หน้าแรก ข้อมูลโครงการ รายงาน ข้อมูลสำหรับเว็บ กระดานข่าว ลิงค์ ล็อกอิน Early Warning
Early Warning
รายงานฝนสะสมย้อนหลัง 7 วัน
วันจันทร์ที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:52 ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา รายงานฝนสะสมย้อนหลังรายสัปดาห์ ระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม กรมทรัพยากรน้ำ (Early warning system Rain weekly)
ค้นข้อมูลด้วย (พิมพ์ จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน หรือ รหัสสถานี เพื่อค้นหา..)   

รายชื่อ 883 หมู่บ้าน สถานการณ์ มีฝน
@ stn ชื่อ(จังหวัด) เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง ฝน 1 วัน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน ฝน 4 วัน ฝน 5 วัน ฝน 6 วัน ฝน 7 วัน
1 STN0014 บ้านแม่ปอน(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
2 STN0014 บ้านกู่ฮ่อสามัคคี(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
3 STN0014 บ้านหัวเสือ(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
4 STN0014 บ้านปะ(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
5 STN0020 บ้านห้วยละเบ้ายา(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 4.5 4.5 36.5 36.5 36.5 91.0 105.5 105.5
6 STN0020 บ้านห้วยเฮือ(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 4.5 4.5 36.5 36.5 36.5 91.0 105.5 105.5
7 STN0026 บ้านสบวาก(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 6.5 6.5 54.5 59.5 61.5 61.5 61.5
8 STN0029 บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)(เชียงราย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 6.0 20.0
9 STN0030 บ้านห้วยตม(สุโขทัย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.5 0.5 6.0 6.0 7.5 7.5 9.0 9.0
10 STN0033 บ้านนากึ่น(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 1.5 2.5 8.5 19.0 29.0 54.0 64.5 65.0
11 STN0033 บ้านเวร(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 1.5 2.5 8.5 19.0 29.0 54.0 64.5 65.0
12 STN0033 บ้านสะไล(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 1.5 2.5 8.5 19.0 29.0 54.0 64.5 65.0
13 STN0035 บ้านสุขฤทัย(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.5 1.0 6.0 11.0 11.5 18.0 78.0 78.0
14 STN0038 บ้านใหม่หัวนา(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/07/16 13:30 0.0 5.0 5.0 6.0 8.5 8.5 9.5 17.5 20.0
15 STN0038 บ้านหนองแก(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/07/16 13:30 0.0 5.0 5.0 6.0 8.5 8.5 9.5 17.5 20.0
16 STN0040 บ้านบ่อหยวกใต้(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 3.0 19.5 19.5 19.5 22.0 60.0 66.0 67.0
17 STN0040 บ้านบ่อหยวก(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 3.0 19.5 19.5 19.5 22.0 60.0 66.0 67.0
18 STN0040 บ้านสะเละ(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 3.0 19.5 19.5 19.5 22.0 60.0 66.0 67.0
19 STN0040 บ้านห้วยปอ(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 3.0 19.5 19.5 19.5 22.0 60.0 66.0 67.0
20 STN0040 บ้านน้ำว้า(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 3.0 19.5 19.5 19.5 22.0 60.0 66.0 67.0
21 STN0042 บ้านปางหินฝน(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 7.0 11.0 11.8 17.3 18.3 19.5 21.8
22 STN0042 บ้านพุย(กลาง)(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 7.0 11.0 11.8 17.3 18.3 19.5 21.8
23 STN0042 บ้านพุยเหนือ(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 7.0 11.0 11.8 17.3 18.3 19.5 21.8
24 STN0042 บ้านพุยกะเหรี่ยง(พุยใต้)(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 7.0 11.0 11.8 17.3 18.3 19.5 21.8
25 STN0042 บ้านกองบอด(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 7.0 11.0 11.8 17.3 18.3 19.5 21.8
26 STN0042 บ้านสันปูเลย(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 7.0 11.0 11.8 17.3 18.3 19.5 21.8
27 STN0042 บ้านถวน(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 7.0 11.0 11.8 17.3 18.3 19.5 21.8
28 STN0042 บ้านกองกาย(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 7.0 11.0 11.8 17.3 18.3 19.5 21.8
29 STN0042 บ้านดินขาว(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 7.0 11.0 11.8 17.3 18.3 19.5 21.8
30 STN0046 บ้านห้วยหาน(เชียงราย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 6.5 6.5 6.5
31 STN0046 บ้านฟ้าไทยงาม(เชียงราย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 6.5 6.5 6.5
32 STN0048 บ้านท้องฟ้า(ตาก) 2018/07/16 13:30 0.0 1.0 2.5 2.5 3.5 3.5 10.0 10.0 10.0
33 STN0050 บ้านแม่ระมาดน้อย(ตาก) 2018/07/16 13:30 0.0 8.0 31.0 56.5 72.5 80.0 85.5 87.5 94.5
34 STN0050 บ้านแพะ(ตาก) 2018/07/16 13:30 0.0 8.0 31.0 56.5 72.5 80.0 85.5 87.5 94.5
35 STN0050 บ้านพะละ(ตาก) 2018/07/16 13:30 0.0 8.0 31.0 56.5 72.5 80.0 85.5 87.5 94.5
36 STN0050 บ้านจกปก(ตาก) 2018/07/16 13:30 0.0 8.0 31.0 56.5 72.5 80.0 85.5 87.5 94.5
37 STN0053 บ้านหินแด้น(กาญจนบุรี) 2018/07/16 13:30 0.5 4.0 4.5 7.0 7.0 8.5 9.5 9.5 11.0
38 STN0053 บ้านหนองไผ่(กาญจนบุรี) 2018/07/16 13:30 0.5 4.0 4.5 7.0 7.0 8.5 9.5 9.5 11.0
39 STN0053 บ้านท่าพยอม(กาญจนบุรี) 2018/07/16 13:30 0.5 4.0 4.5 7.0 7.0 8.5 9.5 9.5 11.0
40 STN0053 บ้านสี่แยก(กาญจนบุรี) 2018/07/16 13:30 0.5 4.0 4.5 7.0 7.0 8.5 9.5 9.5 11.0
41 STN0054 บ้านขะเนจื้อ(ตาก) 2018/07/16 13:30 0.0 8.5 24.5 45.0 62.5 68.5 71.0 75.0 81.0
42 STN0055 บ้านวังยายมุก(จันทบุรี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.5 0.5 30.0 40.0 43.0 43.0 66.5 107.0
43 STN0056 บ้านสบปืน(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5.0 5.0
44 STN0056 บ้านห้วยดง(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5.0 5.0
45 STN0064 บ้านในทับ(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 13:30 0.0 0.5 1.0 2.0 3.5 4.5 5.5 6.0 7.5
46 STN0064 บ้านเขาปูน(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 13:30 0.0 0.5 1.0 2.0 3.5 4.5 5.5 6.0 7.5
47 STN0068 บ้านสันติสุข(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 49.5 52.0 55.0
48 STN0068 บ้านดอยติ้ว(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 49.5 52.0 55.0
49 STN0068 บ้านห้วยม่วง(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 49.5 52.0 55.0
50 STN0069 บ้านน้ำไคร้(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 3.5 3.5 3.5 4.5 8.5 8.5 22.0 28.5
51 STN0069 บ้านดอนแก้ว(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 3.5 3.5 3.5 4.5 8.5 8.5 22.0 28.5
52 STN0072 บ้านน้ำสอด(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 25.0 27.5 27.5
53 STN0072 บ้านน้ำพิ(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 25.0 27.5 27.5
54 STN0076 บ้านสว้านเหนือ(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 8.5 70.5 70.5 70.5 82.0 123.0 128.0 128.5
55 STN0076 บ้านสปัน(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 8.5 70.5 70.5 70.5 82.0 123.0 128.0 128.5
56 STN0076 บ้านห้วยขาบ(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 8.5 70.5 70.5 70.5 82.0 123.0 128.0 128.5
57 STN0085 บ้านกอก(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 141.5 187.0 194.0
58 STN0085 บ้านน้ำยาว(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 141.5 187.0 194.0
59 STN0085 บ้านทุ่งใหม่(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 141.5 187.0 194.0
60 STN0085 บ้านทุ่งกลาง(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 141.5 187.0 194.0
61 STN0085 บ้านทุ่งฆ้อน(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 141.5 187.0 194.0
62 STN0085 บ้านไร่(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 141.5 187.0 194.0
63 STN0085 บ้านทุ่งเฮ้า(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 141.5 187.0 194.0
64 STN0086 บ้านสกาดกลาง(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 8.5 9.5 9.5 13.0 13.0 122.0 168.0 224.5
65 STN0086 บ้านภูกอก(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 8.5 9.5 9.5 13.0 13.0 122.0 168.0 224.5
66 STN0086 บ้านสกาดเหนือ(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 8.5 9.5 9.5 13.0 13.0 122.0 168.0 224.5
67 STN0086 บ้านสกาดใต้(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 8.5 9.5 9.5 13.0 13.0 122.0 168.0 224.5
68 STN0086 บ้านผาน้ำย้อย(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 8.5 9.5 9.5 13.0 13.0 122.0 168.0 224.5
69 STN0088 บ้านน้ำปาน(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 6.0 6.0 6.0 6.0 22.0 28.0 47.0 47.0
70 STN0088 บ้านน้ำหลุ(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 6.0 6.0 6.0 6.0 22.0 28.0 47.0 47.0
71 STN0088 บ้านปางกอม(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 6.0 6.0 6.0 6.0 22.0 28.0 47.0 47.0
72 STN0089 บ้านวังไผ่(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 4.0 8.5 8.5 8.5 10.5 26.0 104.0 104.0
73 STN0090 บ้านน้ำตกสาย 1(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/07/16 13:30 0.5 7.5 8.0 12.0 14.5 17.0 22.5 34.0 34.0
74 STN0090 บ้านทุ่งยาว(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/07/16 13:30 0.5 7.5 8.0 12.0 14.5 17.0 22.5 34.0 34.0
75 STN0091 บ้านหัวเขา(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/07/16 13:30 1.0 13.0 13.5 15.0 18.5 21.5 24.0 34.0 35.5
76 STN0091 บ้านจั่นเสือ(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/07/16 13:30 1.0 13.0 13.5 15.0 18.5 21.5 24.0 34.0 35.5
77 STN0091 บ้านเนินดินแดง(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/07/16 13:30 1.0 13.0 13.5 15.0 18.5 21.5 24.0 34.0 35.5
78 STN0092 บ้านตะแบกโพรง(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/07/16 13:30 0.0 3.5 4.0 10.5 14.0 22.0 27.5 47.0 47.5
79 STN0092 บ้านเขาปอ(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/07/16 13:30 0.0 3.5 4.0 10.5 14.0 22.0 27.5 47.0 47.5
80 STN0093 บ้านมรสวบ(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/07/16 13:30 0.0 3.0 7.0 13.0 21.0 30.0 35.0 57.0 57.0
81 STN0093 บ้านหนองไม้แก่น(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/07/16 13:30 0.0 3.0 7.0 13.0 21.0 30.0 35.0 57.0 57.0
82 STN0093 บ้านหนองหญ้าปล้อง(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/07/16 13:30 0.0 3.0 7.0 13.0 21.0 30.0 35.0 57.0 57.0
83 STN0096 บ้านด่านสิงขร(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/07/16 13:30 0.0 4.0 5.0 10.5 18.0 21.5 27.5 36.5 37.0
84 STN0096 บ้านทางหวาย(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/07/16 13:30 0.0 4.0 5.0 10.5 18.0 21.5 27.5 36.5 37.0
85 STN0096 บ้านมะขามโพรง(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/07/16 13:30 0.0 4.0 5.0 10.5 18.0 21.5 27.5 36.5 37.0
86 STN0107 บ้านโป่งเจ็ดหัว(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 13:30 0.0 1.5 6.5 12.0 19.5 19.5 19.5 99.0 152.0
87 STN0109 บ้านหมากปรก(ภูเก็ต) 2018/07/16 13:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 3.0 6.5 6.5 41.0
88 STN0112 บ้านแม่สุริน(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 13:30 0.0 0.5 6.5 6.5 7.5 8.5 9.0 56.5 56.5
89 STN0118 บ้านทบศอก(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 13:15 0.0 0.5 28.5 35.5 36.5 37.5 39.0 52.5 76.0
90 STN0119 บ้านแม่โถใต้(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 13:15 0.0 0.5 16.5 22.0 22.5 28.0 28.0 30.5 41.0
91 STN0119 บ้านห้วยไม้ซาง(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 13:15 0.0 0.5 16.5 22.0 22.5 28.0 28.0 30.5 41.0
92 STN0120 บ้านแม่จอ(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 13:30 0.0 0.5 11.0 13.0 15.0 21.5 22.0 22.0 25.5
93 STN0120 บ้านแม่โข่จู(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 13:30 0.0 0.5 11.0 13.0 15.0 21.5 22.0 22.0 25.5
94 STN0120 บ้านมะหินหลวง(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 13:30 0.0 0.5 11.0 13.0 15.0 21.5 22.0 22.0 25.5
95 STN0122 บ้านแม่โถหลวง(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 1.0 4.0 7.0 7.5 8.0 11.0 12.0
96 STN0122 บ้านแม่โถ(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 1.0 4.0 7.0 7.5 8.0 11.0 12.0
97 STN0123 บ้านหนองม่วน (ดง)(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 23.0 31.0 44.0 54.0 63.0 71.0 73.5
98 STN0123 บ้านละอูม(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 23.0 31.0 44.0 54.0 63.0 71.0 73.5
99 STN0126 บ้านฮากไม้เหนือ(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 12.0 21.0 38.5 40.5 44.5 45.0 47.5
100 STN0126 บ้านฮากไม้ใต้(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 12.0 21.0 38.5 40.5 44.5 45.0 47.5
101 STN0126 บ้านห้วยผึ้ง(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 12.0 21.0 38.5 40.5 44.5 45.0 47.5
102 STN0126 บ้านแม่สะกึ๊ด(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 12.0 21.0 38.5 40.5 44.5 45.0 47.5
103 STN0128 บ้านไมโครเวฟ(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 13:30 0.0 0.5 6.0 9.0 27.5 28.5 37.5 84.0 92.5
104 STN0130 บ้านสบสอย(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 13:30 0.0 0.5 2.5 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 28.5
105 STN0131 บ้านห้วยหลวง(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 5.5 7.0 18.0 19.5 21.5 26.5 28.0
106 STN0135 บ้านสามแยกอินทรีทอง(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 13:30 0.0 1.0 1.0 1.5 29.5 64.0 80.5 101.0 146.0
107 STN0135 บ้านกอเตย(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 13:30 0.0 1.0 1.0 1.5 29.5 64.0 80.5 101.0 146.0
108 STN0139 บ้านคลองป่าหวาย(ระยอง) 2018/07/16 13:30 0.0 0.5 0.5 1.5 1.5 1.5 2.5 15.5 26.0
109 STN0139 บ้านคลองน้ำแดง(ระยอง) 2018/07/16 13:30 0.0 0.5 0.5 1.5 1.5 1.5 2.5 15.5 26.0
110 STN0140 บ้านบึงเหนือ(ราชบุรี) 2018/07/16 13:30 0.0 2.5 4.5 18.0 18.5 22.0 22.0 22.0 22.5
111 STN0140 บ้านคา(ราชบุรี) 2018/07/16 13:30 0.0 2.5 4.5 18.0 18.5 22.0 22.0 22.0 22.5
112 STN0140 บ้านต้นมะค่า(ราชบุรี) 2018/07/16 13:30 0.0 2.5 4.5 18.0 18.5 22.0 22.0 22.0 22.5
113 STN0142 บ้านโป่งกระทิงล่าง(ราชบุรี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.5 2.5 21.0 21.5 25.5 25.5 26.5 26.5
114 STN0142 บ้านพุหิน(ราชบุรี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.5 2.5 21.0 21.5 25.5 25.5 26.5 26.5
115 STN0142 บ้านห้วยสวนพลู(ราชบุรี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.5 2.5 21.0 21.5 25.5 25.5 26.5 26.5
116 STN0142 บ้านห้วยมะกรูด(ราชบุรี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.5 2.5 21.0 21.5 25.5 25.5 26.5 26.5
117 STN0147 บ้านหนองทุ่ม(เลย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 26.5 26.5 26.5
118 STN0147 บ้านห้วยปลาฝา (ฟากน้ำ)(เลย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 26.5 26.5 26.5
119 STN0169 บ้านผาเวียง(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 7.5 7.5 7.5 11.5 15.5 151.5 154.5 210.5
120 STN0171 บ้านบุ่ง(อุทัยธานี) 2018/07/16 12:45 0.5 1.5 2.5 2.5 2.5 4.0 4.0 9.0 21.0
121 STN0178 บ้านวังหิน(ปราจีนบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 2.5 11.0 15.0 19.5 19.5 21.5 21.5
122 STN0179 บ้านเหล่า(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 4.0 6.5 10.5 29.0 32.0 32.5 34.5
123 STN0179 บ้านเมืองก๋าย(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 4.0 6.5 10.5 29.0 32.0 32.5 34.5
124 STN0179 บ้านออบ(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 4.0 6.5 10.5 29.0 32.0 32.5 34.5
125 STN0179 บ้านก๋ายน้อย(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 4.0 6.5 10.5 29.0 32.0 32.5 34.5
126 STN0181 บ้านปางยาง(น่าน) 2018/07/16 12:00 0.0 2.0 2.0 4.0 312.5 312.5 359.5 359.5 371.5
127 STN0181 บ้านขุนกูน(น่าน) 2018/07/16 12:00 0.0 2.0 2.0 4.0 312.5 312.5 359.5 359.5 371.5
128 STN0184 บ้านวังกอก(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 4.0 4.0 8.5 38.5 67.5 69.0
129 STN0184 บ้านไพรอุดม(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 4.0 4.0 8.5 38.5 67.5 69.0
130 STN0185 บ้านน้ำมีด(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.5 7.5 15.0 16.5 16.5 19.5 46.5 48.0 51.5
131 STN0189 บ้านห้วยไผ่(อุตรดิตถ์) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 13.5 14.5 14.5
132 STN0197 บ้านห้วยขมนอก(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 10.0 10.0 10.0 10.0 13.0 13.0 13.5
133 STN0197 บ้านห้วยแม่ซ้าย(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 10.0 10.0 10.0 10.0 13.0 13.0 13.5
134 STN0197 บ้านผาเสริฐพัฒนา(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 10.0 10.0 10.0 10.0 13.0 13.0 13.5
135 STN0197 บ้านโป่งน้ำร้อน(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 10.0 10.0 10.0 10.0 13.0 13.0 13.5
136 STN0197 บ้านยางทำนุ(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 10.0 10.0 10.0 10.0 13.0 13.0 13.5
137 STN0206 บ้านอูตูม(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.5 0.5 1.0 2.0 17.0 17.5 19.5 19.5 21.5
138 STN0206 บ้านก๋องป๋อเหนือ(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.5 0.5 1.0 2.0 17.0 17.5 19.5 19.5 21.5
139 STN0206 บ้านสงิน(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.5 0.5 1.0 2.0 17.0 17.5 19.5 19.5 21.5
140 STN0207 บ้านโก๊ะไม้หลู่(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 8.5 18.0 28.5 29.0 32.5 34.0 37.0
141 STN0207 บ้านแม่อุมป๊อก(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 8.5 18.0 28.5 29.0 32.5 34.0 37.0
142 STN0207 บ้านแม่ปุ๋น(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 8.5 18.0 28.5 29.0 32.5 34.0 37.0
143 STN0207 บ้านห้วยเดื่อ(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 8.5 18.0 28.5 29.0 32.5 34.0 37.0
144 STN0208 บ้านอมพาย(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 3.5 6.0 8.0 8.0 15.5 20.0 22.0
145 STN0208 บ้านตูน(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 3.5 6.0 8.0 8.0 15.5 20.0 22.0
146 STN0208 บ้านช่างหม้อ(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 3.5 6.0 8.0 8.0 15.5 20.0 22.0
147 STN0210 บ้านห้วยพลู(ตาก) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
148 STN0224 บ้านแม่ทะบน(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 10.5 20.0 40.5 65.5 114.0
