หน้าแรก ข้อมูลโครงการ รายงาน ข้อมูลสำหรับเว็บ กระดานข่าว ลิงค์ ล็อกอิน Early Warning
Early Warning
รายงานฝนสะสมย้อนหลัง 7 วัน
วันเสาร์ที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 01:22 ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา รายงานฝนสะสมย้อนหลังรายสัปดาห์ ระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม กรมทรัพยากรน้ำ (Early warning system Rain weekly)
ค้นข้อมูลด้วย (พิมพ์ จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน หรือ รหัสสถานี เพื่อค้นหา..)   

รายชื่อ 343 หมู่บ้าน สถานการณ์ มีฝน
@ stn ชื่อ(จังหวัด) เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง ฝน 1 วัน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน ฝน 4 วัน ฝน 5 วัน ฝน 6 วัน ฝน 7 วัน
1 STN0004 บ้านตามูล(จันทบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
2 STN0004 บ้านนากระชาย(จันทบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
3 STN0004 บ้านน้ำซับตาพุด(จันทบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
4 STN0019 บ้านป่าตึงงาม(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
5 STN0019 บ้านออน(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
6 STN0033 บ้านนากึ่น(น่าน) 2018/04/20 16:30 1.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
7 STN0033 บ้านเวร(น่าน) 2018/04/20 16:30 1.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
8 STN0033 บ้านสะไล(น่าน) 2018/04/20 16:30 1.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
9 STN0040 บ้านบ่อหยวกใต้(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
10 STN0040 บ้านบ่อหยวก(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
11 STN0040 บ้านสะเละ(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
12 STN0040 บ้านห้วยปอ(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
13 STN0040 บ้านน้ำว้า(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
14 STN0045 บ้านปางยาง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 10.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
15 STN0045 บ้านใหม่ห้วยลึก(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 10.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
16 STN0065 บ้านบางนอนใน(ระนอง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
17 STN0065 บ้านหลุมถ่าน(ระนอง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
18 STN0065 บ้านทรายทอง(ระนอง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
19 STN0073 บ้านเขานางหงษ์(ระนอง) 2018/04/20 16:30 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
20 STN0074 บ้านน้ำตก(ระนอง) 2018/04/20 16:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
21 STN0074 บ้านหินดาด(ระนอง) 2018/04/20 16:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
22 STN0074 บ้านหินช้าง(ระนอง) 2018/04/20 16:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
23 STN0076 บ้านสว้านเหนือ(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
24 STN0076 บ้านสปัน(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
25 STN0076 บ้านห้วยขาบ(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
26 STN0078 บ้านพรุข่า(ระนอง) 2018/04/20 16:30 0.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
27 STN0085 บ้านกอก(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
28 STN0085 บ้านน้ำยาว(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
29 STN0085 บ้านทุ่งใหม่(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
30 STN0085 บ้านทุ่งกลาง(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
31 STN0085 บ้านทุ่งฆ้อน(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
32 STN0085 บ้านไร่(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
33 STN0085 บ้านทุ่งเฮ้า(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
34 STN0087 บ้านห้วยเย็น(น่าน) 2018/04/20 16:15 0.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
35 STN0087 บ้านนากึ๋น(น่าน) 2018/04/20 16:15 0.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
36 STN0087 บ้านปิงใน(น่าน) 2018/04/20 16:15 0.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
37 STN0087 บ้านนาหมอ(น่าน) 2018/04/20 16:15 0.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
38 STN0087 บ้านน้ำแพะ(น่าน) 2018/04/20 16:15 0.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
39 STN0087 บ้านป่าซาง(น่าน) 2018/04/20 16:15 0.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
40 STN0089 บ้านวังไผ่(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
41 STN0098 บ้านเหมาะ (บ้านในหนด)(พังงา) 2018/04/20 16:30 0.0 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
42 STN0098 บ้านในหนด(พังงา) 2018/04/20 16:30 0.0 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
43 STN0100 บ้านบางหลาโอน(พังงา) 2018/04/20 16:30 0.0 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
44 STN0100 บ้านบางเนียง(พังงา) 2018/04/20 16:30 0.0 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
45 STN0106 บ้านทางแดง(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
46 STN0106 บ้านเขาซำทอง(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
47 STN0106 บ้านเขาแก้ว(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
48 STN0118 บ้านทบศอก(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
49 STN0141 บ้านแม่ฮ่าง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
50 STN0142 บ้านโป่งกระทิงล่าง(ราชบุรี) 2018/04/20 16:30 1.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
51 STN0142 บ้านพุหิน(ราชบุรี) 2018/04/20 16:30 1.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
52 STN0142 บ้านห้วยสวนพลู(ราชบุรี) 2018/04/20 16:30 1.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
53 STN0142 บ้านห้วยมะกรูด(ราชบุรี) 2018/04/20 16:30 1.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
54 STN0181 บ้านปางยาง(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
55 STN0181 บ้านขุนกูน(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
56 STN0184 บ้านวังกอก(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
57 STN0184 บ้านไพรอุดม(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
58 STN0185 บ้านน้ำมีด(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
59 STN0192 บ้านป่ายางอีก้อ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
60 STN0192 บ้านจะลอป่าซาง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
61 STN0192 บ้านป่าซางนาเงิน(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
62 STN0192 บ้านป่ายางมูเซอ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
63 STN0192 บ้านมูเซอลาบา(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
64 STN0192 บ้านอีก้อป่ากล้วย(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
65 STN0192 บ้านขาแหย่งพัฒนา(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
66 STN0192 บ้านสวนป่า(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
67 STN0192 บ้านสามัคคีเก่า(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
68 STN0192 บ้านสามัคคีใหม่(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
69 STN0195 บ้านสันติคีรี(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
70 STN0195 บ้านเจียงจาใส(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
71 STN0195 บ้านใหม่สันติ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
72 STN0195 บ้านแม่จันหลวง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
73 STN0203 บ้านแม่กำปอง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
74 STN0203 บ้านธารทอง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
75 STN0203 บ้านป๊อก(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
76 STN0203 บ้านแม่ลาย(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
77 STN0240 บ้านห่างทางหลวง(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
78 STN0261 บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา(แพร่) 2018/04/20 16:30 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
79 STN0261 บ้านปากห้วยอ้อย(แพร่) 2018/04/20 16:30 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
80 STN0272 บ้านไทยประจัน(ราชบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
81 STN0272 บ้านทรัพย์สมบูรณ์(ราชบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
82 STN0272 บ้านท่ายาง(ราชบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
83 STN0293 บ้านวังประจัน(สตูล) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
84 STN0293 บ้านเขานุ้ย(สตูล) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
85 STN0312 บ้านขุนลาว(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
86 STN0337 บ้านผาน้ำย้อย(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
87 STN0337 บ้านดู่(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
88 STN0337 บ้านพญาแก้ว(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
89 STN0337 บ้านม่วง(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
90 STN0338 บ้านปอน(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
91 STN0338 บ้านใหม่(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
92 STN0338 บ้านป่าเปือย(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
93 STN0338 บ้านหลายทุ่ง(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
94 STN0338 บ้านหนองคำ(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
95 STN0348 บ้านบ่อหลวง(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
96 STN0348 บ้านนาคอก(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
97 STN0348 บ้านผาคับ(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
98 STN0348 บ้านนาขาม(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
99 STN0349 บ้านห้วยตึม(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
100 STN0349 บ้านพี้ใต้(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
101 STN0349 บ้านเกษตรสมบูรณ์(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
102 STN0349 บ้านพี้กลาง(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
103 STN0351 บ้านปางแก(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
104 STN0356 บ้านวังหว้า-วังรู(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
105 STN0356 บ้านหนองหญ้าไทร(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
106 STN0356 บ้านโนนผักเน่า(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
107 STN0356 บ้านน้ำขอบ(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
108 STN0356 บ้านห้วยหอย(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
109 STN0360 บ้านหลวง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
110 STN0360 บ้านหลวงใหม่พัฒนา(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
111 STN0366 บ้านห้วยน้ำนัก(ตาก) 2018/04/20 16:30 2.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
112 STN0367 บ้านดูลาเปอร์(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
113 STN0367 บ้านแม่สะแมง(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
114 STN0367 บ้านห้วยห้า(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
115 STN0367 บ้านละอางเหนือ(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
116 STN0367 บ้านห้วยห้อม(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
117 STN0371 บ้านหัวขัว(ลำพูน) 2018/04/20 16:30 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
118 STN0374 บ้านหนองปลา(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
119 STN0374 บ้านกอก(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
120 STN0374 บ้านปางแก(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
121 STN0375 บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
122 STN0375 บ้านน้ำดั้น(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
123 STN0375 บ้านห้วยงอน(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
124 STN0375 บ้านตาน้อย(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
125 STN0375 บ้านน้ำปัวพัฒนา(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
126 STN0375 บ้านป่าไร่(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
127 STN0378 บ้านฮากฮาน(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
128 STN0378 บ้านหล่อยูง(พังงา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
129 STN0378 บ้านท่าเรือ(ภูเก็ต) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
130 STN0384 บ้านราษฎร์ภักดี(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
131 STN0384 บ้านประชาภักดี(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
132 STN0384 บ้านหนองเตา(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
133 STN0384 บ้านอยู่สุข(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
134 STN0384 บ้านสันติพัฒนา(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
135 STN0422 บ้านแม่ก๊ะเปียง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
136 STN0422 บ้านเมืองก๊ะ(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
137 STN0463 บ้านกำพี้(เลย) 2018/04/20 16:30 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
138 STN0463 บ้านห้วยเหล็ก(เลย) 2018/04/20 16:30 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
139 STN0463 บ้านกอไผ่โทน(เลย) 2018/04/20 16:30 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
140 STN0466 บ้านตาดรินทอง(ชัยภูมิ) 2018/04/20 16:15 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
141 STN0466 บ้านท่าทางเกวียน(ชัยภูมิ) 2018/04/20 16:15 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
142 STN0466 บ้านท่าเว่อ(ชัยภูมิ) 2018/04/20 16:15 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
143 STN0478 บ้านประจำไม้(กาญจนบุรี) 2018/04/20 16:00 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
144 STN0478 บ้านห้วยเขย่ง(กาญจนบุรี) 2018/04/20 16:00 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
145 STN0535 บ้านสันขี้เหล็ก(ลำปาง) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
146 STN0535 บ้านห้วยขี้นก(ลำปาง) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
147 STN0540 บ้านเปียงซ้อ(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
148 STN0540 บ้านบวกอุ้ม(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
149 STN0540 บ้านสะเกี้ยง(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
