หน้าแรก ข้อมูลโครงการ รายงาน ข้อมูลสำหรับเว็บ กระดานข่าว ลิงค์ ล็อกอิน Early Warning
Early Warning
รายงานสถิติผลการเตือนภัย ระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม กรมทรัพยากรน้ำ (Early warning system Warning)
เลือก หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ลุ่มน้ำ    จังหวัด    ปี พ.ศ.   
 
  เฝ้าระวัง เตือนภัย อพยพ รวม  
 
  4707 2560 650 7922  
 
จากจำนวนที่แจ้งเตือนทั้งหมด 7927 ครั้ง

ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัย น้ำหลาก - ดินถล่ม สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ
180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2298-6613
เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีที่สุด โดยใช้ Internet Explorer 8 ขึ้นไป