149 STN0224 บ้านแม่ทะล่าง(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 10.5 20.0 40.5 65.5 114.0
150 STN0224 บ้านคลองสริง(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 10.5 20.0 40.5 65.5 114.0
151 STN0224 บ้านยวนผึ้ง(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 10.5 20.0 40.5 65.5 114.0
152 STN0224 บ้านขวัญพัฒนา(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 10.5 20.0 40.5 65.5 114.0
153 STN0224 บ้านขวัญพัฒนาล่าง(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 10.5 20.0 40.5 65.5 114.0
154 STN0224 บ้านท่าไทบน(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 10.5 20.0 40.5 65.5 114.0
155 STN0226 บ้านภูเหม็น (กลาง)(อุทัยธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 34.5
156 STN0226 บ้านคลองหวาย(อุทัยธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 34.5
157 STN0226 บ้านละว้า(อุทัยธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 34.5
158 STN0226 บ้านคลองแห้ง(อุทัยธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 34.5
159 STN0228 บ้านกล้วย(ราชบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 3.0 6.5 6.5 8.5 8.5 8.5 8.5
160 STN0228 บ้านหนองต้นไทร(ราชบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 3.0 6.5 6.5 8.5 8.5 8.5 8.5
161 STN0228 บ้านด่านทับตะโกใน(ราชบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 3.0 6.5 6.5 8.5 8.5 8.5 8.5
162 STN0228 บ้านด่านทับตะโก(ราชบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 3.0 6.5 6.5 8.5 8.5 8.5 8.5
163 STN0228 บ้านโกรกสิงขร(ราชบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 3.0 6.5 6.5 8.5 8.5 8.5 8.5
164 STN0228 บ้านทุ่งแหลม(ราชบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 3.0 6.5 6.5 8.5 8.5 8.5 8.5
165 STN0237 บ้านดอยสะโงะ(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 49.0 58.5
166 STN0237 บ้านงิ้วเฒ่า(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 49.0 58.5
167 STN0237 บ้านหนองปลาสะเด็ด(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 49.0 58.5
168 STN0239 บ้านห้วยธนู(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.5 4.5 4.5 4.5 4.5 55.0 108.5 111.0 111.0
169 STN0239 บ้านน้ำป้าก(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.5 4.5 4.5 4.5 4.5 55.0 108.5 111.0 111.0
170 STN0241 บ้านสบมาง(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 8.5 11.5 11.5 25.5 66.5 91.0 111.5 140.0
171 STN0241 บ้านห้วยล้อม(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 8.5 11.5 11.5 25.5 66.5 91.0 111.5 140.0
172 STN0241 บ้านผาสุข(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 8.5 11.5 11.5 25.5 66.5 91.0 111.5 140.0
173 STN0243 บ้านต้นผึ้ง(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.0 2.5 3.0 3.0 3.0 7.5 14.0 14.0 14.5
174 STN0243 บ้านผาแดง(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.0 2.5 3.0 3.0 3.0 7.5 14.0 14.0 14.5
175 STN0244 บ้านน้ำลาว(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 3.0 3.0 3.0 4.5 19.5 27.5 29.0
176 STN0244 บ้านน้ำมิน(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 3.0 3.0 3.0 4.5 19.5 27.5 29.0
177 STN0244 บ้านกอก(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 3.0 3.0 3.0 4.5 19.5 27.5 29.0
178 STN0244 บ้านสบทุ(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 3.0 3.0 3.0 4.5 19.5 27.5 29.0
179 STN0244 บ้านแฮะ(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 3.0 3.0 3.0 4.5 19.5 27.5 29.0
180 STN0245 บ้านกาญจนา(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 15.0 27.5 27.5
181 STN0245 บ้านวังถ้ำ(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 15.0 27.5 27.5
182 STN0245 บ้านผาลาด(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 15.0 27.5 27.5
183 STN0245 บ้านทุ่งเย็น(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 15.0 27.5 27.5
184 STN0252 บ้านขุนกลาง(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 5.0 11.5 12.5 28.5 32.0 32.0 32.5 32.5
185 STN0252 บ้านผาหมอน(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 5.0 11.5 12.5 28.5 32.0 32.0 32.5 32.5
186 STN0252 บ้านอ่างกาน้อย(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 5.0 11.5 12.5 28.5 32.0 32.0 32.5 32.5
187 STN0252 บ้านหนองหล่ม(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 5.0 11.5 12.5 28.5 32.0 32.0 32.5 32.5
188 STN0252 บ้านแม่กลางหลวง(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 5.0 11.5 12.5 28.5 32.0 32.0 32.5 32.5
189 STN0257 บ้านน้ำริน(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.5 1.5 2.5 5.0 5.0 5.0 15.5
190 STN0257 บ้านแม่หมูลีซอ(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.5 1.5 2.5 5.0 5.0 5.0 15.5
191 STN0270 บ้านโป่งสามสิบ(อุทัยธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 2.5 3.0 9.5 9.5 9.5 9.5 21.5
192 STN0270 บ้านคีรีวงค์(อุทัยธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 2.5 3.0 9.5 9.5 9.5 9.5 21.5
193 STN0270 บ้านเขาหินเทิน(อุทัยธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 2.5 3.0 9.5 9.5 9.5 9.5 21.5
194 STN0272 บ้านไทยประจัน(ราชบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 11.5 15.0 28.0 29.5 30.5 30.5 31.0 31.5
195 STN0272 บ้านทรัพย์สมบูรณ์(ราชบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 11.5 15.0 28.0 29.5 30.5 30.5 31.0 31.5
196 STN0272 บ้านท่ายาง(ราชบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 11.5 15.0 28.0 29.5 30.5 30.5 31.0 31.5
197 STN0275 บ้านโป่งก้อนเส้า(สระบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 3.5 3.5 25.0 25.0 25.5 30.5 62.5
198 STN0275 บ้านธารน้ำตก(สระบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 3.5 3.5 25.0 25.0 25.5 30.5 62.5
199 STN0275 บ้านดง(สระบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 3.5 3.5 25.0 25.0 25.5 30.5 62.5
200 STN0276 บ้านระเริง(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 3.0 3.5 3.5
201 STN0276 บ้านวังสับปะรด(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 3.0 3.5 3.5
202 STN0276 บ้านคลองกุ่ม(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 3.0 3.5 3.5
203 STN0277 บ้านเจ็ดลูกเนิน(ระยอง) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 21.5 22.0 22.0 22.0 22.5 50.0
204 STN0277 บ้านบึงต้นชัน(ระยอง) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 21.5 22.0 22.0 22.0 22.5 50.0
205 STN0277 บ้านมาบตารอด(ระยอง) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 21.5 22.0 22.0 22.0 22.5 50.0
206 STN0278 บ้านตาบาด(ตราด) 2018/07/16 12:45 0.0 6.5 6.5 33.0 37.0 42.0 46.0 73.0 85.5
207 STN0278 บ้านปะอา(ตราด) 2018/07/16 12:45 0.0 6.5 6.5 33.0 37.0 42.0 46.0 73.0 85.5
208 STN0278 บ้านหมื่นด่าน(ตราด) 2018/07/16 12:45 0.0 6.5 6.5 33.0 37.0 42.0 46.0 73.0 85.5
209 STN0281 บ้านพุตูม(เพชรบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.5 19.0 33.5 33.5 33.5 35.0 40.0
210 STN0281 บ้านหนองไก่เถื่อน(เพชรบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.5 19.0 33.5 33.5 33.5 35.0 40.0
211 STN0283 บ้านหาดส้มแป้น(ระนอง) 2018/07/16 12:45 0.0 4.0 9.5 43.5 102.5 153.5 165.5 247.0 311.0
212 STN0283 บ้านบางสังข์ตี(ระนอง) 2018/07/16 12:45 0.0 4.0 9.5 43.5 102.5 153.5 165.5 247.0 311.0
213 STN0283 บ้านทุ่งคา(ระนอง) 2018/07/16 12:45 0.0 4.0 9.5 43.5 102.5 153.5 165.5 247.0 311.0
214 STN0287 บ้านสะพานนาค(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 12:30 0.0 0.5 0.5 5.5 12.5 12.5 14.5 71.0 124.5
215 STN0287 บ้านบางปรุ(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 12:30 0.0 0.5 0.5 5.5 12.5 12.5 14.5 71.0 124.5
216 STN0295 บ้านร่มเกล้าสหมิตร(ตาก) 2018/07/16 12:45 0.5 10.5 14.5 18.5 23.0 23.5 24.0 53.5 57.0
217 STN0296 บ้านลีซอ(ตาก) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 4.5 6.0 11.5 12.0 12.5 13.5 14.5
218 STN0300 บ้านเพชรนิยม(กำแพงเพชร) 2018/07/16 12:45 0.0 3.0 3.0 3.0 5.5 5.5 5.5 5.5 16.0
219 STN0303 บ้านโนนหัวช้าง(ขอนแก่น) 2018/07/16 12:45 0.0 4.5 4.5 19.5 80.5 82.5 83.0 84.0 88.5
220 STN0303 บ้านหัวฝาย(ขอนแก่น) 2018/07/16 12:45 0.0 4.5 4.5 19.5 80.5 82.5 83.0 84.0 88.5
221 STN0303 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย(ขอนแก่น) 2018/07/16 12:45 0.0 4.5 4.5 19.5 80.5 82.5 83.0 84.0 88.5
222 STN0304 บ้านลาดผักหนาม(ชัยภูมิ) 2018/07/16 12:45 0.5 0.5 1.5 2.5 5.0 17.5 17.5 17.5 17.5
223 STN0304 บ้านแหลออนซอน(ชัยภูมิ) 2018/07/16 12:45 0.5 0.5 1.5 2.5 5.0 17.5 17.5 17.5 17.5
224 STN0305 บ้านดงบัง(กาฬสินธุ์) 2018/07/16 12:45 0.5 27.5 27.5 76.0 78.5 84.5 86.5 127.0 191.5
225 STN0305 บ้านคำหม่วย(กาฬสินธุ์) 2018/07/16 12:45 0.5 27.5 27.5 76.0 78.5 84.5 86.5 127.0 191.5
226 STN0307 บ้านปางตอง(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 3.5 4.5 17.0 19.5
227 STN0307 บ้านคำสุข(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 3.5 4.5 17.0 19.5
228 STN0308 บ้านยางครก(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 6.0 21.0 24.0 24.0 24.0 25.5
229 STN0308 บ้านยางเปียง(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 6.0 21.0 24.0 24.0 24.0 25.5
230 STN0309 บ้านนาไคร้(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
231 STN0310 บ้านมูเซอ(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0
232 STN0318 บ้านซับเปิป(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 8.0 12.5 42.5 43.5 43.5 44.0 71.0
233 STN0318 บ้านเนินดินแดง(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 8.0 12.5 42.5 43.5 43.5 44.0 71.0
234 STN0318 บ้านเชิงชาย(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 8.0 12.5 42.5 43.5 43.5 44.0 71.0
235 STN0318 บ้านซับเปิปเหนือ(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 8.0 12.5 42.5 43.5 43.5 44.0 71.0
236 STN0318 บ้านซับเปิปใต้(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 8.0 12.5 42.5 43.5 43.5 44.0 71.0
237 STN0318 บ้านคลองน้ำคัน ม.9(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 8.0 12.5 42.5 43.5 43.5 44.0 71.0
238 STN0318 บ้านคลองน้ำคัน ม.2(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 8.0 12.5 42.5 43.5 43.5 44.0 71.0
239 STN0331 บ้านชมภูเหนือ(พิษณุโลก) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 14.0 17.5 51.0 52.0 52.0 55.0 67.0
240 STN0331 บ้านชมภูใต้(พิษณุโลก) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 14.0 17.5 51.0 52.0 52.0 55.0 67.0
241 STN0331 บ้านเนินคล้อ(พิษณุโลก) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 14.0 17.5 51.0 52.0 52.0 55.0 67.0
242 STN0331 บ้านซำรังเหนือ(พิษณุโลก) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 14.0 17.5 51.0 52.0 52.0 55.0 67.0
243 STN0331 บ้านหนองหญ้าปล้อง(พิษณุโลก) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 14.0 17.5 51.0 52.0 52.0 55.0 67.0
244 STN0331 บ้านซำรังเหนือ(พิษณุโลก) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 14.0 17.5 51.0 52.0 52.0 55.0 67.0
245 STN0336 บ้านห้วยโก๋น(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 8.5 8.5 8.5 29.5 50.5 72.5 74.0 74.0
246 STN0337 บ้านผาน้ำย้อย(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 14.5 14.5 120.0 121.5 121.5
247 STN0337 บ้านดู่(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 14.5 14.5 120.0 121.5 121.5
248 STN0337 บ้านพญาแก้ว(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 14.5 14.5 120.0 121.5 121.5
249 STN0337 บ้านม่วง(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 14.5 14.5 120.0 121.5 121.5
250 STN0339 บ้านงอบเหนือ(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.5 6.0 6.0 6.0 6.0 8.5 14.0 15.5 16.0
251 STN0339 บ้านงอบใต้(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.5 6.0 6.0 6.0 6.0 8.5 14.0 15.5 16.0
252 STN0339 บ้านใต้ร่มโพธิ์ทอง(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.5 6.0 6.0 6.0 6.0 8.5 14.0 15.5 16.0
253 STN0339 บ้านงอบกลาง(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.5 6.0 6.0 6.0 6.0 8.5 14.0 15.5 16.0
254 STN0342 บ้านผาหลัก(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.5 5.0 5.0 5.0 5.0 7.0 10.5 26.0 26.5
255 STN0342 บ้านผาสิงห์(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.5 5.0 5.0 5.0 5.0 7.0 10.5 26.0 26.5
256 STN0343 บ้านน้ำกิใต้(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 105.0 109.0 109.0
257 STN0343 บ้านน้ำกิกลาง(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 105.0 109.0 109.0
258 STN0343 บ้านน้ำกิเหนือ(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 105.0 109.0 109.0
259 STN0344 บ้านปางมะโอ(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.5 3.0 3.5 3.5 3.5 6.0 23.0 53.5 54.0
260 STN0344 บ้านห้วยเฟือง(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.5 3.0 3.5 3.5 3.5 6.0 23.0 53.5 54.0
261 STN0348 บ้านบ่อหลวง(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 8.0 28.0 29.0 29.0 30.5 32.0 38.0 44.0
262 STN0348 บ้านนาคอก(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 8.0 28.0 29.0 29.0 30.5 32.0 38.0 44.0
263 STN0348 บ้านผาคับ(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 8.0 28.0 29.0 29.0 30.5 32.0 38.0 44.0
264 STN0348 บ้านนาขาม(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 8.0 28.0 29.0 29.0 30.5 32.0 38.0 44.0
265 STN0349 บ้านห้วยตึม(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 12.5 31.0 31.0
266 STN0349 บ้านพี้ใต้(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 12.5 31.0 31.0
267 STN0349 บ้านเกษตรสมบูรณ์(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 12.5 31.0 31.0
268 STN0349 บ้านพี้กลาง(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 12.5 31.0 31.0
269 STN0350 บ้านหัวน้ำ(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.5 8.5 11.5 11.5 13.0 13.5 13.5 14.5 14.5
270 STN0350 บ้านดอนแก้ว(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.5 8.5 11.5 11.5 13.0 13.5 13.5 14.5 14.5
271 STN0350 บ้านพร้าว(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.5 8.5 11.5 11.5 13.0 13.5 13.5 14.5 14.5
272 STN0350 บ้านป่ารวก(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.5 8.5 11.5 11.5 13.0 13.5 13.5 14.5 14.5
273 STN0350 บ้านกลาง(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.5 8.5 11.5 11.5 13.0 13.5 13.5 14.5 14.5
274 STN0350 บ้านห้วยแก้ว(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.5 8.5 11.5 11.5 13.0 13.5 13.5 14.5 14.5
275 STN0351 บ้านปางแก(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.5 12.5 13.0 24.5 44.5 46.0 59.5 75.5 81.5
276 STN0352 บ้านนาหนุน 3(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 3.5 32.0 32.0 32.0 33.0 96.5 100.5 101.5
277 STN0352 บ้านนาหนุน 2(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 3.5 32.0 32.0 32.0 33.0 96.5 100.5 101.5
278 STN0352 บ้านนาหนุน 1(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 3.5 32.0 32.0 32.0 33.0 96.5 100.5 101.5
279 STN0352 บ้านนาทราย(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 3.5 32.0 32.0 32.0 33.0 96.5 100.5 101.5
280 STN0352 บ้านปูคา(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 3.5 32.0 32.0 32.0 33.0 96.5 100.5 101.5
281 STN0352 บ้านเชียงแล 1(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 3.5 32.0 32.0 32.0 33.0 96.5 100.5 101.5
282 STN0352 บ้านเชียงแล 2(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 3.5 32.0 32.0 32.0 33.0 96.5 100.5 101.5
283 STN0353 บ้านนาฝ่า(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 3.0 3.5 3.5 3.5 4.5 195.0 200.0 200.0
284 STN0353 บ้านใหม่(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 3.0 3.5 3.5 3.5 4.5 195.0 200.0 200.0
285 STN0353 บ้านนาเผือก(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 3.0 3.5 3.5 3.5 4.5 195.0 200.0 200.0
286 STN0353 บ้านยู้เหนือ(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 3.0 3.5 3.5 3.5 4.5 195.0 200.0 200.0
287 STN0353 บ้านยู้ใต้(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 3.0 3.5 3.5 3.5 4.5 195.0 200.0 200.0
288 STN0353 บ้านยู้กลาง(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 3.0 3.5 3.5 3.5 4.5 195.0 200.0 200.0
289 STN0364 บ้านดอนที(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.5 5.5 5.5 21.5
290 STN0373 บ้านปางคอม(อุตรดิตถ์) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 15.5 16.5 16.5
291 STN0373 บ้านปางไฮ(อุตรดิตถ์) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 15.5 16.5 16.5
292 STN0373 บ้านภูต่าง(อุตรดิตถ์) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 15.5 16.5 16.5
293 STN0374 บ้านหนองปลา(น่าน) 2018/07/16 12:45 1.0 9.5 9.5 9.5 15.0 15.5 86.0 88.5 97.5
294 STN0374 บ้านกอก(น่าน) 2018/07/16 12:45 1.0 9.5 9.5 9.5 15.0 15.5 86.0 88.5 97.5
295 STN0374 บ้านปางแก(น่าน) 2018/07/16 12:45 1.0 9.5 9.5 9.5 15.0 15.5 86.0 88.5 97.5
296 STN0375 บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 6.0 9.5 9.5 38.5 46.5 135.5 149.0 152.5
297 STN0375 บ้านน้ำดั้น(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 6.0 9.5 9.5 38.5 46.5 135.5 149.0 152.5
298 STN0375 บ้านห้วยงอน(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 6.0 9.5 9.5 38.5 46.5 135.5 149.0 152.5
299 STN0375 บ้านตาน้อย(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 6.0 9.5 9.5 38.5 46.5 135.5 149.0 152.5
300 STN0375 บ้านน้ำปัวพัฒนา(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 6.0 9.5 9.5 38.5 46.5 135.5 149.0 152.5
301 STN0375 บ้านป่าไร่(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 6.0 9.5 9.5 38.5 46.5 135.5 149.0 152.5
302 STN0378 บ้านฮากฮาน(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 1.5 3.0 3.0 3.0 11.5 67.5 67.5
303 STN0378 บ้านหล่อยูง(พังงา) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 1.5 3.0 3.0 3.0 11.5 67.5 67.5
304 STN0378 บ้านท่าเรือ(ภูเก็ต) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 1.5 3.0 3.0 3.0 11.5 67.5 67.5