150 STN0540 บ้านสะจุก(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
151 STN0540 บ้านห้วยเต๋ย(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
152 STN0540 บ้านห้วยฟอง(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
153 STN0540 บ้านด่าน(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
154 STN0540 บ้านนาคุ(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
155 STN0540 บ้านเปียงก่อ(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
156 STN0542 บ้านก้อ(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
157 STN0542 บ้านแพะ(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
158 STN0542 บ้านนาบัว(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
159 STN0542 บ้านแคว้ง(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
160 STN0542 บ้านหนองแดง(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
161 STN0542 บ้านนาเจริญ(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
162 STN0550 บ้านคลองอีเฒ่า(นครราชสีมา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
163 STN0550 บ้านคลองป่าหมู(นครราชสีมา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
164 STN0550 บ้านดอนสว่าง(นครราชสีมา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
165 STN0550 บ้านป่ากล้วย(นครราชสีมา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
166 STN0550 บ้านป่าตะเคียน(นครราชสีมา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
167 STN0550 บ้านป่าไผ่แดง(นครราชสีมา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
168 STN0550 บ้านวังกะโล่(นครราชสีมา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
169 STN0550 บ้านวังตะเคียนทอง(นครราชสีมา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
170 STN0551 บ้านคลองเพล(นครราชสีมา) 2018/04/20 16:30 0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
171 STN0551 บ้านท่ามะปราง(นครราชสีมา) 2018/04/20 16:30 0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
172 STN0554 บ้านทับเบิก(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
173 STN0554 บ้านเหมืองแบ่ง(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
174 STN0554 บ้านวังบาล(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
175 STN0554 บ้านนาทราย(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
176 STN0554 บ้านป่าแขม(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
177 STN0555 บ้านคีรีรัตน์(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
178 STN0555 บ้านสันติสุข(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
179 STN0581 บ้านเขารูปช้าง(สงขลา) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
180 STN0589 บ้านทุ่งโป่งใต้(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
181 STN0589 บ้านปงเหนือ(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
182 STN0673 บ้านโจะโหวะเหนือ(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 4.5 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
183 STN0673 บ้านเนิน(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 4.5 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
184 STN0673 บ้านพร้าว(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 4.5 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
185 STN0673 บ้านดอยน้ำเพียงดิน(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 4.5 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
186 STN0692 บ้านพุน้ำร้อน(ราชบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
187 STN0693 บ้านหนองโก(ราชบุรี) 2018/04/20 16:15 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
188 STN0693 บ้านทุ่งตาลับ(ราชบุรี) 2018/04/20 16:15 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
189 STN0695 บ้านเขาพลู(ตรัง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
190 STN0695 บ้านบางสัก(ตรัง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
191 STN0712 บ้านกิ่วจันทร์(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
192 STN0718 บ้านหัวนา(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
193 STN0718 บ้านป่าแดด(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
194 STN0718 บ้านภูแยง(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
195 STN0718 บ้านพงษ์(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
196 STN0718 บ้านดอนอภัย(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
197 STN0718 บ้านป่าแลว(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
198 STN0718 บ้านสบยาง(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
199 STN0718 บ้านหลวงเจริญราษฎร์(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
200 STN0718 บ้านโป่งคำ(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
201 STN0718 บ้นาน้ำโซ้ง(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
202 STN0718 บ้านพวงพยอม(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
203 STN0727 บ้านช่องบอน(ชุมพร) 2018/04/20 16:30 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
204 STN0727 บ้านห้วยกลาง(ชุมพร) 2018/04/20 16:30 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
205 STN0727 บ้านบนดอย(ชุมพร) 2018/04/20 16:30 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
206 STN0737 บ้านต้นหาร(กระบี่) 2018/04/20 16:30 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
207 STN0737 บ้านหน้าเขา(กระบี่) 2018/04/20 16:30 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
208 STN0737 บ้านบางสร้าน(กระบี่) 2018/04/20 16:30 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
209 STN0737 บ้านห้วยน้ำแก้ว(กระบี่) 2018/04/20 16:30 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
210 STN0737 บ้านทอนผักกูด(กระบี่) 2018/04/20 16:30 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
211 STN0749 บ้านคลองไชยใต้(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
212 STN0749 บ้านคลองขัน(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
213 STN0749 บ้านคลองไชยเหนือ(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
214 STN0749 บ้านถนนตก(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
215 STN0749 บ้านปากเปียด(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
216 STN0752 บ้านเหนือฟ้า(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
217 STN0752 บ้านตลาดเสาร์(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
218 STN0752 บ้านหูนบ(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
219 STN0752 บ้านใหม่(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
220 STN0752 บ้านนาเหนือ(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
221 STN0752 บ้านโคกแหมะ(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
222 STN0752 บ้านดอกประดู่(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
223 STN0752 บ้านทางหลวง(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
224 STN0757 บ้านช้างเชื่อ(พังงา) 2018/04/20 15:45 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
225 STN0757 บ้านนกฮูก(พังงา) 2018/04/20 15:45 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
226 STN0776 บ้านวังขอน(นครราชสีมา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
227 STN0776 บ้านคลองดินดำ(นครราชสีมา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
228 STN0782 บ้านจันตาแป๊ะ(จันทบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
229 STN0782 บ้านจันตาแป๊ะ(จันทบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
230 STN0785 บ้านปะตงล่าง (จันทบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
231 STN0787 บ้านคลองพร้าว(ตราด) 2018/04/20 16:30 0.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
232 STN0791 บ้านพุบอนบน(ราชบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
233 STN0791 บ้านพุตะเคียน(ราชบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
234 STN0791 บ้านโป่งกระทิงกลาง(ราชบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
235 STN0791 บ้านหนองแดง(ราชบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
236 STN0791 บ้านลำพระ(ราชบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
237 STN0791 บ้านลำพระใต้(ราชบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
238 STN0792 บ้านห้วยน้ำใส(ราชบุรี) 2018/04/20 16:30 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
239 STN0792 บ้านร่องเจริญ(ราชบุรี) 2018/04/20 16:30 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
240 STN0797 บ้านน้ำปาย(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
241 STN0797 บ้านป่าสัก(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
242 STN0797 บ้านต่อซ้อ(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
243 STN0797 บ้านกอม(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
244 STN0808 บ้านควนสามัคคี(ชุมพร) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
245 STN0808 บ้านเขาล้าน(ชุมพร) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
246 STN0808 บ้านเขาหลัก(ชุมพร) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
247 STN0808 บ้านช่องรอ(ชุมพร) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
248 STN0809 บ้านหนองตำเสา(ชุมพร) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
249 STN0809 บ้านหาดพริก(ชุมพร) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
250 STN0813 บ้านเทพพนม(กระบี่) 2018/04/20 16:15 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
251 STN0813 บ้านเหนือ(กระบี่) 2018/04/20 16:15 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
252 STN0813 บ้านทับพล(กระบี่) 2018/04/20 16:15 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
253 STN0813 บ้านน้ำขาว(กระบี่) 2018/04/20 16:15 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
254 STN0819 บ้านบางกุ่ม(พังงา) 2018/04/20 16:30 0.5 9.5 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
255 STN0819 บ้านกะปง(พังงา) 2018/04/20 16:30 0.5 9.5 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
256 STN0819 บ้านลำรู่(พังงา) 2018/04/20 16:30 0.5 9.5 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
257 STN0824 บ้านลำปี(พังงา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
258 STN0846 บ้านสองแคว(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
259 STN0846 บ้านปางปุก(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
260 STN0846 บ้านหางทุ่ง(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
261 STN0846 บ้านใหม่(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
262 STN0846 บ้านปางไฮ(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
263 STN0846 บ้านสบเป็ด(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
264 STN0859 1บ้านน้ำปุก(พะเยา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
265 STN0859 น้ำแป้ง(พะเยา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
266 STN0859 บ้านสันกลาง(พะเยา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
267 STN0863 บ้านดอน(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
268 STN0863 บ้านปอกลาง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
269 STN0863 บ้านท่าข้าม(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
270 STN0863 บ้านห้วยแล้ง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
271 STN0863 บ้านโล๊ะ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
272 STN0876 บ้านหัวน้ำพัฒนา(ลำปาง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
273 STN0876 บ้านหัวน้ำ(ลำปาง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
274 STN0876 บ้านแม่มอกกลาง(ลำปาง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
275 STN0876 บ้านสันป่ามอญ(ลำปาง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
276 STN0876 บ้านแม่มอกใต้(ลำปาง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
277 STN0898 บ้านปางสา(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
278 STN0898 บ้านวังผาง(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
279 STN0898 บ้านน้ำโมง(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
280 STN0929 บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์(ตาก) 2018/04/20 16:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
281 STN0929 บ้านเด่นคา(ตาก) 2018/04/20 16:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
282 STN0929 บ้านเด่นวัว(ตาก) 2018/04/20 16:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
283 STN0929 บ้านชุมนุมกลาง(ตาก) 2018/04/20 16:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
284 STN0961 บ้านกุดตอเรือ(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
285 STN0961 บ้านเหว่อ(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
286 STN0961 บ้านนาวัว(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
287 STN0961 บ้านโนนทรายขาว(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
288 STN0961 บ้านทรายขาวเหนือ(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
289 STN0961 บ้านฟากเลย(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
290 STN0961 บ้านทรายขาวนอก(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
291 STN0961 บ้านทรายขาวใน(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
292 STN0961 บ้านบุ่งค้อ(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
293 STN0968 บ้านภัยวังยาง(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
294 STN0968 บ้านอีเลิศ(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
295 STN0972 บ้านวังกกแก้ว(ขอนแก่น) 2018/04/20 16:30 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
296 STN0972 บ้านวังสวาบ(ขอนแก่น) 2018/04/20 16:30 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
297 STN0972 บ้านวังใหม่(ขอนแก่น) 2018/04/20 16:30 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
298 STN0972 บ้านวังผาดำ(ขอนแก่น) 2018/04/20 16:30 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
299 STN0972 บ้านฝายตาสวน(ขอนแก่น) 2018/04/20 16:30 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
300 STN0973 บ้านท่าเริงรมย์(ชัยภูมิ) 2018/04/20 16:30 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
301 STN0973 บ้านห้วยไห(ชัยภูมิ) 2018/04/20 16:30 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
302 STN0973 บ้านนาอ้อม(ชัยภูมิ) 2018/04/20 16:30 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
