) 2018/01/24 03:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
877 STN0458 บ้านวังขาม(เลย) 2018/01/24 03:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
878 STN0458 บ้านห้วยเดื่อ(เลย) 2018/01/24 03:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
879 STN0459 บ้านวังเป่ง(เลย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 7.5 20.5 180.0 180.0 180.0 180.0
880 STN0461 บ้านห้วยไค้(เลย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
881 STN0461 บ้านบวกอ่าง(เลย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
882 STN0462 บ้านกกทอง (หมู่ 4)(เลย) 2018/01/24 00:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
883 STN0462 บ้านกกทอง (หมู่ 3)(เลย) 2018/01/24 00:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
884 STN0462 บ้านห้วยฮ่อม(เลย) 2018/01/24 00:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
885 STN0463 บ้านกำพี้(เลย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
886 STN0463 บ้านห้วยเหล็ก(เลย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
887 STN0463 บ้านกอไผ่โทน(เลย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
888 STN0464 บ้านห้วยติ้ว(เลย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
889 STN0465 บ้านห้วยผักเน่า(เลย) 2018/01/24 03:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
890 STN0465 บ้านโคกหางวัง(เลย) 2018/01/24 03:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
891 STN0465 บ้านไฮตาก(เลย) 2018/01/24 03:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
892 STN0466 บ้านตาดรินทอง(ชัยภูมิ) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
893 STN0466 บ้านท่าทางเกวียน(ชัยภูมิ) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
894 STN0466 บ้านท่าเว่อ(ชัยภูมิ) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
895 STN0467 บ้านคลองกะพง(จันทบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
896 STN0467 บ้านวังพอก(จันทบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
897 STN0467 บ้านเขาตานก(จันทบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
898 STN0468 บ้านสะโทย(จันทบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
899 STN0468 บ้านตรอกโสน(จันทบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
900 STN0469 บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6)(จันทบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
901 STN0469 บ้านกงษีไร่ (หมู่ 5)(จันทบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
902 STN0469 บ้านแถวคลอง(จันทบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
903 STN0469 บ้านบ่อเจริญ(จันทบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
904 STN0469 บ้านซึ้งบน (หมู่ 4)(จันทบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
905 STN0469 บ้านอิมั้ง (หมู่ 9)(จันทบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
906 STN0471 บ้านห้วยลึก(อุทัยธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
907 STN0471 บ้านเจดีย์(อุทัยธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
908 STN0471 บ้านป่าคาเฉลิมพระเกียรติ(อุทัยธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
909 STN0472 บ้านปางสวรรค์(อุทัยธานี) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
910 STN0472 บ้านทองหลาง(อุทัยธานี) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
911 STN0472 บ้านน้อย(อุทัยธานี) 2018/01/24 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
912 STN0473 บ้านนาคำ (หมู่ 6)(อุดรธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
913 STN0473 บ้านนาคำ (หมู่ 12)(อุดรธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
914 STN0473 บ้านนาคำน้อย (หมู่ 7)(อุดรธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
915 STN0473 บ้านนาคำน้อย (หมู่ 10)(อุดรธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
916 STN0473 บ้านชุมพล(อุดรธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
917 STN0473 บ้านนาคลัง(อุดรธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
918 STN0473 บ้านปากราง(อุดรธานี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
919 STN0474 บ้านคลองสะท้อน(นครราชสีมา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
920 STN0474 บ้านสันกำแพง(นครราชสีมา) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
921 STN0476 บ้านดงโคร่ง(กาญจนบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
922 STN0477 บ้านสะพานลาว(กาญจนบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
923 STN0477 บ้านดินโส(กาญจนบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
924 STN0477 บ้านสหกรณ์นิคม(กาญจนบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
925 STN0478 บ้านประจำไม้(กาญจนบุรี) 2018/01/24 05:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
926 STN0478 บ้านห้วยเขย่ง(กาญจนบุรี) 2018/01/24 05:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
927 STN0479 บ้านหินสี(ราชบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
928 STN0480 บ้านห้วยตะวาย(เพชรบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
929 STN0481 บ้านหนองยายเงิน(สุพรรณบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
930 STN0481 บ้านวังทอง(สุพรรณบุรี) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
931 STN0482 บ้านยุบหวาย(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
932 STN0482 บ้านไร่ใน(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
933 STN0487 บ้านบางพรวด(ระนอง) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