305 STN0379 บ้านสองพี่น้อง(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 40.0 71.0
306 STN0379 บ้านหาดบ้าย(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 40.0 71.0
307 STN0379 บ้านหาดทรายทอง(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 40.0 71.0
308 STN0384 บ้านราษฎร์ภักดี(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 4.5 4.5 5.0
309 STN0384 บ้านประชาภักดี(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 4.5 4.5 5.0
310 STN0384 บ้านหนองเตา(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 4.5 4.5 5.0
311 STN0384 บ้านอยู่สุข(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 4.5 4.5 5.0
312 STN0384 บ้านสันติพัฒนา(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 4.5 4.5 5.0
313 STN0389 บ้านสันต้นเปา(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 68.5 110.5
314 STN0389 บ้านสบยาบ(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 68.5 110.5
315 STN0389 บ้านป่าคาใต้(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 68.5 110.5
316 STN0390 บ้านวังลาว(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 52.0 110.0
317 STN0390 บ้านสบรวก(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 52.0 110.0
318 STN0399 บ้านร่มโพธิ์เงิน(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 28.0 40.5 41.0
319 STN0399 บ้านร่มฟ้าหลวง(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 28.0 40.5 41.0
320 STN0407 บ้านเสาแดง(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 4.0 5.0 38.5 45.5 45.5 52.0 54.5
321 STN0407 บ้านห้วยเขียดแห้ง(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 4.0 5.0 38.5 45.5 45.5 52.0 54.5
322 STN0409 บ้านห้วยบง(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.5 2.5 11.5 31.5 36.0 38.5 38.5
323 STN0409 บ้านเด่น(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.5 2.5 11.5 31.5 36.0 38.5 38.5
324 STN0416 บ้านแม่หงานหลวง(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 5.5 5.5 8.0 16.5 18.5 20.0 24.0
325 STN0417 บ้านสามสบ(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 5.5 6.5 14.0 14.5 14.5 14.5 39.5
326 STN0417 บ้านแม่ยางส้าน(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 5.5 6.5 14.0 14.5 14.5 14.5 39.5
327 STN0417 บ้านผานัง(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 5.5 6.5 14.0 14.5 14.5 14.5 39.5
328 STN0417 บ้านเหล่า(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 5.5 6.5 14.0 14.5 14.5 14.5 39.5
329 STN0417 บ้านยางหลวง(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 5.5 6.5 14.0 14.5 14.5 14.5 39.5
330 STN0417 บ้านดอยสันเกี๋ยง(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 5.5 6.5 14.0 14.5 14.5 14.5 39.5
331 STN0417 บ้านใหม่ป่าตึง(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 5.5 6.5 14.0 14.5 14.5 14.5 39.5
332 STN0417 บ้านห้วยริน(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 5.5 6.5 14.0 14.5 14.5 14.5 39.5
333 STN0431 บ้านป่ากล้วย(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 3.5 9.0 17.0 17.0 20.5 23.5 50.0
334 STN0431 บ้านจอมแจ้ง(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 3.5 9.0 17.0 17.0 20.5 23.5 50.0
335 STN0431 บ้านนาคาว(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 3.5 9.0 17.0 17.0 20.5 23.5 50.0
336 STN0431 บ้านวังยาว(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 3.5 9.0 17.0 17.0 20.5 23.5 50.0
337 STN0437 บ้านห้วยพลู(ตาก) 2018/07/16 12:45 0.5 6.0 19.5 25.0 28.5 32.0 32.0 35.0 35.5
338 STN0437 บ้านปางส้าน(ตาก) 2018/07/16 12:45 0.5 6.0 19.5 25.0 28.5 32.0 32.0 35.0 35.5
339 STN0437 บ้านห้วยไคร้(ตาก) 2018/07/16 12:45 0.5 6.0 19.5 25.0 28.5 32.0 32.0 35.0 35.5
340 STN0438 บ้านแม่ละเมา(ตาก) 2018/07/16 12:45 0.5 7.0 25.5 28.5 33.5 35.5 36.0 36.0 36.0
341 STN0438 บ้านพะวอ(ตาก) 2018/07/16 12:45 0.5 7.0 25.5 28.5 33.5 35.5 36.0 36.0 36.0
342 STN0438 บ้านแม่ละเมาสามัคคี(ตาก) 2018/07/16 12:45 0.5 7.0 25.5 28.5 33.5 35.5 36.0 36.0 36.0
343 STN0438 บ้านปูแป้(ตาก) 2018/07/16 12:45 0.5 7.0 25.5 28.5 33.5 35.5 36.0 36.0 36.0
344 STN0440 บ้านเขาน้ำเพชร(กำแพงเพชร) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 10.0 11.0 11.0 40.5 69.0
345 STN0440 บ้านมอฝ้าย(กำแพงเพชร) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 10.0 11.0 11.0 40.5 69.0
346 STN0440 บ้านวงฆ้อง(กำแพงเพชร) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 10.0 11.0 11.0 40.5 69.0
347 STN0441 บ้านตากฟ้า(กำแพงเพชร) 2018/07/16 12:45 0.0 2.5 4.0 4.0 6.5 7.0 7.0 11.5 17.0
348 STN0441 บ้านศรีเกษตร(กำแพงเพชร) 2018/07/16 12:45 0.0 2.5 4.0 4.0 6.5 7.0 7.0 11.5 17.0
349 STN0441 บ้านทรัพย์เจริญ(กำแพงเพชร) 2018/07/16 12:45 0.0 2.5 4.0 4.0 6.5 7.0 7.0 11.5 17.0
350 STN0441 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา(กำแพงเพชร) 2018/07/16 12:45 0.0 2.5 4.0 4.0 6.5 7.0 7.0 11.5 17.0
351 STN0441 บ้านมอสมบูรณ์(กำแพงเพชร) 2018/07/16 12:45 0.0 2.5 4.0 4.0 6.5 7.0 7.0 11.5 17.0
352 STN0442 บ้านโป่งน้ำร้อน(กำแพงเพชร) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 1.5 1.5 6.5 6.5 6.5 33.0 66.5
353 STN0442 บ้านท่ากระบาก(กำแพงเพชร) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 1.5 1.5 6.5 6.5 6.5 33.0 66.5
354 STN0442 บ้านท่าระแนะ(กำแพงเพชร) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 1.5 1.5 6.5 6.5 6.5 33.0 66.5
355 STN0442 บ้านใหม่นาบ่อคำ(กำแพงเพชร) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 1.5 1.5 6.5 6.5 6.5 33.0 66.5
356 STN0444 บ้านศรีไกรลาศ(กำแพงเพชร) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 1.5 1.5 4.0 5.0 7.5
357 STN0445 บ้านปางขนุน(กำแพงเพชร) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 1.5 6.0 10.0 14.0 15.0 16.5
358 STN0446 บ้านตาแวน(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 23.5 33.5 34.0
359 STN0446 บ้านดอนเฟือง(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 23.5 33.5 34.0
360 STN0447 บ้านปางเป๋ย(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 29.5 37.0 37.0 37.0
361 STN0447 บ้านใหม่ในฝัน(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 29.5 37.0 37.0 37.0
362 STN0447 บ้านห้วยมอญ(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 29.5 37.0 37.0 37.0
363 STN0448 บ้านสันนาเคียน(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 9.5 20.5 37.0
364 STN0448 บ้านต้นป่อง(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 9.5 20.5 37.0
365 STN0448 บ้านก้นฝาย(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 9.5 20.5 37.0
366 STN0449 บ้านถ้ำมงกุฎ(สระบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 8.5 15.5 15.5 20.0 23.5
367 STN0449 บ้านคุ้งเขาเขียว(สระบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 8.5 15.5 15.5 20.0 23.5
368 STN0451 บ้านรังเตี้ย(ลพบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 1.0 2.5 2.5 4.5 5.5 20.5
369 STN0451 บ้านดงหลุ่ม(ลพบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 1.0 2.5 2.5 4.5 5.5 20.5
370 STN0451 บ้านเขาหมูมัน(ลพบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 1.0 2.5 2.5 4.5 5.5 20.5
371 STN0469 บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6)(จันทบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 42.5 49.5 61.5 65.5 72.0 83.0 129.0
372 STN0469 บ้านกงษีไร่ (หมู่ 5)(จันทบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 42.5 49.5 61.5 65.5 72.0 83.0 129.0
373 STN0469 บ้านแถวคลอง(จันทบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 42.5 49.5 61.5 65.5 72.0 83.0 129.0
374 STN0469 บ้านบ่อเจริญ(จันทบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 42.5 49.5 61.5 65.5 72.0 83.0 129.0
375 STN0469 บ้านซึ้งบน (หมู่ 4)(จันทบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 42.5 49.5 61.5 65.5 72.0 83.0 129.0
376 STN0469 บ้านอิมั้ง (หมู่ 9)(จันทบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 42.5 49.5 61.5 65.5 72.0 83.0 129.0
377 STN0470 บ้านสลักเพชรเหนือ(ตราด) 2018/07/16 12:45 0.0 8.5 12.5 15.5 31.0 33.5 40.5 49.5 91.0
378 STN0470 บ้านสลักคอก(ตราด) 2018/07/16 12:45 0.0 8.5 12.5 15.5 31.0 33.5 40.5 49.5 91.0
379 STN0471 บ้านห้วยลึก(อุทัยธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 3.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 41.0
380 STN0471 บ้านเจดีย์(อุทัยธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 3.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 41.0
381 STN0471 บ้านป่าคาเฉลิมพระเกียรติ(อุทัยธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 3.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 41.0
382 STN0474 บ้านคลองสะท้อน(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:45 0.0 2.5 4.5 4.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
383 STN0474 บ้านสันกำแพง(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:45 0.0 2.5 4.5 4.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
384 STN0475 บ้านพุพรหม(กาญจนบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 4.0 7.0 7.0 8.5 9.5 12.0
385 STN0475 บ้านสลอบ(กาญจนบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 4.0 7.0 7.0 8.5 9.5 12.0
386 STN0476 บ้านดงโคร่ง(กาญจนบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 4.5 6.0 7.5 8.0 10.0 13.0 18.5
387 STN0478 บ้านประจำไม้(กาญจนบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 5.5 19.0 32.0 37.5 48.5 58.5 66.5 69.5
388 STN0478 บ้านห้วยเขย่ง(กาญจนบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 5.5 19.0 32.0 37.5 48.5 58.5 66.5 69.5
389 STN0479 บ้านหินสี(ราชบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 2.5 13.0 14.0 15.0 15.0 15.5 16.0
390 STN0480 บ้านห้วยตะวาย(เพชรบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.0 4.0 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0
391 STN0481 บ้านหนองยายเงิน(สุพรรณบุรี) 2018/07/16 12:45 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 6.0 8.5 16.0
392 STN0481 บ้านวังทอง(สุพรรณบุรี) 2018/07/16 12:45 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 6.0 8.5 16.0
393 STN0484 บ้านหินขาว(ระนอง) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 7.5 63.5 126.5 190.0 332.5 341.5 469.0
394 STN0485 บ้านคลองของ(ระนอง) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 12.0 30.0 87.0 114.0 182.5 260.5
395 STN0485 บ้านสำนัก(ระนอง) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 12.0 30.0 87.0 114.0 182.5 260.5
396 STN0485 บ้านขจัดภัย(ระนอง) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 12.0 30.0 87.0 114.0 182.5 260.5
397 STN0486 บ้านลำเลียง(ระนอง) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 16.5 34.5 71.5 94.5 151.0 216.5 241.0
398 STN0486 บ้านบางนา(ระนอง) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 16.5 34.5 71.5 94.5 151.0 216.5 241.0
399 STN0486 บ้านวังเข้(ระนอง) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 16.5 34.5 71.5 94.5 151.0 216.5 241.0
400 STN0487 บ้านบางพรวด(ระนอง) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 1.5 10.5 32.0 62.5 81.5 103.5 151.5
401 STN0489 บ้านเนินสำลี (ควน)(ชุมพร) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 6.5 19.0 55.5 112.5 156.5 156.5
402 STN0489 บ้านห้วยตาอ่อน(ชุมพร) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 6.5 19.0 55.5 112.5 156.5 156.5
403 STN0490 บ้านหนองจรเข้(ชุมพร) 2018/07/16 12:45 0.0 3.0 3.0 8.0 40.5 65.5 135.5 178.0 179.5
404 STN0493 บ้านหลังเขาแงน(ชุมพร) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 6.0 17.5 40.0 55.5 83.0 94.0 122.5
405 STN0493 บ้านสะพานสูง(ชุมพร) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 6.0 17.5 40.0 55.5 83.0 94.0 122.5
406 STN0527 บ้านผาแดงหลวง(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 5.5 7.5 11.5 13.5 15.5 16.5 19.0
407 STN0527 บ้านแม่อุมพาย(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 5.5 7.5 11.5 13.5 15.5 16.5 19.0
408 STN0527 บ้านหัวแม่โถ(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 5.5 7.5 11.5 13.5 15.5 16.5 19.0
409 STN0528 บ้านแม่ต๊อบเหนือ(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 3.0 13.5 25.0 32.0 33.5 36.0 38.0
410 STN0528 บ้านแม่ต๊อบกลาง(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 3.0 13.5 25.0 32.0 33.5 36.0 38.0
411 STN0528 บ้านแม่ต๊อบใต้(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 3.0 13.5 25.0 32.0 33.5 36.0 38.0
412 STN0531 บ้านกอกหลวง(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 8.0 11.0 14.0 19.5 33.0 34.5 43.5
413 STN0531 บ้านแม่กองแป(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 8.0 11.0 14.0 19.5 33.0 34.5 43.5
414 STN0532 บ้านแม่สุ(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 7.0 9.5 12.0 13.5 19.5 35.5 50.0
415 STN0532 บ้านสุขใจ(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 7.0 9.5 12.0 13.5 19.5 35.5 50.0
416 STN0532 บ้านทุ่งป่าคา(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 7.0 9.5 12.0 13.5 19.5 35.5 50.0
417 STN0538 บ้านใหม่พรสวรรค์(ตาก) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 5.0 5.0 5.0
418 STN0538 บ้านเพชรชมภู(ตาก) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 5.0 5.0 5.0
419 STN0538 บ้านนาโบสถ์(ตาก) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 5.0 5.0 5.0
420 STN0539 บ้านท่าทองแดง(ตาก) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 4.0 4.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
421 STN0539 บ้านทุ่งกง(ตาก) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 4.0 4.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
422 STN0540 บ้านเปียงซ้อ(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 15.0 15.0 17.5 25.0 25.0 26.0 40.0 40.0
423 STN0540 บ้านบวกอุ้ม(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 15.0 15.0 17.5 25.0 25.0 26.0 40.0 40.0
424 STN0540 บ้านสะเกี้ยง(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 15.0 15.0 17.5 25.0 25.0 26.0 40.0 40.0
425 STN0540 บ้านสะจุก(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 15.0 15.0 17.5 25.0 25.0 26.0 40.0 40.0
426 STN0540 บ้านห้วยเต๋ย(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 15.0 15.0 17.5 25.0 25.0 26.0 40.0 40.0
427 STN0540 บ้านห้วยฟอง(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 15.0 15.0 17.5 25.0 25.0 26.0 40.0 40.0
428 STN0540 บ้านด่าน(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 15.0 15.0 17.5 25.0 25.0 26.0 40.0 40.0
429 STN0540 บ้านนาคุ(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 15.0 15.0 17.5 25.0 25.0 26.0 40.0 40.0
430 STN0540 บ้านเปียงก่อ(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 15.0 15.0 17.5 25.0 25.0 26.0 40.0 40.0
431 STN0541 บ้านห้วยหลักลาย(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 4.5 5.0 5.0 5.0 5.5 117.5 146.0 187.5
432 STN0541 บ้านห้วยหาด(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 4.5 5.0 5.0 5.0 5.5 117.5 146.0 187.5
433 STN0542 บ้านก้อ(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 4.5 4.5 5.0 5.5 5.5 95.0 147.5 147.5
434 STN0542 บ้านแพะ(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 4.5 4.5 5.0 5.5 5.5 95.0 147.5 147.5
435 STN0542 บ้านนาบัว(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 4.5 4.5 5.0 5.5 5.5 95.0 147.5 147.5
436 STN0542 บ้านแคว้ง(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 4.5 4.5 5.0 5.5 5.5 95.0 147.5 147.5
437 STN0542 บ้านหนองแดง(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 4.5 4.5 5.0 5.5 5.5 95.0 147.5 147.5
438 STN0542 บ้านนาเจริญ(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 4.5 4.5 5.0 5.5 5.5 95.0 147.5 147.5
439 STN0548 ที่ทำการอุทยานฯเขาใหญ่(นครนายก) 2018/07/16 12:45 0.0 2.5 4.5 4.5 23.5 30.0 31.0 32.0 36.5
440 STN0550 บ้านคลองอีเฒ่า(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
441 STN0550 บ้านคลองป่าหมู(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
442 STN0550 บ้านดอนสว่าง(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
443 STN0550 บ้านป่ากล้วย(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
444 STN0550 บ้านป่าตะเคียน(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
445 STN0550 บ้านป่าไผ่แดง(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
446 STN0550 บ้านวังกะโล่(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
447 STN0550 บ้านวังตะเคียนทอง(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
448 STN0552 บ้านยุปอีปูน(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:30 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
449 STN0552 บ้านบุกระทิง(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:30 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
450 STN0552 บ้านคลองนกแก้ว(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:30 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
451 STN0552 บ้านหนองไม้แดง(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:30 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
452 STN0553 ที่ทำการน้ำตกนางรอง(นครนายก) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 6.0 7.5 29.5 34.0 34.5 62.0 86.0
453 STN0553 บ้านนางรอง(นครนายก) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 6.0 7.5 29.5 34.0 34.5 62.0 86.0
454 STN0559 บ้านใหม่ศรีนคร(นครสวรรค์) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.5 12.0
455 STN0559 บ้านปางพระยา(นครสวรรค์) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.5 12.0
456 STN0560 บ้านตลิ่งสูง(นครสวรรค์) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 8.5
457 STN0560 บ้านใหม่แม่เรวา(นครสวรรค์) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 8.5
458 STN0566 บ้านหุบผึ้ง(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/07/16 12:45 0.0 9.0 9.5 15.0 21.5 23.5 29.0 35.0 35.5
459 STN0566 บ้านหุบไผ่(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/07/16 12:45 0.0 9.0 9.5 15.0 21.5 23.5 29.0 35.0 35.5