303 STN0973 บ้านโนนคอม(ขอนแก่น) 2018/04/20 16:30 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
304 STN0973 บ้านเซินใต้(ชัยภูมิ) 2018/04/20 16:30 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
305 STN0977 บ้านโป่งนกสามัคคี(ชัยภูมิ) 2018/04/20 16:30 0.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
306 STN0977 บ้านโป่งนก(ชัยภูมิ) 2018/04/20 16:30 0.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
307 STN0977 บ้านโคกชาติ(ชัยภูมิ) 2018/04/20 16:30 0.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
308 STN0977 บ้านคลองผักหวาน(ชัยภูมิ) 2018/04/20 16:30 0.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
309 STN0984 บ้านปอหู(นครราชสีมา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
310 STN0984 บ้านโป่งตาลอง(นครราชสีมา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
311 STN0984 บ้านโป่งไทร(นครราชสีมา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
312 STN0985 บ้านขนงพระใต้(นครราชสีมา) 2018/04/20 16:30 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
313 STN0985 บ้านขนงพระเหนือ(นครราชสีมา) 2018/04/20 16:30 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
314 STN0985 บ้านขนงพระกลาง(นครราชสีมา) 2018/04/20 16:30 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
315 STN0985 บ้านบุกระเฉด(นครราชสีมา) 2018/04/20 16:30 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
316 STN0985 บ้านตะเคียนทอง(นครราชสีมา) 2018/04/20 16:30 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
317 STN0986 บ้านคลองดินดำ(นครราชสีมา) 2018/04/20 16:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
318 STN0999 บ้านหนองแวง(สระแก้ว) 2018/04/20 16:30 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
319 STN0999 บ้านคลองวังจิก(สระแก้ว) 2018/04/20 16:30 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
320 STN0999 บ้านคลองยาง(สระแก้ว) 2018/04/20 16:30 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
321 STN0999 บ้านคลองยางนอก(สระแก้ว) 2018/04/20 16:30 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
322 STN0999 บ้านไทรเดี่ยว(สระแก้ว) 2018/04/20 16:30 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
323 STN0999 บ้านคลองลาภใกล้(สระแก้ว) 2018/04/20 16:30 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
324 STN1000 บ้านวัฒนานคร(สระแก้ว) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
325 STN1000 บ้านหัวช้าง(สระแก้ว) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
326 STN1000 บ้านอ่างไผ่(สระแก้ว) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
327 STN1000 บ้านพร้าว(สระแก้ว) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
328 STN1000 บ้านจิก(สระแก้ว) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
329 STN1020 บ้านปลายระแนะ(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
330 STN1020 บ้านมะปรางงาม(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
331 STN1020 บ้านเศลาใต้(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
332 STN1020 บ้านทอนวังปราง(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
333 STN1020 บ้านไสควนแจ้ง(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
334 STN1020 บ้านสวนขัน(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
335 STN1033 บ้านวังแข(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
336 STN1033 บ้านวังดิน(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
337 STN1033 บ้านปงสนุก(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
338 STN1033 บ้านปงสนุกใหม่(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
339 STN1033 บ้านห้วยสันทราย(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
340 STN1033 บ้านต้นหนุน(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
341 STN1047 บ้านคีรีราษฎร์พัฒนา(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
342 STN1047 บ้านคลองลำพลา(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
343 STN1047 บ้านเขาปูน(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

รายชื่อ 2031 หมู่บ้าน สถานการณ์ ไม่มีฝน
@ stn ชื่อ(จังหวัด) เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง ฝน 1 วัน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน ฝน 4 วัน ฝน 5 วัน ฝน 6 วัน ฝน 7 วัน
1 STN0001 บ้านห้วยเฮี้ยน(เชียงใหม่) 2018/04/20 12:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 STN0001 บ้านห้วยบอน(เชียงใหม่) 2018/04/20 12:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 STN0001 บ้านสันป่ายาง(เชียงใหม่) 2018/04/20 12:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 STN0006 บ้านทุ่งกระทิงทอง(ชุมพร) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 STN0007 บ้านขาแหย่ง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
6 STN0007 บ้านอาแหละ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
7 STN0007 บ้านพะน้อย-เลาจาง-อาโต(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
8 STN0008 บ้านรวมมิตร(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
9 STN0010 บ้านมูเซอป่ากล้วย(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
10 STN0010 บ้านสี่หลัง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
11 STN0010 บ้านป่าคา(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
12 STN0010 บ้านปางพระราชทาน(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
13 STN0011 บ้านทุ่งยาว(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
14 STN0012 บ้านดอยช้าง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
15 STN0012 บ้านปางกลาง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16 STN0013 บ้านห้วยสลัก(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 STN0013 บ้านแม่ตาช้าง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 STN0013 บ้านจะหา(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 STN0013 บ้านห้วยหญ้าไซ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 STN0014 บ้านแม่ปอน(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 STN0014 บ้านกู่ฮ่อสามัคคี(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 STN0014 บ้านหัวเสือ(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 STN0014 บ้านปะ(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 STN0015 บ้านต้นปริง(สงขลา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 STN0015 บ้านหว้าหลัง(สงขลา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 STN0015 บ้านปลักทิง(สงขลา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 STN0017 บ้านแม่ปูนล่าง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 STN0017 บ้านแม่ปูนหลวง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 STN0018 บ้านห้วยยาบ(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 STN0018 บ้านป่างิ้ว(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 STN0018 บ้านห้วยบง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 STN0020 บ้านห้วยละเบ้ายา(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 STN0020 บ้านห้วยเฮือ(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 STN0021 บ้านหัวฝาย(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 STN0022 บ้านป่าเท้อ(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 STN0022 บ้านพร้าวหนุ่ม(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 STN0022 บ้านท้องฝาย(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 STN0022 บ้านแพม(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 STN0023 บ้านหนองหอย(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
40 STN0024 บ้านแม่หลุ(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 STN0024 บ้านอมเม็ง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 STN0024 บ้านผาผึ้ง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 STN0025 บ้านดอนชัย(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 STN0025 บ้านท่าม่อน(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 STN0026 บ้านสบวาก(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 STN0027 บ้านห้วยป่าซาง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 STN0027 บ้านเมืองกึ้ด(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 STN0029 บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 STN0030 บ้านห้วยตม(สุโขทัย) 2018/04/20 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 STN0031 บ้านธารโต(ยะลา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 STN0031 บ้านจาเราะแป(ยะลา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 STN0031 บ้านหน้าเกษตร(ยะลา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 STN0034 บ้านผาใต้(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 STN0035 บ้านสุขฤทัย(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 STN0036 บ้านปางต้นฆ้อง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 STN0036 บ้านแม่แหลง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 STN0036 บ้านใหม่ปู่แช่(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 STN0038 บ้านใหม่หัวนา(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 STN0038 บ้านหนองแก(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 STN0039 บ้านห้วยหล่อดูก(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 STN0039 บ้านหลวง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 STN0039 บ้านสันต้นปิน(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 STN0039 บ้านป่าคา(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 STN0041 บ้านมะหินหลวง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 STN0042 บ้านปางหินฝน(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 STN0042 บ้านพุย(กลาง)(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 STN0042 บ้านพุยเหนือ(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 STN0042 บ้านพุยกะเหรี่ยง(พุยใต้)(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 STN0042 บ้านกองบอด(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 STN0042 บ้านสันปูเลย(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 STN0042 บ้านถวน(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 STN0042 บ้านกองกาย(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 STN0042 บ้านดินขาว(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 STN0044 บ้านห้วยข้าวลีบ(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 STN0044 บ้านสันปูเลย(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 STN0044 บ้านประตูเมือง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 STN0044 บ้านห้วยอีค่าง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 STN0046 บ้านห้วยหาน(เชียงราย) 2018/04/20 16:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 STN0046 บ้านฟ้าไทยงาม(เชียงราย) 2018/04/20 16:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 STN0047 บ้านแม่แอบ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 STN0047 บ้านห้วยน้ำเย็น(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 STN0047 บ้านขุนแม่บง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 STN0048 บ้านท้องฟ้า(ตาก) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 STN0052 บ้านนาพูน(แพร่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 STN0052 บ้านนาพูนพัฒนา(แพร่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 STN0052 บ้านนาปลากั้ง(แพร่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 STN0053 บ้านหินแด้น(กาญจนบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
88 STN0053 บ้านหนองไผ่(กาญจนบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
89 STN0053 บ้านท่าพยอม(กาญจนบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
90 STN0053 บ้านสี่แยก(กาญจนบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
91 STN0055 บ้านวังยายมุก(จันทบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 STN0056 บ้านสบปืน(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 STN0056 บ้านห้วยดง(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 STN0057 บ้านคีรีวง(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 STN0057 บ้านคีรีทอง(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 STN0057 บ้านวังไทร(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 STN0057 บ้านมะม่วงกวาง(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 STN0058 บ้านเทพนิมิตร(นครราชสีมา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 STN0058 บ้านตะเคียนงาม(นครราชสีมา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 STN0058 บ้านท่าวังไทร(นครราชสีมา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 STN0058 บ้านดอนสว่าง(นครราชสีมา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 STN0058 บ้านวังตะเคียนทอง(นครราชสีมา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 STN0059 บ้านทรายงาม(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 STN0059 บ้านห้วยปริก(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 STN0061 บ้านปากลง(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 STN0062 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 STN0062 บ้านหน้าเขา(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 STN0062 บ้านห้วยหมาก(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 STN0062 บ้านห้วยโก(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 STN0062 บ้านห้วยตรีด(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 STN0063 บ้านคลองต่อ(สงขลา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 STN0064 บ้านในทับ(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 STN0064 บ้านเขาปูน(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 STN0066 บ้านสำนักเนียน(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 STN0067 บ้านน้ำร้อน(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 STN0067 บ้านเขาใหญ่(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 STN0067 บ้านเขาพับผ้า(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 STN0067 บ้านยอดน้ำ(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 STN0069 บ้านน้ำไคร้(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 STN0069 บ้านดอนแก้ว(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 STN0071 บ้านหลวง(ลำปาง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 STN0072 บ้านน้ำสอด(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 