934 STN0489 บ้านเนินสำลี (ควน)(ชุมพร) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
935 STN0489 บ้านห้วยตาอ่อน(ชุมพร) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
936 STN0490 บ้านหนองจรเข้(ชุมพร) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
937 STN0493 บ้านหลังเขาแงน(ชุมพร) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.0 10.0 10.0 10.0
938 STN0493 บ้านสะพานสูง(ชุมพร) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.0 10.0 10.0 10.0
939 STN0495 บ้านวังทอง(ชุมพร) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
940 STN0495 บ้านช่องมุด(ชุมพร) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
941 STN0495 บ้านถ้ำเขาพลู(ชุมพร) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
942 STN0500 บ้านหน้าเขา(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 18.5 18.5 19.5 23.5
943 STN0500 บ้านไสส้าน(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 18.5 18.5 19.5 23.5
944 STN0501 บ้านหินราว(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 3.0 3.0 3.0 118.0 265.5 345.0 431.0 500.5
945 STN0501 บ้านเขาตาว(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 3.0 3.0 3.0 118.0 265.5 345.0 431.0 500.5
946 STN0501 บ้านทับกลาง(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 3.0 3.0 3.0 118.0 265.5 345.0 431.0 500.5
947 STN0501 บ้านใร่เหนือ(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 3.0 3.0 3.0 118.0 265.5 345.0 431.0 500.5
948 STN0501 บ้านห้วยหินดาน(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 3.0 3.0 3.0 118.0 265.5 345.0 431.0 500.5
949 STN0501 บ้านคลองโอม(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 3.0 3.0 3.0 118.0 265.5 345.0 431.0 500.5
950 STN0501 บ้านคลองเสาเหนือ(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 3.0 3.0 3.0 118.0 265.5 345.0 431.0 500.5
951 STN0502 บ้านหัวโคก(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
952 STN0502 บ้านถ้ำโคก(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
953 STN0502 บ้านในทอน(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
954 STN0502 บ้านพัฒนา(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
955 STN0502 บ้านโรงเหล็ก(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
956 STN0502 บ้านสวนกลาง(นครศรีธรรมราช) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
957 STN0513 บ้านน้ำตกพัฒนา(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
958 STN0513 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
959 STN0515 บ้านทุ่งโค้ง(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
960 STN0515 บ้านห้วยลึก(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
961 STN0516 บ้านดอยชมภู(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
962 STN0516 บ้านห้วยส้านพลับพลา(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
963 STN0516 บ้านใหม่สันอุดม(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
964 STN0517 บ้านห้วยหมากเอียก(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
965 STN0517 บ้านโป่ง(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
966 STN0517 บ้านทุ่งก่อ(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
967 STN0517 บ้านแม่เผือ(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
968 STN0518 บ้านห้วยหยวกป่าโซ(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
969 STN0518 บ้านห้วยหก(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
970 STN0518 บ้านมะหินกอง(เชียงราย) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
971 STN0522 บ้านแม่อ้อใน(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
972 STN0522 บ้านสบอ้อ(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
973 STN0523 บ้านโป่งถืบใน(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5
974 STN0523 บ้านโป่งถืบ(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5
975 STN0524 บ้านกิ่วเสือ(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
976 STN0524 บ้านแม่แว(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
977 STN0526 บ้านแม่ซ้าย(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
978 STN0526 บ้านแม่แมะ(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
979 STN0526 บ้านจอมคีรี(เชียงใหม่) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
980 STN0527 บ้านผาแดงหลวง(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
981 STN0527 บ้านแม่อุมพาย(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
982 STN0527 บ้านหัวแม่โถ(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
983 STN0528 บ้านแม่ต๊อบเหนือ(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
984 STN0528 บ้านแม่ต๊อบกลาง(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
985 STN0528 บ้านแม่ต๊อบใต้(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
986 STN0529 บ้านแม่เหมืองหลวง(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
987 STN0529 บ้านห้วยเดื่อ(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
988 STN0531 บ้านกอกหลวง(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/23 04:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
989 STN0531 บ้านแม่กองแป(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/23 04:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
990 STN0532 บ้านแม่สุ(แม่ฮ่องสอน) 2018/01/24 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
991 <