460 STN0566 บ้านเกตุคู่(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/07/16 12:45 0.0 9.0 9.5 15.0 21.5 23.5 29.0 35.0 35.5
461 STN0566 บ้านหัวโก(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/07/16 12:45 0.0 9.0 9.5 15.0 21.5 23.5 29.0 35.0 35.5
462 STN0567 บ้านบางเจริญ(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/07/16 12:45 0.0 13.5 13.5 18.5 25.5 49.5 91.5 135.0 142.0
463 STN0567 บ้านหมากภู่(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/07/16 12:45 0.0 13.5 13.5 18.5 25.5 49.5 91.5 135.0 142.0
464 STN0572 บ้านบางฝนตก(ชุมพร) 2018/07/16 12:45 0.0 5.0 16.0 41.5 70.5 92.5 115.5 148.0 155.0
465 STN0589 บ้านทุ่งโป่งใต้(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 9.0 9.0 9.0 9.5 18.5 19.0 26.5
466 STN0589 บ้านปงเหนือ(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 9.0 9.0 9.0 9.5 18.5 19.0 26.5
467 STN0596 บ้านแม่ลานคำ(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.5 0.5 2.0 3.0 8.0 18.5 18.5 18.5 31.5
468 STN0596 บ้านป่าคาใน(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.5 0.5 2.0 3.0 8.0 18.5 18.5 18.5 31.5
469 STN0597 บ้านแม่ศึก(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 6.0 6.0 11.0 14.5 14.5 14.5 17.5
470 STN0597 บ้านกองกาน(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 6.0 6.0 11.0 14.5 14.5 14.5 17.5
471 STN0597 บ้านต่อเรือ(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 6.0 6.0 11.0 14.5 14.5 14.5 17.5
472 STN0597 บ้านบนนา(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 6.0 6.0 11.0 14.5 14.5 14.5 17.5
473 STN0597 บ้านพุทธเอ้น(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 6.0 6.0 11.0 14.5 14.5 14.5 17.5
474 STN0610 บ้านหัวแม่คำ(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 2.0 6.5 36.5 42.0
475 STN0610 บ้านม้งแปดหลัง(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 2.0 6.5 36.5 42.0
476 STN0610 บ้านสันมะเค็ด(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 2.0 6.5 36.5 42.0
477 STN0620 บ้านแม่ปูนหลวง(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 5.0 6.5 8.5 9.0 25.5 46.0 46.0 46.5
478 STN0625 บ้านใหม่เจริญไพร(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 10.5 22.0 22.0
479 STN0625 บ้านแวนโค้ง(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 10.5 22.0 22.0
480 STN0625 บ้านสันติสุข(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 10.5 22.0 22.0
481 STN0625 บ้านศิวิไล (พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 10.5 22.0 22.0
482 STN0627 บ้านสา(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5.0 39.5 42.0 42.0
483 STN0627 บ้านทุ่งกล้วย(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5.0 39.5 42.0 42.0
484 STN0627 บ้านทุ่งกล้วย(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5.0 39.5 42.0 42.0
485 STN0627 บ้านหัวนา(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5.0 39.5 42.0 42.0
486 STN0627 บ้านปงใหม่ (พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5.0 39.5 42.0 42.0
487 STN0630 บ้านห้วยผึ้ง(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 7.5 12.0 13.0 15.0 22.5 45.5 49.5
488 STN0630 บ้านนาปลาจาด(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 7.5 12.0 13.0 15.0 22.5 45.5 49.5
489 STN0633 บ้านนาป่าแปก (แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 9.5 10.5 12.5 19.0 24.0 134.5 139.0
490 STN0633 บ้านห้วยขาน(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 9.5 10.5 12.5 19.0 24.0 134.5 139.0
491 STN0634 บ้านหมอกจำแป๋(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 1.5 1.5 3.0 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 36.0
492 STN0634 บ้านแม่สะงา(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 1.5 1.5 3.0 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 36.0
493 STN0634 บ้านกุงไม้สัก(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 1.5 1.5 3.0 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 36.0
494 STN0637 บ้านขุนแม่ลาน้อย(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 5.0 9.5 19.0 23.5 28.0 31.0 33.5
495 STN0638 บ้านแม่แลบ(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 2.5 3.5 31.5 33.5 39.5 42.0 47.0 51.0
496 STN0661 บ้านอุ้มเปี้ยม(ตาก) 2018/07/16 12:45 0.0 4.5 7.5 10.5 14.5 16.0 17.5 19.5 39.0
497 STN0662 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน(ตาก) 2018/07/16 12:45 0.0 7.5 22.0 40.5 43.0 67.0 73.5 74.0 78.0
498 STN0663 บ้านขุนห้วยแม่สอด(ตาก) 2018/07/16 12:45 0.5 5.5 44.0 49.5 58.0 62.5 64.5 72.5 79.5
499 STN0667 บ้านเจดีย์โคะ(ตาก) 2018/07/16 12:45 0.0 14.0 28.0 40.0 54.0 60.5 62.5 68.0 77.5
500 STN0667 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ(ตาก) 2018/07/16 12:45 0.0 14.0 28.0 40.0 54.0 60.5 62.5 68.0 77.5
501 STN0667 บ้านเจดีย์โคะใหม่(ตาก) 2018/07/16 12:45 0.0 14.0 28.0 40.0 54.0 60.5 62.5 68.0 77.5
502 STN0667 บ้านเจดีย์โคะเหนือ(ตาก) 2018/07/16 12:45 0.0 14.0 28.0 40.0 54.0 60.5 62.5 68.0 77.5
503 STN0668 บ้านขุนห้วยนกกก(ตาก) 2018/07/16 12:45 0.0 6.0 12.0 23.0 50.0 81.5 87.0 98.0 106.5
504 STN0669 บ้านหนองบัวสามัคคี(กำแพงเพชร) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 6.0 7.5 7.5 9.5 10.0 10.0
505 STN0669 บ้านคลองเป้า(กำแพงเพชร) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 6.0 7.5 7.5 9.5 10.0 10.0
506 STN0670 บ้านรวงผึ้งพัฒนา (กำแพงเพชร) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 1.5 2.0 5.5 5.5 10.0 10.0 23.0
507 STN0670 บ้านคลองน้ำไหล(กำแพงเพชร) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 1.5 2.0 5.5 5.5 10.0 10.0 23.0
508 STN0670 บ้านแม่สอด(กำแพงเพชร) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 1.5 2.0 5.5 5.5 10.0 10.0 23.0
509 STN0670 บ้านท่าช้าง(กำแพงเพชร) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 1.5 2.0 5.5 5.5 10.0 10.0 23.0
510 STN0670 บ้านคลองพลู(กำแพงเพชร) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 1.5 2.0 5.5 5.5 10.0 10.0 23.0
511 STN0670 บ้านสามัคคีธรรม(กำแพงเพชร) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 1.5 2.0 5.5 5.5 10.0 10.0 23.0
512 STN0672 บ้านโนนเสาธง(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.5 5.0 9.0 17.5 34.5 34.5 34.5 40.5 46.5
513 STN0672 บ้านวังโค้ง(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.5 5.0 9.0 17.5 34.5 34.5 34.5 40.5 46.5
514 STN0672 บ้านห้วยตูม(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.5 5.0 9.0 17.5 34.5 34.5 34.5 40.5 46.5
515 STN0672 บ้านตะเบาะ(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.5 5.0 9.0 17.5 34.5 34.5 34.5 40.5 46.5
516 STN0672 บ้านป่าบง(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.5 5.0 9.0 17.5 34.5 34.5 34.5 40.5 46.5
517 STN0672 บ้านไร่ยาน(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.5 5.0 9.0 17.5 34.5 34.5 34.5 40.5 46.5
518 STN0673 บ้านโจะโหวะเหนือ(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
519 STN0673 บ้านเนิน(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
520 STN0673 บ้านพร้าว(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
521 STN0673 บ้านดอยน้ำเพียงดิน(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
522 STN0678 บ้านหินลับ(สระบุรี) 2018/07/16 12:00 0.0 1.0 1.0 1.0 8.0 9.0 9.0 11.0 12.0
523 STN0678 บ้านเขาไม้เกวียน(สระบุรี) 2018/07/16 12:00 0.0 1.0 1.0 1.0 8.0 9.0 9.0 11.0 12.0
524 STN0678 บ้านท่าเสา(สระบุรี) 2018/07/16 12:00 0.0 1.0 1.0 1.0 8.0 9.0 9.0 11.0 12.0
525 STN0679 บ้านหินตุ้ม(อุทัยธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 10.0 28.5
526 STN0679 บ้านสะนำ(อุทัยธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 10.0 28.5
527 STN0679 บ้านน้อยพัฒนา(อุทัยธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 10.0 28.5
528 STN0679 บ้านห้วยป่าปก(อุทัยธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 10.0 28.5
529 STN0680 บ้านพุบอน(อุทัยธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.5 2.0 3.0 6.0
530 STN0680 บ้านห้วยหนามตะเข้(อุทัยธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.5 2.0 3.0 6.0
531 STN0684 บ้านหนองบาง(กาญจนบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 3.5 13.5 39.0 40.5 48.0 50.5 55.5 65.0
532 STN0684 บ้านลิ่นถิ่น(กาญจนบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 3.5 13.5 39.0 40.5 48.0 50.5 55.5 65.0
533 STN0686 บ้านเขาควง(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 3.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0
534 STN0690 บ้านสวนผึ้ง(ราชบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 5.0 18.0 18.5 23.5 23.5 24.0 24.5
535 STN0690 บ้านท่ามะขาม(ราชบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 5.0 18.0 18.5 23.5 23.5 24.0 24.5
536 STN0690 บ้านบ่อเก่าบน(ราชบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 5.0 18.0 18.5 23.5 23.5 24.0 24.5
537 STN0691 บ้านห้วยม่วง(ราชบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
538 STN0691 บ้านห้วยน้ำหนัก(ราชบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
539 STN0693 บ้านหนองโก(ราชบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 2.5 12.5 13.5 16.5 16.5 17.0 17.5
540 STN0693 บ้านทุ่งตาลับ(ราชบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 2.5 12.5 13.5 16.5 16.5 17.0 17.5
541 STN0712 บ้านกิ่วจันทร์(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 12.5 12.5 12.5
542 STN0713 บ้านน้ำรีพัฒนา(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 10.0 10.5 11.0 13.5 21.5 52.5 109.0 112.5
543 STN0713 บ้านน้ำช้างพัฒนา(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 10.0 10.5 11.0 13.5 21.5 52.5 109.0 112.5
544 STN0714 บ้านน้ำพัน(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 3.0 3.5 3.5 4.0 4.0 48.0 61.0 66.5
545 STN0715 บ้านถ้ำเวียงแก(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.5 5.0 8.0 8.0 8.0 9.0 50.0 60.0 60.0
546 STN0715 บ้านผาหมี(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.5 5.0 8.0 8.0 8.0 9.0 50.0 60.0 60.0
547 STN0717 บ้านหนองใหม่(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 32.0 81.5 108.5 110.5
548 STN0717 บ้านดอนใหม่(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 32.0 81.5 108.5 110.5
549 STN0717 บ้านห้วยแฮ้ว(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 32.0 81.5 108.5 110.5
550 STN0719 บ้านกิ่วม่วง(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 97.0 101.5 104.0
551 STN0723 บ้านโตนดห้าต้น(ชุมพร) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 9.0 29.0 47.0 63.0 68.5 97.0
552 STN0723 บ้านทุ่งใน(ชุมพร) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 9.0 29.0 47.0 63.0 68.5 97.0
553 STN0723 บ้านเขาดิน(ชุมพร) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 9.0 29.0 47.0 63.0 68.5 97.0
554 STN0723 บ้านน้ำตก 2(ชุมพร) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 9.0 29.0 47.0 63.0 68.5 97.0
555 STN0725 บ้านจำปุย(ชุมพร) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.0 30.5 60.0 82.5 104.0 122.0 176.0
556 STN0725 บ้านพูลสุข(ชุมพร) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.0 30.5 60.0 82.5 104.0 122.0 176.0
557 STN0725 บ้านไร่ยาว(ชุมพร) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.0 30.5 60.0 82.5 104.0 122.0 176.0
558 STN0726 บ้านห้วยใหญ่(ชุมพร) 2018/07/16 12:45 0.0 7.0 7.0 8.0 35.0 81.0 131.5 173.5 177.0
559 STN0726 บ้านวังปลา(ชุมพร) 2018/07/16 12:45 0.0 7.0 7.0 8.0 35.0 81.0 131.5 173.5 177.0
560 STN0726 บ้านทอนอม(ชุมพร) 2018/07/16 12:45 0.0 7.0 7.0 8.0 35.0 81.0 131.5 173.5 177.0
561 STN0729 บ้านนาจีนซิ้ว(ชุมพร) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 1.0 11.5 26.0 41.5 58.0 99.5
562 STN0729 บ้านดวด(ชุมพร) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 1.0 11.5 26.0 41.5 58.0 99.5
563 STN0729 บ้านสวนสมบูรณ์(ชุมพร) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 1.0 11.5 26.0 41.5 58.0 99.5
564 STN0736 บ้านห้วยเหรียง(กระบี่) 2018/07/16 12:45 0.0 7.0 7.0 7.0 15.0 18.0 25.0 26.5 53.5
565 STN0736 บ้านโพธิ์เรียง(กระบี่) 2018/07/16 12:45 0.0 7.0 7.0 7.0 15.0 18.0 25.0 26.5 53.5
566 STN0736 บ้านหว่างคลองแขก(กระบี่) 2018/07/16 12:45 0.0 7.0 7.0 7.0 15.0 18.0 25.0 26.5 53.5
567 STN0736 บ้านนาตีน(กระบี่) 2018/07/16 12:45 0.0 7.0 7.0 7.0 15.0 18.0 25.0 26.5 53.5
568 STN0736 บ้านเขาตั้ง(กระบี่) 2018/07/16 12:45 0.0 7.0 7.0 7.0 15.0 18.0 25.0 26.5 53.5
569 STN0736 บ้านสองแพรก(กระบี่) 2018/07/16 12:45 0.0 7.0 7.0 7.0 15.0 18.0 25.0 26.5 53.5
570 STN0736 บ้านหว่างคลองไทย(กระบี่) 2018/07/16 12:45 0.0 7.0 7.0 7.0 15.0 18.0 25.0 26.5 53.5
571 STN0739 บ้านทอนผักกูด(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 4.5 5.5 5.5 5.5 84.0
572 STN0739 บ้านพังหรัน(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 4.5 5.5 5.5 5.5 84.0
573 STN0767 บ้านอุมุง(เลย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 24.5 27.5 28.0
574 STN0767 บ้านผาแบ่น(เลย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 24.5 27.5 28.0
575 STN0767 บ้านอุมุง(เลย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 24.5 27.5 28.0
576 STN0768 บ้านซำทอง(เลย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 3.5 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5
577 STN0768 บ้านนามาลา(เลย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 3.5 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5
578 STN0768 บ้านหัวด่าน(เลย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 3.5 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5
579 STN0768 บ้านนาปูน(เลย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 3.5 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5
580 STN0772 บ้านโนนสว่าง(มุกดาหาร) 2018/07/16 12:45 0.5 1.5 12.0 41.5 47.0 59.0 106.0 120.5 126.5
581 STN0773 บ้านโสมเยี่ยม(อุดรธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 6.0 6.0 23.0 29.0 29.0 35.0 36.5 38.5
582 STN0773 บ้านโนนสะอาด(อุดรธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 6.0 6.0 23.0 29.0 29.0 35.0 36.5 38.5
583 STN0773 บ้านหัวช้าง(อุดรธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 6.0 6.0 23.0 29.0 29.0 35.0 36.5 38.5
584 STN0773 บ้านโนนพัฒนา(อุดรธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 6.0 6.0 23.0 29.0 29.0 35.0 36.5 38.5
585 STN0773 บ้านโคกสะอาด(อุดรธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 6.0 6.0 23.0 29.0 29.0 35.0 36.5 38.5
586 STN0773 บ้านโสมสะอาด(อุดรธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 6.0 6.0 23.0 29.0 29.0 35.0 36.5 38.5
587 STN0774 บ้านกุดนาคำ(อุดรธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 2.0 2.0 4.5 4.5 5.0 6.5 8.0
588 STN0774 บ้านน้ำโสม(อุดรธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 2.0 2.0 4.5 4.5 5.0 6.5 8.0
589 STN0774 บ้านม่วง(อุดรธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 2.0 2.0 4.5 4.5 5.0 6.5 8.0
590 STN0774 บ้านน้ำปด(อุดรธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 2.0 2.0 4.5 4.5 5.0 6.5 8.0
591 STN0774 บ้านโพน(อุดรธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 2.0 2.0 4.5 4.5 5.0 6.5 8.0
592 STN0774 บ้านโนนสวรรค์(อุดรธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 2.0 2.0 4.5 4.5 5.0 6.5 8.0
593 STN0774 บ้านโนนบก(อุดรธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 2.0 2.0 4.5 4.5 5.0 6.5 8.0
594 STN0776 บ้านวังขอน(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
595 STN0776 บ้านคลองดินดำ(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
596 STN0777 บ้านคลองทราย(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 4.0 14.0
597 STN0777 บ้านคลองทุเรียน(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 4.0 14.0
598 STN0777 บ้านไทรทอง (นครราชสีมา) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 4.0 14.0
599 STN0777 บ้านคลองบง(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 4.0 14.0
600 STN0780 บ้านหลักเขต(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:45 0.5 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 9.0
601 STN0781 บ้านลาดเหนือ(ชัยภูมิ) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.0 2.5 17.0 17.0 17.0 17.5 18.5
602 STN0784 บ้านตะบกเตี้ย(จันทบุรี) 2018/07/16 12:45 1.0 1.0 11.0 82.5 104.5 144.0 154.5 243.0 295.0
603 STN0784 บ้านทุ่งเพล(จันทบุรี) 2018/07/16 12:45 1.0 1.0 11.0 82.5 104.5 144.0 154.5 243.0 295.0
604 STN0787 บ้านคลองพร้าว(ตราด) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 7.0 7.0 17.0 17.5 26.5 29.5 43.5
605 STN0788 บ้านสองธาร(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.5 2.0 5.5 11.0 11.0 11.0 26.0
606 STN0790 บ้านหัวตาลแถว(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 2.5 3.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0
607 STN0792 บ้านห้วยน้ำใส(ราชบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 3.0 6.0 23.0 23.5 27.5 27.5 30.0 30.0
608 STN0792 บ้านร่องเจริญ(ราชบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 3.0 6.0 23.0 23.5 27.5 27.5 30.0 30.0
609 STN0797 บ้านน้ำปาย(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.5 37.0 73.5 73.5
610 STN0797 บ้านป่าสัก(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.5 37.0 73.5 73.5
611 STN0797 บ้านต่อซ้อ(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.5 37.0 73.5 73.5
612 STN0797 บ้านกอม(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.5 37.0 73.5 73.5
613 STN0798 บ้านห้วยตาสิงห์(ชุมพร) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 3.5 29.0 42.5 45.5 48.0 97.0
614 STN0798 บ้านชุมแสง(ชุมพร) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 3.5 29.0 42.5 45.5 48.0 97.0
615 STN0798 บ้านทับวัง(ชุมพร) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 3.5 29.0 42.5 45.5 48.0 97.0
616 STN0801 บ้านดวงดี(ชุมพร) 2018/07/16 12:45 0.0 6.0 6.0 13.0 35.5 64.5 104.5 144.5 149.5