STN0072 บ้านน้ำพิ(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 STN0077 บ้านผาปูนดง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 STN0079 บ้านคันเบ็ด(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 STN0079 บ้านอ่างอ้ายไทร(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 STN0079 บ้านตรงควน(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 STN0080 บ้านทุ่งยูง(พัทลุง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 STN0082 บ้านนอก(พัทลุง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 STN0082 บ้านทุ่งใหญ่(พัทลุง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 STN0083 บ้านน้ำรอบ(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 STN0083 บ้านสายเงิน(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 STN0086 บ้านสกาดกลาง(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 STN0086 บ้านภูกอก(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 STN0086 บ้านสกาดเหนือ(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 STN0086 บ้านสกาดใต้(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 STN0086 บ้านผาน้ำย้อย(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 STN0090 บ้านน้ำตกสาย 1(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 STN0090 บ้านทุ่งยาว(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 STN0091 บ้านหัวเขา(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 STN0091 บ้านจั่นเสือ(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 STN0091 บ้านเนินดินแดง(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 STN0092 บ้านตะแบกโพรง(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 STN0092 บ้านเขาปอ(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 STN0093 บ้านมรสวบ(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 STN0093 บ้านหนองไม้แก่น(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 STN0093 บ้านหนองหญ้าปล้อง(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 STN0094 บ้านทุ่งเจดีย์(ราชบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 STN0094 บ้านทุ่งแฝก(ราชบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 STN0095 บ้านหนองไม้แก่น(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 STN0095 บ้านทุ่งเคล็ด(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 STN0096 บ้านด่านสิงขร(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 STN0096 บ้านทางหวาย(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 STN0096 บ้านมะขามโพรง(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 STN0099 บ้านเชิงผา(สุโขทัย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 STN0101 บ้านลำภี(พังงา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157 STN0101 บ้านช้างนอน(พังงา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 STN0101 บ้านนาใน(พังงา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 STN0102 บ้านทับเหวน(พังงา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 STN0103 บ้านนาวง(พัทลุง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 STN0103 บ้านลำใน(พัทลุง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 STN0103 บ้านหนองเหรียง(พัทลุง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 STN0107 บ้านโป่งเจ็ดหัว(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 STN0109 บ้านหมากปรก(ภูเก็ต) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 STN0110 บ้านห้วยหยวก(สุโขทัย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 STN0112 บ้านแม่สุริน(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167 STN0113 บ้านไสท้อน(ตรัง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 STN0114 บ้านหน้าวัด(ตรัง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 STN0114 บ้านนอก(ตรัง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 STN0114 บ้านไร่เหนือ(ตรัง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 STN0114 บ้านเขาหล้อม(ตรัง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 STN0115 บ้านแม่ขะนิล(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
173 STN0116 บ้านปางตอง(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
174 STN0116 บ้านโป่งทาก(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
175 STN0116 บ้านโป่งสา(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
176 STN0116 บ้านห้วยไร่(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
177 STN0117 บ้านขุนสาใน(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 STN0119 บ้านแม่โถใต้(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 STN0119 บ้านห้วยไม้ซาง(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 STN0128 บ้านไมโครเวฟ(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 STN0129 บ้านใหม่(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 STN0132 บ้านสวนปราง(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 STN0133 บ้านเกาะจง(สงขลา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 STN0133 บ้านโคกเอาะ(สงขลา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 STN0133 บ้านลุ่ม(สงขลา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 STN0134 บ้านโคกทัง(สงขลา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 STN0134 บ้านคลองม่วงตก(สงขลา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 STN0135 บ้านสามแยกอินทรีทอง(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 STN0135 บ้านกอเตย(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 STN0136 บ้านบางเมาะ(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
191 STN0136 บ้านวังลาน(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
192 STN0136 บ้านท่านหญิง(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
193 STN0136 บ้านคลองใส(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
194 STN0137 บ้านธาราวงศ์อารีย์(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
195 STN0137 บ้านวังหิน(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
196 STN0137 บ้านวังศิลาดิเรกสาร(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
197 STN0137 บ้านเหมืองทวด(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
198 STN0137 บ้านช่องช้าง(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
199 STN0137 บ้านน้ำท้น(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
200 STN0138 บ้านคลองขนุน(ระยอง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
201 STN0138 บ้านหนองฆ้อ(ระยอง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
202 STN0139 บ้านคลองป่าหวาย(ระยอง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
203 STN0139 บ้านคลองน้ำแดง(ระยอง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
204 STN0140 บ้านบึงเหนือ(ราชบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
205 STN0140 บ้านคา(ราชบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
206 STN0140 บ้านต้นมะค่า(ราชบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
207 STN0144 บ้านแม่เลียงพัฒนา(ลำปาง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
208 STN0146 บ้านขุนตาน(ลำพูน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
209 STN0147 บ้านหนองทุ่ม(เลย) 2018/04/20 15:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
210 STN0147 บ้านห้วยปลาฝา (ฟากน้ำ)(เลย) 2018/04/20 15:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
211 STN0150 บ้านโป่ง(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
212 STN0150 บ้านท่าข้าม(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
213 STN0150 บ้านนาบอน(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
214 STN0151 บ้านห้วยม่วง(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
215 STN0152 บ้านบาโรย(สงขลา) 2018/04/20 16:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
216 STN0154 บ้านห้วยบอน(สงขลา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
217 STN0155 บ้านวังพา(สงขลา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
218 STN0156 บ้านน้ำหรา(สตูล) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
219 STN0156 บ้านทุ่งพัก(สตูล) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
220 STN0157 บ้านปางปอย(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
221 STN0158 บ้านวังโหรา(สุพรรณบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
222 STN0158 บ้านดงเสลา(สุพรรณบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
223 STN0158 บ้านไผ่สีทอง(สุพรรณบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
224 STN0158 บ้านละว้าวังควาย(สุพรรณบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
225 STN0160 บ้านเขาหลัก (บ้านยางโพรง)(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
226 STN0160 บ้านหินหลัก(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
227 STN0160 บ้านหล้อมปุด(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
228 STN0162 บ้านเหนือคลอง(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
229 STN0162 บ้านสวนกล้วย(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
230 STN0162 บ้านห้วยทรายขาว(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
231 STN0162 บ้านส้องเหนือ(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
232 STN0162 บ้านคลองหินแพง(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
233 STN0163 บ้านสระบัว(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
234 STN0163 บ้านไร่เหนือ(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
235 STN0163 บ้านเขาน้อย(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
236 STN0163 บ้านปลายน้ำ(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
237 STN0163 บ้านคลองหาเหนือ(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
238 STN0163 บ้านห้วยชัน(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
239 STN0165 บ้านกระแหน่(อุทัยธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
240 STN0166 บ้านน้ำต๊ะ(อุตรดิตถ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
241 STN0166 บ้านทรายงาม(อุตรดิตถ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
242 STN0166 บ้านปางหมิ่น(อุตรดิตถ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
243 STN0166 บ้านผาลาด(อุตรดิตถ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
244 STN0167 บ้านด่านห้วยใต้(อุตรดิตถ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
245 STN0171 บ้านบุ่ง(อุทัยธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
246 STN0173 บ้านแหลมหิน(พังงา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
247 STN0173 บ้านบากัน(พังงา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
248 STN0173 บ้านติเต๊ะ(พังงา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
249 STN0173 บ้านทองหลาง(พังงา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
250 STN0173 บ้านคลองใส(พังงา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
251 STN0174 บ้านแพะดอนมูล(แพร่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
252 STN0175 บ้านแม่แฮด(แพร่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
253 STN0178 บ้านวังหิน(ปราจีนบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
254 STN0179 บ้านเหล่า(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
255 STN0179 บ้านเมืองก๋าย(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
256 STN0179 บ้านออบ(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
257 STN0179 บ้านก๋ายน้อย(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
258 STN0180 บ้านลาน(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
259 STN0182 บ้านกองแหะ(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
260 STN0182 บ้านโป่งแยงใน(เหล่า)(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
261 STN0182 บ้านผานกกก(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
262 STN0183 บ้านแม่สะแลบ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
263 STN0183 บ้านอาแม(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
264 STN0183 บ้านอาแหล่(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
265 STN0186 บ้านตุงลอย(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
266 STN0187 บ้านหลวง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
267 STN0187 บ้านโป่ง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
268 STN0189 บ้านห้วยไผ่(อุตรดิตถ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
269 STN0190 บ้านดอยมด(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
270 STN0191 บ้านผาเรือ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
271 STN0191 บ้านท่าข้าวเปลือก(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
272 STN0191 บ้านผ่านศึก(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
273 STN0193 บ้านพญาไพรเล่ามา(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
274 STN0193 บ้านพญาไพรลิทู่(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
275 STN0193 บ้านแสนเมืองโก้(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
276 STN0193 บ้านเลาลิ่ว(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
277 STN0193 บ้านห้วยหยวกป่าโซ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
278 STN0193 บ้านนาโต่(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
279 STN0193 บ้านแม่หม้อ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
280 STN0193 บ้านพญาไพรเล่าจอ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
281 STN0194 บ้านอากู่(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
282 STN0194 บ้านห้วยหม้อ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
283 STN0194 บ้านจะดี(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
284 STN0194 บ้านเทอดไทย(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
285 STN0194 บ้านห้วยอื้น(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
286 STN0194 บ้านห้วยหยวก-หินแตก(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
287 STN0194 บ้านห้วยผึ้ง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
288 STN0194 บ้านห้วยมุ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
289 STN0194 บ้านห้วยโย(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
290 STN0194 บ้านจะคำน้อย-ต้นม่วง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
291 STN0196 บ้านแม่มอญ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