617 STN0801 บ้านเหมืองทอง(ชุมพร) 2018/07/16 12:45 0.0 6.0 6.0 13.0 35.5 64.5 104.5 144.5 149.5
618 STN0806 บ้านในง่วม(ชุมพร) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.5 19.5 62.0 98.0 144.0 223.0 255.5
619 STN0806 บ้านนาแซะ(ชุมพร) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.5 19.5 62.0 98.0 144.0 223.0 255.5
620 STN0807 บ้านน้ำชล(ชุมพร) 2018/07/16 12:30 0.0 1.0 1.5 9.5 32.0 43.5 43.5 82.5 114.0
621 STN0807 บ้านน้ำลอดน้อย(ชุมพร) 2018/07/16 12:30 0.0 1.0 1.5 9.5 32.0 43.5 43.5 82.5 114.0
622 STN0809 บ้านหนองตำเสา(ชุมพร) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 9.0 32.0 59.0 84.5 154.0 192.5
623 STN0809 บ้านหาดพริก(ชุมพร) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 9.0 32.0 59.0 84.5 154.0 192.5
624 STN0810 บ้านคลองนูน(ชุมพร) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 2.0 19.5 51.0 73.0 83.5 91.5 123.5
625 STN0810 บ้านคลองเหนก(ชุมพร) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 2.0 19.5 51.0 73.0 83.5 91.5 123.5
626 STN0810 บ้านท่าแพ(ชุมพร) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 2.0 19.5 51.0 73.0 83.5 91.5 123.5
627 STN0810 บ้านอารักษ์(ชุมพร) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 2.0 19.5 51.0 73.0 83.5 91.5 123.5
628 STN0833 บ้านห้วยโผ(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 2.0 4.5 11.5 12.5 17.0 28.5 46.5
629 STN0839 บ้านไหล่ท่า(ตาก) 2018/07/16 12:45 0.0 8.0 38.5 70.0 86.5 96.5 99.5 103.5 106.5
630 STN0839 บ้านสันป่าตึง(ตาก) 2018/07/16 12:45 0.0 8.0 38.5 70.0 86.5 96.5 99.5 103.5 106.5
631 STN0846 บ้านสองแคว(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 4.0 14.5 14.5 14.5 15.0 50.5 62.0 69.5
632 STN0846 บ้านปางปุก(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 4.0 14.5 14.5 14.5 15.0 50.5 62.0 69.5
633 STN0846 บ้านหางทุ่ง(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 4.0 14.5 14.5 14.5 15.0 50.5 62.0 69.5
634 STN0846 บ้านใหม่(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 4.0 14.5 14.5 14.5 15.0 50.5 62.0 69.5
635 STN0846 บ้านปางไฮ(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 4.0 14.5 14.5 14.5 15.0 50.5 62.0 69.5
636 STN0846 บ้านสบเป็ด(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 4.0 14.5 14.5 14.5 15.0 50.5 62.0 69.5
637 STN0847 บ้านดอนสถาน1(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 3.5 3.5 3.5 5.0 5.0 160.5 177.5 180.5
638 STN0847 บ้านนาป่านa(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 3.5 3.5 3.5 5.0 5.0 160.5 177.5 180.5
639 STN0847 บ้านป่าลานa(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 3.5 3.5 3.5 5.0 5.0 160.5 177.5 180.5
640 STN0847 บ้านขอนa(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 3.5 3.5 3.5 5.0 5.0 160.5 177.5 180.5
641 STN0847 บ้านดอนสถาน(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 3.5 3.5 3.5 5.0 5.0 160.5 177.5 180.5
642 STN0847 บ้านส้าน(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 3.5 3.5 3.5 5.0 5.0 160.5 177.5 180.5
643 STN0847 บ้านส้าน1(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 3.5 3.5 3.5 5.0 5.0 160.5 177.5 180.5
644 STN0847 บ้านนางิ้ว(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 3.5 3.5 3.5 5.0 5.0 160.5 177.5 180.5
645 STN0847 บ้านต้นแหลงa(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 3.5 3.5 3.5 5.0 5.0 160.5 177.5 180.5
646 STN0847 บ้านท่าควาย(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 3.5 3.5 3.5 5.0 5.0 160.5 177.5 180.5
647 STN0847 บ้านร้องa(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 3.5 3.5 3.5 5.0 5.0 160.5 177.5 180.5
648 STN0847 บ้านป่าหัดa(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 3.5 3.5 3.5 5.0 5.0 160.5 177.5 180.5
649 STN0852 บ้านขุนกำลัง(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 12.0 55.5 55.5
650 STN0852 บ้านผาตั้ง(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 12.0 55.5 55.5
651 STN0852 บ้านแสงไทร(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 12.0 55.5 55.5
652 STN0852 บ้านน้ำริน(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 12.0 55.5 55.5
653 STN0852 บ้านใหม่สารภี(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 12.0 55.5 55.5
654 STN0853 บ้านปางผักหม(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 17.5 24.5 24.5
655 STN0853 บ้านใหม่น้ำเงิน(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 17.5 24.5 24.5
656 STN0854 บ้านน้ำต้ม(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.5 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 20.0 33.5 33.5
657 STN0854 บ้านทุ่งแต(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.5 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 20.0 33.5 33.5
658 STN0854 บ้านน้ำฮาก(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.5 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 20.0 33.5 33.5
659 STN0854 บ้านตุ่น(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.5 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 20.0 33.5 33.5
660 STN0856 บ้านหนองเลา(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 6.0 6.0
661 STN0856 บ้านสถาน 2(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 6.0 6.0
662 STN0856 บ้านสถาน(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 6.0 6.0
663 STN0856 บ้านทุ่งแขม(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 6.0 6.0
664 STN0856 บ้านธาตุภูซาง(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 6.0 6.0
665 STN0859 1บ้านน้ำปุก(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 29.5 45.0 45.0
666 STN0859 น้ำแป้ง(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 29.5 45.0 45.0
667 STN0859 บ้านสันกลาง(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 29.5 45.0 45.0
668 STN0860 บ้านทุ่งทราย(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.0 38.0 40.0
669 STN0860 บ้านทุ่งดุก(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.0 38.0 40.0
670 STN0860 บ้านห้วยเม็ง(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.0 38.0 40.0
671 STN0893 บ้านเปียงหลวง(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 6.5 6.5 10.5 11.0 11.0 11.0
672 STN0893 บ้านใหม่มะกายอน(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 6.5 6.5 10.5 11.0 11.0 11.0
673 STN0894 บ้านปางสา(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 26.5 48.0 54.5
674 STN0894 บ้านจอมจันทร์(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 26.5 48.0 54.5
675 STN0894 บ้านนาแฮน(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 26.5 48.0 54.5
676 STN0894 บ้านจอมจันทร์เหนือ(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 26.5 48.0 54.5
677 STN0896 บ้านท่าล้อ(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 6.5 26.5 32.0 33.5
678 STN0896 บ้านทุ่งกวาง(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 6.5 26.5 32.0 33.5
679 STN0896 บ้านสบปัว(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 6.5 26.5 32.0 33.5
680 STN0896 บ้านดอนแก้ว(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 6.5 26.5 32.0 33.5
681 STN0896 บ้านวังม่วง(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 6.5 26.5 32.0 33.5
682 STN0896 บ้านนาวงศ์(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 6.5 26.5 32.0 33.5
683 STN0896 บ้านหนองเหงือก(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 6.5 26.5 32.0 33.5
684 STN0896 บ้านพาน(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 6.5 26.5 32.0 33.5
685 STN0896 บ้านหัวเมือง(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 6.5 26.5 32.0 33.5
686 STN0896 บ้านดอนมูล(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 6.5 26.5 32.0 33.5
687 STN0896 บ้านนาก้อ(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 6.5 26.5 32.0 33.5
688 STN0896 บ้านปง(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 6.5 26.5 32.0 33.5
689 STN0896 บ้านทุ่งชัย(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 6.5 26.5 32.0 33.5
690 STN0896 บ้านศาลา(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 6.5 26.5 32.0 33.5
691 STN0898 บ้านปางสา(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.5 6.0 6.0 6.0 7.0 7.5 54.0 58.0 70.0
692 STN0898 บ้านวังผาง(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.5 6.0 6.0 6.0 7.0 7.5 54.0 58.0 70.0
693 STN0898 บ้านน้ำโมง(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.5 6.0 6.0 6.0 7.0 7.5 54.0 58.0 70.0
694 STN0902 บ้านน้ำพร้า(อุตรดิตถ์) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 12.0 21.5 26.0 27.5 28.5 43.0 44.0
695 STN0902 บ้านต้นแดง(อุตรดิตถ์) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 12.0 21.5 26.0 27.5 28.5 43.0 44.0
696 STN0902 บ้านห้วยพญา(อุตรดิตถ์) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 12.0 21.5 26.0 27.5 28.5 43.0 44.0
697 STN0902 บ้านนาป่าคา(อุตรดิตถ์) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 12.0 21.5 26.0 27.5 28.5 43.0 44.0
698 STN0914 บ้านไพรสวรรค์(กำแพงเพชร) 2018/07/16 12:30 0.0 1.0 3.5 3.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
699 STN0914 บ้านคลองลึก(กำแพงเพชร) 2018/07/16 12:30 0.0 1.0 3.5 3.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
700 STN0914 บ้านเพชรมงคล(กำแพงเพชร) 2018/07/16 12:30 0.0 1.0 3.5 3.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
701 STN0915 บ้านทุ่งยาว(กำแพงเพชร) 2018/07/16 12:30 0.0 0.5 0.5 1.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
702 STN0915 บ้านท่ามะเฟือง(กำแพงเพชร) 2018/07/16 12:30 0.0 0.5 0.5 1.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
703 STN0916 บ้านผาแล(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 2.0 12.0 14.0 15.0
704 STN0916 บ้านทรายทอง(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 2.0 12.0 14.0 15.0
705 STN0916 บ้านปางหัด(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 2.0 12.0 14.0 15.0
706 STN0925 บ้านเสรีราษฎร์(ตาก) 2018/07/16 12:45 0.0 9.5 18.5 26.0 44.5 48.5 49.5 58.5 86.0
707 STN0925 บ้านเสรีราษฎร์ใหม่(ตาก) 2018/07/16 12:45 0.0 9.5 18.5 26.0 44.5 48.5 49.5 58.5 86.0
708 STN0925 บ้านชิบาโบ(ตาก) 2018/07/16 12:45 0.0 9.5 18.5 26.0 44.5 48.5 49.5 58.5 86.0
709 STN0925 บ้านซอระแตะ(ตาก) 2018/07/16 12:45 0.0 9.5 18.5 26.0 44.5 48.5 49.5 58.5 86.0
710 STN0925 บ้านใหม่ กม.5(ตาก) 2018/07/16 12:45 0.0 9.5 18.5 26.0 44.5 48.5 49.5 58.5 86.0
711 STN0930 บ้านป่าไร่เหนือ(ตาก) 2018/07/16 12:45 1.5 16.0 50.5 84.0 97.0 112.0 115.0 124.0 131.5
712 STN0930 บ้านสันป่าไร่เหนือ(ตาก) 2018/07/16 12:45 1.5 16.0 50.5 84.0 97.0 112.0 115.0 124.0 131.5
713 STN0930 บ้านแม่จะเราสองแคว(ตาก) 2018/07/16 12:45 1.5 16.0 50.5 84.0 97.0 112.0 115.0 124.0 131.5
714 STN0930 บ้านทุ่งหลวง(ตาก) 2018/07/16 12:45 1.5 16.0 50.5 84.0 97.0 112.0 115.0 124.0 131.5
715 STN0930 บ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง(ตาก) 2018/07/16 12:45 1.5 16.0 50.5 84.0 97.0 112.0 115.0 124.0 131.5
716 STN0930 บ้านต้นผึ้ง(ตาก) 2018/07/16 12:45 1.5 16.0 50.5 84.0 97.0 112.0 115.0 124.0 131.5
717 STN0930 บ้านใหม่(ตาก) 2018/07/16 12:45 1.5 16.0 50.5 84.0 97.0 112.0 115.0 124.0 131.5
718 STN0930 บ้านทุ่งมะขามป้อม(ตาก) 2018/07/16 12:45 1.5 16.0 50.5 84.0 97.0 112.0 115.0 124.0 131.5
719 STN0930 บ้านห้วยสลุง(ตาก) 2018/07/16 12:45 1.5 16.0 50.5 84.0 97.0 112.0 115.0 124.0 131.5
720 STN0932 บ้านสบขาม(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 11.0 42.0 42.0
721 STN0932 บ้านสบเกี๋ยง(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 11.0 42.0 42.0
722 STN0932 บ้านนาอ้อม(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 11.0 42.0 42.0
723 STN0932 บ้านห้วยขุ่น(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 11.0 42.0 42.0
724 STN0932 บ้านวังบง(พะเยา) 2018/07/16 12:45 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 11.0 42.0 42.0
725 STN0933 บ้านแม่หาร(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 4.0 5.0 5.5 6.0 6.5 8.0 8.0
726 STN0933 บ้านแพะ(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 4.0 5.0 5.5 6.0 6.5 8.0 8.0
727 STN0933 บ้านป่าหมาก(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 4.0 5.0 5.5 6.0 6.5 8.0 8.0
728 STN0934 บ้านหนองป่าแขม(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 2.0 3.5 14.0 16.5 19.5 25.0 43.0
729 STN0934 บ้านน้ำดิบ(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 2.0 3.5 14.0 16.5 19.5 25.0 43.0
730 STN0934 บ้านห้วยวอก(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 2.0 3.5 14.0 16.5 19.5 25.0 43.0
731 STN0934 บ้านคะปวง(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 2.0 3.5 14.0 16.5 19.5 25.0 43.0
732 STN0934 บ้านห้วยทราย(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 2.0 3.5 14.0 16.5 19.5 25.0 43.0
733 STN0934 บ้านทุ่งแพมเหนือ(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 2.0 3.5 14.0 16.5 19.5 25.0 43.0
734 STN0934 บ้านทุ่งพร้าว(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 2.0 3.5 14.0 16.5 19.5 25.0 43.0
735 STN0934 บ้านไร่(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 2.0 3.5 14.0 16.5 19.5 25.0 43.0
736 STN0934 บ้านดงสงัด(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 2.0 3.5 14.0 16.5 19.5 25.0 43.0
737 STN0934 บ้านหนองผักหนาม(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 2.0 3.5 14.0 16.5 19.5 25.0 43.0
738 STN0941 บ้านเขาแหลม(นครสวรรค์) 2018/07/16 12:45 0.0 2.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 13.0
739 STN0941 บ้านตลุกตาสาม(นครสวรรค์) 2018/07/16 12:45 0.0 2.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 13.0
740 STN0943 บ้านหนองผักบุ้ง(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 5.5 21.0
741 STN0943 บ้านถ้ำน้ำบัง(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 5.5 21.0
742 STN0943 บ้านหนองหิน(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 5.5 21.0
743 STN0945 บ้านโนนโก(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.5 0.5 1.5 2.5 9.5 9.5 9.5 29.5 52.0
744 STN0945 บ้านโตกเหนือ(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.5 0.5 1.5 2.5 9.5 9.5 9.5 29.5 52.0
745 STN0945 บ้านโตกกลาง(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.5 0.5 1.5 2.5 9.5 9.5 9.5 29.5 52.0
746 STN0945 บ้านหัวนา(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.5 0.5 1.5 2.5 9.5 9.5 9.5 29.5 52.0
747 STN0945 บ้านโตกใต้(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.5 0.5 1.5 2.5 9.5 9.5 9.5 29.5 52.0
748 STN0945 บ้านพี้(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.5 0.5 1.5 2.5 9.5 9.5 9.5 29.5 52.0
749 STN0945 บ้านสะแกงาม(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.5 0.5 1.5 2.5 9.5 9.5 9.5 29.5 52.0
750 STN0945 บ้านพี้(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.5 0.5 1.5 2.5 9.5 9.5 9.5 29.5 52.0
751 STN0945 บ้านพันธุ์ม้า(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.5 0.5 1.5 2.5 9.5 9.5 9.5 29.5 52.0
752 STN0945 บ้านพนานิคม(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.5 0.5 1.5 2.5 9.5 9.5 9.5 29.5 52.0
753 STN0946 บ้านวังสงวน(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 5.5 6.5 9.0 9.0 9.5 14.0 20.0
754 STN0946 บ้านโนนสมบูรณ์(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 5.5 6.5 9.0 9.0 9.5 14.0 20.0
755 STN0946 บ้านตีบใต้(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 5.5 6.5 9.0 9.0 9.5 14.0 20.0
756 STN0946 บ้านบ่อไทย(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 5.5 6.5 9.0 9.0 9.5 14.0 20.0
757 STN0946 บ้านโนนตูม(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 5.5 6.5 9.0 9.0 9.5 14.0 20.0
758 STN0946 บ้านเนินสว่าง(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 5.5 6.5 9.0 9.0 9.5 14.0 20.0
759 STN0946 บ้านไทรงาม(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 5.5 6.5 9.0 9.0 9.5 14.0 20.0
760 STN0949 บ้านโป่งมะค่า(อุทัยธานี) 2018/07/16 12:45 0.5 2.0 3.5 3.5 10.5 10.5 10.5 10.5 12.5
761 STN0949 บ้านเพชรเจริญ(อุทัยธานี) 2018/07/16 12:45 0.5 2.0 3.5 3.5 10.5 10.5 10.5 10.5 12.5
762 STN0949 บ้านอ่างห้วยดง(อุทัยธานี) 2018/07/16 12:45 0.5 2.0 3.5 3.5 10.5 10.5 10.5 10.5 12.5
763 STN0950 บ้านหินโหง่น(อุทัยธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 18.0
764 STN0950 บ้านหนองลัน(อุทัยธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 18.0
765 STN0950 บ้านบ่อน้ำเย็น(อุทัยธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 18.0
766 STN0950 บ้านบ่อทราย(อุทัยธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 18.0
767 STN0968 บ้านภัยวังยาง(เลย) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.5 3.5 3.5 3.5
768 STN0968 บ้านอีเลิศ(เลย) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.5 3.5 3.5 3.5
769 STN0969 บ้านนาแปน(เลย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 5.0 5.0 5.0 5.0
770 STN0969 บ้านศรีฐาน(เลย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 5.0 5.0 5.0 5.0
771 STN0969 บ้านหนองอีเลิง(เลย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 5.0 5.0 5.0 5.0
772 STN0969 บ้านนาแปนใต้(เลย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 5.0 5.0 5.0 5.0
773 STN0970 บ้านวังยาวใหญ่(ขอนแก่น) 2018/07/16 12:45 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
774 STN0970 บ้านวังยาวน้อย(ขอนแก่น) 2018/07/16 12:45 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
775 STN0970 บ้านน้อยพัฒนา(ขอนแก่น) 2018/07/16 12:45 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
776 STN0970 บ้านวังเจริญ(ขอนแก่น) 2018/07/16 12:45 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
777 STN0971 บ้านห้วยซ้อ(ขอนแก่น) 2018/07/16 12:45 0.5 2.0 2.0 2.0 2.0 6.0 6.0 6.0 6.0
778 STN0973 บ้านท่าเริงรมย์(ชัยภูมิ) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 5.0 9.0 9.0
779 STN0973 บ้านห้วยไห(ชัยภูมิ) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 5.0 9.0 9.0
780 STN0973 บ้านนาอ้อม(ชัยภูมิ) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 5.0 9.0 9.0
781 STN0973 บ้านโนนคอม(ขอนแก่น) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 5.0 9.0 9.0
782 STN0973 บ้านเซินใต้(ชัยภูมิ) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 5.0 9.0 9.0
783 STN0975 บ้านซับมงคล(ชัยภูมิ) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.5 13.0 15.0 15.0 17.0 20.0 20.0
784 STN0975 บ้านศิลาทอง(ชัยภูมิ) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.5 13.0 15.0 15.0 17.0 20.0 20.0
785 STN0975 บ้านสะพานยาว(ชัยภูมิ) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.5 13.0 15.0 15.0 17.0 20.0 20.0
786 STN0975 บ้านไทรงาม(ชัยภูมิ) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.5 13.0 15.0 15.0 17.0 20.0 20.0
787 STN0980 บ้านผาทอง(ชัยภูมิ) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.5 13.0 16.0 16.0 20.5 24.5 24.5
788 STN0980 บ้านหนองไม้แก่น(ชัยภูมิ) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.5 13.0 16.0 16.0 20.5 24.5 24.5
789 STN0980 บ้านเจาทอง(ชัยภูมิ) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.5 13.0 16.0 16.0 20.5 24.5 24.5
790 STN0980 บ้านหนองกระทุ่มทอง(ชัยภูมิ) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.5 13.0 16.0 16.0 20.5 24.5 24.5
791 STN0982 บ้านห้วยน้ำเค็ม(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:30 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 8.5
792 STN0983 บ้านซับไทรทอง(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:30 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 3.0 3.0
793 STN0984 บ้านปอหู(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 4.5 4.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
794 STN0984 บ้านโป่งตาลอง(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 4.5 4.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
795 STN0984 บ้านโป่งไทร(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 4.5 4.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
796 STN0985 บ้านขนงพระใต้(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 3.5 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 7.0
797 STN0985 บ้านขนงพระเหนือ(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 3.5 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 7.0
798 STN0985 บ้านขนงพระกลาง(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 3.5 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 7.0
799 STN0985 บ้านบุกระเฉด(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 3.5 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 7.0
800 STN0985 บ้านตะเคียนทอง(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 3.5 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 7.0
801 STN0986 บ้านคลองดินดำ(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 3.0 3.0 11.0 11.0 11.0 11.0 12.0
802 STN0988 บ้านหนองไผ่(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 4.0 4.0 4.5 7.5
803 STN0988 บ้านหนองหญ้าขาว(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 4.0 4.0 4.5 7.5
804 STN0988 บ้านลำบ้านใหม่(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 4.0 4.0 4.5 7.5
805 STN0988 บ้านโศกรวก(นครราชสีมา) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 4.0 4.0 4.5 7.5
806 STN0994 บ้านทุ่งกราด(ตราด) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 2.5 30.0 40.0 47.5 47.5 47.5 47.5
807 STN0994 บ้านตาพลาย(ตราด) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 2.5 30.0 40.0 47.5 47.5 47.5 47.5
808 STN0994 บ้านปงชี(จันทบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 2.5 30.0 40.0 47.5 47.5 47.5 47.5
809 STN0994 บ้านวันทอง(จันทบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 2.5 30.0 40.0 47.5 47.5 47.5 47.5
810 STN0995 บ้านหนองบอน(ตราด) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 5.5 62.5 82.0 114.0 138.0 259.0 317.0
811 STN0995 บ้านตรอกเกษตร(ตราด) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 5.5 62.5 82.0 114.0 138.0 259.0 317.0
812 STN0995 บ้านคอแล(ตราด) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 5.5 62.5 82.0 114.0 138.0 259.0 317.0
813 STN1001 บ้านซับแม็ก(สระแก้ว) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 44.0 46.0 48.0 60.0 90.0 111.5
814 STN1001 บ้านหนองน้ำใส(สระแก้ว) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 44.0 46.0 48.0 60.0 90.0 111.5
815 STN1001 บ้านซับนกแก้ว(สระแก้ว) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 44.0 46.0 48.0 60.0 90.0 111.5
816 STN1002 บ้านซับสมบูรณ์(สระแก้ว) 2018/07/16 12:45 0.0 3.0 3.0 22.5 23.5 34.5 38.0 46.0 46.0
817 STN1002 บ้านเขาพรหมสุวรรณ(สระแก้ว) 2018/07/16 12:45 0.0 3.0 3.0 22.5 23.5 34.5 38.0 46.0 46.0
818 STN1002 บ้านด่านไพร(สระแก้ว) 2018/07/16 12:45 0.0 3.0 3.0 22.5 23.5 34.5 38.0 46.0 46.0
819 STN1002 บ้านตาพรม(สระแก้ว) 2018/07/16 12:45 0.0 3.0 3.0 22.5 23.5 34.5 38.0 46.0 46.0
820 STN1002 บ้านหนองเจริญ(สระแก้ว) 2018/07/16 12:45 0.0 3.0 3.0 22.5 23.5 34.5 38.0 46.0 46.0
821 STN1003 บ้านด่าน(สระแก้ว) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 10.0 50.0 56.0 57.5 58.0 92.5 105.0
822 STN1003 บ้านโรงเรียน(สระแก้ว) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 10.0 50.0 56.0 57.5 58.0 92.5 105.0
823 STN1003 บ้านฟากห้วย(สระแก้ว) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 10.0 50.0 56.0 57.5 58.0 92.5 105.0
824 STN1003 บ้านฟากห้วย(สระแก้ว) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 10.0 50.0 56.0 57.5 58.0 92.5 105.0
825 STN1003 บ้านหนองเทา(สระแก้ว) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 10.0 50.0 56.0 57.5 58.0 92.5 105.0
826 STN1003 บ้านใหม่ไทรทอง(สระแก้ว) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 10.0 50.0 56.0 57.5 58.0 92.5 105.0
827 STN1003 บ้านนาห้วยไผ่(สระแก้ว) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 10.0 50.0 56.0 57.5 58.0 92.5 105.0
828 STN1004 บ้านบีกริม(สระแก้ว) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.5 34.0 34.0 49.5 58.0 103.0 109.5
829 STN1004 บ้านใหม่ไทยเจริญ(สระแก้ว) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.5 34.0 34.0 49.5 58.0 103.0 109.5
830 STN1004 บ้านฝั่งคลอง(สระแก้ว) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.5 34.0 34.0 49.5 58.0 103.0 109.5
831 STN1005 บ้านลำทหาร(กาญจนบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 4.0 4.0 6.5 7.0 8.5 10.0
832 STN1005 บ้านทุ่งศาลา(กาญจนบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 0.5 4.0 4.0 6.5 7.0 8.5 10.0
833 STN1007 บ้านโป่งนก(กาญจนบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 4.0 5.0 8.5 8.5 12.0 12.5 13.0 13.5
834 STN1008 บ้านโป่งช้าง(กาญจนบุรี) 2018/07/16 12:45 0.5 1.0 1.5 1.5 1.5 3.5 3.5 3.5 5.0
835 STN1008 บ้านกระพร้อยสองข้าม(กาญจนบุรี) 2018/07/16 12:45 0.5 1.0 1.5 1.5 1.5 3.5 3.5 3.5 5.0
836 STN1008 บ้านวังยาง(กาญจนบุรี) 2018/07/16 12:45 0.5 1.0 1.5 1.5 1.5 3.5 3.5 3.5 5.0
837 STN1009 บ้านวังน้ำเขียว(กาญจนบุรี) 2018/07/16 12:45 0.5 2.0 3.5 10.0 10.0 14.5 14.5 16.5 17.5
838 STN1010 บ้านกุยบุรี(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 2.0 2.5 9.0 12.5 15.0 16.0 16.0
839 STN1010 บ้านโพธิ์เรียง(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 2.0 2.5 9.0 12.5 15.0 16.0 16.0
840 STN1011 บ้านหุบกระพง(เพชรบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 3.5 5.5 5.5 5.5 7.5 10.5
841 STN1011 บ้านหนองยาว(เพชรบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 3.5 5.5 5.5 5.5 7.5 10.5
842 STN1011 บ้านเขาโป่ง(เพชรบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 3.5 5.5 5.5 5.5 7.5 10.5
843 STN1011 บ้านหุบกระพงพัฒนา(เพชรบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 1.0 3.5 5.5 5.5 5.5 7.5 10.5
844 STN1012 บ้านวังไคร้(เพชรบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.0 3.5 7.0 7.0 7.0 7.5 8.5
845 STN1012 บ้านห้วยเสือ(เพชรบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.0 3.5 7.0 7.0 7.0 7.5 8.5
846 STN1012 บ้านแม่ประจันต์(เพชรบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.0 3.5 7.0 7.0 7.0 7.5 8.5
847 STN1012 บ้านฝั่งท่า(เพชรบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 1.0 3.5 7.0 7.0 7.0 7.5 8.5
848 STN1013 บ้านป่าผาก(เพชรบุรี) 2018/07/16 12:45 0.5 1.0 1.5 2.0 5.0 5.5 6.5 12.0 14.5
849 STN1013 บ้านเขาแหลม(เพชรบุรี) 2018/07/16 12:45 0.5 1.0 1.5 2.0 5.0 5.5 6.5 12.0 14.5
850 STN1014 บ้านสวนใหญ่พัฒนา(เพชรบุรี) 2018/07/16 12:45 0.5 11.0 12.0 19.5 23.5 24.0 25.5 28.0 28.0
851 STN1014 บ้านร่วมใจพัฒนา(เพชรบุรี) 2018/07/16 12:45 0.5 11.0 12.0 19.5 23.5 24.0 25.5 28.0 28.0
852 STN1014 บ้านป่าแดง(เพชรบุรี) 2018/07/16 12:45 0.5 11.0 12.0 19.5 23.5 24.0 25.5 28.0 28.0
853 STN1014 บ้านเสาร์ห้า(เพชรบุรี) 2018/07/16 12:45 0.5 11.0 12.0 19.5 23.5 24.0 25.5 28.0 28.0
854 STN1014 บ้านป่าเด็งใต้(เพชรบุรี) 2018/07/16 12:45 0.5 11.0 12.0 19.5 23.5 24.0 25.5 28.0 28.0
855 STN1015 บ้านป่าขี(สุพรรณบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 33.5
856 STN1015 บ้านพุบ่อง(สุพรรณบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 33.5
857 STN1015 บ้านกกตาด(สุพรรณบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 33.5
858 STN1033 บ้านวังแข(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 80.5 167.5 169.5
859 STN1033 บ้านวังดิน(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 80.5 167.5 169.5
860 STN1033 บ้านปงสนุก(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 80.5 167.5 169.5
861 STN1033 บ้านปงสนุกใหม่(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 80.5 167.5 169.5
862 STN1033 บ้านห้วยสันทราย(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 80.5 167.5 169.5
863 STN1033 บ้านต้นหนุน(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 80.5 167.5 169.5
864 STN1034 บ้านเขื่อนแก้ว(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 37.5 68.5 70.0
865 STN1034 บ้านไชยสถาน(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 37.5 68.5 70.0
866 STN1034 บ้านศรีเกิด(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 37.5 68.5 70.0
867 STN1034 บ้านฝาง(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 37.5 68.5 70.0
868 STN1034 บ้านตาแก้ว(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 37.5 68.5 70.0
869 STN1034 บ้านทุ่งขาม(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 37.5 68.5 70.0
870 STN1046 บ้านเนินทอง(ระนอง) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 1.5 11.5 49.0 73.0 84.5 104.5 140.5
871 STN1046 บ้านบุรีรัมย์(ระนอง) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 1.5 11.5 49.0 73.0 84.5 104.5 140.5
872 STN1046 บ้านทับเหนือ(ระนอง) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 1.5 11.5 49.0 73.0 84.5 104.5 140.5
873 STN1046 บ้านผาพิง(ระนอง) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 1.5 11.5 49.0 73.0 84.5 104.5 140.5
874 STN1046 บ้านคอกช้าง(ระนอง) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 1.5 11.5 49.0 73.0 84.5 104.5 140.5
875 STN1046 บ้านหมอลำ(ระนอง) 2018/07/16 12:45 0.0 1.5 1.5 11.5 49.0 73.0 84.5 104.5 140.5
876 STN1556 บ้านสันทรายหลวง(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 6.0 10.5
877 STN1556 บ้านสันทรายน้อย(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 6.0 10.5
878 STN1556 บ้านโป่งสลี(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 6.0 10.5
879 STN1556 บ้านร่องก้อ(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 6.0 10.5
880 STN1556 บ้านป่าย้าง(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 6.0 10.5
881 STN1556 บ้านป่ากล้วยเหนือ(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 6.0 10.5
882 STN1556 บ้านท่าสาย(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 6.0 10.5
883 STN1556 บ้านห้วยบง(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 6.0 10.5

รายชื่อ 1716 หมู่บ้าน สถานการณ์ ไม่มีฝน
@ stn ชื่อ(จังหวัด) เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง ฝน 1 วัน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน ฝน 4 วัน ฝน 5 วัน ฝน 6 วัน ฝน 7 วัน
1 STN0003 บ้านสันติสุข(กำแพงเพชร) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.5 8.5 17.5
2 STN0004 บ้านตามูล(จันทบุรี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 9.0 11.0 12.0 12.5 23.5 35.5
3 STN0004 บ้านนากระชาย(จันทบุรี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 9.0 11.0 12.0 12.5 23.5 35.5
4 STN0004 บ้านน้ำซับตาพุด(จันทบุรี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 9.0 11.0 12.0 12.5 23.5 35.5
5 STN0006 บ้านทุ่งกระทิงทอง(ชุมพร) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.5
6 STN0007 บ้านขาแหย่ง(เชียงราย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 67.5 69.5
7 STN0007 บ้านอาแหละ(เชียงราย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 67.5 69.5
8 STN0007 บ้านพะน้อย-เลาจาง-อาโต(เชียงราย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 67.5 69.5
9 STN0008 บ้านรวมมิตร(เชียงราย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 15.5 16.0 16.0 16.0 16.5 16.5 16.5
10 STN0009 บ้านปางสา(เชียงราย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 12.0 13.0 14.5 14.5
11 STN0009 บ้านห้วยมะหินฝน(เชียงราย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 12.0 13.0 14.5 14.5
12 STN0010 บ้านมูเซอป่ากล้วย(เชียงราย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.5 81.0 91.5
13 STN0010 บ้านสี่หลัง(เชียงราย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.5 81.0 91.5
14 STN0010 บ้านป่าคา(เชียงราย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.5 81.0 91.5
15 STN0010 บ้านปางพระราชทาน(เชียงราย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.5 81.0 91.5
16 STN0011 บ้านทุ่งยาว(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 12.5 12.5 15.0
17 STN0012 บ้านดอยช้าง(เชียงราย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 15.5 20.5 20.5
18 STN0012 บ้านปางกลาง(เชียงราย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 15.5 20.5 20.5
19 STN0013 บ้านห้วยสลัก(เชียงราย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 8.5 8.5 16.5 29.5 30.0 30.0
20 STN0013 บ้านแม่ตาช้าง(เชียงราย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 8.5 8.5 16.5 29.5 30.0 30.0
21 STN0013 บ้านจะหา(เชียงราย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 8.5 8.5 16.5 29.5 30.0 30.0
22 STN0013 บ้านห้วยหญ้าไซ(เชียงราย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 8.5 8.5 16.5 29.5 30.0 30.0
23 STN0015 บ้านต้นปริง(สงขลา) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
24 STN0015 บ้านหว้าหลัง(สงขลา) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
25 STN0015 บ้านปลักทิง(สงขลา) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
26 STN0017 บ้านแม่ปูนล่าง(เชียงราย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 8.5 8.5 14.0 14.0 15.0 16.0
27 STN0017 บ้านแม่ปูนหลวง(เชียงราย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 8.5 8.5 14.0 14.0 15.0 16.0
28 STN0018 บ้านห้วยยาบ(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.5 5.0 19.0 19.5 20.0 33.0
29 STN0018 บ้านป่างิ้ว(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.5 5.0 19.0 19.5 20.0 33.0
30 STN0018 บ้านห้วยบง(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.5 5.0 19.0 19.5 20.0 33.0
31 STN0019 บ้านป่าตึงงาม(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 STN0019 บ้านออน(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 STN0021 บ้านหัวฝาย(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 20.5 22.0 26.5 27.0 35.0 37.0 37.0
34 STN0022 บ้านป่าเท้อ(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 10.5 10.5 23.0 24.5 24.5 24.5 24.5
35 STN0022 บ้านพร้าวหนุ่ม(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 10.5 10.5 23.0 24.5 24.5 24.5 24.5
36 STN0022 บ้านท้องฝาย(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 10.5 10.5 23.0 24.5 24.5 24.5 24.5
37 STN0022 บ้านแพม(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 10.5 10.5 23.0 24.5 24.5 24.5 24.5
38 STN0023 บ้านหนองหอย(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.5 0.5 5.5 30.0 31.0 34.5 43.5
39 STN0024 บ้านแม่หลุ(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 4.0 4.0 4.0 6.0
40 STN0024 บ้านอมเม็ง(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 4.0 4.0 4.0 6.0
41 STN0024 บ้านผาผึ้ง(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 4.0 4.0 4.0 6.0
42 STN0025 บ้านดอนชัย(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 22.5
43 STN0025 บ้านท่าม่อน(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 22.5
44 STN0027 บ้านห้วยป่าซาง(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 6.0 6.0 49.5 49.5 49.5 49.5
45 STN0027 บ้านเมืองกึ้ด(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 6.0 6.0 49.5 49.5 49.5 49.5
46 STN0032 บ้านหัวตะกร้า(แพร่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 4.0 5.0 5.0 5.0 13.5 14.5
47 STN0034 บ้านผาใต้(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 STN0036 บ้านปางต้นฆ้อง(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 5.0 10.0 10.0 18.0 18.0 29.5 29.5
49 STN0036 บ้านแม่แหลง(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 5.0 10.0 10.0 18.0 18.0 29.5 29.5
50 STN0036 บ้านใหม่ปู่แช่(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 5.0 10.0 10.0 18.0 18.0 29.5 29.5
51 STN0039 บ้านห้วยหล่อดูก(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
52 STN0039 บ้านหลวง(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
53 STN0039 บ้านสันต้นปิน(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
54 STN0039 บ้านป่าคา(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