292 STN0196 บ้านปางขอน(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
293 STN0196 บ้านห้วยส้าน(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
294 STN0197 บ้านห้วยขมนอก(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
295 STN0197 บ้านห้วยแม่ซ้าย(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
296 STN0197 บ้านผาเสริฐพัฒนา(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
297 STN0197 บ้านโป่งน้ำร้อน(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
298 STN0197 บ้านยางทำนุ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
299 STN0198 บ้านห้วยกล้า(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
300 STN0198 บ้านใหม่พัฒนา(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
301 STN0198 บ้านห้วยไคร้(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
302 STN0198 บ้านห้วยน้ำเย็น(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
303 STN0198 บ้านแม่ย่านำ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
304 STN0199 บ้านดอยงาม(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
305 STN0199 บ้านห้วยน้ำขุ่น(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
306 STN0199 บ้านพนาเสรี(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
307 STN0201 บ้านขุนแจ๋(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
308 STN0201 บ้านปางพาน(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
309 STN0204 บ้านเอียก(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
310 STN0208 บ้านอมพาย(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
311 STN0208 บ้านตูน(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
312 STN0208 บ้านช่างหม้อ(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
313 STN0209 บ้านห้วยหมากหนุน(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
314 STN0209 บ้านแม่กวาง(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
315 STN0209 บ้านแม่สะกั๊ว(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
316 STN0210 บ้านห้วยพลู(ตาก) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
317 STN0211 บ้านไร่(สงขลา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
318 STN0211 บ้านไทรครอบ(สงขลา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
319 STN0212 บ้านควนไม้ไผ่(สงขลา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
320 STN0212 บ้านควนยาง(สงขลา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
321 STN0212 บ้านควนขี้แรด(สงขลา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
322 STN0214 บ้านใสเขือ(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
323 STN0214 บ้านห้วยสะท้อน(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
324 STN0214 บ้านปลายร่อน(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
325 STN0214 บ้านห้วยใหม่(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
326 STN0217 บ้านวังลุง(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
327 STN0217 บ้านในเขียว 1(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
328 STN0217 บ้านในเขียว 2(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
329 STN0218 บ้านขุนพัง(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
330 STN0219 บ้านช่องเหรียง(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
331 STN0219 บ้านเขาวง(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
332 STN0221 บ้านคลองโซง(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
333 STN0222 บ้านม่อนหัวฝาย(อุตรดิตถ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
334 STN0223 บ้านหนองธง(ราชบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
335 STN0223 บ้านหนองจอก(ราชบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
336 STN0223 บ้านหนองพันจันทร์(ราชบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
337 STN0224 บ้านแม่ทะบน(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
338 STN0224 บ้านแม่ทะล่าง(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
339 STN0224 บ้านคลองสริง(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
340 STN0224 บ้านยวนผึ้ง(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
341 STN0224 บ้านขวัญพัฒนา(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
342 STN0224 บ้านขวัญพัฒนาล่าง(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
343 STN0224 บ้านท่าไทบน(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
344 STN0226 บ้านภูเหม็น (กลาง)(อุทัยธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
345 STN0226 บ้านคลองหวาย(อุทัยธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
346 STN0226 บ้านละว้า(อุทัยธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
347 STN0226 บ้านคลองแห้ง(อุทัยธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
348 STN0227 บ้านคลองกั่ว(สงขลา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
349 STN0228 บ้านกล้วย(ราชบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
350 STN0228 บ้านหนองต้นไทร(ราชบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
351 STN0228 บ้านด่านทับตะโกใน(ราชบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
352 STN0228 บ้านด่านทับตะโก(ราชบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
353 STN0228 บ้านโกรกสิงขร(ราชบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
354 STN0228 บ้านทุ่งแหลม(ราชบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
355 STN0229 บ้านนาต้นจั่น(สุโขทัย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
356 STN0229 บ้านแม่รากใต้(สุโขทัย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
357 STN0229 บ้านแม่รากกลาง(สุโขทัย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
358 STN0229 บ้านแม่รากเหนือ(สุโขทัย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
359 STN0229 บ้านปลายนา(สุโขทัย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
360 STN0229 บ้านหมอนสูง(สุโขทัย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
361 STN0230 บ้านท่าข้าม(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
362 STN0230 บ้านค้อกลาง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
363 STN0230 บ้านป่าน้อต(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
364 STN0230 บ้านห้วยทราย(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
365 STN0231 บ้านผาฮี้ (อาข่า)(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
366 STN0231 บ้านผาฮี้ (ลาหู่)(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
367 STN0232 บ้านผาหมี(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
368 STN0232 บ้านดอยงาม(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
369 STN0232 บ้านป่ายางผาแตก(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
370 STN0232 บ้านห้วยน้ำริน(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
371 STN0233 บ้านห้วยยาโน(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
372 STN0233 บ้านโป่งน้ำร้อน(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
373 STN0233 บ้านป่ากุ่ม(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
374 STN0233 บ้านป่าตึง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
375 STN0233 บ้านใหม่เจริญ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
376 STN0233 บ้านทุ่งต่าง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
377 STN0234 บ้านผาแตก(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
378 STN0234 บ้านแม่แพง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
379 STN0234 บ้านธรรมจาริก(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
380 STN0235 บ้านกิ่วกาญจน์(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
381 STN0235 บ้านม่วงกาญจน์(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
382 STN0235 บ้านห้วยเย็น(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
383 STN0235 บ้านเมืองกาญจน์(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
384 STN0236 บ้านธารทอง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
385 STN0236 บ้านไร่(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
386 STN0236 บ้านแม่คำเหนือ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
387 STN0242 บ้านฮวก(พะเยา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
388 STN0242 บ้านห้วยส้าน(พะเยา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
389 STN0243 บ้านต้นผึ้ง(พะเยา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
390 STN0243 บ้านผาแดง(พะเยา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 STN0244 บ้านน้ำลาว(พะเยา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 STN0244 บ้านน้ำมิน(พะเยา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 STN0244 บ้านกอก(พะเยา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 STN0244 บ้านสบทุ(พะเยา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
395 STN0244 บ้านแฮะ(พะเยา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
396 STN0245 บ้านกาญจนา(พะเยา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
397 STN0245 บ้านวังถ้ำ(พะเยา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
398 STN0245 บ้านผาลาด(พะเยา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
399 STN0245 บ้านทุ่งเย็น(พะเยา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
400 STN0246 บ้านปางปง-ปางทราย(ลำปาง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
401 STN0246 บ้านแม่ตาลน้อย(ลำปาง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
402 STN0248 บ้านป่าแป๋(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
403 STN0248 บ้านแม่น้ำแขม(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
404 STN0248 บ้านปางมะกล้วย(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
405 STN0248 บ้านผาเด็ง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
406 STN0248 บ้านปางลัน(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
407 STN0248 บ้านท่าผา(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
408 STN0249 บ้านโป่งไฮ(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
409 STN0250 บ้านเด่นฮ่อม(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
410 STN0250 บ้านแม่ยางห้า(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
411 STN0250 บ้านห้วยมะนะ(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
412 STN0250 บ้านป่าเกี๊ยะใน(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
413 STN0251 บ้านห้วยน้ำจาง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
414 STN0251 บ้านแม่ขะปู(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
415 STN0251 บ้านหนองครีซูใน(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
416 STN0251 บ้านบ่อแก้ว(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
417 STN0251 บ้านขุนเตียน(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
418 STN0251 บ้านม่อนยะ(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
419 STN0252 บ้านขุนกลาง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
420 STN0252 บ้านผาหมอน(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
421 STN0252 บ้านอ่างกาน้อย(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
422 STN0252 บ้านหนองหล่ม(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
423 STN0252 บ้านแม่กลางหลวง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
424 STN0253 บ้านขุนแปะ(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
425 STN0253 บ้านบนนา(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
426 STN0253 บ้านต้นผึ้ง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
427 STN0254 บ้านแม่แมะ(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
428 STN0254 บ้านแม่แรม(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
429 STN0254 บ้านป่าม่วง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
430 STN0254 บ้านโฮ่งใน(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
431 STN0254 บ้านน้ำตกแม่สา(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
432 STN0255 บ้านหลวง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
433 STN0256 บ้านห้วยกุ้ง(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
434 STN0256 บ้านแม่ลายจอลา(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
435 STN0256 บ้านแม่ลายบน(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
436 STN0256 บ้านแม่กองแปเหนือ(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
437 STN0257 บ้านน้ำริน(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
438 STN0257 บ้านแม่หมูลีซอ(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
439 STN0258 บ้านเมืองน้อย(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
440 STN0258 บ้านห้วยเฮี้ย(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
441 STN0259 บ้านแม่ป้อกใน(ลำพูน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
442 STN0259 บ้านปาง(ลำพูน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
443 STN0260 บ้านห้วยเกียงพา(อุตรดิตถ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
444 STN0260 บ้านปางต้นผึ้ง(อุตรดิตถ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
445 STN0263 บ้านหนองใหญ่(กาญจนบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
446 STN0263 บ้านประดู่เหลี่ยม(กาญจนบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
447 STN0265 บ้านพุน้ำร้อน(กาญจนบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
448 STN0266 บ้านห้วยน้ำขาว(กาญจนบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
449 STN0266 บ้านใหม่ห้วยน้ำขาว(กาญจนบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
450 STN0266 บ้านประตูด่าน(กาญจนบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
451 STN0266 บ้านหนองบ้านเก่า(กาญจนบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
452 STN0267 บ้านตะเคียนงาม(กาญจนบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
453 STN0268 บ้านบ้องตี้บน(กาญจนบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
454 STN0268 บ้านบ้องตี้ล่าง(กาญจนบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
455 STN0268 บ้านท้ายเหมือง(กาญจนบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
456 STN0269 บ้านเขาธง(สุพรรณบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
457 STN0269 บ้านทุ่งมะกอก(สุพรรณบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