55 STN0041 บ้านมะหินหลวง(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 STN0043 บ้านแม่แวน(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 1.5 3.5 3.5 3.5 5.0 13.5
57 STN0043 บ้านบ่อสลี(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 1.5 3.5 3.5 3.5 5.0 13.5
58 STN0044 บ้านห้วยข้าวลีบ(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 1.5 1.5 1.5 3.5
59 STN0044 บ้านสันปูเลย(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 1.5 1.5 1.5 3.5
60 STN0044 บ้านประตูเมือง(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 1.5 1.5 1.5 3.5
61 STN0044 บ้านห้วยอีค่าง(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 1.5 1.5 1.5 3.5
62 STN0045 บ้านปางยาง(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.5 5.0 5.5 5.5 8.0 41.5 53.0
63 STN0045 บ้านใหม่ห้วยลึก(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.5 5.0 5.5 5.5 8.0 41.5 53.0
64 STN0047 บ้านแม่แอบ(เชียงราย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 4.0
65 STN0047 บ้านห้วยน้ำเย็น(เชียงราย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 4.0
66 STN0047 บ้านขุนแม่บง(เชียงราย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 4.0
67 STN0051 บ้านยาง(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 1.5 5.5 5.5 5.5 6.5 6.5
68 STN0051 บ้านใหม่หลวง(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 1.5 5.5 5.5 5.5 6.5 6.5
69 STN0051 บ้านปางควาย(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 1.5 5.5 5.5 5.5 6.5 6.5
70 STN0051 บ้านสันมะกอกหวาน(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 1.5 5.5 5.5 5.5 6.5 6.5
71 STN0051 บ้านห้วยขาน(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 1.5 5.5 5.5 5.5 6.5 6.5
72 STN0052 บ้านนาพูน(แพร่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 1.0 5.5 17.5 17.5 18.5 20.0 20.0
73 STN0052 บ้านนาพูนพัฒนา(แพร่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 1.0 5.5 17.5 17.5 18.5 20.0 20.0
74 STN0052 บ้านนาปลากั้ง(แพร่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 1.0 5.5 17.5 17.5 18.5 20.0 20.0
75 STN0057 บ้านคีรีวง(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 4.5 10.0 17.0 19.0 19.5 24.0
76 STN0057 บ้านคีรีทอง(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 4.5 10.0 17.0 19.0 19.5 24.0
77 STN0057 บ้านวังไทร(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 4.5 10.0 17.0 19.0 19.5 24.0
78 STN0057 บ้านมะม่วงกวาง(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 4.5 10.0 17.0 19.0 19.5 24.0
79 STN0058 บ้านเทพนิมิตร(นครราชสีมา) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 STN0058 บ้านตะเคียนงาม(นครราชสีมา) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 STN0058 บ้านท่าวังไทร(นครราชสีมา) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 STN0058 บ้านดอนสว่าง(นครราชสีมา) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 STN0058 บ้านวังตะเคียนทอง(นครราชสีมา) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 STN0059 บ้านทรายงาม(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 4.0 6.0 8.0 12.0
85 STN0059 บ้านห้วยปริก(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 4.0 6.0 8.0 12.0
86 STN0061 บ้านปากลง(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 12.5 22.0 25.5 32.0 33.0 59.5
87 STN0062 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 STN0062 บ้านหน้าเขา(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 STN0062 บ้านห้วยหมาก(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 STN0062 บ้านห้วยโก(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 STN0062 บ้านห้วยตรีด(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 STN0063 บ้านคลองต่อ(สงขลา) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 1.5 18.0
93 STN0065 บ้านบางนอนใน(ระนอง) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 3.0 12.5 34.0 64.5 128.5 251.0
94 STN0065 บ้านหลุมถ่าน(ระนอง) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 3.0 12.5 34.0 64.5 128.5 251.0
95 STN0065 บ้านทรายทอง(ระนอง) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 3.0 12.5 34.0 64.5 128.5 251.0
96 STN0066 บ้านสำนักเนียน(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 2.5 5.0 7.5 9.5 10.0 17.5
97 STN0067 บ้านน้ำร้อน(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 1.5 1.5 2.0
98 STN0067 บ้านเขาใหญ่(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 1.5 1.5 2.0
99 STN0067 บ้านเขาพับผ้า(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 1.5 1.5 2.0
100 STN0067 บ้านยอดน้ำ(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 1.5 1.5 2.0
101 STN0071 บ้านหลวง(ลำปาง) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5 4.5 5.5 9.5 9.5
102 STN0073 บ้านเขานางหงษ์(ระนอง) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 5.5 84.5 100.0 127.0 174.5 269.5
103 STN0074 บ้านน้ำตก(ระนอง) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 2.5
104 STN0074 บ้านหินดาด(ระนอง) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 2.5
105 STN0074 บ้านหินช้าง(ระนอง) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 2.5
106 STN0075 บ้านห้วยโท้ง(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 STN0077 บ้านผาปูนดง(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.5 12.0 16.0 16.0 16.0 16.5
108 STN0078 บ้านพรุข่า(ระนอง) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 1.5 48.0 69.0 89.5 117.0 163.5 179.5
109 STN0079 บ้านคันเบ็ด(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 4.0 4.0 8.0 27.5 47.0 48.5 55.0
110 STN0079 บ้านอ่างอ้ายไทร(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 4.0 4.0 8.0 27.5 47.0 48.5 55.0
111 STN0079 บ้านตรงควน(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 4.0 4.0 8.0 27.5 47.0 48.5 55.0
112 STN0080 บ้านทุ่งยูง(พัทลุง) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 3.5 7.0 7.0 11.5
113 STN0082 บ้านนอก(พัทลุง) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 5.5 10.5 12.5 31.0
114 STN0082 บ้านทุ่งใหญ่(พัทลุง) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 5.5 10.5 12.5 31.0
115 STN0087 บ้านห้วยเย็น(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 9.0 30.5 31.0 31.0 56.0 117.5 117.5
116 STN0087 บ้านนากึ๋น(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 9.0 30.5 31.0 31.0 56.0 117.5 117.5
117 STN0087 บ้านปิงใน(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 9.0 30.5 31.0 31.0 56.0 117.5 117.5
118 STN0087 บ้านนาหมอ(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 9.0 30.5 31.0 31.0 56.0 117.5 117.5
119 STN0087 บ้านน้ำแพะ(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 9.0 30.5 31.0 31.0 56.0 117.5 117.5
120 STN0087 บ้านป่าซาง(น่าน) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 9.0 30.5 31.0 31.0 56.0 117.5 117.5
121 STN0094 บ้านทุ่งเจดีย์(ราชบุรี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 1.0 6.0 6.0 7.5 7.5 7.5 7.5
122 STN0094 บ้านทุ่งแฝก(ราชบุรี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 1.0 6.0 6.0 7.5 7.5 7.5 7.5
123 STN0095 บ้านหนองไม้แก่น(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
124 STN0095 บ้านทุ่งเคล็ด(ประจวบคีรีขันธ์) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
125 STN0099 บ้านเชิงผา(สุโขทัย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 STN0100 บ้านบางหลาโอน(พังงา) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 2.5 45.0
127 STN0100 บ้านบางเนียง(พังงา) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 2.5 45.0
128 STN0101 บ้านลำภี(พังงา) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 7.0 12.0 22.5 86.5
129 STN0101 บ้านช้างนอน(พังงา) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 7.0 12.0 22.5 86.5
130 STN0101 บ้านนาใน(พังงา) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 7.0 12.0 22.5 86.5
131 STN0102 บ้านทับเหวน(พังงา) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 STN0103 บ้านนาวง(พัทลุง) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 20.5 28.0
133 STN0103 บ้านลำใน(พัทลุง) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 20.5 28.0
134 STN0103 บ้านหนองเหรียง(พัทลุง) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 20.5 28.0
135 STN0104 บ้านน้ำกุ่ม(พิษณุโลก) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 3.0 3.5 6.5 9.5 9.5 9.5 9.5
136 STN0106 บ้านทางแดง(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 STN0106 บ้านเขาซำทอง(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 STN0106 บ้านเขาแก้ว(เพชรบูรณ์) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 STN0110 บ้านห้วยหยวก(สุโขทัย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 1.0 10.0 31.0 32.5 32.5 32.5
140 STN0111 บ้านกะรน(ภูเก็ต) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 38.5
141 STN0111 บ้านกะตะ(ภูเก็ต) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 38.5
142 STN0111 บ้านคอกช้าง(ภูเก็ต) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 38.5
143 STN0114 บ้านหน้าวัด(ตรัง) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 STN0114 บ้านนอก(ตรัง) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 STN0114 บ้านไร่เหนือ(ตรัง) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 STN0114 บ้านเขาหล้อม(ตรัง) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 STN0115 บ้านแม่ขะนิล(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 1.0 2.5 2.5 2.5 14.0 38.5 56.0
148 STN0116 บ้านปางตอง(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.5 0.5 16.5 24.5 24.5 26.0 44.5
149 STN0116 บ้านโป่งทาก(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.5 0.5 16.5 24.5 24.5 26.0 44.5
150 STN0116 บ้านโป่งสา(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.5 0.5 16.5 24.5 24.5 26.0 44.5
151 STN0116 บ้านห้วยไร่(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.5 0.5 16.5 24.5 24.5 26.0 44.5
152 STN0117 บ้านขุนสาใน(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 1.5 23.0 24.5 34.0 35.5 35.5 37.5
153 STN0129 บ้านใหม่(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 3.5 16.5 63.0 63.0 63.0 68.0
154 STN0132 บ้านสวนปราง(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 3.0 3.5 6.0 16.5 18.0 19.5
155 STN0133 บ้านเกาะจง(สงขลา) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0
156 STN0133 บ้านโคกเอาะ(สงขลา) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0
157 STN0133 บ้านลุ่ม(สงขลา) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0
158 STN0136 บ้านบางเมาะ(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 8.5 22.0 32.0 37.5 42.0 45.5
159 STN0136 บ้านวังลาน(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 8.5 22.0 32.0 37.5 42.0 45.5
160 STN0136 บ้านท่านหญิง(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 8.5 22.0 32.0 37.5 42.0 45.5
161 STN0136 บ้านคลองใส(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 8.5 22.0 32.0 37.5 42.0 45.5
162 STN0137 บ้านธาราวงศ์อารีย์(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 1.5 6.5 8.5 19.5 21.0 65.0
163 STN0137 บ้านวังหิน(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 1.5 6.5 8.5 19.5 21.0 65.0
164 STN0137 บ้านวังศิลาดิเรกสาร(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 1.5 6.5 8.5 19.5 21.0 65.0
165 STN0137 บ้านเหมืองทวด(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 1.5 6.5 8.5 19.5 21.0 65.0
166 STN0137 บ้านช่องช้าง(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 1.5 6.5 8.5 19.5 21.0 65.0
167 STN0137 บ้านน้ำท้น(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 1.5 6.5 8.5 19.5 21.0 65.0
168 STN0138 บ้านคลองขนุน(ระยอง) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 5.0 7.5 7.5 7.5 8.0 78.0
169 STN0138 บ้านหนองฆ้อ(ระยอง) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 5.0 7.5 7.5 7.5 8.0 78.0
170 STN0141 บ้านแม่ฮ่าง(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 16.0 16.0
171 STN0143 บ้านปางอ่าย(ลำปาง) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 12.0 15.0 18.0 18.5 19.5 19.5
172 STN0144 บ้านแม่เลียงพัฒนา(ลำปาง) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 8.5 11.5 23.0 23.0 23.0 36.0 42.0
173 STN0145 บ้านแม่เหล็ก(ลำพูน) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 1.0 18.0 18.0 18.0 18.0 19.5
174 STN0146 บ้านขุนตาน(ลำพูน) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 1.5 3.0 3.5 3.5 4.5 52.5
175 STN0148 บ้านร่องไผ่(เลย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 4.5 4.5
176 STN0148 บ้านห้วยด้าย(เลย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 4.5 4.5
177 STN0149 บ้านขามป้อม(เลย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 STN0149 บ้านลาดค่าง(เลย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 STN0149 บ้านโนนสว่าง(เลย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 STN0150 บ้านโป่ง(เลย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 STN0150 บ้านท่าข้าม(เลย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 STN0150 บ้านนาบอน(เลย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 STN0151 บ้านห้วยม่วง(เลย) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 STN0152 บ้านบาโรย(สงขลา) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 12.5 13.0 25.5 40.5
185 STN0153 บ้านห้วยไม้แก่น(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 2.5 2.5 4.5
186 STN0153 บ้านเถลิง(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 2.5 2.5 4.5
187 STN0154 บ้านห้วยบอน(สงขลา) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 STN0155 บ้านวังพา(สงขลา) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5 6.5 6.5 20.0
189 STN0156 บ้านน้ำหรา(สตูล) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0
190 STN0156 บ้านทุ่งพัก(สตูล) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0
191 STN0157 บ้านปางปอย(เชียงใหม่) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 2.5
192 STN0159 บ้านไทรงาม(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 5.0 8.5 23.0 40.5 46.5 118.0
193 STN0159 บ้านหินลาด(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 5.0 8.5 23.0 40.5 46.5 118.0
194 STN0159 บ้านบางกัน(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 5.0 8.5 23.0 40.5 46.5 118.0
195 STN0159 บ้านโตนยาง(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 5.0 8.5 23.0 40.5 46.5 118.0
196 STN0159 บ้านยวนสาว(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 5.0 8.5 23.0 40.5 46.5 118.0
197 STN0160 บ้านเขาหลัก (บ้านยางโพรง)(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 13:00 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 4.0 6.0 10.0 30.5
198 STN0160 บ้านหินหลัก(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 13:00 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 4.0 6.0 10.0 30.5
199 STN0160 บ้านหล้อมปุด(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 13:00 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 4.0 6.0 10.0 30.5
200 STN0161 บ้านเคี่ยมเพาะ(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 9.0 13.0 17.5 24.5 27.0 56.0
201 STN0162 บ้านเหนือคลอง(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
202 STN0162 บ้านสวนกล้วย(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
203 STN0162 บ้านห้วยทรายขาว(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
204 STN0162 บ้านส้องเหนือ(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
205 STN0162 บ้านคลองหินแพง(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
206 STN0163 บ้านสระบัว(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
207 STN0163 บ้านไร่เหนือ(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
208 STN0163 บ้านเขาน้อย(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
209 STN0163 บ้านปลายน้ำ(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
210 STN0163 บ้านคลองหาเหนือ(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
211 STN0163 บ้านห้วยชัน(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
212 STN0166 บ้านน้ำต๊ะ(อุตรดิตถ์) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 11.5 12.5
213 STN0166 บ้านทรายงาม(อุตรดิตถ์) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 11.5 12.5
214 STN0166 บ้านปางหมิ่น(อุตรดิตถ์) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 11.5 12.5
215 STN0166 บ้านผาลาด(อุตรดิตถ์) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 11.5 12.5
216 STN0167 บ้านด่านห้วยใต้(อุตรดิตถ์) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
217 STN0168 บ้านกิ่วเคียน(อุตรดิตถ์) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.5 10.5 11.5 11.5 11.5 21.0 24.0
218 STN0170 บ้านน้ำลี(อุตรดิตถ์) 2018/07/16 13:30 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 2.5 2.5 13.0 22.0
219 STN0172 บ้านโรงกลวง(พังงา) 2018/07/16 09:45 0.0 0.0 0.0 9.0 28.5 59.5 75.0 99.5 220.0
220 STN0173 บ้านแหลมหิน(พังงา) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 46.5
221 STN0173 บ้านบากัน(พังงา) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 46.5
222 STN0173 บ้านติเต๊ะ(พังงา) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 46.5
223 STN0173 บ้านทองหลาง(พังงา) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 46.5
224 STN0173 บ้านคลองใส(พังงา) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 46.5
225 STN0174 บ้านแพะดอนมูล(แพร่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 71.5 75.0 75.0 75.0
226 STN0175 บ้านแม่แฮด(แพร่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 5.5 30.0 30.0 30.0
227 STN0176 บ้านนาตอง(แพร่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 1.5 5.5 18.0 20.0 20.0 34.5 35.0
228 STN0177 บ้านปากกลาย(แพร่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.5 1.5 17.5 18.0 18.5 39.0 39.5
229 STN0180 บ้านลาน(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 55.0 55.0