458 STN0269 บ้านหนองมะเขือขื่น(สุพรรณบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
459 STN0270 บ้านโป่งสามสิบ(อุทัยธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
460 STN0270 บ้านคีรีวงค์(อุทัยธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
461 STN0270 บ้านเขาหินเทิน(อุทัยธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
462 STN0271 บ้านซับป่าพลู(อุทัยธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
463 STN0271 บ้านซับป่าพลูใหม่(อุทัยธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
464 STN0271 บ้านคลองชะนีบน(อุทัยธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
465 STN0273 บ้านตะโกล่าง(ราชบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
466 STN0273 บ้านถ้ำหิน(ราชบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
467 STN0274 บ้านหนองคล้า(สระบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
468 STN0274 บ้านท่ามะปราง(สระบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
469 STN0274 บ้านมะขามป้อมเก่า(สระบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
470 STN0275 บ้านโป่งก้อนเส้า(สระบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
471 STN0275 บ้านธารน้ำตก(สระบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
472 STN0275 บ้านดง(สระบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
473 STN0276 บ้านระเริง(นครราชสีมา) 2018/04/20 16:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
474 STN0276 บ้านวังสับปะรด(นครราชสีมา) 2018/04/20 16:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
475 STN0276 บ้านคลองกุ่ม(นครราชสีมา) 2018/04/20 16:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
476 STN0278 บ้านตาบาด(ตราด) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
477 STN0278 บ้านปะอา(ตราด) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
478 STN0278 บ้านหมื่นด่าน(ตราด) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
479 STN0279 บ้านเขาอ่าง(จันทบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
480 STN0279 บ้านมะกอก หมู่ 5(จันทบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
481 STN0279 บ้านมะกอก หมู่ 3(จันทบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
482 STN0279 บ้านเนินหวาน(จันทบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
483 STN0279 บ้านมาบไพ(จันทบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
484 STN0280 บ้านห้วยชมภู(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
485 STN0280 บ้านแม่สลัก(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
486 STN0280 บ้านกกน้อย(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
487 STN0281 บ้านพุตูม(เพชรบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
488 STN0281 บ้านหนองไก่เถื่อน(เพชรบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
489 STN0282 บ้านห้วยตะเคียน(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
490 STN0282 บ้านห้วยไก่ต่อ(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
491 STN0282 บ้านเขามัน(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
492 STN0287 บ้านสะพานนาค(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
493 STN0287 บ้านบางปรุ(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
494 STN0288 บ้านบางหวาน(ภูเก็ต) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
495 STN0288 บ้านโคกยาง(ภูเก็ต) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
496 STN0288 บ้านเหนือ(ภูเก็ต) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
497 STN0288 บ้านหัวควน(ภูเก็ต) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
498 STN0288 บ้านนาคา(ภูเก็ต) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
499 STN0288 บ้านหาดสุรินทร์(ภูเก็ต) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
500 STN0288 บ้านบางเทา(ภูเก็ต) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
501 STN0288 บ้านบางเทานอก(ภูเก็ต) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
502 STN0289 บ้านหน้าถ้ำ(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
503 STN0289 บ้านท่าพุด(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
504 STN0289 บ้านวังเลา(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
505 STN0289 บ้านคลองโชน(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
506 STN0290 บ้านร่อนนา(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
507 STN0290 บ้านตลาดร่อนพิบูลย์(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
508 STN0290 บ้านทุ่งน้ำจาน(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
509 STN0291 บ้านเหนือคลอง(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
510 STN0292 บ้านวัด(สงขลา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
511 STN0292 บ้านใหม่(สงขลา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
512 STN0292 บ้านประกอบตก(สงขลา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
513 STN0292 บ้านเกาะไม้ใหญ่(สงขลา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
514 STN0295 บ้านร่มเกล้าสหมิตร(ตาก) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
515 STN0298 บ้านเนินสะอาด(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
516 STN0298 บ้านธารทิพย์(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
517 STN0298 บ้านบุ่งน้ำเต้า(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
518 STN0300 บ้านเพชรนิยม(กำแพงเพชร) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
519 STN0303 บ้านโนนหัวช้าง(ขอนแก่น) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
520 STN0303 บ้านหัวฝาย(ขอนแก่น) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
521 STN0303 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย(ขอนแก่น) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
522 STN0305 บ้านดงบัง(กาฬสินธุ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
523 STN0305 บ้านคำหม่วย(กาฬสินธุ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
524 STN0306 บ้านคำแสนสุข(อุบลราชธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
525 STN0306 บ้านคำบาก(อุบลราชธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
526 STN0307 บ้านปางตอง(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
527 STN0307 บ้านคำสุข(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
528 STN0308 บ้านยางครก(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
529 STN0308 บ้านยางเปียง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
530 STN0309 บ้านนาไคร้(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
531 STN0310 บ้านมูเซอ(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
532 STN0311 บ้านพงษ์ทอง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
533 STN0311 บ้านปางไฮ(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
534 STN0311 บ้านดง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
535 STN0311 บ้านแม่ตอนหลวง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
536 STN0311 บ้านปางกำแพงหิน(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
537 STN0313 บ้านหัวฝาย(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
538 STN0313 บ้านโป่งพระบาท(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
539 STN0314 บ้านปางกลาง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
540 STN0314 บ้านมังกาล่า(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
541 STN0315 บ้านดอยล้าน(เชียงราย) 2018/04/20 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
542 STN0318 บ้านซับเปิป(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
543 STN0318 บ้านเนินดินแดง(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
544 STN0318 บ้านเชิงชาย(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
545 STN0318 บ้านซับเปิปเหนือ(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
546 STN0318 บ้านซับเปิปใต้(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
547 STN0318 บ้านคลองน้ำคัน ม.9(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
548 STN0318 บ้านคลองน้ำคัน ม.2(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
549 STN0319 บ้านเขาขาด(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
550 STN0320 บ้านโป่งป่าติ้ว(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
551 STN0320 บ้านท่าเปิป(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
552 STN0321 บ้านใหม่พัฒนา(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
553 STN0321 บ้านน้อยนาซำ(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
554 STN0321 บ้านนาโคก(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
555 STN0323 บ้านตาดซ้อ(เลย) 2018/04/20 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
556 STN0323 บ้านเขาแก้ว(เลย) 2018/04/20 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
557 STN0323 บ้านวังอาบช้าง(เลย) 2018/04/20 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
558 STN0326 บ้านกลาง(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
559 STN0326 บ้านสองคอน(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
560 STN0326 บ้านน้ำทบ(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
561 STN0328 บ้านโป่ง(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
562 STN0328 บ้านวังกุ่ม(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
563 STN0328 บ้านกกจำปา(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
564 STN0329 บ้านน้ำหมัน(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
565 STN0329 บ้านแก่งครก(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
566 STN0329 บ้านนาหว้าน้อย(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
567 STN0330 บ้านด่านดู่(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
568 STN0330 บ้านแก่งโตน ม.2(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
569 STN0330 บ้านแก่งโตนใหม่ ม.10(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
570 STN0330 บ้านหนองใหญ่(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
571 STN0331 บ้านชมภูเหนือ(พิษณุโลก) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
572 STN0331 บ้านชมภูใต้(พิษณุโลก) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
573 STN0331 บ้านเนินคล้อ(พิษณุโลก) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
574 STN0331 บ้านซำรังเหนือ(พิษณุโลก) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
575 STN0331 บ้านหนองหญ้าปล้อง(พิษณุโลก) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
576 STN0331 บ้านซำรังเหนือ(พิษณุโลก) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
577 STN0334 บ้านแม่แขม(แพร่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
578 STN0334 บ้านค้างตะนะ(แพร่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
579 STN0334 บ้านแม่รัง(แพร่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
580 STN0334 บ้านต้นม่วง(แพร่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
581 STN0334 บ้านแม่บงเหนือ(แพร่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
582 STN0334 บ้านโป่ง(แพร่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
583 STN0335 บ้านข่วงบุก(แพร่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
584 STN0335 บ้านฮ้านน้ำหม้อ(แพร่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
585 STN0335 บ้านน้ำแรม(แพร่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
586 STN0335 บ้านห้วยปากทอด(แพร่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
587 STN0335 บ้านห้วยลากปืน(แพร่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
588 STN0340 บ้านน้ำพิ(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
589 STN0340 บ้านน้ำเพาะ(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
590 STN0340 บ้านห้วยพ่าน(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
591 STN0342 บ้านผาหลัก(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
592 STN0342 บ้านผาสิงห์(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
593 STN0344 บ้านปางมะโอ(พะเยา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
594 STN0344 บ้านห้วยเฟือง(พะเยา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
595 STN0345 บ้านแม่จอก(แพร่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
596 STN0345 บ้านแช่ฟ้า(แพร่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
597 STN0345 บ้านนาฮ่าง(แพร่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
598 STN0345 บ้านสบป้าก(แพร่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
599 STN0345 บ้านแม่ป้าก(แพร่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600 STN0345 บ้านเหล่า(แพร่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
601 STN0346 บ้านหัวนา(อุตรดิตถ์) 2018/04/20 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
602 STN0346 บ้านนานกกกใต้(อุตรดิตถ์) 2018/04/20 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
603 STN0346 บ้านขุนห้วย(อุตรดิตถ์) 2018/04/20 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
604 STN0346 บ้านนานกกกเหนือ(อุตรดิตถ์) 2018/04/20 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
605 STN0346 บ้านชายเขา(อุตรดิตถ์) 2018/04/20 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
606 STN0346 บ้านชายเขาบก(อุตรดิตถ์) 2018/04/20 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
607 STN0350 บ้านหัวน้ำ(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
608 STN0350 บ้านดอนแก้ว(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
609 STN0350 บ้านพร้าว(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
610 STN0350 บ้านป่ารวก(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
611 STN0350 บ้านกลาง(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
612 STN0350 บ้านห้วยแก้ว(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
613 STN0353 บ้านนาฝ่า(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
614 STN0353 บ้านใหม่(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
615 STN0353 บ้านนาเผือก(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
616 STN0353 บ้านยู้เหนือ(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
617 STN0353 บ้านยู้ใต้(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
618 STN0353 บ้านยู้กลาง(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
619 STN0354 บ้านโปร่งศรี(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
620 STN0354 บ้านทุ่งขา(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
621 STN0354 บ้านฟ้า(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
622 STN0354 บ้านคือ(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
623 STN0354 บ้านดู่(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
624 STN0354 บ้านป่าต้าง(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
625 STN0355 บ้านน้ำจันทร์(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
626 STN0357 บ้านน้ำพุ(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
627 STN0357 บ้านโค้งผักชี(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
628 STN0358 บ้านทุ่งสมอ(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
629 STN0358 บ้านฝาย(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
630 STN0358 บ้านโนน(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
631 STN0358 บ้านนายาว(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
632 STN0358 บ้านนา(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
633 STN0359 บ้านห้วยไคร้(สุโขทัย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
634 STN0359 บ้านดงคู่(สุโขทัย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
635 STN0362 บ้านบาหรา(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
636 STN0362 บ้านแม่ผักและ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
637 STN0362 บ้านลอจอ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
638 STN0363 บ้านห้วยส้าน(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
639 STN0363 บ้านโป่งปูเฟือง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
640 STN0368 บ้านห้วยแก้ว(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
641 STN0370 บ้านห้วยทรายขาว(ลำพูน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
642 STN0372 บ้านแม่แสลม(ลำปาง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
643 STN0372 บ้านชัยชมภู(ลำปาง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
644 STN0376 บ้านห้วยไฟ(น่าน) 2018/04/20 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
645 STN0376 บ้านห้วยนางิ้ว(น่าน) 2018/04/20 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
646 STN0379 บ้านสองพี่น้อง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
647 STN0379 บ้านหาดบ้าย(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
648 STN0379 บ้านหาดทรายทอง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
649 STN0380 บ้านโป่งน้ำร้อน(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
650 STN0380 บ้านบวกขอน(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
651 STN0380 บ้านปางอ่าย(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
652 STN0380 บ้านโป่งป่าตอง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
653 STN0381 บ้านป่าซางพัฒนา(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
654 STN0381 บ้านป่าแงะ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
655 STN0381 บ้านสันมะนะ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
656 STN0382 บ้านแม่ฉางข้าว(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
657 STN0382 บ้านหนองเขียว(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
658 STN0383 บ้านแผ่นดินทอง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
659 STN0383 บ้านราษฎร์รักษา(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
660 STN0383 บ้านรักแผ่นดิน(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
661 STN0383 บ้านรักถิ่นไทย(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
662 STN0385 บ้านบ่อแสง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
663 STN0385 บ้านสันมะปิน(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
664 STN0385 บ้านป่ามื่น(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
665 STN0386 บ้านขุนห้วยแม่เปา(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0
666 STN0386 บ้านห้วยน้ำฮาก(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0
667 STN0386 บ้านกระแล(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0
668 STN0387 บ้านนาเจริญ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5
669 STN0387 บ้านสบเปา(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5
670 STN0387 บ้านทุ่งเจ้า(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5
671 STN0387 บ้านสันเชียงใหม่(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5
672 STN0387 บ้านทุ่งเจ้าเหนือ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5
673 STN0387 บ้านทุ่งเจ้าใต้(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5
674 STN0388 บ้านตาดควัน(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
675 STN0388 บ้านป่าซาง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
676 STN0388 บ้านนาเจริญ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
677 STN0389 บ้านสันต้นเปา(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
678 STN0389 บ้านสบยาบ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
679 STN0389 บ้านป่าคาใต้(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
680 STN0390 บ้านวังลาว(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
681 STN0390 บ้านสบรวก(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
682 STN0391 บ้านจอมกิตติ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
683 STN0392 บ้านพญากองดี(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
684 STN0392 บ้านอายิโก๊ะ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
685 STN0392 บ้านแม่ยางมิ้น(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
686 STN0393 บ้านห้วยเฮี้ย(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
687 STN0395 บ้านห้วยมะแกง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
688 STN0395 บ้านใหม่เจริญ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
689 STN0396 บ้านแม่ลาก(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
690 STN0396 บ้านแม่ลัว(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
691 STN0396 บ้านแม่หะ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
692 STN0396 บ้านป่าไร่(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
693 STN0397 บ้านบ่อทอง(เชียงราย) 2018/04/20 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
694 STN0397 บ้านปงอ้อ(เชียงราย) 2018/04/20 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
695 STN0399 บ้านร่มโพธิ์เงิน(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
696 STN0399 บ้านร่มฟ้าหลวง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
697 STN0400 บ้านป่าสักงาม(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
698 STN0400 บ้านท่าก่อบง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
699 STN0400 บ้านป่าเฮี้ย(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
700 STN0401 บ้านผาเดื่อ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
701 STN0401 บ้านป่าเมี้ยง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
702 STN0401 บ้านปางปูเลย(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
703 STN0402 บ้านก๊อดยาว(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
704 STN0402 บ้านเวียงกลาง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
705 STN0402 บ้านห้วยอ้มใหม่(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
706 STN0403 บ้านดอนแก้ว(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
707 STN0403 บ้านดินดำ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
708 STN0404 บ้านสันป่าสัก(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
709 STN0404 บ้านเก๊าะมะค่า(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
710 STN0404 บ้านช้างใน(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
711 STN0404 บ้านต้นลุง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
712 STN0406 บ้านดงสามหมื่น(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
713 STN0407 บ้านเสาแดง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
714 STN0407 บ้านห้วยเขียดแห้ง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
715 STN0408 บ้านห้วยฮ่อม(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
716 STN0408 บ้านหนองแดง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
717 STN0408 บ้านสันม่วง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
718 STN0409 บ้านห้วยบง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
719 STN0409 บ้านเด่น(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
720 STN0410 บ้านแจ่มน้อย(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
721 STN0411 บ้านท่ามะแกง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
722 STN0411 บ้านห้วยศาลา(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
723 STN0411 บ้านเมืองงาม(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
724 STN0411 บ้านเมืองงามใต้(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
725 STN0411 บ้านใหม่หมอกจ๋าม(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
726 STN0412 บ้านขุนคอง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
727 STN0414 บ้านห้วยปูลิง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
728 STN0414 บ้านห้วยน้ำดั้นใต้(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
729 STN0416 บ้านแม่หงานหลวง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
730 STN0418 บ้านอมลาน(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
731 STN0418 บ้านแม่คงคา(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
732 STN0418 บ้านโม่งหลวง(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
733 STN0423 บ้านถ้ำง๊อบ(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
734 STN0423 บ้านหนองบัว(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
735 STN0425 บ้านเปียงกอก(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
736 STN0425 บ้านต้นผึ้งใต้(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
737 STN0425 บ้านท่าหัด(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
738 STN0425 บ้านใหม่หัวฝาย(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
739 STN0426 บ้านแพมบก(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
740 STN0426 บ้านสบแพม(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
741 STN0426 บ้านแพมกลาง(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
742 STN0427 บ้านปางแปก(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
743 STN0432 บ้านทุ่งข้าวหาง(ลำพูน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
744 STN0432 บ้านป่าก่อ(ลำพูน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
745 STN0432 บ้านป่าตึงงาม(ลำพูน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
746 STN0433 บ้านต้นผึ้ง(ลำพูน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
747 STN0433 บ้านปงแม่ลอบ(ลำพูน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
748 STN0435 บ้านโป่งน้ำร้อน(ลำปาง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
749 STN0437 บ้านห้วยพลู(ตาก) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
750 STN0437 บ้านปางส้าน(ตาก) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
751 STN0437 บ้านห้วยไคร้(ตาก) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
752 STN0445 บ้านปางขนุน(กำแพงเพชร) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
753 STN0446 บ้านตาแวน(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
754 STN0446 บ้านดอนเฟือง(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
755 STN0448 บ้านสันนาเคียน(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
756 STN0448 บ้านต้นป่อง(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
757 STN0448 บ้านก้นฝาย(น่าน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
758 STN0449 บ้านถ้ำมงกุฎ(สระบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
759 STN0449 บ้านคุ้งเขาเขียว(สระบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
760 STN0451 บ้านรังเตี้ย(ลพบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
761 STN0451 บ้านดงหลุ่ม(ลพบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
762 STN0451 บ้านเขาหมูมัน(ลพบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
763 STN0454 บ้านท่าบม (หมู่ 8)(เลย) 2018/04/20 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
764 STN0454 บ้านท่าบม (หมู่ 9)(เลย) 2018/04/20 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
765 STN0454 บ้านท่าบม (หมู่ 13)(เลย) 2018/04/20 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
766 STN0455 บ้านห้วยสีดา(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
767 STN0455 บ้านนาจาน(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
768 STN0456 บ้านผึ้ง(เลย) 2018/04/20 16:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
769 STN0456 บ้านวังยาว(เลย) 2018/04/20 16:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
770 STN0456 บ้านนากวย(เลย) 2018/04/20 16:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
771 STN0457 บ้านทุ่งน้ำใส(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
772 STN0458 บ้านน้ำมี(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
773 STN0458 บ้านวังขาม(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
774 STN0458 บ้านห้วยเดื่อ(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
775 STN0461 บ้านห้วยไค้(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
776 STN0461 บ้านบวกอ่าง(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
777 STN0462 บ้านกกทอง (หมู่ 4)(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
778 STN0462 บ้านกกทอง (หมู่ 3)(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
779 STN0462 บ้านห้วยฮ่อม(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
780 STN0464 บ้านห้วยติ้ว(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
781 STN0467 บ้านคลองกะพง(จันทบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
782 STN0467 บ้านวังพอก(จันทบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
783 STN0467 บ้านเขาตานก(จันทบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
784 STN0468 บ้านสะโทย(จันทบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