230 STN0182 บ้านกองแหะ(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 1.0 1.5 2.5 2.5 16.0 33.5 45.0
231 STN0182 บ้านโป่งแยงใน(เหล่า)(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 1.0 1.5 2.5 2.5 16.0 33.5 45.0
232 STN0182 บ้านผานกกก(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 1.0 1.5 2.5 2.5 16.0 33.5 45.0
233 STN0183 บ้านแม่สะแลบ(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 2.5 4.5 4.5
234 STN0183 บ้านอาแม(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 2.5 4.5 4.5
235 STN0183 บ้านอาแหล่(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 2.5 4.5 4.5
236 STN0186 บ้านตุงลอย(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
237 STN0188 บ้านขุนฝาง(อุตรดิตถ์) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5 4.5 4.5 8.0 8.0
238 STN0190 บ้านดอยมด(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.5 7.0 14.0 48.5 48.5 55.5 55.5
239 STN0191 บ้านผาเรือ(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5 4.5 4.5 10.5 11.0
240 STN0191 บ้านท่าข้าวเปลือก(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5 4.5 4.5 10.5 11.0
241 STN0191 บ้านผ่านศึก(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5 4.5 4.5 10.5 11.0
242 STN0192 บ้านป่ายางอีก้อ(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 4.0 49.0 91.5 98.0
243 STN0192 บ้านจะลอป่าซาง(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 4.0 49.0 91.5 98.0
244 STN0192 บ้านป่าซางนาเงิน(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 4.0 49.0 91.5 98.0
245 STN0192 บ้านป่ายางมูเซอ(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 4.0 49.0 91.5 98.0
246 STN0192 บ้านมูเซอลาบา(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 4.0 49.0 91.5 98.0
247 STN0192 บ้านอีก้อป่ากล้วย(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 4.0 49.0 91.5 98.0
248 STN0192 บ้านขาแหย่งพัฒนา(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 4.0 49.0 91.5 98.0
249 STN0192 บ้านสวนป่า(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 4.0 49.0 91.5 98.0
250 STN0192 บ้านสามัคคีเก่า(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 4.0 49.0 91.5 98.0
251 STN0192 บ้านสามัคคีใหม่(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 4.0 49.0 91.5 98.0
252 STN0193 บ้านพญาไพรเล่ามา(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 7.0 18.0 54.5 57.5
253 STN0193 บ้านพญาไพรลิทู่(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 7.0 18.0 54.5 57.5
254 STN0193 บ้านแสนเมืองโก้(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 7.0 18.0 54.5 57.5
255 STN0193 บ้านเลาลิ่ว(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 7.0 18.0 54.5 57.5
256 STN0193 บ้านห้วยหยวกป่าโซ(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 7.0 18.0 54.5 57.5
257 STN0193 บ้านนาโต่(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 7.0 18.0 54.5 57.5
258 STN0193 บ้านแม่หม้อ(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 7.0 18.0 54.5 57.5
259 STN0193 บ้านพญาไพรเล่าจอ(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 7.0 18.0 54.5 57.5
260 STN0194 บ้านอากู่(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 11.5
261 STN0194 บ้านห้วยหม้อ(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 11.5
262 STN0194 บ้านจะดี(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 11.5
263 STN0194 บ้านเทอดไทย(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 11.5
264 STN0194 บ้านห้วยอื้น(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 11.5
265 STN0194 บ้านห้วยหยวก-หินแตก(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 11.5
266 STN0194 บ้านห้วยผึ้ง(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 11.5
267 STN0194 บ้านห้วยมุ(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 11.5
268 STN0194 บ้านห้วยโย(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 11.5
269 STN0194 บ้านจะคำน้อย-ต้นม่วง(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 11.5
270 STN0195 บ้านสันติคีรี(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 1.0 11.0 12.5 24.0 81.5 94.5 96.5
271 STN0195 บ้านเจียงจาใส(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 1.0 11.0 12.5 24.0 81.5 94.5 96.5
272 STN0195 บ้านใหม่สันติ(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 1.0 11.0 12.5 24.0 81.5 94.5 96.5
273 STN0195 บ้านแม่จันหลวง(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 1.0 11.0 12.5 24.0 81.5 94.5 96.5
274 STN0196 บ้านแม่มอญ(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.5 42.5 61.0 61.0
275 STN0196 บ้านปางขอน(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.5 42.5 61.0 61.0
276 STN0196 บ้านห้วยส้าน(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.5 42.5 61.0 61.0
277 STN0198 บ้านห้วยกล้า(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 4.5 4.5 7.5 7.5
278 STN0198 บ้านใหม่พัฒนา(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 4.5 4.5 7.5 7.5
279 STN0198 บ้านห้วยไคร้(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 4.5 4.5 7.5 7.5
280 STN0198 บ้านห้วยน้ำเย็น(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 4.5 4.5 7.5 7.5
281 STN0198 บ้านแม่ย่านำ(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 4.5 4.5 7.5 7.5
282 STN0199 บ้านดอยงาม(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 1.5 11.0 11.0 13.0 52.0 52.0 52.0
283 STN0199 บ้านห้วยน้ำขุ่น(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 1.5 11.0 11.0 13.0 52.0 52.0 52.0
284 STN0199 บ้านพนาเสรี(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 1.5 11.0 11.0 13.0 52.0 52.0 52.0
285 STN0200 บ้านขาม(ลำปาง) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.5 7.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
286 STN0200 บ้านหัวเมือง(ลำปาง) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.5 7.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
287 STN0200 บ้านท่าเดื่อ(ลำปาง) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.5 7.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
288 STN0201 บ้านขุนแจ๋(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 1.0 1.0 10.0 25.0 41.5 42.0 42.0
289 STN0201 บ้านปางพาน(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 1.0 1.0 10.0 25.0 41.5 42.0 42.0
290 STN0203 บ้านแม่กำปอง(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 6.5 6.5 6.5
291 STN0203 บ้านธารทอง(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 6.5 6.5 6.5
292 STN0203 บ้านป๊อก(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 6.5 6.5 6.5
293 STN0203 บ้านแม่ลาย(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 6.5 6.5 6.5
294 STN0204 บ้านเอียก(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 32.0 35.0 124.5 127.0 128.0 130.5
295 STN0209 บ้านห้วยหมากหนุน(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 2.0 4.5 13.0 15.0 17.0 18.5 19.5
296 STN0209 บ้านแม่กวาง(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 2.0 4.5 13.0 15.0 17.0 18.5 19.5
297 STN0209 บ้านแม่สะกั๊ว(แม่ฮ่องสอน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 2.0 4.5 13.0 15.0 17.0 18.5 19.5
298 STN0211 บ้านไร่(สงขลา) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
299 STN0211 บ้านไทรครอบ(สงขลา) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
300 STN0212 บ้านควนไม้ไผ่(สงขลา) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
301 STN0212 บ้านควนยาง(สงขลา) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
302 STN0212 บ้านควนขี้แรด(สงขลา) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
303 STN0213 บ้านเผี่ยนบน(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 5.5 13.0 13.5 21.0 21.0 21.0
304 STN0213 บ้านเขาทราย(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 5.5 13.0 13.5 21.0 21.0 21.0
305 STN0213 บ้านวังส้าน(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 5.5 13.0 13.5 21.0 21.0 21.0
306 STN0214 บ้านใสเขือ(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 12:15 0.0 0.0 0.0 2.5 13.5 17.5 24.0 25.0 45.0
307 STN0214 บ้านห้วยสะท้อน(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 12:15 0.0 0.0 0.0 2.5 13.5 17.5 24.0 25.0 45.0
308 STN0214 บ้านปลายร่อน(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 12:15 0.0 0.0 0.0 2.5 13.5 17.5 24.0 25.0 45.0
309 STN0214 บ้านห้วยใหม่(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 12:15 0.0 0.0 0.0 2.5 13.5 17.5 24.0 25.0 45.0
310 STN0217 บ้านวังลุง(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 7.0 13.0 19.5 22.0 27.0 31.5 39.5
311 STN0217 บ้านในเขียว 1(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 7.0 13.0 19.5 22.0 27.0 31.5 39.5
312 STN0217 บ้านในเขียว 2(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 7.0 13.0 19.5 22.0 27.0 31.5 39.5
313 STN0218 บ้านขุนพัง(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 6.0 8.0 8.5 10.5
314 STN0219 บ้านช่องเหรียง(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
315 STN0219 บ้านเขาวง(นครศรีธรรมราช) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
316 STN0221 บ้านคลองโซง(สุราษฎร์ธานี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
317 STN0222 บ้านม่อนหัวฝาย(อุตรดิตถ์) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 4.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
318 STN0227 บ้านคลองกั่ว(สงขลา) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.0 3.0 3.0
319 STN0229 บ้านนาต้นจั่น(สุโขทัย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 5.5 5.5 5.5
320 STN0229 บ้านแม่รากใต้(สุโขทัย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 5.5 5.5 5.5
321 STN0229 บ้านแม่รากกลาง(สุโขทัย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 5.5 5.5 5.5
322 STN0229 บ้านแม่รากเหนือ(สุโขทัย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 5.5 5.5 5.5
323 STN0229 บ้านปลายนา(สุโขทัย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 5.5 5.5 5.5
324 STN0229 บ้านหมอนสูง(สุโขทัย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 5.5 5.5 5.5
325 STN0230 บ้านท่าข้าม(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 22.0
326 STN0230 บ้านค้อกลาง(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 22.0
327 STN0230 บ้านป่าน้อต(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 22.0
328 STN0230 บ้านห้วยทราย(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 22.0
329 STN0231 บ้านผาฮี้ (อาข่า)(เชียงราย) 2018/07/16 12:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.0 39.0 47.5
330 STN0231 บ้านผาฮี้ (ลาหู่)(เชียงราย) 2018/07/16 12:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.0 39.0 47.5
331 STN0232 บ้านผาหมี(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 17.0 29.0 43.0
332 STN0232 บ้านดอยงาม(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 17.0 29.0 43.0
333 STN0232 บ้านป่ายางผาแตก(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 17.0 29.0 43.0
334 STN0232 บ้านห้วยน้ำริน(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 17.0 29.0 43.0
335 STN0233 บ้านห้วยยาโน(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 8.0 12.5 15.5 15.5
336 STN0233 บ้านโป่งน้ำร้อน(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 8.0 12.5 15.5 15.5
337 STN0233 บ้านป่ากุ่ม(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 8.0 12.5 15.5 15.5
338 STN0233 บ้านป่าตึง(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 8.0 12.5 15.5 15.5
339 STN0233 บ้านใหม่เจริญ(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 8.0 12.5 15.5 15.5
340 STN0233 บ้านทุ่งต่าง(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 8.0 12.5 15.5 15.5
341 STN0234 บ้านผาแตก(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 6.0
342 STN0234 บ้านแม่แพง(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 6.0
343 STN0234 บ้านธรรมจาริก(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 6.0
344 STN0235 บ้านกิ่วกาญจน์(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 77.0 84.5
345 STN0235 บ้านม่วงกาญจน์(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 77.0 84.5
346 STN0235 บ้านห้วยเย็น(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 77.0 84.5
347 STN0235 บ้านเมืองกาญจน์(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 77.0 84.5
348 STN0236 บ้านธารทอง(เชียงราย) 2018/07/16 12:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.5 3.0 3.0
349 STN0236 บ้านไร่(เชียงราย) 2018/07/16 12:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.5 3.0 3.0
350 STN0236 บ้านแม่คำเหนือ(เชียงราย) 2018/07/16 12:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.5 3.0 3.0
351 STN0238 บ้านผาตั้ง(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 19.5 27.0 28.5
352 STN0238 บ้านร่มฟ้าผาหม่น(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 19.5 27.0 28.5
353 STN0238 บ้านศิลาแดง(เชียงราย) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 19.5 27.0 28.5
354 STN0240 บ้านห่างทางหลวง(น่าน) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 2.0 2.0 2.5 2.5 20.5 38.5 90.0
355 STN0242 บ้านฮวก(พะเยา) 2018/07/16 12:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.5 7.0 7.0
356 STN0242 บ้านห้วยส้าน(พะเยา) 2018/07/16 12:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.5 7.0 7.0
357 STN0246 บ้านปางปง-ปางทราย(ลำปาง) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 2.5 17.0 17.5 27.0 28.0 87.5
358 STN0246 บ้านแม่ตาลน้อย(ลำปาง) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 2.5 17.0 17.5 27.0 28.0 87.5
359 STN0248 บ้านป่าแป๋(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 2.0 5.0 16.0 17.0 17.0 18.0
360 STN0248 บ้านแม่น้ำแขม(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 2.0 5.0 16.0 17.0 17.0 18.0
361 STN0248 บ้านปางมะกล้วย(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 2.0 5.0 16.0 17.0 17.0 18.0
362 STN0248 บ้านผาเด็ง(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 2.0 5.0 16.0 17.0 17.0 18.0
363 STN0248 บ้านปางลัน(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 2.0 5.0 16.0 17.0 17.0 18.0
364 STN0248 บ้านท่าผา(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 2.0 5.0 16.0 17.0 17.0 18.0
365 STN0249 บ้านโป่งไฮ(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 20.5 20.5
366 STN0250 บ้านเด่นฮ่อม(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 2.0 2.0 8.5 17.0 17.0 17.0 17.0
367 STN0250 บ้านแม่ยางห้า(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 2.0 2.0 8.5 17.0 17.0 17.0 17.0
368 STN0250 บ้านห้วยมะนะ(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 2.0 2.0 8.5 17.0 17.0 17.0 17.0
369 STN0250 บ้านป่าเกี๊ยะใน(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 2.0 2.0 8.5 17.0 17.0 17.0 17.0
370 STN0251 บ้านห้วยน้ำจาง(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 5.0 5.0 12.5 20.0 41.0 41.0 45.0
371 STN0251 บ้านแม่ขะปู(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 5.0 5.0 12.5 20.0 41.0 41.0 45.0
372 STN0251 บ้านหนองครีซูใน(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 5.0 5.0 12.5 20.0 41.0 41.0 45.0
373 STN0251 บ้านบ่อแก้ว(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 5.0 5.0 12.5 20.0 41.0 41.0 45.0
374 STN0251 บ้านขุนเตียน(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 5.0 5.0 12.5 20.0 41.0 41.0 45.0
375 STN0251 บ้านม่อนยะ(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 5.0 5.0 12.5 20.0 41.0 41.0 45.0
376 STN0253 บ้านขุนแปะ(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
377 STN0253 บ้านบนนา(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
378 STN0253 บ้านต้นผึ้ง(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
379 STN0255 บ้านหลวง(เชียงใหม่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 1.0 35.0 35.0 46.5 56.0 65.5 65.5
380 STN0260 บ้านห้วยเกียงพา(อุตรดิตถ์) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 9.0 9.5 9.5 9.5 14.5 14.5
381 STN0260 บ้านปางต้นผึ้ง(อุตรดิตถ์) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 9.0 9.5 9.5 9.5 14.5 14.5
382 STN0261 บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา(แพร่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 13.5 18.5 94.5 94.5
383 STN0261 บ้านปากห้วยอ้อย(แพร่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 13.5 18.5 94.5 94.5
384 STN0262 บ้านโคนป่าหิน(แพร่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 6.5 6.5 8.0 8.0
385 STN0262 บ้านแม่ปานใน(แพร่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 6.5 6.5 8.0 8.0
386 STN0262 บ้านแม่ปานนอก(แพร่) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 6.5 6.5 8.0 8.0
387 STN0265 บ้านพุน้ำร้อน(กาญจนบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
388 STN0267 บ้านตะเคียนงาม(กาญจนบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
389 STN0268 บ้านบ้องตี้บน(กาญจนบุรี) 2018/07/16 12:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
390 STN0268 บ้านบ้องตี้ล่าง(กาญจนบุรี) 2018/07/16 12:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 STN0268 บ้านท้ายเหมือง(กาญจนบุรี) 2018/07/16 12:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 STN0273 บ้านตะโกล่าง(ราชบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 STN0273 บ้านถ้ำหิน(ราชบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 STN0279 บ้านเขาอ่าง(จันทบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0
395 STN0279 บ้านมะกอก หมู่ 5(จันทบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0
396 STN0279 บ้านมะกอก หมู่ 3(จันทบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0
397 STN0279 บ้านเนินหวาน(จันทบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0
398 STN0279 บ้านมาบไพ(จันทบุรี) 2018/07/16 12:45 0.0