785 STN0468 บ้านตรอกโสน(จันทบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
786 STN0469 บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6)(จันทบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
787 STN0469 บ้านกงษีไร่ (หมู่ 5)(จันทบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
788 STN0469 บ้านแถวคลอง(จันทบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
789 STN0469 บ้านบ่อเจริญ(จันทบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
790 STN0469 บ้านซึ้งบน (หมู่ 4)(จันทบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
791 STN0469 บ้านอิมั้ง (หมู่ 9)(จันทบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
792 STN0470 บ้านสลักเพชรเหนือ(ตราด) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
793 STN0470 บ้านสลักคอก(ตราด) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
794 STN0471 บ้านห้วยลึก(อุทัยธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
795 STN0471 บ้านเจดีย์(อุทัยธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
796 STN0471 บ้านป่าคาเฉลิมพระเกียรติ(อุทัยธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
797 STN0473 บ้านนาคำ (หมู่ 6)(อุดรธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
798 STN0473 บ้านนาคำ (หมู่ 12)(อุดรธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
799 STN0473 บ้านนาคำน้อย (หมู่ 7)(อุดรธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
800 STN0473 บ้านนาคำน้อย (หมู่ 10)(อุดรธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
801 STN0473 บ้านชุมพล(อุดรธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
802 STN0473 บ้านนาคลัง(อุดรธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
803 STN0473 บ้านปากราง(อุดรธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
804 STN0474 บ้านคลองสะท้อน(นครราชสีมา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
805 STN0474 บ้านสันกำแพง(นครราชสีมา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
806 STN0475 บ้านพุพรหม(กาญจนบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
807 STN0475 บ้านสลอบ(กาญจนบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
808 STN0476 บ้านดงโคร่ง(กาญจนบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
809 STN0477 บ้านสะพานลาว(กาญจนบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
810 STN0477 บ้านดินโส(กาญจนบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
811 STN0477 บ้านสหกรณ์นิคม(กาญจนบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
812 STN0479 บ้านหินสี(ราชบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
813 STN0480 บ้านห้วยตะวาย(เพชรบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
814 STN0481 บ้านหนองยายเงิน(สุพรรณบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
815 STN0481 บ้านวังทอง(สุพรรณบุรี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
816 STN0484 บ้านหินขาว(ระนอง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
817 STN0485 บ้านคลองของ(ระนอง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
818 STN0485 บ้านสำนัก(ระนอง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
819 STN0485 บ้านขจัดภัย(ระนอง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
820 STN0486 บ้านลำเลียง(ระนอง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
821 STN0486 บ้านบางนา(ระนอง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
822 STN0486 บ้านวังเข้(ระนอง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
823 STN0490 บ้านหนองจรเข้(ชุมพร) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
824 STN0493 บ้านหลังเขาแงน(ชุมพร) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
825 STN0493 บ้านสะพานสูง(ชุมพร) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
826 STN0495 บ้านวังทอง(ชุมพร) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
827 STN0495 บ้านช่องมุด(ชุมพร) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
828 STN0495 บ้านถ้ำเขาพลู(ชุมพร) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
829 STN0496 บ้านบางเตย(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
830 STN0496 บ้านทับคริสต์(สุราษฎร์ธานี) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
831 STN0499 บ้านนาใหญ่(ภูเก็ต) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
832 STN0499 บ้านวัดใหม่(ภูเก็ต) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
833 STN0499 บ้านนากก(ภูเก็ต) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
834 STN0499 บ้านยอดเสน่ห์(ภูเก็ต) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
835 STN0499 บ้านตีนเขา(ภูเก็ต) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
836 STN0500 บ้านหน้าเขา(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
837 STN0500 บ้านไสส้าน(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
838 STN0501 บ้านหินราว(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
839 STN0501 บ้านเขาตาว(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
840 STN0501 บ้านทับกลาง(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
841 STN0501 บ้านใร่เหนือ(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
842 STN0501 บ้านห้วยหินดาน(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
843 STN0501 บ้านคลองโอม(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
844 STN0501 บ้านคลองเสาเหนือ(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
845 STN0502 บ้านหัวโคก(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
846 STN0502 บ้านถ้ำโคก(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
847 STN0502 บ้านในทอน(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
848 STN0502 บ้านพัฒนา(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
849 STN0502 บ้านโรงเหล็ก(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
850 STN0502 บ้านสวนกลาง(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
851 STN0504 บ้านเขาเหล็ก(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
852 STN0504 บ้านเขาโพธิ์(นครศรีธรรมราช) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
853 STN0506 บ้านคลองกอย(สงขลา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
854 STN0506 บ้านทุ่งคมบาง(สงขลา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
855 STN0507 บ้านวังไทร(สงขลา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
856 STN0507 บ้านใหญ่(สงขลา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
857 STN0508 บ้านเขาหลัก(ตรัง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
858 STN0508 บ้านเขาโหรง(ตรัง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
859 STN0508 บ้านในเขา(ตรัง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
860 STN0509 บ้านในปง(ตรัง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
861 STN0509 บ้านใสใหญ่(ตรัง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
862 STN0510 บ้านห้วยต่อ(ตรัง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
863 STN0511 บ้านโคกไทร(พัทลุง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
864 STN0511 บ้านน้ำตกไพรวัลย์(พัทลุง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
865 STN0511 บ้านคลองหวะหลัง(พัทลุง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
866 STN0511 บ้านหน้าวัง(พัทลุง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
867 STN0512 บ้านเขาจันทร์(พัทลุง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
868 STN0512 บ้านโหล๊ะหาร(พัทลุง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
869 STN0512 บ้านเหมืองตะกั่ว(พัทลุง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
870 STN0513 บ้านน้ำตกพัฒนา(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
871 STN0513 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
872 STN0515 บ้านทุ่งโค้ง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
873 STN0515 บ้านห้วยลึก(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
874 STN0516 บ้านดอยชมภู(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
875 STN0516 บ้านห้วยส้านพลับพลา(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
876 STN0516 บ้านใหม่สันอุดม(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
877 STN0517 บ้านห้วยหมากเอียก(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
878 STN0517 บ้านโป่ง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
879 STN0517 บ้านทุ่งก่อ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
880 STN0517 บ้านแม่เผือ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
881 STN0518 บ้านห้วยหยวกป่าโซ(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
882 STN0518 บ้านห้วยหก(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
883 STN0518 บ้านมะหินกอง(เชียงราย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
884 STN0522 บ้านแม่อ้อใน(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
885 STN0522 บ้านสบอ้อ(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
886 STN0524 บ้านกิ่วเสือ(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
887 STN0524 บ้านแม่แว(เชียงใหม่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
888 STN0528 บ้านแม่ต๊อบเหนือ(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
889 STN0528 บ้านแม่ต๊อบกลาง(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
890 STN0528 บ้านแม่ต๊อบใต้(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
891 STN0529 บ้านแม่เหมืองหลวง(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
892 STN0529 บ้านห้วยเดื่อ(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
893 STN0531 บ้านกอกหลวง(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
894 STN0531 บ้านแม่กองแป(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
895 STN0532 บ้านแม่สุ(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
896 STN0532 บ้านสุขใจ(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
897 STN0532 บ้านทุ่งป่าคา(แม่ฮ่องสอน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
898 STN0533 บ้านสวนป่าทุ่งเกวียน(ลำปาง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
899 STN0533 บ้านนาเงิน(ลำปาง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
900 STN0533 บ้านหัวทุ่งพัฒนา(ลำปาง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
901 STN0534 บ้านปางยาว(ลำปาง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
902 STN0536 บ้านแม่หีด(ลำปาง) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
903 STN0537 บ้านแม่แสม(ลำพูน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
904 STN0537 บ้านไม้สลี(ลำพูน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
905 STN0537 บ้านห้วยห้าง(ลำพูน) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
906 STN0538 บ้านใหม่พรสวรรค์(ตาก) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
907 STN0538 บ้านเพชรชมภู(ตาก) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
908 STN0538 บ้านนาโบสถ์(ตาก) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
909 STN0539 บ้านท่าทองแดง(ตาก) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
910 STN0539 บ้านทุ่งกง(ตาก) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
911 STN0543 บ้านนาหลวง(แพร่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
912 STN0543 บ้านนาฝาย(แพร่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
913 STN0543 บ้านแม่เต้น(แพร่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
914 STN0544 บ้านไผ่โทน(แพร่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
915 STN0544 บ้านปางยาว(แพร่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
916 STN0544 บ้านแม่กระทิง(แพร่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
917 STN0545 บ้านบ่อแก้ว(แพร่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
918 STN0545 บ้านน้ำพร้าว(แพร่) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
919 STN0547 บ้านห้วยกุ่ม(กำแพงเพชร) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
920 STN0547 บ้านไทรย้อย(กำแพงเพชร) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
921 STN0547 บ้านคลองลึก(กำแพงเพชร) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
922 STN0547 บ้านวังน้ำเย็น(กำแพงเพชร) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
923 STN0548 ที่ทำการอุทยานฯเขาใหญ่(นครนายก) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
924 STN0549 บ้านเขายายเที่ยง(นครราชสีมา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
925 STN0549 บ้านเขายายเที่ยงใต้(นครราชสีมา) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
926 STN0552 บ้านยุปอีปูน(นครราชสีมา) 2018/04/20 15:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
927 STN0552 บ้านบุกระทิง(นครราชสีมา) 2018/04/20 15:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
928 STN0552 บ้านคลองนกแก้ว(นครราชสีมา) 2018/04/20 15:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
929 STN0552 บ้านหนองไม้แดง(นครราชสีมา) 2018/04/20 15:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
930 STN0553 ที่ทำการน้ำตกนางรอง(นครนายก) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
931 STN0553 บ้านนางรอง(นครนายก) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
932 STN0556 บ้านซับฟาน(เพชรบูรณ์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
933 STN0557 บ้านห้วยตาดใต้(เลย) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
934 STN0558 บ้านโค้งสง่า(นครสวรรค์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
935 STN0558 บ้านหนองใหญ่(นครสวรรค์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
936 STN0559 บ้านใหม่ศรีนคร(นครสวรรค์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
937 STN0559 บ้านปางพระยา(นครสวรรค์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
938 STN0560 บ้านตลิ่งสูง(นครสวรรค์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
939 STN0560 บ้านใหม่แม่เรวา(นครสวรรค์) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
940 STN0562 บ้านโป่งสอ(พิษณุโลก) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
941 STN0562 บ้านนาแฝก(พิษณุโลก) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
942 STN0563 บ้านป่ารวก(พิษณุโลก) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
943 STN0563 บ้านใหม่ไทยเจริญ(พิษณุโลก) 2018/04/20 16:30 0.0 0.0 0.0